LoginHeslo
Základní škola
Prokopa Velikého 633, Kolín, 28002
Telefon (sekretariát): (+420) 321 720 808
Vývěska
5.4.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Informace či inspirace pro žáky a jejich rodiče
MŠMT vytvořilo webové stránky : https://nadalku.msmt.cz/cs , na kterých lze nalézt tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.
25.3.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
PaedDr. Mgr. Milada Řezníčková
V DOBĚ MO MZ ČR POSKYTUJE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG KONZULTACE PRO RODIČE I ŽÁKY ŠKOLY NA TELEFONNÍM ČÍSLE (PO - PÁ):
601 024 158.
16.3.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
DOMÁCÍ VÝUKA
Od 16.3.2020 až do odvolání je škola uzavřena. Žáci mají uloženu domácí přípravu a materiály jsou uloženy v centrální databázi na serveru iškola.
Složka Domácí příprava - pro 1. stupeň,
složka týdenní plány pro žáky 6.-9.ročníku - pro 2. stupeň.
Aktualizace pro daný týden proběhne vždy v pondělí.
Případné dotazy směřujte k vyučujícím prostřednictvím emailu.
Informace ohledně domácí výuky byla zaslána prostřednictvím emailů na serveru iškola všem žákům i jejich zákonným zástupcům.
vedení školy
16.3.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA SŠ a 8g
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu, a tedy uzavření škol, NELZE v tomto období vydat zápisové lístky. Tyto lístky se uplatňují až po proběhnutí přijímacího řízení a vydání přijetí na střední školu či osmiletá gymnázia, nejsou v tuto dobu nutné. Vzhledem k pravděpodobnému posunu termínů přijímacích zkoušek stihneme zápisové lístky vydat včas.
Vedení 3. ZŠ
13.3.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V MĚSÍCI BŘEZNU – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR
JARNÍ TRH 26.3.2020 ZRUŠEN
NEVŠEDNÍ ODPOLEDNE 18.3. a 25.3. ZRUŠENY

Děkujeme za pochopení.
vedení školy
2.3.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Jak snížit riziko nakažení koronavirem
Informace pro rodiče a žáky školy:

1. Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování
základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety
kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob,
pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

2. V případě, že se žáci nebo studenti naší školy budou vracet
po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z
oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují
územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje podle místa bydliště.
17.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Testování žáků 6. ročníků.
Informace pro rodiče žáků 6.ročníků:
V termínu od 23.9.2019 do 2.10.2019 proběhne testování žáků 6.ročníku v předmětech matematika a český jazyk prostřednictvím školního modulu testování - InspiS SET.
vedení školy
16.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍHO KLUBU
Od 16.9.2019 zahajují činnost zájmové útvary školního klubu dle časového harmonogramu.
13.9.2019, vložil Kunášková Marcela (Informativní zpráva)
Gymnastika
V pondělí 16.9. začíná kroužek Gymnastika v hale BIOS od 14:30h do 16:00h pro přihlášené žáky 1.a 2. tříd.
8.9.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Věstníky MŠMT
Do CD do složky 2019/20 Dokumenty k prostudování byly do složky 2019/2020 vloženy:
Věstník 4/2019 - schválené tituly
Věstník 5/2019 - soutěže a olympiády pro 2019/2020
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/3zskolin?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému