LoginHeslo
Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s.
Arménská 573/21, Brno - Bohunice, 62500
Telefon (sekretariát): (+420) 547 212 100, Telefon (ředitelna): (+420) 774 073 317
Vývěska
27.4.2020, vložil Obrovská Markéta (Informativní zpráva)
2.A CJL
V centrální databázi (CJL Obrovská - 2.ročník) je uložen pracovní list - rozbor Máje, vyplnit a odevzdat do 30.4., váha hodnocení 40 %, podrobnější info přímo v sekci domácí úkoly
26.4.2020, vložil Obrovská Markéta (Informativní zpráva)
3.A CJL
on-line výuka 10:00 - 10:45
odkaz:
https://meet.google.com/avi-bqym-chd
+ odevzdat domácí úkol
28.11.2019, vložil Ziegler Aleš (Důležitá zpráva)
Vynášení košů na plasty na chodbách
Od příštího týdne (tj. od 2. 12. 2019) se budou třídy střídat dle harmonogramu ve vynášení košů na plasty, které jsou umístěné na chodbách (zatím celkem 3 - jeden u třídy 1.A,B a 2 koše v 1. patře). Rozpisy služeb jsou vylepené u košů a vyvěšené na nástěnkách každé třídy a v iŠkole. Plasty bude daný týden vynášet vždy služba určená ve třídě (nejen z chodeb, ale samozřejmě i ze své třídy). Plasty se vyhazují do žlutého kontejneru, který se nachází v atriu školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/brnoeducanet?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému