LoginHeslo
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Komenského 402, Frýdek-Místek, 73801
Telefon (sekretariát): (+420) 558 432 551
Vývěska
15.10.2019, vložil Kunčar Zdeněk (Důležitá zpráva)
Výskyt vší
Ve škole se objevily vši. Prohlížejte prosím svým dětem pravidelně vlasy a při zjištění výskytu tohoto parazita okamžitě proveďte důsledné odvšivení a informujte třídního učitele. Jen tak lze zajistit, že se nákaza nebude v kolektivu dětí dále šířit. Děkujeme.


Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):

- okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte,
- zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy (provést odvšivení),
- zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

Sdělení MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-pro-rodice-k-zajisteni-lepsi-informovanosti-rodicu
24.9.2019, vložil Kunčar Zdeněk (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění
Upozorňujeme rodiče, že v okolí školy Policie ČR řešila nevhodné chování muže vůči žákovi naší školy. Poučte své děti o chování a bezpečnosti při kontaktu s neznámými osobami. V případě, že jste takové chování zaznamenali, kontaktujte ZŘ Janu Bódisovou.
Děkujeme za pochopení
10.9.2019, vložil Kunčar Zdeněk (Velmi důležitá zpráva)
Konzultace
Vážení rodiče,
rádi vycházíme vstříc Vašim požadavkům ohledně změn v organizaci konzultačních hodin. Tradiční konzultační třídní schůzky v období čtvrtletí budou nahrazeny pravidelnými konzultačními hodinami každé sudé úterý od. 1. října od 13,30 – 15,30 hodin. Budeme rádi, když si svou návštěvu telefonicky nebo emailem dohodnete předem.
23.5.2016, vložil Drabinová Zdeňka (Důležitá zpráva)
Chování našich žáků před budovou školy
Vážení rodiče, vzhledem k množícím se případům konfliktů v prostoru před školou si Vás dovoluji upozornit na několik skutečností. Nejprve - prostranství před školou a i přilehlé dětské hřiště nepatří ke škole. Jedná se o veřejný prostor, naše pravomoc zde nesahá. Pokud na tomto místě dojde ke konfliktu a Vaše dítě se bude cítit ohroženo, doporučuji ihned kontaktovat Policii ČR (případně Městskou policii F-M).
Samozřejmě, že se nezříkáme zodpovědnosti, ale tu za žáky máme „pouze“ v době výuky v prostorách školy a na akcích, které naše škola pořádá.
Další problém, kterým se v současnosti zabýváme, je kouření žáků. Vzhledem k tomu, že zákon zakazuje prodej cigaret osobám mladším 18 let, je s podivem, že někteří žáci (i z prvního stupně!) si pokuřují na lavičkách před školou. Bohužel se také množí případy, že děti loudí cigarety. Prosíme o spolupráci s Vámi, rodiči. Promluvte se svými dětmi o tomto problému. Nepůsobí dobře, když někteří naši žáci svými jednáním kazí dobrou image naší školy.
12.4.2016, vložil Kunčar Zdeněk (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění rodičům strávníků
Žák má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den celodenní absence. Pokud rodič odebere stravu i v dalších dnech v době celodenní absence dítěte, počínaje 2. dnem ji musí uhradit v plné výši (bez státní dotace). Toto nařízení je platné s okamžitou účinností. Doplatky za neoprávněný odběr dotované stravy bude řešit vedoucí školní jídelny 6. ZŠ na základě námi zaslaných seznamů žáků s počtem zameškaných hodin.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/4zsfm?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému