LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
1.4.2020, vložil Menšíková Hana (Důležitá zpráva)
Pro rodiče 3.C
Zde náš správce sítě,skvělý pan učitel Hampeis :-),vytvořil pro nás video,jak se snadno připojit ke Google účtu žáka(Vašeho dítěte) a následně do classroomu(učebny).Budu se velmi těšit na setkání v učebně.Pro jistotu, budeme mít stále dvě místa na vyzvedávání úkolů,nebojte se. Kalendář i učebnu(Classroom 3.C - Menšíková).Hodně štěstí v přihlašování. H.M.
odkaz zde:
https://youtu.be/MJ2sMqalS0s
1.4.2020, vložil Menšíková Hana (Důležitá zpráva)
Classroom-učebna 3.C
Dobrý den,
abychom zjednodušili přístup k materiálům a také vzájemnou komunikaci, vytvořil pan učitel Hampeis pro nás /naši třídu účty na Googlu. Prosím Vás, abyste byli tak hodní a první přihlášení absolvovali s dětmi. Hlavně kvůli změně hesla, kterou budete mít provést. Účty dětem zůstanou až do 9. třídy. Mnohokrát děkuji za spolupráci a za pochopení.
S pozdravem Hana Menšíková

Přihlašovací údaje:
jméno dítěte číslo @14zskladno.cz(v mailu)

heslo: 14zskladno
25.3.2020, vložil Menšíková Hana (Důležitá zpráva)
Další informace pro rodiče žáků ze 3.C
Vzhledem k množícím se dotazům,znovu informuji, že sady sešitů jsou k dispozici a k vyzvednutí v sekretariátu naší školy po domluvě s paní sekretářkou Petrou Šimkovou.
Dosud si sadu nevyzvedli tito žáci: Škorpil,Smitek,Poláková,Lansdorf,Hubka.
Prosím tedy znovu rodiče o vyzvednutí sady sešitů.Děkuji.
Dále zodpovídám na četné další dotazy i zde:
Ve třetích třídách zadáváme do "Výuky z domova" úkoly v jednotlivých předmětech v tomto složení:
Matematika - Mgr. Blanka Šimůnková (simunkova@14zskladno.cz)
Prvouka a Čtenářská gramotnost - Mgr. Petra Mullerová (mullerova@14zskladno.cz) a Mgr. Hana Menšíková (mensikova@14zskladno.cz)
Anglický jazyk - Mgr. Eliška Pecinková (pecinkova@14zskladno.cz)
Český jazyk - Mgr. Jana Bušniaková (busniakova@14zskladno.cz)
Jednotliví vyučující mohou zpestřit nabídku zadáním bonusového cvičení, úkolů, kvízů, Kahootu apod. V kalendáři se mohou objevit také odkazy na youtube či nějaká drobnost týkající se Hudební výchovy.
Velmi děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru při plnění úkolů a mnoho nových zkušeností získaných s dalším ze způsobů vyučování.
Ještě jedno důležité sdělení ve 3.C máme na matematiku pouze jednu učebnici, zatímco v ostatních třídách mají učebnicové sešity 3 díly(tak jak jsme měli ve druhé a první třídě.)Nicméně se nestresujte,jsem v kontaktu s paní zástupkyní Šimůnkovou a tuto situaci jsme již vyřešily.
Přeji hodně úspěchů v domácím vzdělávání a prosím vůbec se nestresujte, pokud Vám není něco jasné,jsem na školním e-mailu k dispozici.
18.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Důležitá zpráva)
Informace k domácímu vzdělávání
Vážení rodiče, milí žáci,
dnes pro vás otevřeme školní systém dálkového vzdělávání. Je to novinka pro vás, ale i pro nás, neboť i když online způsob výuky využíváme, nikdy jsme nemuseli řešit situaci, kdy bychom byli, my pedagogové, odkázáni pouze na komunikaci na dálku a nemohli jsme použít to, co je pro nás nejdůležitější, a to je osobní kontakt se žáky.
V žádném případě nechceme v této situaci, kdy mnozí rodiče řeší daleko závažnější problémy, ať zdravotní, tak pracovní, způsobit ve vašich domácnostech stres. Naopak chceme žáky smysluplně zaměstnat, neboť i nuda, chaos a nedostatek podnětů způsobuje špatnou náladu.
Chtěli bychom požádat především rodiče mladších žáků, aby svým dětem nastavili pravidla, kdy se po chvilkách budou věnovat školním úkolům. Na ty starší prosím apelujte, ať se učí převzít zodpovědnost za své vzdělávání a sami si stanoví režim dne tak, aby splnili co nejvíce zadaných úkolů. Starší žáci pak v roli učitelů mohou pomoci svým mladším sourozencům, neboť ani jim neuškodí, když si zopakují násobilku nebo vyjmenovaná slova a vyzkouší si třeba i svoje zábavnější metody. Každopádně na chvíle „se školou“ by měli mít klid a pohodu, protože tak svoje úkoly zvládnou rychleji a lépe.
Náš systém výuky je založen na různých formách a metodách práce, využívání různých zdrojů – samozřejmě dle věku žáků, tak aby se každý z žáků mohl do výuky zapojit. Nepropadejte tedy panice, že si některý materiál nemůžete vytisknout, nebo nemáte někdy možnost využít online zdrojů. Vyučující vám vždy v připravených materiálech dají pokyny, jak s nimi pracovat. Žáci mohou využít i svoje mobilní telefony, neboť jak jsme se přesvědčili ve škole, většina je má a umí používat.
V průběhu distanční výuky nebudeme známkovat, kromě dlouhodobých úkolů, které žáci odevzdají až po nástupu do školy. Nechceme nikoho znevýhodňovat jen proto, že nemá stejné možnosti jako jiní, nebo proto, že jeho rodiče jsou zaměstnaní v exponovaných profesích. To ovšem neznamená, že by si učitelé nevedli alespoň orientační evidenci práce žáků, neboť nějaký řád výuky musíme nastavit i my. Konkrétní informace dostanete od svých učitelů.
Vám, vážení rodiče, děkuji za spolupráci a vám, milí žáci, za zodpovědný přístup.
Všem nám pak přeji pevné zdraví a pevné nervy a věříme, že společně zvládneme jak tento způsob vzdělávání, tak situaci v naší společnosti.
Blanka Chvojková
17.3.2020, vložil Dobrá Tereza (Důležitá zpráva)
Letní sportovní kurz (6. A, 7. A, 9. A) + škola v přírodě (5. B) - doplatek
Vážení rodiče, vzhledem k momentální situaci neposílejte doplatky na letní sportovní kurz a školu v přírodě.Pokud jste již doplatek zaplatili, nic se neděje. Podle sdělení vlády ČR v dalších dnech/týdnech vás budeme informovat o dalším průběhu. Děkujeme za pochopení.
11.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
10.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Opatření ministra zdravotnictví
Na základě nařízení ministra zdravotnictví se od 11. 3. zakazuje osobní účast žáků základních škol na výuce. Toto opatření je plánované do odvolání.
Vzhledem k tomu, že tento týden jsou jarní prázdniny, další informace týkající se vyuky budou na iŠkole během pondělí 16.3. Škola bude pro žáky uzavřena.
Pokud rodiče žáků budou potřebovat od pondělí čerpat ošetřovné, a tedy potvrdit formulář Žádost o ošetřovné ....,se mohou dostavit do kanceláře školy buď v pátek 13.3. od 8 do 12 hodin, nebo v pondělí 16.3. od 7 do 15 hodin.
6.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Informace a doporučení k vývoji koronaviru
V návaznosti na dnešní stanovisko premiéra ČR Andreje Babiše a Ministerstva zdravotnictví ČR opětovně vyzýváme v souvislosti s blížícími se jarními prázdninami na Kladensku k NECESTOVÁNÍ do Itálie. Je nutné zdůraznit, že počty nakažených v Itálii za jediný den stouply o 769 nových případů a k úmrtí došlo v 41 případech.Dle včerejšího sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha došlo k rozšíření počtu rizikových ohnisek s koronavirem v severní Itálii. Jedná se o regiony:

Passo del Tonale,
Lombardie,
Benátsko/Veneto,
Piemont,
Emilia Romagna.


Obecná organizační doporučení:

· Pokud se zaměstnanci školy, děti, žáci či zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích.

· Následně zaměstnanci či zákonní zástupci kontaktují vedení příslušné školy.

· Pokud v době jarních prázdnin dojde k zavedení plošných karantén pro osoby navrátivší se z Itálie, budete o dalším postupu jak vůči zaměstnancům, tak dětem a žákům operativně informování.

Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle 736 521 357.
Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - zachovávejte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu nezletilého.
Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/

https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: kontakty na protiepidemické oddělení http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v České republice budou operativně přijímána další nezbytná opatření.

Dan Jiránek v. r. Zdeněk Slepička v. r.

primátor města Kladna tajemník Magistrátu města Kladna

2.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Poučení žáků
V souvislosti s preventivními opatřeními, které se týkají předcházení infekčním onemocněním, byli žáci poučeni o dodržování základních hygienických návyků a prevenci - tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
1.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Žádost
Žádáme rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z rizikových oblastí s nákazou koronavirem, aby se řídili pokyny ministerstva zdravotnictví a nejdříve kontaktovali krajskou hygienickou stanici nebo pediatra, než pošlou své děti do školy.
Děkujeme za Vaše zodpovědné chování.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému