LoginHeslo
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Telefon (sekretariát): (+420) 596 719 337, Telefon (ředitelna): (+420) 608 546 376
Jsme gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy.
Vývěska
19.10.2017, vložil Románek Milan (Důležitá zpráva)
Změna učeben
V pátek, tj. 20. 10. 2017, 3. a 4. vyučovací hodina 3.A se bude konat v Relax Clubu.
Ke změně dochází z důvodu konání voleb.
I u jiných tříd dochází ke změně učeben v daný den, proto Vás prosím o sledování rozvrhu.
Díky
ZŘ M. Románek
6.10.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - ŘÍJEN
03.-04.10.2017
Branný závod MISE 2017
Organizace: M. Románek, P. Popule
Účast: přihlášení studenti, P. Popule

04.10.2017
8:20-12:20 hod.
Studentské volby 2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová

10.10.2017
Prezentace SŠ KVIC Opava
Organizace: M. Románek
Účast: M. Románek, G. Bačová

11.10.2017
10:00-11:00 hod.
Knihovnické lekce
Třída(y): 1.A
Organizace: H. Kurillová

11.20.2017
19:30 hod.
Divadelní představení LETĚT ve Staré Aréně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

11.-13.10.2017
Exkurze do Prahy
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, P. Popule

12.10.2017
10:45-11.45
Místo: Dům kultury města Ostrava, ul. 28. října.
The Action New Generation(c)
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: M. Románek
Účast: Marcela Lacina, Katka Frodo, Hana Kurillová, Natalie Haltofová a Eva Moravčíková

16.10.2017
13:30-15:30 hod.
Úvodní organizační schůzka VP SŠ
Organizace: PPP Ostrava-Poruba
Účast: P. Brožová

16.10.2017
09.00-16:00 hod.
Školení fy Než zazvoní; Brno
Organizace: V. M. Bartošová
Účast: G. Bačová, J. Bača

26.-27.10.2017
Podzimní prázdniny

Upřesněny ještě budou informace o následujících akcích:
- zasedání školské rady;
- zahájení kurzu NEJ a SPA;
- testování SCIO.
19.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Procentuální hodnocení
Vážení rodiče,
Od letošního školního roku jsme přešli v rámci průběžného známkování k procentuálnímu hodnocení. (Tabulky s hodnocením naleznete již nyní v IS Iškola, sekce centrální databáze.) Principy tohoto hodnocení byly se všemi studenty opakovaně prodiskutovány. Shodli jsme se, že tato forma hodnocení vnáší do celého systému především transparentnost.
Hodnocení bude tedy nově uváděno v procentech a navíc bude u každého hodnocení uvedena jeho váha (důležitost), a to rovněž v procentech. S váhou hodnocení bude student vždy seznámen před testem (bude uvedena ve zkušebním plánu v IS Iškola spolu s uvedením termínu a obsahu testu). V IS Iškola v modulu hodnocení bude pak zápis uveden např.: 88% (30%) = bylo uděleno hodnocení 88% a jeho váha byla 30% (jednalo se o např. o DÚ s nižší důležitostí, tzn. že výsledek tohoto hodnocení ovlivní celkovou známku méně, než kdyby se jednalo např. o váhu 80%).
Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o průběžné hodnocení, celkové výroční známky budou nadále na škále hodnocení 1 – 5. Vy však budete stále informovaní o vývoji celkové známky, protože Vám IS Iškola bude permanentně zobrazovat v každém okamžiku celkovou průměrnou zámku na škále 1 – 5.
V čem tedy spočívá větší transparentnost?
Student byl dříve hodnocen např. známkou 2. Z tohoto ale Vy (ani studenti) nejste schopni rozklíčovat, zda to byla tzv. lepší 2, nebo 2 na hranici se známkou 3. V případě procentuálního hodnocení je tato informace zcela zřejmá. Student Pavel je hodnocen 89%, a tudíž mu chyběl pouze jeden bod a měl by 1. Naopak student Zdeněk je hodnocen 75%, a je tak obeznámen s tím, že se nachází na hranici s 3, a proto by měl na sobě zapracovat a výkon zlepšit, pokud nechce prospěchově klesnout k hodnocení 3. Další důležitým momentem je zde váha hodnocení. Studenti většinou posuzovali svůj prospěch na základě známek zapsaných v IS Iškola (spočítali si průměr) a byli pak mnohdy zaskočeni výslednou známkou, když jim vyučující sdělil, že jedničky, které má v indexu, byly tzv. „malé“ a čtyřky „tzv. „velké“, což mohlo z pochopitelných důvodů změnit výsledné hodnocení (vyučující se neřídil podle vypočteného průměru, ale sám si pro sebe stanovil váhu jednotlivých známek). Nyní se vše odehrává naprosto transparentně – žák zná váhu jednotlivé známky a tato se automaticky promítá ve vypočteném průměru (odpadá tím tedy do jisté míry jakási neprůhlednost hodnocení). Dalším problémem, který plyne ze současného systému hodnocení, jsou „plus“ a „mínus“. Hranice mezi 2- a 3+ je nedefinovatelná a dopad těchto dvou známek na výpočet průměru je zcela rozdílný.
Vážení rodiče, tuto změnu jsme zavedli v souladu s nejnovějšími trendy, abychom Vám a Vašim dětem nabídli komfortnější a transparentnější systém hodnocení.
Pokud máte ještě další dotazy k procentuálnímu hodnocení, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat, ráda se Vám budu věnovat.
18.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Procentuální hodnocení
Vážení kolegové, v IS Iškola jsou v sekci CDB vyvěšeny informace k procentuálnímu hodnocení.
13.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE - ZÁŘÍ
29.08.2017
9:00
Zahájení přípravného týdne
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

29.08.2017
10:00-13:00
1. pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

30.08.-01.09.2017
08:00-15:00
Příprava na zahájení školního roku
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

04.09.2017
8:40-12:00
Třídnické práce
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: třídní vyučující
Účast: kmenoví vyučující

05.09.-06.09.2017
Adaptační kurz
Třída(y): 1.A
Organizace: M. Lacina, M. Hofman
Účast: M. Lacina, M. Hofman, J. Hofman

06.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 1.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
15:30
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A
Organizace: třídní vyučující
Účast: G. Bačová, M. Románek, M. Lacina, D. Šuhajová, E. Moravčíková

07.09.2017
8:50-10:15
Burza učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: M. Románek
Účast: Vyučující aktuálně přítomni ve třídách

18.09.2017
07:00-12:10
MZ- podzim 2017
Organizace: G. Bačová, M. Románek, P. Brožová
Účast: zkoušející vyučující, P. Brožová, M. Románek

18.09.2017
08:40-10:15
Převzetí objednaných učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: G. Bačová

19.09.2017
Kontrola aktualizace IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, třídní vyučující

20.09.2017
Exkurze Praha
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, další ped. dozor bude upřesněn

20.09.2017
Odevzdání zprávy výchovného poradce za rok 2016/2017 zástupci ředitele M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, P. Brožová

21.09.2017
18:30 hod
Divadelní představení v Divadle A. Dvořáka (Edith a Marlene)
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

27.09.2017
Předání aktualizace ŠVP zástupci ředitele školy M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, H. Kurillová, všichni vyučující

27.09.2017
Kontrola vyhotovení tematických plánů v IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, všichni vyučující

28.09.2017
Státní svátek: Den české státnosti

29.09.2917
Ředitelské volno
3.4.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - DUBEN
03.04.2017
12:30-14:30
Beseda: Bacpacking v Jihovýchodní Asii, J. Bartoš
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: vstupné 10 Kč, vyberou pokladníci třídy a odevzdají tajemnici školy do 07.04.2017

05.04.2017
08.00. hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, správce IT, tajemnice školy, asistentka pedagoga

05.04.2017
Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR. Krajské kolo, Bohumín
Účast: N. Kovalová, J. Hůla, B. Brettschneider
Organizace a účast: H. Kurillová

06.04.2017
11:25 hod.
Obhajoby ročníkových prací DZS
Třída(y): DZS
Organizace a účast: H. Kurillová, P. Popule

07.04.2017
9:00-16:00 h.
MODAM, VŠB-TUO (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Organizace a účast: P. Brožová

11.04.2017
12:00-15:00
MZ jaro 2017, PP z CJL
Třídy: 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Vyučování pro třídy 1.A, 2.A a 3.A bude ukončeno v 11:45 h.

12.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

13.-14.04.2017
Velikonoční prázdniny

17.04.2017
Státní svátek: Velikonoční pondělí

18.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS škola za 3. čtvrtletí šk. r. 2016/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, vyučující tříd

19.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

19.04.2017
14:30 hod.
Zasedání předmětových komisí
Účast: vyučující
Organizace: P. Brožová, H. Kurillová, V. Adam
Poznámka: zápisy budou předány do 24.04.2017 tajemnici školy

19.04.2017
15:00 hod.
4. pedagogická rada
Účast: vyučující, správce IT, tajemnice, asistentka pedagoga

19.04.2017
17:00 hod.
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace a účast: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, P. Brožová, vyučující tříd

19.04.2017
1. vyuč. hod.
Intervence s psychologem P. Mikolášem
Třída(y): 2.A
Organizace: P. Brožová

20.04.2017
SCIO – seminář
Třída(y): 3.A
Organizace a účast: P. Brožová

21.04.2017
G. Bačová – nepřítomnost

25.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS Iškola, tisk vysvědčení za 2. pololetí
šk. r. 2016/2017
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová, vyučující 4.A, J. Bača

26.04.2017
08:00 h.
Porada – uzavření známek
Účast: vyučující třídy
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová

27.04.2017
Divadelní představení, Komorní scéna Aréna, hra Obraz
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících
Organizace a účast: H. Kurillová

27.04.2017
1. vyučovací hodina
Předání vysvědčení
Třída(y): 4.A
Organizace a účast: P. Brožová

28.04.2017
Den volna k přípravě na konání MZ (§ 81 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému