LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
13.9.2019, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Kroužek stolního tenisu od 1.10.2019
Tento kroužek bude mít první schůzku 1.10.2019.
Přihlášení žáci dostanou s předstihem přihlášky a informace v písemné formě. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených již žádné další přihlášky nebudou akceptovány.
11.9.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Postup ověření emailu v ISkole
Vážení rodiče

Na níže uvedeném odkazu najdete návod na ověření vašeho emailu v ISkole. Na ověřený email si můžete nechat z ISkoly automaticky zasílat informace o prospěchu a chování vašeho dítěte i veškeré zprávy z komunikačního modulu.

https://docs.google.com/presentation/d/1PfFTrCqjTQx5mldr1Ph9pCDp6x2eWqojvfaoUxyAmoM/edit?usp=sharing
9.9.2019, vložil Bušniaková Jana (Informativní zpráva)
Pěvecký sbor My - informace o sboru a o zkouškách ve školním roce 2019/20
Ve školním roce 2019/20 bude sborový zpěv probíhat v režimu kroužku. Platba za pololetí je ve výši 600 Kč. Prosíme o úhradu na účet školy, do poznámky prosím uveďte Sbor My.
Sbor bude zkoušet ve středu od 14:00 hod. do 15:15 hod. v učebně D7. Podle aktuální potřeby vyhlásíme před vystoupením či koncertem mimořádnou zkoušku nebo Raníček.
První zkouška se uskuteční ve středu 25. 9. 2019.
Přeji pohodový školní rok a těším se na společné akce.


P Ř I H L Á Š K A

Přihlašujeme ……………………………………….třída……………..

ve školním roce 2019/20 na zájmový kroužek – Sborový zpěv - sbor My

V případě zájmového kroužku bereme na vědomí organizační i finanční pravidla.

Z činnosti kroužku je možné se odhlásit pouze v pololetí školního roku na základě písemného souhlasu rodičů.

V Kladně dne ……………… .……………………………… podpis zákonného zástupce žáka
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému