LoginHeslo
Základní škola
Prokopa Velikého 633, Kolín, 28002
Telefon (sekretariát): (+420) 321 720 808
Vývěska
15.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2018/2019
Do CD byl vložen Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019
CD - DOKUMENTY K PROSTUDOVÁNÍ - 2018-2019
14.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
TEMATICKÁ ZPRÁVA ČŠI
Do CD byla do složky ČŠI vložena tematická zpráva Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018
13.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
program schůzky vedoucích týmů a garantů předmětů
Do CD je vložen program schůzky, prosím o probrání na dílčích schůzkách po ped.radě a zápis do programu.
6.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
RECYKLOHRANÍ
Vyhodnocení soutěže v RECYKLOHRANÍ proběhne na počátku školního roku 2018/2019.
1.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Zájmové útvary
Všechny zájmové útvary ukončíme v pátek 15.6., třídní knihy uzavřete ke dni 29.6.2018.
V pondělí 11.6. odvoláme od 6.hodiny komplet vyučování a kroužky z důvodu školení GDPR.
21.5.2018, vložil Kaurová Irena (Velmi důležitá zpráva)
Směrnice o nakládání s osobními údaji
Do CD iškoly byla do složky GDPR vložena Směrnice o nakládání s osobními údaji.
3.4.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Hospitační záznam ZV 2017/2018
Do CD byl do sekce ČŠI vložen Hospitační záznam ČŠI. Prosím o prostudování a provedení rozboru a následně zápisu do programu schůzky garantů předmětů za 3.čtvrtletí. Děkuji. K.Koděrová
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/3zskolin?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému