LoginHeslo
EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s. r. o.
Sokolovská 150, Rybitví, 53354
Telefon (sekretariát): (+420) 774 704 043, Telefon (ředitelna): (+420) 774 704 042
Po přihlášení do systému budete mít přístup ke své klasifikaci, rozvrhu, aktuálnímu suplování a mnoha dalším informacím.
Dobře chraňte své přihlašovací údaje!
Vývěska
2.7.2020, vložil Sýkorová Jitka (Informativní zpráva)
Systém iŠkola se spojuje a mění na Školu OnLine
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Školní informační systém iŠkola.cz se od nového školního roku 2020/2021 stává součástí školního informačního systému Škola OnLine.

Během letních prázdnin bude probíhat převod dat a iŠkola.cz bude pro žáky, rodiče i pracovníky školy od 9. července 2020 již nepřístupná.
Pokud potřebujete např. POTVRZENÍ O STUDIU nebo KATALOGOVÝ LIST PRO VYSOKÉ ŠKOLY, je nutné vše vyřídit nejpozději do středy 8. července 2020.

V prvních zářijových dnech budou žákům i rodičům předány nové přihlašovací údaje, tentokrát již do systému Škola OnLine.

Prosíme o shovívavost a děkujeme za trpělivost.
2.7.2020, vložil Sýkorová Jitka (Informativní zpráva)
KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 26.-27.8.2020
I přes Vyhlášku 211/2020 Sb. u nás jednotlivci konají letos komisionální zkoušky. Bližší info na webu nebo kontaktujte svého třídního učitele (případně zástupce ŘŠ).
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/educapardubice?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému