LoginHeslo
Základní škola
Prokopa Velikého 633, Kolín, 28002
Telefon (sekretariát): (+420) 321 720 808
Vývěska
27.1.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
školní kluby
Z organizačních a bezpečnostních důvodů NEBUDOU v hale BIOS probíhat sportovní kluby v pondělí 27.1. a v úterý 28.1.2020
19.1.2020, vložil Novotná Monika (Informativní zpráva)
DIVADELNÍ PÁTEK 21.2.2020
Divadelní spolek Oříšek a Taneční kroužek Oříšku uvádějí pohádkové představení s tanci a písničkami s názvem Mauglí. Časy představení: 14 a 14.25 (školní družina), 15 (objednané mateřské školky), 15.40 rodiče a veřejnost. Srdečně Vás zveme.
7.1.2020, vložil Loumanová Ivana (Informativní zpráva)
Platba ŠD a ŠK na 2. pololetí
Informace pro rodiče
-platba ŠD a ŠK na 2. pololetí

Úplatu za ŠD a ŠK platí zákonný zástupce v pokladně školy u paní Slavíčkové od 3.2. do 14.2. 2020. Pokladna bude otevřena od 7.00 do 9.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin.
Úplatu za ŠD a ŠK lze také zaplatit ve výše uvedeném termínu na účet školy.
Číslo účtu: 2564347359/0800
/ uveďte jméno žáka, třídu, ŠD – oddělení, ŠK – název kroužku /

Výše úplaty za ŠD činí 500 Kč na jedno pololetí.
Výše úplaty za ŠK je stanovena na jedno pololetí za každý zájmový útvar na částku 350 Kč.

Pokud nebude poplatek zaplacen v dané časové lhůtě, bude žák vyloučen ze zájmového vzdělávání.
17.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Testování žáků 6. ročníků.
Informace pro rodiče žáků 6.ročníků:
V termínu od 23.9.2019 do 2.10.2019 proběhne testování žáků 6.ročníku v předmětech matematika a český jazyk prostřednictvím školního modulu testování - InspiS SET.
vedení školy
16.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍHO KLUBU
Od 16.9.2019 zahajují činnost zájmové útvary školního klubu dle časového harmonogramu.
13.9.2019, vložil Kunášková Marcela (Informativní zpráva)
Gymnastika
V pondělí 16.9. začíná kroužek Gymnastika v hale BIOS od 14:30h do 16:00h pro přihlášené žáky 1.a 2. tříd.
8.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Věstníky MŠMT
Do CD do složky 2019/20 Dokumenty k prostudování byly do složky 2019/2020 vloženy:
Věstník 4/2019 - schválené tituly
Věstník 5/2019 - soutěže a olympiády pro 2019/2020
11.6.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
výsledky testování KVALITA ŠKOLY
Do CD iškoly byly vloženy výsledky letošního testování prostřednictvím Kvality školy.
CD - TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - KVALITA ŠKOLY - VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 2019.
23.5.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
testování - InspIS SET
V květnu a v červnu 2019 proběhne výstupní testování žáků 5. ročníků v předmětech český jazyk a matematika, prostřednictvím InspIS SET – systému pro elektronické testování ( univerzální elektronická platforma České školní inspekce pro ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání).
25.3.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
TEMATICKÉ ZPRÁVY ČŠI
Do CD do složky Dokumenty k prostudování - složka 2018-2019 - TZ ČŠI - GRAMOTNOSTI - byly vloženy následující dokumenty:
Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ
ve školním roce 2017/2018
Rozvoj sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.
Prostudujte.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/3zskolin?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému