LoginHeslo
ZŠ a MŠ Kladno
Ukrajinská 2447, Kladno, 27201
Telefon (sekretariát): (+420) 312 684 365
Vstup do elektronické evidence školy
Vývěska
14.1.2019, vložil Dobrá Tereza (Informativní zpráva)
Zimní kurz 8. A, 9. A - Sirotek - Špičák - Šumava
Vážení rodiče a žáci,
pod následujícím odkazem ( https://drive.google.com/drive/folders/1tk4OqwAc7y4EloKv1oe6P1DdGSNZdHRW?usp=sharing ) máte možnost prohlédnout si fotografie ze zimního kurzu, který probíhá ve dnech 12. - 18. 1. 2019 v areálu Špičák na Šumavě u Železné Rudy.
14.1.2019, vložil Bušniaková Jana (Velmi důležitá zpráva)
Sbor Sedmihlásek - změna
Zkouška sboru Sedmihlásek se tento týden přesouvá na čtvrtek od 14:00 hod.
Děkuji za pochopení
13.1.2019, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Kroužek doučování německého jazyka- 2. pololetí 7. a 8. ročník
Od 2. pololetí bude probíhat doučování pro žáky 7. ročníku vždy v úterý od 14:00 do 15:00 v pracovně D4. Toto dotované doučování vede paní učitelka Petra Malá. Na doučování se mohou přihlásit žáci, kteří mají v NJ problémy. Dále budou docházet žáci, které vyučující NJ na doučování doplní povinně, protože jejich výsledky jsou velmi slabé. Tito žáci dostanou písemné vyrozumění pro zákonné zástupce.
Žáci 8. ročníku pokračují stejně, jako v pololetí prvním. Případné přihlášky a odhlášky vyřešíme ve skupinách NJ.
Pro žáky 9. ročníku dotované doučování končí.
11.1.2019, vložil Pritoka Jaroslav (Informativní zpráva)
Kroužek florbalu
V týdnu od 14. - 18.1. odpadá z důvodu nepřítomnosti vyučujícího kroužek florbalu pro všechny skupiny. Náhrada bude upřesněna.
10.1.2019, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Olympiáda - anglický jazyk
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskuteční v úterý 12. února 2019 od 9.00 hodin v prostorách ZŠ Norská.
Školní kolo proběhne ve čtvrtek 24. ledna v průběhu 3. vyučovací hodiny. (kategorie I.A i II.A). Žáci byli nominování na základě srovnávacích testů z I. čtvrtletí.
Seznam žáků bude průběžně aktualizován zde:
https://docs.google.com/document/d/1yHeA_V4UBvbUNoyz-nj9peR-kpPhXRKt0RqtH1AbGgI/edit?usp=sharing

Součástí školního kola bude práce s textem a gramatický test.
Z každé kategorie pak postoupí 5 nejlepších žáků do 2. školního kola (konverzační část, která proběhne v pátek 25. ledna v průběhu 2. vyučovací hodiny. (společně pro obě kategorie).
Všechny informace o olympiádě budou včas na nástěnce před učebnou jazyků.
Zde budou výsledky I. kola a informace o případném postupu do II. kola.
Žáci si sami ohlídají, zda postupují či ne a dostaví se pak na konverzační část.
9.1.2019, vložil Steinerová Brigita (Informativní zpráva)
Školní kolo Olympiády v německém jazyce
V pondělí proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce.
V kategorii 1.A se zúčastnili celkem 3 žáci sedmého ročníku, kteří prokázali velmi dobré znalosti. Na okresní soutěž zatím žádný z žáků nepůjde, neboť se učí německy teprve jedno pololetí a tato věková kategorie je pro žáky 5. až 7. ročníku, včetně jazykové školy.
Pořadí:
1. Karolína Jansová 7.B
2. Jan Hrbáček 7.B
3. Ondřej Lukaševič 7.B
V kategorii 2.A se zúčastnilo celkem 7 žáků ze tříd 9.A a 9.C a jeden žák z 8.B.
Žáci prokázali velmi dobré znalosti, dobrou komunikaci a gramatickou úroveň.
Umístění:
1. Emma Řehánková 9.A
2. Alena Drakselová 9.A
3. Jan Jelínek 9.C a Vít Lacman 8.B
Všem, kteří se školního kola zúčastnili, děkujeme a gratulujeme vítězům.
Žákyně Emma Řehánková nás bude reprezentovat na okresní olympiádě 21.1.2019 v Labyrintu Kladno.
7.1.2019, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Den otevřených dveří na SŠ
Vážení rodiče, 8. třídy se v průběhu ledna a února zúčastní projektových dnů na vybraných středních školách v Kladně. Tento program je koncipován jako den otevřených dveří a je zdarma (včetně autobusové dopravy do místa konání akce a zpět).
Vzhledem ke kapacitě středních škol bylo nutné předem žáky rozdělit do tří skupin. Souhrnný přehled zde ttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKNGTwsAavke48FXk4cifOEv-wl6jI2lBw6IEXT9xFk/edit?usp=sharing.
Seznam účastníků je pro žáky umístěn i na nástěnce před učebnou P9.
8.A se zúčastní programu na SPŠ C.Boudy dne 6. 2. 2019 od 8.45 do 11.15. Odjezd od školy v 8.25, společný návrat na 5. vyuč. hodinu. Doprovod Ing. Jaroslav Pritoka.

Mix žáků 8.B a 8.C (viz seznam na vývěsce) se zúčastní exkurze na SHŠ, Floriánské nám. dne 23.1.2019. Odjezd od školy po 3. vyuč. hodině v 10.35, návrat ke škole ve 14.15. Doprovod Mgr. Olga Přibáňová.

Mix žáků 8.B a 8.C (viz seznam na vývěsce) se zúčastní exkurze na SPŠ, Jana Palacha dne 17.1.2019. Odjezd v 7.35 od školy- společný návrat do školy na 4. vyuč. hodinu. Doprovod Mgr. Pavlína Kopecká.

Infolist obdrží žáci od svých třídních učitelů.
K dispozici i zde https://docs.google.com/document/d/1yj_D94aM0vlNKkVHcpxH2L22nuGVsMO5jTx-g2kYWUI/edit?usp=sharing
23.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Velmi důležitá zpráva)
Výskyt vší
Vážení rodiče,
abychom zamezili výskytu vší, musíme postupovat jednotně. Žádám všechny rodiče, aby kontrole hlavy věnovali pozornost a v případě výskytu vší použili prostředek pro jejich zlikvidování.
Děkuji za spolupráci
19.11.2018, vložil Přibáňová Olga (Informativní zpráva)
Čtvrtletní písemné práce z cizích jazyků - srovnávací testy
Vážení rodiče,
pod následujícím odkazem naleznete výsledky ročníkových testů z anglického a německého jazyka.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UFNcbbvd5tXohmnr-gpwLuEaKUBLRl_pAW7BOHwmUNc/edit?usp=sharing
Všechny údaje o testu jsou vedeny pod osobním číslem žáka.
Testování probíhá v I. a III. čtvrtletí, abychom mohli posoudit jazykové kompetence žáků v rámci jednotlivých ročníků II. stupně. Současně bychom chtěli žáky připravit na systém testování jaký absolvují např. u SCIO či INSPIS testů.
16.11.2018, vložil Serbousková Pavlína (Informativní zpráva)
Přihlášky k talentové zkoušce
Vážení rodiče,
Vaše dcera mi stále nedonesla evidenční lístek, na jehož základě mám připravit přihlášku k talentové zkoušce. Prosím o jeho odevzdání co nejdříve, jinak nemohu zaručit, že stihnete přihlášku podat včas, a to do 30.11.2018. Pokud jste si podání přihlášky k talentové zkoušce rozmysleli, potvrďte mi to písemně.
Děkuji
Serbousková
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/14zskladno?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému