LoginHeslo
Základní škola
Prokopa Velikého 633, Kolín, 28002
Telefon (sekretariát): (+420) 321 720 808
Vývěska
25.2.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
POHYBOVÉ AKTIVITY - J. KRAJBYCHOVÁ
Z organizačních důvodů nebude v pondělí 18.3.2019 ZÚ Pohybové aktivity - J.Krajbychová.
Děkujeme za pochopení.
17.2.2019, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
LONDÝN 2019
V pondělí 11. 3. 2019 se koná od 16:15 hodin informační schůzka ohledně zájezdu do Londýna, budova U22, 2. patro., učebna 205
28.11.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZMĚNA HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY
Informace pro rodiče
• změna hlavního vchodu do školy – od 3. 12. 2018 do 31. 5. 2019
• z důvodu rekonstrukce stávajícího hlavního vchodu (budova Internátu) bude hlavní vchod do školy přemístěn do budovy U22 – vchod z ulice Vávrova
• areál školy nebude od tohoto data průchozí
• pro žáky z budovy Internátu a všechny účastníky ranní školní družiny a také odpolední školní družiny (do 15:30) bude hlavní vchod do školy přes vrátnici budovy U22, režim zvonků pro školní družinu zůstane zachován, rodiče vyčkají příchodu dítěte před budovou školy, dítě bude vysláno již přezuté a oblečené spojovací chodbou ke vchodu U22
• navazující „dlouhá“ ŠD (od 15:30 do 17:00) bude přemístěna do budovy 1. stupně (pavilon C) do levého vchodu do přízemí – zvonek bude označen
• žáci z budovy U22 a žáci z pavilonu 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, budou do školní jídelny odcházet uličkou vlevo podél budovy U22 školní zahradou přes arboretum, trasa bude vyznačena
• malá branka u sálku (v ulici Prokopa Velikého) bude odemčena pro možný odchod žáků ze ŠJ
23.11.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ŠIKOVNÉ RUCE - A. Kráčmarová
Ve čtvrtek 29.11.2018 nebude z organizačních důvodů ZÚ Šikovné ruce.
Děkujeme za pochopení.
15.9.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA Z ČESKÉHO JAZYKA
Vzhledem k neúspěšnému pravopisnému cvičení ukládám pravidelné opakování a procvičování pravopisu.
Lze i on-line, např.:
www.pravopisně.cz
www.onlinecviceni.cz
cestina.diktaty.cz

umimecesky.cz
15.9.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
MACHAROVO PERO 2018
TÉMA PRO VŠECHNY KATEGORIE
• Nikdo není dokonalý
NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE
• Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
• délka soutěžní práce 1–3 strany textu

- uveďte své jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo, adresu, školu, třídu a 2.kategorii
- elektronicky poslat jako přílohu emailu do 12.10. 2018 na adresu vyučující K.Koděrové
13.9.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZÚ AEROBIC
Zájmový útvar AEROBIC - 2.-5.ročník ( Ing. E.Raždíková) - zahájí svoji činnost z organizačních důvodů až 26.9.2018.
Děkujeme za pochopení
13.9.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠK
V TÝDNU OD 17.9.2018 ZAHAJUJÍ SVOJI ČINNOST ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍHO KLUBU
6.6.2018, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
RECYKLOHRANÍ
Vyhodnocení soutěže v RECYKLOHRANÍ proběhne na počátku školního roku 2018/2019.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/3zskolin?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému