LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
18.3.2019, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Srovnávací testy - čtvrtletní písemné práce z NJ a AJ
Pod následujícím odkazem naleznete harmonogram čtvrtletních testů z německého a anglického jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3joTKG8_x-peZHmpjqOWpAGqelsNGf-578Jmlog-Y0/edit?usp=sharing

Okruhy k opakování vycházejí ze souhrnného opakování učiva III. čtvrtletí.
Výsledky testů budou zveřejněny (pouze pod osobním číslem žáků) na vývěsce a nástěnce před jazykovou učebnou v týdnu od 5.4.2019.
Testování probíhá v NJ písemnou formou, v AJ elektronicky v systému Moodle.
17.3.2019, vložil Steinerová Brigita (Důležitá zpráva)
Kroužek stolního tenisu- úterý 19.3.2019
Ačkoli nejsem dopoledne ve škole, kroužek bude normálně probíhat.
Prosím, abyste na mě čekali až před 14:00 na obvyklém místě. Žáci, kteří nebyli na některé schůzce kroužku ve 2. pololetí,donesou omluvenky.
11.3.2019, vložil Bušniaková Jana (Důležitá zpráva)
Raníčky sboru My
V souvislosti s přípravou na vystoupení a soutěže se konají do odvolání raníčky vždy v pondělí a ve středu od 7:00 hod.
V pondělí: 1. hlas a ve středu 2. a 3. hlas.
Děkujeme za pochopení
18.2.2019, vložil Štorková Eva (Informativní zpráva)
Sběr hliníkových obalů
V rámci ochrany životního prostředí se naše škola zapojuje do projektu společnosti METAL TRADE COMAX, a.s. s názvem Člověče, recykluj, jehož cílem je sběr a recyklace hliníkových obalů. V budově školy jsou proto umístěny 2 sběrné nádoby na hliníkový odpad - jedna v hale školy v hlavní budově a druhá v mimoškolním pavilonu. Do těchto označených popelnic lze vyhazovat i hliníkový odpad z domácností. A protože se jedná o soutěž, budeme rádi, když se zapojí co nejvíce žáků i jejich rodičů.
Děkujeme.

Příklady hliníkového odpadu: plechovky od limonád, piva, deodorantů, víčka zavařovacích sklenic, hliníkové nádobí, víčka od jogurtů apod.

14.1.2019, vložil Dobrá Tereza (Informativní zpráva)
Zimní kurz 8. A, 9. A - Sirotek - Špičák - Šumava
Vážení rodiče a žáci,
pod následujícím odkazem ( https://drive.google.com/drive/folders/1tk4OqwAc7y4EloKv1oe6P1DdGSNZdHRW?usp=sharing ) máte možnost prohlédnout si fotografie ze zimního kurzu, který probíhá ve dnech 12. - 18. 1. 2019 v areálu Špičák na Šumavě u Železné Rudy.
23.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Velmi důležitá zpráva)
Výskyt vší
Vážení rodiče,
abychom zamezili výskytu vší, musíme postupovat jednotně. Žádám všechny rodiče, aby kontrole hlavy věnovali pozornost a v případě výskytu vší použili prostředek pro jejich zlikvidování.
Děkuji za spolupráci
19.11.2018, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Čtvrtletní písemné práce z cizích jazyků - srovnávací testy
Vážení rodiče,
pod následujícím odkazem naleznete výsledky ročníkových testů z anglického a německého jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFNcbbvd5tXohmnr-gpwLuEaKUBLRl_pAW7BOHwmUNc/edit?usp=sharing
Všechny údaje o testu jsou vedeny pod osobním číslem žáka.
Testování probíhá v I. a III. čtvrtletí, abychom mohli posoudit jazykové kompetence žáků v rámci jednotlivých ročníků II. stupně. Současně bychom chtěli žáky připravit na systém testování jaký absolvují např. u SCIO či INSPIS testů.
16.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Informativní zpráva)
Přihlášky k talentové zkoušce
Vážení rodiče,
Vaše dcera mi stále nedonesla evidenční lístek, na jehož základě mám připravit přihlášku k talentové zkoušce. Prosím o jeho odevzdání co nejdříve, jinak nemohu zaručit, že stihnete přihlášku podat včas, a to do 30.11.2018. Pokud jste si podání přihlášky k talentové zkoušce rozmysleli, potvrďte mi to písemně.
Děkuji
Serbousková
16.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Velmi důležitá zpráva)
Výskyt vší
Upozorňuji na výskyt vší. Vzhledem k tomu, že děti se o přestávce sdružují a dávají hlavy dohromady, je přenos pravděpodobný. Prosím o důkladnou kontrolu a případný zákrok proti vším.
Děkuji za spolupráci
6.11.2018, vložil Přibáňová Olga (Důležitá zpráva)
Čtvrtletní písemné práce z AJ a NJ - srovnávací testy
Pod následujícím odkazem naleznete harmonogram čtvrtletních testů z německého a anglického jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3joTKG8_x-peZHmpjqOWpAGqelsNGf-578Jmlog-Y0/edit?usp=sharing

Okruhy k opakování dětem sdělí jednotliví vyučující.
Výsledky testů budou zveřejněny (pouze pod osobním číslem žáků) na vývěsce a nástěnce před jazykovou učebnou v týdnu od 20.11.2018.
Testování probíhá v NJ písemnou formou, v AJ elektronicky v systému Moodle.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému