LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
15.11.2019, vložil Bušniaková Jana (Velmi důležitá zpráva)
Sbor My - Raníčky (příprava na adventní vystoupení)
V úterý, středu a v pátek se sejdeme na Raníčcích. Dle předchozí dohody absolvují žáci 2 raníčky dle individuálních možností.
Zkouška sboru ve středu odpoledne odpadá z důvodu Pedagogické rady.
Děkuji za pochopení
15.11.2019, vložil Bušniaková Jana (Důležitá zpráva)
Sbor My - Projektový den Umění a kultura
Děkuji všem, kdo s námi strávili Projektový den. Podařilo se "Nám" nejen natočit videa, ale i posunout provedení repertoáru o další stupeň. Den jsme si užili i přes jeho náročnost a hlasové vypětí. Prozpívali jsme plných 5 hodin. A proto, jak zní česká sloka projektové písně Erasmu +: "Společné hlasy znějí lépe, ať nám tedy hudba v žilách tepe!" Těšíme se na další nácviky a na nové společné zkušenosti.
11.11.2019, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Hudební soutěž - projekt ERASMUS
Vyhlašujeme hudební soutěž projektu Erasmus.
Hledáme 10 žáků, kteří budou naši školu reprezentovat na koncertě ve švédské partnerské škole v dubnu 2020.
Podrobnosti zde:
https://docs.google.com/presentation/d/1xLdlyib9xFtS1xSCYqs1QBqSwhMIj5KD38nr1Okh_EM/edit?usp=sharing

Soutěžní videa můžete posílat od 12. do 28. listopadu 2019.
6.11.2019, vložil Přibáňová Olga (Velmi důležitá zpráva)
Změna harmonogramu - čtvrtletní písemné práce z AJ (srovnávací testy)
Ze závažných technických a organizačních důvodů jsme nuceni přesunout termín čtvrtletní písemné práce (srovnávacího testu) z Aj u několika skupin. Jedná se o části skupin ze tříd 6.C, 7.ABC a 8.AB.
Pod následujícím odkazem naleznete harmonogram čtvrtletních testů - změny jsou vyznačeny červeně.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3joTKG8_x-peZHmpjqOWpAGqelsNGf-578Jmlog-Y0/edit?usp=sharing

Okruhy k opakování dětem sdělí jednotliví vyučující - jedná se o souhrnné opakování učiva I. čtvrtletí (v učebnici Project je to zejména slovní zásoba a gramatika z lekce 1).
Výsledky testů budou zveřejněny (pouze pod osobním číslem žáků) na vývěsce a nástěnce před jazykovou učebnou v týdnu od 20.11.2019.
Testování probíhá v NJ písemnou formou, v AJ elektronicky v systému Moodle.
6.11.2019, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Informace k dějepisu, německému jazyku a sportovním aktivitám v listopadu.
Vše najdete na mém školním webu na webových stránkách školy.
1.11.2019, vložil Přibáňová Olga (Důležitá zpráva)
Čtvrtletní písemné práce - anglický a německý jazyk
Pod následujícím odkazem naleznete harmonogram čtvrtletních testů z německého a anglického jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3joTKG8_x-peZHmpjqOWpAGqelsNGf-578Jmlog-Y0/edit?usp=sharing

Okruhy k opakování dětem sdělí jednotliví vyučující - jedná se o souhrnné opakování učiva I. čtvrtletí.
Výsledky testů budou zveřejněny (pouze pod osobním číslem žáků) na vývěsce a nástěnce před jazykovou učebnou v týdnu od 20.11.2019.
Testování probíhá v NJ písemnou formou, v AJ elektronicky v systému Moodle.
31.10.2019, vložil Nejedlá Zina (Informativní zpráva)
Recitační soutěž pro 1. a 2. stupeň
Dne 27.11. od 14 hodin se uskuteční školní kolo recitační soutěže pro 1. i 2. stupeň. Pro úspěch v soutěži je důležitá volba textu, podmínkou není poezie, ale text by měl odrážet zájem dětí a zcela nutné je pochopení textu, který žák interpretuje, dále přirozenost projevu a osobitost interpreta. S výběrem textů žákům rády poradí vyučující českého jazyka, ale potěší nás i vlastní invence soutěžících.
Těšíme se na zajímavé texty a originální interpretace.

Zina Nejedlá a Vladimíra Nováková
22.10.2019, vložil Bušniaková Jana (Důležitá zpráva)
Adventní vystoupení sboru
2.12.2019 od 17:00 hod. - Adventní koncert v Divadle Lampion (Skřivánci, Sedmihlásek, My)
3.12. od 14:00 hod. - Vánoční jarmark
4.12.2019 - vystoupení v Oáze - upřesníme
6.12.2019 dopoledne - vystoupení v Katedrále sv. Víta v Praze - Stonožková mše

9.10.2019, vložil Dobrá Tereza (Informativní zpráva)
Klub Mladého Diváka
Informace: Divadlo – KMD (KLUB MLADÉHO DIVÁKA)
Šk. rok: 2019/2020

Místo: Kladno – Městské divadlo Kladno

KMD je určeno žákům II. stupně ZŠ. Cílem je kultivovat děti a mládež a vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání. V rámci tohoto představení se uskuteční setkání s dramaturgy, herci a tvůrci. KMD je založen na principu dobrovolnosti, představení se neodehrávají v době školní výuky.

Hrací den: pondělí – čtvrtek
Začátek BESEDY: 17 hodin
Začátek PŘEDSTAVENÍ: 18 hodin

Předplatné zahrnuje 4 inscenace ve velkém sále a 1 hostující představení ve velkém sále, 1 inscenace na malém sále.

PROGRAM
První představení Vás čeká již příští týden STŘEDA 23. 10. 2019 od 18:00 – Hra, která se zvrtla
DÁLE:
Představení MDK ve velkém sále: České Vánoce, Modrý pavilón, Tartuffe
Představení MDK na jevišti malého sálu: Milada a Ludmila
Hostující představení ve velkém sále: Revizor (Městské divadlo Mladá Boleslav)

Co je potřeba?
Podepsaná přihláška (do 20. 10. 2019 – pátek)
Vhodný oděv do divadla – slušné oblečení.
Nadšení a chuť navštěvovat divadlo.

632,-Kč (I. kategorie) (do 20. 10. 2019 – pátek – na účet školy) – běžná cena bez předplatného by byla 1580Kč.

Na každé představení podepsaný lístek s informacemi odsouhlasenými zákonným zástupcem.
Sraz vyučující s žáky bude před divadlem v 17:00 – 17:15 a po divadle půjdou děti samy domů nebo si je vyzvednou rodiče).

Vzor podepsaného lístku na každé představení.
…………………………………………………………………………………………………………
KMD – představení:
Datum:
Jméno, příjmení, třída:
Souhlasím, aby můj syn/moje dcera se zúčastnila večerního představení v rámci KMD.
K divadlu přijde sám/sama. Sraz u divadla je 17:00 – 17:15 hodin. Po představení (čas upřesněn aktuálně podle programu) si syna/dceru vyzvednu – půjde sám/sama
V Kladně dne _______________ Podpis zákonného zástupce:_______________________

Podrobné informace Tereza Dobrá (dobra@14zskladno.cz)
2.10.2019, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Soutěž o nejlepší LOGO pro projekt Erasmus
Připomínáme, že se blíží uzavírka soutěže o nejlepší LOGO pro projekt Erasmus. Své návrhy můžete odevzdávat třídním učitelům do pátku 4. října.
https://docs.google.com/document/d/1swBxMyVvlRzOkMXrAn8-tKG3aibfr-aTEcjsEnmHl00/edit?usp=sharing
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému