LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
19.11.2018, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Čtvrtletní písemné práce z cizích jazyků - srovnávací testy
Vážení rodiče,
pod následujícím odkazem naleznete výsledky ročníkových testů z anglického a německého jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFNcbbvd5tXohmnr-gpwLuEaKUBLRl_pAW7BOHwmUNc/edit?usp=sharing
Všechny údaje o testu jsou vedeny pod osobním číslem žáka.
Testování probíhá v I. a III. čtvrtletí, abychom mohli posoudit jazykové kompetence žáků v rámci jednotlivých ročníků II. stupně. Současně bychom chtěli žáky připravit na systém testování jaký absolvují např. u SCIO či INSPIS testů.
16.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Informativní zpráva)
Přihlášky k talentové zkoušce
Vážení rodiče,
Vaše dcera mi stále nedonesla evidenční lístek, na jehož základě mám připravit přihlášku k talentové zkoušce. Prosím o jeho odevzdání co nejdříve, jinak nemohu zaručit, že stihnete přihlášku podat včas, a to do 30.11.2018. Pokud jste si podání přihlášky k talentové zkoušce rozmysleli, potvrďte mi to písemně.
Děkuji
Serbousková
16.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Velmi důležitá zpráva)
Výskyt vší
Upozorňuji na výskyt vší. Vzhledem k tomu, že děti se o přestávce sdružují a dávají hlavy dohromady, je přenos pravděpodobný. Prosím o důkladnou kontrolu a případný zákrok proti vším.
Děkuji za spolupráci
11.11.2018, vložil Steinerová Brigita (Důležitá zpráva)
Každoroční turnaj škol v šachu- zájemci, případně hráči, kteří nás v minulých školních ročnících v této soutěži již reprezentovali
Prosím všechny žáky, kteří již reprezentovali školu v této soutěži v kategorii 1. a 2. stupeň, ale i žáky, případně jejich rodiče, kteří o svých dětech vědí, že hrají šachy dobře, aby o sobě dali vědět do pondělí 19.11.2018 na email pana učitele J. Hampeise- hampeis@14zskladno.cz , případně na steinerova@14zskladno.cz
Vybraní žáci pak dostanou informace k turnaji písemně od pana učitele Hampeise.
Velice děkuji za spolupráci a těším se na všechny.
6.11.2018, vložil Přibáňová Olga (Důležitá zpráva)
Čtvrtletní písemné práce z AJ a NJ - srovnávací testy
Pod následujícím odkazem naleznete harmonogram čtvrtletních testů z německého a anglického jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3joTKG8_x-peZHmpjqOWpAGqelsNGf-578Jmlog-Y0/edit?usp=sharing

Okruhy k opakování dětem sdělí jednotliví vyučující.
Výsledky testů budou zveřejněny (pouze pod osobním číslem žáků) na vývěsce a nástěnce před jazykovou učebnou v týdnu od 20.11.2018.
Testování probíhá v NJ písemnou formou, v AJ elektronicky v systému Moodle.
27.9.2018, vložil Přibáňová Olga (Důležitá zpráva)
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd,
v přiložené složce naleznete podrobné informace k zadání a průběhu zpracování absolventských prací, včetně hodnotícího protokolu.
Všechny tyto náležitosti budou žáci konzultovat v průběhu celého školního roku se svými vedoucími AP.
https://drive.google.com/drive/folders/1swu8MCwspq7YoesQttLXkIELlJVHmoiw?usp=sharing
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému