LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
24.9.2018, vložil Bušniaková Jana (Důležitá zpráva)
Klávesy Yamaha
Na prvních hodinách kurzů Klávesy Yamaha se sejdeme v úterý 2.10.2018 v učebně D7.Od 14:50 hod. začátečníci a od 15:35 hod. pokročilí. Prosím žáky, kteří si hráli i přes prázdniny a noty měli u sebe, aby je vzali v úterý s sebou. Děkuji a těším se na společné muzicírování :-)
24.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Upravené vlasy v hodinách TV a při dalších sportovních aktivitách
Žádám žáky i žákyně, s delšími vlasy, které jim brání ve výhledu a tím ohrožují jejich bezpečnost, aby si vlasy upravili tak, že je nebudou mít přes oči.
Jinak jim nebude dovoleno cvičit. Prosím rodiče o spolupráci
23.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Kroužek NJ pro zájemce z 9.A a kroužek stolního tenisu
Oba tyto kroužky začnou svou činnost hned v týdnu od 1.10.2018. Info s podrobnostmi bylo podáno v předchozím období všem přihlášeným žákům.
23.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Důležitá zpráva)
Změna termínu doučovací skupiny NJ 8. ročník. B. Steinerová
Vzhledem k mé nepřítomnosti ve škole ve čtvrtek dne 27.9.2018 bude doučovací skupina 8. ročníku přesunuta na středu 26.9.2018.
Čas je stejný, sejdeme se opět v S1.
Účast nutná.
21.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Německý jazyk 7. ročník- skupiny B. Steinerové
Skupina 7.B pracuje velmi dobře, žáci plní zadaná cvičení a učí se podle pokynů. Prosím, aby i nadále pokračovali ve stejném duchu.
Žáci 7.A naopak nepracují dobře, neplní zadanou práci a neučí se, co mají umět. Tady bych prosila rodiče o spolupráci, protože nedostatky v základních jazykových dovednostech vedou k problémům s jazykem v dalším období.
Děkuji.
Probíráme:
pozdravy, číslovky do 10 a celé desítky, výslovnost , jazykolamy- vše děti procvičily ve škole.
20.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Práce v německém jazyce - skupiny B. Steinerovétýden od 21.9.2018
7. ročník: výslovnost, dny v týdnu, barvy a vše co jsme probírali doposud
8. ročník: 6. lekce- počítač, zvířata a veškeré opakování z minulého roku.
9.A- dokončení 2. lekce - slovní zásoba, předložky se 3. a 4. pádem, předložka FÜR.
19.9.2018, vložil 1MŠ_Ďurčanská Vladimíra (Informativní zpráva)
Setkání R+D - Výroba keramického betlému
Přijďte si vyrobit vánoční betlém z keramické hlíny pod vedením zkušené lektorky. Setkání se koná v 3. lístečku (je blízko pec) dne 11.10. nebo 16.10. vždy ve 14,45. Prosíme o zapsání ve třídách z důvodu kapacity. Těšíme se na setkání, Vlaďka s Blankou
19.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
125 Kč na pracovní sešit NJ
Prosím o uhrazení 125 Kč za PS pro NJ.
Děkuji.
17.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Kroužek stolního tenisu- informace pro přihlášené žáky a jejich rodiče
Kroužek začne 2.10.2018 ve 14:00 hodin.
Přihlášení žáci se sejdou v hale školy ve 13:45, kde počkají na příchod vedoucí kroužku.
Budou mít sportovní obuv a vhodné oblečení, žákovský zápisník na vypsání poučení o bezpečnosti a 250 Kč na platbu kroužku uhradí
rodiče na účet školy do 19.10.2018.
Samozřejmostí je vlastní pálka na stolní tenis a alespoň jeden míček.
Všechny další informace obdrží na 1. schůzce kroužku.
Případné dotazy zodpovím na mém pracovním emailu:
steinerova@14zskladno.cz
Těším se na všechny. Kdo si ještě nevyzvedl přihlášku,může tak učinit každý den v době přestávky.
17.9.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Práce v německém jazyce- zlepšení přístupu k předmětu.
Vážení rodiče, prosím o spolupráci v NJ, zejména u žáků, kteří mají výukové obtíže,nebo zohlednění. Můžete mi kdykoli napsat a konzultovat se mnou cokoli.
Je bezpodmínečně nutné plnit zadaná cvičení, procvičovat, psát domácí úkoly a v případě nutnosti navštěvovat doučovací kroužek.
Jeden je pro žáky 8. ročníku ve čtvrtek od 14:00 hodin v pracovně NJ v suterénu S1, druhý, jen pro žáky třídy 9.A, bude od října ráno od 7:00 taktéž v pracovně S1. Přesný termín bude upřesněn.
Všichni žáci 9.A budou tento kroužek hradit částkou 250 Kč stejně, jako jiné školní kroužky.
Děkuji za vstřícnost, spolupráci a přeji pěkný den.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému