LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
23.4.2020, vložil Bušniaková Jana (Informativní zpráva)
Sdělení pro školní pěvecký sbor
Vážení sboristé, v souvislosti se současnou situací byly sborové akce odvolány do konce letošního školního roku, tedy i program České filharmonie 20.5.2020. Děkuji za pochopení
1.4.2020, vložil Menšíková Hana (Důležitá zpráva)
Pro rodiče 3.C
Zde náš správce sítě,skvělý pan učitel Hampeis :-),vytvořil pro nás video,jak se snadno připojit ke Google účtu žáka(Vašeho dítěte) a následně do classroomu(učebny).Budu se velmi těšit na setkání v učebně.Pro jistotu, budeme mít stále dvě místa na vyzvedávání úkolů,nebojte se. Kalendář i učebnu(Classroom 3.C - Menšíková).Hodně štěstí v přihlašování. H.M.
odkaz zde:
https://youtu.be/MJ2sMqalS0s
1.4.2020, vložil Menšíková Hana (Důležitá zpráva)
Classroom-učebna 3.C
Dobrý den,
abychom zjednodušili přístup k materiálům a také vzájemnou komunikaci, vytvořil pan učitel Hampeis pro nás /naši třídu účty na Googlu. Prosím Vás, abyste byli tak hodní a první přihlášení absolvovali s dětmi. Hlavně kvůli změně hesla, kterou budete mít provést. Účty dětem zůstanou až do 9. třídy. Mnohokrát děkuji za spolupráci a za pochopení.
S pozdravem Hana Menšíková

Přihlašovací údaje:
jméno dítěte číslo @14zskladno.cz(v mailu)

heslo: 14zskladno
18.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Důležitá zpráva)
Informace k domácímu vzdělávání
Vážení rodiče, milí žáci,
dnes pro vás otevřeme školní systém dálkového vzdělávání. Je to novinka pro vás, ale i pro nás, neboť i když online způsob výuky využíváme, nikdy jsme nemuseli řešit situaci, kdy bychom byli, my pedagogové, odkázáni pouze na komunikaci na dálku a nemohli jsme použít to, co je pro nás nejdůležitější, a to je osobní kontakt se žáky.
V žádném případě nechceme v této situaci, kdy mnozí rodiče řeší daleko závažnější problémy, ať zdravotní, tak pracovní, způsobit ve vašich domácnostech stres. Naopak chceme žáky smysluplně zaměstnat, neboť i nuda, chaos a nedostatek podnětů způsobuje špatnou náladu.
Chtěli bychom požádat především rodiče mladších žáků, aby svým dětem nastavili pravidla, kdy se po chvilkách budou věnovat školním úkolům. Na ty starší prosím apelujte, ať se učí převzít zodpovědnost za své vzdělávání a sami si stanoví režim dne tak, aby splnili co nejvíce zadaných úkolů. Starší žáci pak v roli učitelů mohou pomoci svým mladším sourozencům, neboť ani jim neuškodí, když si zopakují násobilku nebo vyjmenovaná slova a vyzkouší si třeba i svoje zábavnější metody. Každopádně na chvíle „se školou“ by měli mít klid a pohodu, protože tak svoje úkoly zvládnou rychleji a lépe.
Náš systém výuky je založen na různých formách a metodách práce, využívání různých zdrojů – samozřejmě dle věku žáků, tak aby se každý z žáků mohl do výuky zapojit. Nepropadejte tedy panice, že si některý materiál nemůžete vytisknout, nebo nemáte někdy možnost využít online zdrojů. Vyučující vám vždy v připravených materiálech dají pokyny, jak s nimi pracovat. Žáci mohou využít i svoje mobilní telefony, neboť jak jsme se přesvědčili ve škole, většina je má a umí používat.
V průběhu distanční výuky nebudeme známkovat, kromě dlouhodobých úkolů, které žáci odevzdají až po nástupu do školy. Nechceme nikoho znevýhodňovat jen proto, že nemá stejné možnosti jako jiní, nebo proto, že jeho rodiče jsou zaměstnaní v exponovaných profesích. To ovšem neznamená, že by si učitelé nevedli alespoň orientační evidenci práce žáků, neboť nějaký řád výuky musíme nastavit i my. Konkrétní informace dostanete od svých učitelů.
Vám, vážení rodiče, děkuji za spolupráci a vám, milí žáci, za zodpovědný přístup.
Všem nám pak přeji pevné zdraví a pevné nervy a věříme, že společně zvládneme jak tento způsob vzdělávání, tak situaci v naší společnosti.
Blanka Chvojková
11.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
10.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Opatření ministra zdravotnictví
Na základě nařízení ministra zdravotnictví se od 11. 3. zakazuje osobní účast žáků základních škol na výuce. Toto opatření je plánované do odvolání.
Vzhledem k tomu, že tento týden jsou jarní prázdniny, další informace týkající se vyuky budou na iŠkole během pondělí 16.3. Škola bude pro žáky uzavřena.
Pokud rodiče žáků budou potřebovat od pondělí čerpat ošetřovné, a tedy potvrdit formulář Žádost o ošetřovné ....,se mohou dostavit do kanceláře školy buď v pátek 13.3. od 8 do 12 hodin, nebo v pondělí 16.3. od 7 do 15 hodin.
2.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Poučení žáků
V souvislosti s preventivními opatřeními, které se týkají předcházení infekčním onemocněním, byli žáci poučeni o dodržování základních hygienických návyků a prevenci - tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.
1.3.2020, vložil Chvojková Blanka (Velmi důležitá zpráva)
Žádost
Žádáme rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z rizikových oblastí s nákazou koronavirem, aby se řídili pokyny ministerstva zdravotnictví a nejdříve kontaktovali krajskou hygienickou stanici nebo pediatra, než pošlou své děti do školy.
Děkujeme za Vaše zodpovědné chování.
22.1.2020, vložil Šimková Petra (Velmi důležitá zpráva)
Vši
Ve škole se vyskytly vši. Prosíme o důkladnou kontrolu vlasů vlasů Vašich dětí. Vedení školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému