LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
20.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
MC Donalds Cup
V pondělí donesou vybraní žáci 1. až 3. tříd, podepsanou informaci paní učitelce Steinerové, nebo ji nechají u třídních učitelek.
V případě, že nedonesou, nemohu v úterý na soutěž. Pro kategorii 4. a 5. tříd platí totéž do středy 25.4.2018.
Děkuji za spolupráci.
18.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Tabulky sportovních výkonů- soutěže.
Vážené kolegyně a kolego.
Prosím o průběžné doplňování do celoroční tabulky sportovních výkonů na obou stupních ZŠ. Některé disciplíny jste již měli všichni možnost nacvičit a věřím, že nebudou výsledky měření jen jednorázové.
Atletické disciplíny prosíme změřit nejdéle do 31.5.2018. Pak uděláme opět výběr na MINIOLYMPIÁDU, která je naší nejlepší soutěží.
Vloni nebyly všechny výsledky dobře změřené. Je nutné měřit vždy na daných sportovištích, nebo na prostorách k tomu určených, aby nebyly zapsány výsledky, které jsou nereálné. Na měření byl čas v prvním pololetí v září i v říjnu, ale lepší bude změřit vše teď na jaře, dokud není takové horko. ( třídy, které měly plavání,budou stejně měřit nyní, taktéž 1. třídy mohou vše doplnit).
Věříme, že měření disciplín v tabulce z tělocvičen, jste si během celého školního roku poznamenali, takže je prosím doplňte do tabulek. V kategorii 1. až 3. třídy nejsou doposud výsledky žádné.
Děkuji za vstřícnost a spolupráci.
17.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
MC Donalds Cup- širší výběr
Děkuji všem účastníkům výběru za účast na turnaji. Bylo vybráno celkem 12 žáků v každé kategorii, protože víc jich na soupisce nemůže škola uvádět.
Ve starší kategorii pro 4. a 5. třídy byli dovybráni pouze někteří žáci 4. ročníku, protože absolutní většina je nominována z loňské, velmi úspěšné skupiny žáků letošních 5. tříd.
V kategorii 1. až 3. ročník jsme vybrali děti podle výkonnosti. Byli vybráni 2 brankáři a pak děti podle 4 zápasů, které mezi sebou sehrály.
Tyto děti obdržely lístek s informací o tréninku tento čtvrtek a někteří žáci si přijdou ještě zahrát, pro případ, že by někdo onemocněl.
Vybraní žáci dostanou podrobnou informaci k turnajům. které se konají příští týden, po skončení tréninku
Ostatním děkuji za účast a budeme se těšit v dalším školním roce na nové tváře.
17.4.2018, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Srovnávací ročníkové testy z cizích jazyků
Vážení rodiče,
pod následujícím odkazem najdete výsledky srovnávacích ročníkových testů z anglického a německého jazyka. Žáci jsou v seznamu uvedeni pouze pod svým osobním číslem. Testování probíhá vždy v I. a III. čtvrtletí ve třídách II. stupně. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zV4a2y_lKEk-E5nvyCCTFEU9Sm7t2LE2LDROJ12j7s0/edit?usp=sharing
16.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Třídní schůzky a německý jazyk.
Vážení rodiče.
Kdo by chtěl informace k německému jazyku, srovnávacím testům, doučování a kroužkům němčiny, může mě navštívit v kabinetu ve
2. patře proti schodišti.
Budu zde ve čtvrtek 19.4.2018 již od 16:30 hodin a zodpovím všem dotazy, týkající se německého jazyka, nejen v mých skupinách.
16.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Důležitá zpráva)
Výběr na MC Donalds Cup 2018
Všichni žáci, kteří jdou v úterý 17.4.2018 na výběr si pro jistotu vezmou i obuv do tělocvičny. V případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek bychom výběr provedli v tělocvičně.
V případě lehkého deště bude výběr venku, protože fotbal se hraje kdykoli. Pouze vítr a další velmi nepříznivé vlivy by přesunuly trénink dovnitř. Děkuji za pochopení.
13.4.2018, vložil Vyšínová Vladimíra (Informativní zpráva)
Vybíjená
Ve čtvrtek 19.4.2017 se naše škola zúčastnila okresního kola ve vybíjené dívek. Celkem se sešlo 11 škol. Postup do finále si vybojovala družstva:14. ZŠ, 7. ZŠ Kladno a 10 ZŠ Kladno -všechna družstva postoupila z prvních míst v jednotlivých skupinách.
Boje to byly velmi těžké, ale povedlo se nám postoupit a naše družstvo nakonec bojovalo o první místo. Poslední zápas s 10 ZŠ Kladno byl velmi těžký, ale děvčata svou bojovností a za bouřlivého povzbuzování žáků z 8. A, C dokázala zvítězit i v posledním zápase a tak naše škola skončila na vynikajícím 1. místě. Děvčata postoupila do krajského kola, které bude odehráno v květnu. Toto vítězství je pro naše družstvo obrovským úspěchem. Budeme děvčatům držet palce i do bojů v krajském kole.

Děkuji také klukům z 8.A, C kteří jako rozhodčí a v závěru fanoušci, byli skvělí.
13.4.2018, vložil Vyšínová Vladimíra (Informativní zpráva)
Vybíjená
V úterý 10.4.2018 se naše škola zúčastnila okresního kola ve vybíjené chlapců. Celkem se sešlo 11 škol. Postup do finále se chlapcům nepodařil. protože postupovalo pouze jedno družstvo z každé skupiny.
Celkově chlapci skončili na krásném 7. místě.
Všem hráčům patří velké poděkování

Děkuji také chlapcům z 9. a 8.A, kteří jako rozhodčí byli skvělí.
11.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Důležitá zpráva)
MC Donalds Cup- malá kopaná pro žáky 1. stupně
Základní kola se konají 24.4. a 26.4.2018.
Výběr dětí se uskuteční v úterý 17.4.2018 pro žáky, které vybraly paní učitelky, nebo mě na ně upozornili rodiče. Výběr proběhne v dopoledním čase, v době výuky. Prosím, sportovní obuv a vhodné oblečení, podle aktuálního počasí. Výběr potrvá jednu, nebo 2 vyučovací hodiny. Vybrané děti budou mít ještě jeden trénink ve čtvrtek 19.4.2018, taktéž dopoledne. Pak obdrží písemnou informaci pro sebe a své rodiče, kterou musí donést vyplněnou a podepsanou v pátek 20.4.2018.
Děkuji všem za spolupráci.
11.4.2018, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Volejbalový kroužek- náhradní termín
Kroužek se ve čtvrtek 12.4.2018 nekoná. Důvodem jsou přijímací zkoušky žáků 9. tříd a účast některých žáků na okresním finále ve vybíjené. Kroužek bude nahrazen. Na termínu se všichni domluvíme v pátek 13.4.2018.
Děkuji za pochopení.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému