LoginHeslo
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Telefon (sekretariát): (+420) 596 719 337, Telefon (ředitelna): (+420) 608 546 376
Jsme gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy.
Vývěska
1.5.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - KVĚTEN
02.-04.05.2017
Nepřítomnost: Petra Brožová

02.05.2017
13:00-14:30
MZ jaro 2017: písemná část – ANJ PP
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Jednotné zkušební schéma viz Iškola/MZ 2017/dokumenty

03.05.2017
08:00-14:50
MZ jaro 2017: písemná část – CJL DT, ANJ DT
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Jednotné zkušební schéma viz Iškola/MZ 2017/dokumenty

02.05.-03.05.2017
Změna rozvrhu: konání písemné části MZ jaro 2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Poznámka: Organizace výuky viz IS Iškola/rozvrh

04.05.-15.05.2017
Individuální konzultace k MZ
Třída(y): 4.A
Účast: Vyučující třídy 4.A

10.05.2017
Nepřítomnost: M. Gajda

15.05.2017
Školení k ŠAP (projekt)
Účast: G. Bačová, M. Gajda

17.05.2017
Školení k ŠAP (projekt)
Účast: M. Gajda, I. Potomská

16.-19.05.2017
Dny volna k přípravě na konání MZ (§81 odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A

17.05.2017
8:00 hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, L. Ramíková, I. Potomská, J. Bača
Místo konání: sborovna

22.05.-26.05.2017
MZ jaro 2017: ústní část
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová
Poznámka: rozvrh viz IS Iškola/MZ 2017/dokumenty

22.05.2017
09:00-10:00 hod.
Beseda: Krevní centrum (p. Kalužová)
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Místo konání: UV
Organizace: J. Verlík
Účast: P. Popule, P. Filar, L. Ramíková
10:10-13:00 hod.
Přednáška: Kavkaz (T. Hoch)
Místo konání: UV
Organizace: H. Kurillová
Účast: P. Filar, L. Ramíková

23.05.2017
09:00-11:00 hod.
Filmová projekce
Místo konání: Dům kultury města Ostravy
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: P. Popule, L. Ramíková
Poznámka: Sraz účastníků na místě konání akce 8:45 hod.


24.05.-25.05.2017
09:00-13:00 hod.
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Místo konání: UV (dále kmenové učebny, školní zahrada)
Projektové dny: Téma bude upřesněno
Organizace: P. Brožová
Účast 24.05.2017: P. Filar, J. Richter, L. Ramíková
Účast 25.05.2017: P. Filar, B. Bartošová, L. Ramíková

25.05.2017
18:30
Divadelní představení: hra Slepice
Místo konání: Komorní scéna Aréna
Účast: předplatitelé z řad studentů
Organizace: H Kurillová

30.05.2017
9:30-14:30
Třída(y): 1.A
Organizace: J. Verlík
Poznámka: organizace výuky rozvrh viz IS Iškola
3.4.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - DUBEN
03.04.2017
12:30-14:30
Beseda: Bacpacking v Jihovýchodní Asii, J. Bartoš
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: vstupné 10 Kč, vyberou pokladníci třídy a odevzdají tajemnici školy do 07.04.2017

05.04.2017
08.00. hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, správce IT, tajemnice školy, asistentka pedagoga

05.04.2017
Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR. Krajské kolo, Bohumín
Účast: N. Kovalová, J. Hůla, B. Brettschneider
Organizace a účast: H. Kurillová

06.04.2017
11:25 hod.
Obhajoby ročníkových prací DZS
Třída(y): DZS
Organizace a účast: H. Kurillová, P. Popule

07.04.2017
9:00-16:00 h.
MODAM, VŠB-TUO (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Organizace a účast: P. Brožová

11.04.2017
12:00-15:00
MZ jaro 2017, PP z CJL
Třídy: 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Vyučování pro třídy 1.A, 2.A a 3.A bude ukončeno v 11:45 h.

12.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

13.-14.04.2017
Velikonoční prázdniny

17.04.2017
Státní svátek: Velikonoční pondělí

18.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS škola za 3. čtvrtletí šk. r. 2016/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, vyučující tříd

19.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

19.04.2017
14:30 hod.
Zasedání předmětových komisí
Účast: vyučující
Organizace: P. Brožová, H. Kurillová, V. Adam
Poznámka: zápisy budou předány do 24.04.2017 tajemnici školy

19.04.2017
15:00 hod.
4. pedagogická rada
Účast: vyučující, správce IT, tajemnice, asistentka pedagoga

19.04.2017
17:00 hod.
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace a účast: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, P. Brožová, vyučující tříd

19.04.2017
1. vyuč. hod.
Intervence s psychologem P. Mikolášem
Třída(y): 2.A
Organizace: P. Brožová

20.04.2017
SCIO – seminář
Třída(y): 3.A
Organizace a účast: P. Brožová

21.04.2017
G. Bačová – nepřítomnost

25.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS Iškola, tisk vysvědčení za 2. pololetí
šk. r. 2016/2017
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová, vyučující 4.A, J. Bača

26.04.2017
08:00 h.
Porada – uzavření známek
Účast: vyučující třídy
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová

27.04.2017
Divadelní představení, Komorní scéna Aréna, hra Obraz
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících
Organizace a účast: H. Kurillová

27.04.2017
1. vyučovací hodina
Předání vysvědčení
Třída(y): 4.A
Organizace a účast: P. Brožová

28.04.2017
Den volna k přípravě na konání MZ (§ 81 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A
23.2.2017, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE BŘEZNA 2017
- STŘEDA 1. 3.

Ve středu 1. 3. se uskuteční od 14:10 hodin v jazykové učebně J1 setkání (porada, školení) s manažerkou sítě škol EDUCAnet Mgr. Veronikou Mallatovou Bartošovou, MBA.
Účast: Všichni kmenoví vyučující (7. vyučovací hodina bude ve všech ročnících v tento den zrušena). Setkání (školení) bude v minimální délce 3 hodin.

- ČTVRTEK 2. 3.

Zástupci divadla Stará Aréna využijí asi desetiminutové vstupy do jednotlivých tříd k seznámení studentů se zaměřením divadla a s jeho programem. Návštěvy proběhnou mezi 9. - 10. hodinou ranní.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 6. 3. až NEDĚLE 12. 3.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou na našem gymnáziu od pondělí 6. 3. do neděle 12. 3. 2017.
Zaměstnání pro vyučující v době jarních prázdnin: home office, relaxace, odpočinek.
Vyučování po jarních prázdninách začne v pondělí 13. 3. 2017.

- PÁTEK 10. 3. až NEDĚLE 12. 3.

Od pátku 10. 3. do neděle 12. 3. proběhne intenzívní přípravný kurz k přijímacím zkouškám ke studiu na VŠ zdravotnických, biologických a chemických oborů.
Účast: Zájemci z řad studentů.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- PONDĚLÍ 13. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

- PONDĚLÍ 13. 3.

V pondělí 13. 3. proběhne zasedání studentských samospráv, které pořádá Parlament dětí a mládeže Ostrava.
Začátek v 10.00 hodin na Magistrátu města Ostravy.
Účast: Tomáš Macek + další delegovaný student/ka.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 13. 3.

Večerní divadelní představení ve Staré Aréně. Hra HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký.
Účast: Zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 13. 3. až PÁTEK 17. 3.

V týdnu od pondělí 13. 3. do pátku 17. 3. proběhne v učebně přírodních věd školní kolo 53. ročníku Chemické olympiády kategorie B a C.
Účast: Přihlášení studenti.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík

- STŘEDA 15. 3.

Ve středu 15. 3. navštíví studenti třídy 1. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "Narušená imaginace" v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Komentovaná prohlídka bude ukončena v 15:30 hodin rozchodem studentů.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- STŘEDA 15. 3.

Ve středu 15. 3. dojde k předání finančního výtěžku studentů a zaměstnanců našeho gymnázia v ZOO Ostrava v rámci školního projektu "Adopce antilopy jelení" pro rok 2017. Finanční obnos bude předán paní Jolánkové (koordinátorka projektu Adopce zvířat v ZOO Ostrava).
Účast: Delegovaní studenti 1. až 4. ročníku.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- ČTVRTEK 16. 3.

Seminář pro školní maturitní komisaře.
Místo: NIDV Ostrava.
Začátek: 9:00 hodin.
Účast: Gabriela Bačová, Petra Brožová.

- PÁTEK 17. 3.

V pátek 17. 3. proběhne návštěva výstavy Body The Exhibition v Praze. V tento den studenti rovněž navštíví 2 odborné přednášky v programu Akademie věd ČR v rámci "Evropský týden mozku".
Účast: Zájemci z řad studentů napříč ročníky.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- PÁTEK 17. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – Univerzita Palackého Olomouc.

- ÚTERÝ 21. 3.

DEN BRUSLENÍ (sportovní hala SAREZA v Ostravě-Porubě).
Čas bruslení: Začátek ve 12.30 hodin, ukončení ve 14.00 hodin a poté bude následovat rozchod.
Vyučování pro účastníky bude ukončeno po 3. vyučovací hodině v 11.15 hodin.
Cena: 30,- Kč/student - vyberou pokladníci a odevzdají na sekretariátě školy paní tajemnici Ivetě Potomské. Pro zájemce je možnost zapůjčení bruslí v ceně 40,- Kč/jeden pár bruslí.
Přihlášky: Daniel Svoboda (v hodinách tělesné výchovy).
Organizace a zodpovědnost: Daniel Svoboda.
Pedagogický dozor (přesun ze školy do sportovní haly a ve sportovní hale): Bude vypsán v informačním systému iŠkola v suplování na týden od pondělí 20. 3. do pátku 24. 3. (zodpovídá Gabriela Bačová).

- STŘEDA 22. 3.

Maturitní zkouška jaro 2017 - Zveřejnění rozvrhu ústní a profilové zkoušky.
Zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- STŘEDA 22. 3.

Seminář pro výchovné poradce a kontaktní osoby ŠPZ.
Místo: Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě-Porubě.
Začátek: 10:00 hodin.
Účast: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 23. 3.

Ve čtvrtek 23. 3. navštíví studenti třídy 2. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "Narušená imaginace" v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Komentovaná prohlídka bude ukončena v 15:30 hodin rozchodem studentů.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- ČTVRTEK 23. 3. a PÁTEK 24. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – výjezdní zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 29. 3.

Ve středu 29. 3. proběhne od 15.00 hodin ve sborovně zasedání školské rady.
Účast: Členové školské rady a pozvaní hosté.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 31. 3.

Pátek 31. 3. 2017 je nejzazším datem, kdy může žák předat řediteli školy svůj seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.
Zodpovědnost: maturanti, Hana Kurillová, Gabriela Bačová.

OSTATNÍ

V měsíci březnu bude na budově školy vyvěšena vlajka Tibetu v rámci akce „Vlajka pro Tibet“.
Připomeneme si tak 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů. Pro připomenutí této události bude ve středu 1. 3. na budově školy vyvěšena tibetská vlajka a ve čtvrtek 16. 3. proběhne v hodinách výtvarné výchovy před budovou školy namalování mandaly.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule, Marek Šimoňák.
21.1.2017, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE ÚNORA 2017
- PONDĚLÍ 30. 1. až PÁTEK 3. 2.

V tomto týdnu bude na naší škole probíhat komplexní kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.
Zodpovědnost: Vedení školy + pedagogický sbor.

- STŘEDA 1. 2.

Ve středu 1. 2. proběhne na naší škole od 09.00 do 19.00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Kmenoví vyučující dle rozpisu po celý den a v odpoledních hodinách delegovaní studenti.

- STŘEDA 1. 2.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák - návštěva v automobilce Tatra Kopřivnice a setkání s generálním ředitelem ing. Martinem Bednarzem.

- ČTVRTEK 2. 2.

Ve čtvrtek 2. 2. proběhne na naší škole od 09.00 do 18.00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Kmenoví vyučující dle rozpisu po celý den a v odpoledních hodinách delegovaní studenti.

- ČTVRTEK 2. 2.

Ve čtvrtek 2. 2. se uskuteční okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Místo: Středisko volného času (Ostrava, Ostrčilova ul.).
Účast: Samuel Rusnok (3. A) a Ondřej Vlček (4. A).
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 3. 2.

Na pátek 3. 2. připadají pololetní prázdniny.
Vyučování po pololetních prázdninách bude zahájeno v pondělí 6. 2.

- ÚTERÝ 21. 2.

V úterý 21. 2. proběhne v rámci hodin tělesné výchovy "Den sportu na lezecké boulderingové stěně" v Ostravě-Vítkovicích (Tendon blok - boulderingové centrum, v Ostravě Vítkovicích
- http://www.blokcentrum.cz/).
Účast pro studenty z 1., 2. a 3. ročníku je závazná/povinná. Pro studenty ze 4. ročníku je účast dobrovolná.
Studenti budou řádně poučeni a seznámeni s chováním a bezpečnosti při přesunu na místo výuky a při samotném lezení (poučení provede Daniel Svoboda).
Vyučování ve škole bude ukončeno po 3. vyučovací hodině v 11:15 hodin.
Přesun do Ostravy-Vítkovic bude společný MHD (tramvajová zastávka Hrabůvka - kostel. Linkou č. 1 odjezd na zastávku Vítkovice - Český dům. Od 12:00 do 14:30 hodin bude probíhat výuka boulderování/lezení. Ukončení výuky ve 14:30 hodin , rozchod u Tendon bloku (adresa: Jabůrkové 967, Ov Vítkovice).
S sebou: sportovní HALOVOU obuv, cvičební úbor, svačinu, nápoje. Občerstvení lze zakoupit i v lezeckém areálu.
Cena: 40 Kč/student, pokladníci v součinnosti s třídními vyučujcícím odevzdají vybrané peníze za celou třídu na sekretariátě školy nejpozději v pátek 17. 2. v 11:15 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Daniel Svoboda, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 21. 2.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ČTVRTEK 23. 2.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra Obraz.
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 24. 2.

V pátek 24. 2. proběhne oblastní kolo recitační soutěže Čtvrtlístek (Komorní scéna Aréna). Účast: Karolína Klimecká (2. A) a Natálie Berská (2. A).
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 27. 2.

V pondělí 27. 2. proběhne v učebně výtvarné výchovy od 13:20 hodin pro 1. - 4. ročník koncert Cimblové muziky Réva. Po ukončení koncertu bude následovat rozchod.
Vstupné: 50 Kč,- na 1 studenta.
Vyberou pokladníci tříd v součinnosti s třídními vyučujícími a odevzdají na sekretariátě školy paní tajemnici Ivetě Potomské nejpozději v pátek 24. 2. do 12:10 hodin.
Program: Průřez hudebními žánry (např. Bach, Mozart, Beethoven, Strauss, Dvořák, Glenn Miller, The Beatles, Pink Floyd aj.).
Organizace a zodpovědnost: Petr Popule (příprava učebny výtvarné výchovy). Vyučující, kteří v době koncertu mají přímou vyučovací povinnost v 1. – 4. ročníku.

- ÚTERÝ 28. 2.

Termín pro studenty 4. ročníku ohledně odevzdání přihlášek k vysokoškolskému studiu.

- STŘEDA 1. 3.

Ve středu 1. 3. se uskuteční od 14:10 hodin v jazykové učebně J1 setkání (porada, školení) s manažerkou sítě škol EDUCAnet Mgr. Veronikou Mallatovou Bartošovou, MBA.
Účast: Všichni kmenoví vyučující (7. vyučovací hodina bude ve všech ročnících v tento den zrušena). Setkání (školení) bude v minimální délce 3 hodin.

OSTATNÍ

- Školská rada
V tomto měsíci proběhne zasedání školské rady.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová, Gabriela Bačová.
Účast: členové školské rady.

Během měsíce února budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
23.12.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE LEDNA 2017
- ÚTERÝ 3. 1.

Vyučování po vánočních prázdninách začne v úterý 3. 1. 2017.

- ÚTERÝ 3. 1.

Nepřítomnost od 14:00 hodin: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

STŘEDA 4. 1.

Ve středu 4. 1. se uskuteční školní kolo olympiády v německém jazyce.
Účast: Bart Brettschneider (1. A), Adéla Jaklová (2. A), Tereza Škovranová (2. A), Karel Konečný (3. A), Samuel Rusnok (3. A).
Zodpovědnost a organizace: Jörg Richter.

- ÚTERÝ 3. 1. – STŘEDA 4. 1.

V těchto dnech proběhne odstranění vánoční výzdoby a příprava na dny otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule + všichni kmenoví vyučující v součinnosti se studenty.

- ČTVRTEK 5. 1.

Ve čtvrtek 5. 1. proběhne na naší škole od 16:00 do 19:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- ÚTERÝ 10. 1.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 11. 1.

Školní kolo zeměpisné olympiády od 10:30 do 12:30 hodin.
Účast: zájemci z řad studentů.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule.

- PÁTEK 13. 1.

V pátek 13. 1. proběhne na naší škole od 16:00 do 19:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- SOBOTA 14. 1.

V sobotu 14. 1. proběhne na naší škole od 9:00 do 13:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- ČTVRTEK 19. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2016/2017.
Uzavření klasifikace z jednotlivých předmětů do elektronického systému i-škola všech tříd proběhne ve čtvrtek 19. 1. do 08:00 hodin!
Zodpovědnost: všichni vyučující.
Důrazně žádám všechny vyučující z důvodu administrace a zpracování podkladů na pedagogickou radu o dodržení termínu uzavření klasifikace – čtvrtek 19. 1. do 08:00 hodin!
Absence za 1. pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 18. 1. (středa).
Zodpovědnost: Gabriela Bačová, Petr Filar, Vítězslav Adam, Jaroslav Verlík, Petra Brožová.

- ČTVRTEK 19. 1.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra Lidská tragikomedie.
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 20. 1.

V pátek 20. 1. se od 13:15 hodin ve sborovně školy uskuteční 3. pedagogická rada. Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák a všichni vyučující.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Hana Kurillová (komise společenských věd), Petra Brožová (komise přírodních věd), Vítězslav Adam (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány zástupci ředitele Gabriele Bačové nejpozději v úterý 24. ledna do 15:00 hodin.

- STŘEDA 25. 1.

Setkání představitelů Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Stanislavem Folwarczným se zástupci soukromých škol od 10:30 hodin v aule škol Dakol v Petrovicích u Karviné.
Účast: Gabriela Bačová, Josef Bača.

- NEDĚLE 22. 1. až PÁTEK 27. 1.

V týdnu od 22. 1. (neděle) do 27. 1. 2017 (pátek) proběhne pro zájemce z řad studentů 1. až 4. ročníku lyžařský kurz na Slovensku (oblast Horní Orava, obec Krušetnica).
Zodpovědnost a organizace: Marek Šimoňák.
Vedoucí kurzu: Marek Šimoňák.
Lékař kurzu: Martin Hofman.
Instruktoři: Petra Brožová, Andrej Čapek, Jan Richter, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 31. 1.

V úterý 31. 1. bude vyučování ukončeno ve 12:10 hodin. Ve 4. vyučovací hodině (11:25 – 12:10 hodin) proběhne v jednotlivých třídách zhodnocení 1. pololetí školního 2016/2017 třídními vyučujícími a předání výpisů známek studentům za toto období.
Po obědové přestávce proběhne přesun studentů do BOWLING PARKU v Ostravě-Hrabůvce. Za organizaci přesunu studentů odpovídají třídní vyučující.
V BOWLING PARKU se uskuteční cca od 13:00 do 14:45 hodin tradiční bowlingový turnaj mezi třídami. Do turnaje se zapojí i vyučující.
Účast: celá škola.

- ÚTERÝ 31. 1.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- OSTATNÍ

Během měsíce ledna budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
27.11.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE PROSINCE 2016
- ČTVRTEK 1. 12.

Poslední možný termín odevzdání přihlášek k Maturitní zkoušce Jaro 2017.
Odpovědnost: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 1. 12.

Školení výchovných poradců.
Téma: Integrovaní studenti na ZŠ a SŠ běžného typu.
Účast: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 1. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák (Jihočeská univerzita České Budějovice + EDUCAnet České Budějovice).

- ČTVRTEK 1. 12. a PÁTEK 2. 12.

Ve čtvrtek 1. 12. a v pátek 2. 12. se zúčastníme středoškolské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě na téma Okamžiky rozhodnutí a osudové volby ve 20. století.
Účast: Ondřej Horsák (2. A), Jan Hůla (2. A), Nela Kovalová (2. A), Tereza Škovranová (2. A), Jiří Tomášek (2. A), Adam Greško (3. A).
Pedagogický dozor: Petr Popule, Lea Ramíková.

- PÁTEK 2. 12.

Aréna plná krásných slov - mezigymnaziální recitační soutěž.
Začátek: 9:00 hodin.
Účast: Vybraní studenti.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 2. 12.

Školení v Britském centru v Ostravě.
Čas: 12:30 - 15:00.
Téma: Výuka slovní zásoby a výslovnosti angličtiny pro SŠ v souladu s moderními trendy s ohledem na studenty, jejichž mateřským jazykem je některý ze slovanských jazyků.
Účast: Marek Gajda.

- PÁTEK 2. 12. a SOBOTA 3. 12.

Veletrh učňovského, středního odborného a univerzitního školství na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + delegovaní studenti.

- PONDĚLÍ 5. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

- ÚTERÝ 13. 12.

V úterý 13. 12. proběhne v komunitním centru Archa v Ostravě-Porubě od 16:00 hodin pro seniory kulturní vystoupení s názvem Vánoční posezení u klavíru.
Vystoupení pro seniory připravil Marek Gajda se studenty našeho gymnázia.

- ÚTERÝ 13. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

STŘEDA 14. 12.

Ve středu 14. 12. proběhne 6. a 7. vyučovací hodinu školní kolo soutěže v anglickém jazyce.
Účast: Přihlášeni studenti.
Organizace a odpovědnost: Vítězslav Adam, Marek Gajda.

STŘEDA 14. 12.

V tento den proběhne školní matematická soutěž napříč ročníky.
Zodpovědnost a organizace: Petra Brožová.

ČTVRTEK 15. 12.

Ve čtvrtek 15. 12. se zúčastníme florbalového chlapeckého turnaje gymnázií okresu Ostrava na Hale Dubina.
Organizace a odpovědnost: Petr Filar, Daniel Svoboda.

- PÁTEK 16. 12.

První vyučovací hodinu (8:40 - 9:25 hodin) proběhne vánoční besídka ve třídách s třídními učiteli. Poté bude vánoční besídka pokračovat pro všechny ročníky a kmenové vyučující v učebně výtvarné výchovy do 12:10 hodin.
Organizace a odpovědnost: Kmenoví vyučující a studenti.

- PÁTEK 16. 12.

Nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky studentům k Maturitní zkoušce Jaro 2016.
Odpovědnost: Petra Brožová.

- PONDĚLÍ 19. 12.

Divadelní představení v Divadle Antonína Dvořáka (Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa).
Účast: Zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- ČTVRTEK 22. 12.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra: Slyšení.
Účast: zájemci z 1. a 2. ročníku.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

OSTATNÍ:

- VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

- NÁVŠTĚVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Během měsíce prosince budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
26.10.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE LISTOPADU 2016
- ÚTERÝ 1. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 2. 11.

Ve středu 2. 11. se uskuteční od 7:55 hodin ve sborovně školy provozní porada pro všechny kmenové vyučující.
Program: viz e-mail ze dne 24. 10.
Omluven: Jaroslav Verlík.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák.

- PÁTEK 4. 11. – SOBOTA 5. 11.

Noc ve škole v partnerské polské škole ve městě Wodzisław Śląski.
Organizace:
- Pátek 4. listopad: odjezd od školy cca v 15:15 hodin.
Po příjezdu do Wodzisławi bude následovat komentovaná prohlídka centra města a poté krátký rozchod v doprovodu polských studentů. Od 19:00 hodin započne program v partnerské škole.
- Sobota 5. listopad: odjezd v ranních hodinách do Ostravy.
Veškeré informace pro zájemce a přihlášky: Marek Šimoňák.
Organizace a odpovědnost: Vítězslav Adam, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 8. 11.

Zúčastníme se od 10:00 do 16:00 veletrhu studijních příležitostí pro žáky 9. tříd základních škol ve Frýdku-Místku.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák.

- STŘEDA 9. 11.

Ve středu 9. 11. se uskuteční od 7:55 hodin ve sborovně školy zasedání školské rady.
Účast: členové školské rady.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- ČTVRTEK 10. 11.

Ve čtvrtek 10. 11. proběhne kontrolní činnost České školní inspekce ve třídě 3. A (výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 z přírodovědné gramotnosti). Zjišťování bude probíhat formou testu přes počítač.
Organizace:
9:30-11:15 (2. - 3. vyučovací hodina, kmenová učebna třídy 3. A).
Pedagogický dozor: Jaroslav Verlík.
Administrace: Gabriela Bačová, Josef Bača.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- ČTVRTEK 10. 11.

Večerní divadelní představení v Komorní scéně Aréna (hra Divoká kachna) v Ostravě.
Určeno předplatitelům.
Organizace: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 14. 11.

Uzavření klasifikace a docházky za 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017 do 16:00 hodin ve školním systému iŠkola.
Odpovědnost a povinnost: všichni vyučující.

- ÚTERÝ 15. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. se uskuteční pro třídu 1. A knihovnická lekce v pobočce Knihovny města Ostravy (KMO) na ul. Dr. Martínka od 9:00 do 10:00 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. se od 15:00 hodin ve sborovně školy uskuteční 2. pedagogická rada.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni vyučující.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Hana Kurillová (komise společenských věd), Petra Brožová (komise přírodních věd), Vítězslav Adam (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány zástupci ředitele Gabriele Bačové v týdnu od 21. 11. do 25. 11.

- STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. od 16:15 hodin proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky třídy 1. A, 2. A, 3. A a 4. A.
Program: prospěch a chování za 1. čtvrtletí školního roku.
Zodpovědnost a účast: Petr Filar (1. A), Vítězslav Adam (2. A), Jaroslav Verlík (3. A), Petra Brožová (4. A).
Od 16:45 hodin do 17:15 hodin – všichni vyučující.
Zasedací pořádek vyučujících v kabinetech a učebnách v době konání třídních schůzek vyhotoví zástupce ředitele Gabriela Bačová.

- PÁTEK 18. 11.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24 odst. 2 bude na den 18. 11. 2016 (pátek) vyhlášeno ředitelské volno. V tento den nepůjdou žáci do školy.

- ÚTERÝ 22. 11.

V rámci hodin tělesné výchovy se od 11:25 do 15:30 pro všechny ročníky uskuteční výuka karate a sebeobrany. Třída 1. A absolvuje nácvik společně se třídou 4. A. Z tohoto důvodu třídě 1. A tento den odpadne část 6. a 7. hodina.
Zodpovědnost a organizace: Michal Hofman, Daniel Svoboda, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 22. 11.

Konference Školství 2017 v Praze (pořadatel - Unie zaměstnavatelských svazů ČR).
Účast: Marek Šimoňák.

STŘEDA 23. 11.

Ve středu 23. 11. proběhne školní kolo recitační soutěže, které je určeno postupujícím z třídního kola a zájemcům ze všech ročníků.
Začátek: 14:15 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 25. 11.

V pátek 25. 11. se od 18:00 hodin uskuteční stužkovací večírek třídy 4. A.
Místo: restaurace Myslivna ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Účast: třída 4. A + hosté.

- ÚTERÝ 29. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ÚTERÝ 29. 11.

V úterý 29. 11. se uskuteční 9. ročník internetové matematické olympiády pro zájemce z řad studentů napříč ročníky od 9:00 do 11:00 hodin.
Organizace, zodpovědnost a pedagogický dozor: Petra Brožová.

- STŘEDA 30. 11.

Ve středu 30. 11. se uskuteční školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Účast: Vybraní studenti všech ročníků.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

OSTATNÍ:

Podání přihlášek žáků třídy 4. A k maturitní zkoušce (jaro 2016) řediteli školy.
Termín: bude upřesněn.
Zodpovědnost: studenti třídy 4. A, Petra Brožová, Gabriela Bačová.
27.9.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE ŘÍJNA 2016
- PONDĚLÍ 3. 10.

Porada ředitelů škol sítě EDUCAnet se zřizovatelem v Praze.
Účast: Marek Šimoňák, Gabriela Bačová.

- ÚTERÝ 4. 10.

Porada ředitelů škol sítě EDUCAnet se zřizovatelem v Praze.
Účast: Marek Šimoňák, Vítězslav Adam + 2 studenti.

- ÚTERÝ 4. 10.

Setkání dárců a adoptivních rodičů zvířat v ZOO Ostrava od 15:00 hodin - projekt "Adopce antilopy jelení".
Účast: vybraní studenti z projektové skupiny "Adopce antilopy jelení".
Organizace a zodpovědnost: Jaroslav Verlík.

- ÚTERÝ 4. 10.

Večerní divadelní představení v Divadle Antonína Dvořáka (hra Král Ubu) v Ostravě.
Pro zájemce z řad studentů a vyučujících.
Organizace: Hana Kurillová.

- STŘEDA 5. 10.

Ve středu 5. 10. navštíví studenti třídy 1. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "V novém světě" v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- ČTVRTEK 6. 10.

Ve čtvrtek 6. 10. navštíví studenti třídy 2. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "V novém světě" v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- PÁTEK 7. 10.

Konference z moderních dějin a setkání s bývalým prezidentem Polské republiky a nositelem Nobelovy ceny za literaturu Lechem Wałęsou.
Místo: Buly Aréna Kravaře.
Účast: Marek Šimoňák.

- PONDĚLÍ 10. 10. – ÚTERÝ 11. 10.

PILOTOVÁNÍ SCIO - podzim 2016.
Účast: studenti 4. ročníku.
Termín: přesný časový harmonogram bude včas upřesněn společnosti SCIO.
Testované předměty: OSP, MAT, ANJ, BIO, CHE.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- STŘEDA 12. 10. – PÁTEK 14. 10.

Od středy 12. 10. do pátku 14. 10. se uskuteční školní výlet do Prahy pro třídu 4. A.
Účast: studenti ze třídy 4. A.
Organizace a zodpovědnost: Petra Brožová, Jaroslav Verlík.
Studenti, kteří se nezúčastní zájezdu do Prahy, se budou v době konání školního výletu vyučovat podle rozvrhu hodin třídy 3. A.

- PONDĚLÍ 17. 10.

V rámci přeshraniční spolupráce Euroregionu Silesia proběhne v pondělí 10. 10. pracovní cesta do města Wodzisław Śląski a školy II Liceum Ogólnokształcące Wodzisław Śląski za účelem setkání s realizačním týmem partnerské školy ohledně společného projektu Poznáváme, tvoříme a učíme se společně.
Účast: Vítězslav Adam, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ: 17. 10.

V pondělí 17. 10. se od 13:30 uskuteční porada výchovných poradců v PPP v Ostravě-Porubě.
Účast: Petra Brožová.

- ÚTERÝ 18. 10.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 19. 10. - SOBOTA 22. 10.

V rámci recipročního pobytu budou v těchto dnech na našem gymnáziu pobývat studenti z partnerských gymnázií z Varšavy (příjezd ve středu večer), Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Naše hosty seznámíme s historií Ostravy a blízkého okolí.
Organizace a zodpovědnost: Marek Šimoňák + studenti ze třídy 1. A a 2. A, kteří se zúčastnili pobytu ve Varšavě.

ČTVRTEK 20. 10.

Studenti 1. a 4. ročníku se zúčastní akce IT fitness test 2016.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- ÚTERÝ 25. 10.

V úterý 25. 10. od 8:40 do 14:55 hodin proběhne na našem gymnáziu pro všechny ročníky "DEN JAZYKŮ".
Zodpovědnost, organizace a informace: Vítězslav Adam a vyučující všech jazyků.

- STŘEDA 26. 10. A ČTVRTEK 27. 10.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

OSTATNÍ:

V měsíci říjnu bude ředitelem školy zahájena hospitační činnost v jednotlivých třídách pro tento školní rok (cca jedna až dvě hospitace týdně).
Zodpovědnost: Marek Šimoňák.
15.8.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE ZÁŘÍ 2016
- ČTVRTEK 1. 9.

Od 8:40 hodin proběhne na pozemku u školního hřiště slavnostní zahájení nového školního roku pro studenty a kmenové vyučující. V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení nového školního roku ve vestibulu školy. Po slavnostním zahájení školního roku se studenti s třídními vyučujícími přesunou do kmenových učeben.
Ukončení tohoto dne je na zodpovědnosti třídních vyučujících.

- PÁTEK 2. 9.

Pro 1., 2., 3. a 4. ročník proběhnou v kmenových třídách od 8:40 cca do 14:10 hodin s třídními vyučujícími organizační záležitosti spojené se školním rokem 2016/2017.
V tento den rovněž pro všechny ročníky proběhne v učebně výtvarné výchovy burza papírových učebnic a poté objednání papírových učebnic na školní rok 2016/2017 v informačním systému iškola, kde je připravena tabulka (na pedagogické radě vysvětlí zástupce ředitele Gabriela Bačová).
Vyučování bude v tomto dni ukončeno v rozmezí od 13:15 do 14:10 hodin (ukončení tohoto dne je na zodpovědnosti třídních vyučujících).
Organizace a zodpovědnost: zástupce ředitele Gabriela Bačová + třídní vyučující.

- PONDĚLÍ 5. 9. – ČTVRTEK 8. 9.

V těchto dnech proběhne pro třídu 1. A adaptační kurz ve škole a mimo školu. Adaptační kurz bude ukončen ve čtvrtek dopoledne. Program adaptačního kurzu naleznete na webových stránkách školy v sekci Vzkazy pro studenty nastupujícího 1. ročníku.
Pedagogický dozor na adaptačním kurze: Vítězslav Adam, Petr Filar, Petr Popule, Marek Šimoňák.
Třída 2. A, 3. A a 4. A se od pondělí 5. 9. bude vyučovat dle řádného rozvrhu hodin. Řádný rozvrh hodin bude v informačním systému iškola vyvěšen nejpozději v neděli 4. 9. do 19:00 hodin.
Za jeho sestavení a organizaci výuky ve školním roce 2016/2017 zodpovídá: Gabriela Bačová, Marek Šimoňák.

- PONDĚLÍ 5. 9.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

- ÚTERÝ 6. 9.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ČTVRTEK 8. 9.

Nepřítomnost: Gabriela Bačová, Josef Bača.

- ÚTERÝ 13. 9.

V úterý 13. 9. bude probíhat v učebně J2 od 7:40 do 17:00 podzimní část ústní maturitní zkoušky.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- ČTVRTEK 15. 9.

Ve čtvrtek 15. 9. si studenti převezmou od 8:45 do 9:25 hodin v učebně výtvarné výchovy nové učebnice. Platba učebnic bude provedena na místě v hotovosti.
Organizace a zodpovědnost: třídní vyučující + Gabriela Bačová.

- ČTVRTEK 15. 9.

Termín pro odevzdání přihlášek pro studentský průkaz ISIC. Kancelář zástupce ředitele do 15:00 hodin.
Organizace a zodpovědnost: třídní vyučující + Gabriela Bačová.

- SOBOTA 17. 9.

V sobotu 17. 9. se uskuteční 12. cyklovyjížďka.
Trasa: Cyklostezka "Baťův kanál".
Pojede se v rovinatém, nenáročném a meandrovitém terénu v krásné přírodě podél řeky Moravy. Páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu je ideálním místem pro cyklovyjížďku. Převládá především asfaltový povrch cyklostezky. Délka vyjížďky je cca 40 km.
Sraz účastníků v 8:25 hodin na Hlavním nádraží v Ostravě.
Účast: Zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost, organizace a informace: Marek Šimoňák.

- PONDĚLÍ 19. 9.

V pondělí 19. 9. provede zástupkyně ředitele Gabriela Bačová do 14:00 kontrolu aktualizací údajů v informačním systému iškola.
Zodpovědnost: třídní vyučující + Gabriela Bačová.

- ÚTERÝ 20. 9.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ČTVRTEK 22. 9. – SOBOTA 24. 9.

V těchto dnech proběhne pro osm studentů z našeho gymnázia dějepisná exkurze do Varšavy.
Účast: zájemci z řad studentů.
Cena: 500,- Kč.
Pedagogický dozor: bude upřesněn.
Informace, organizace a zodpovědnost: Marek Šimoňák.

- ČTVRTEK 22. 9.

Ve čtvrtek 22. 9. proběhne návštěva večerního divadelního představení (hra Top Gogs) v Komorní scéně Aréna.
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících.
Organizace: Hana Kurillová.

- SOBOTA 24. 9.

V sobotu 24. 9. proběhnou od 13:00 hodin v areálu školy oslavy 10. výročí založení našeho gymnázia.
Program:
- prohlídka školy
- studentské vystoupení
- odhalení pamětní desky stíhacího pilota z období 2. světové války Mjr. Jaroslava Nováka
Zodpovědnost, organizace a informace: Marek Šimoňák.

- PONDĚLÍ 26. 9.

V pondělí 26. 9. proběhne na našem gymnáziu pro všechny ročníky Evropský den jazyků.
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se každoročně slaví od roku 2001 dne 26. 9.
Organizace a zodpovědnost: vyučující cizích jazyků.

- PÁTEK 30. 9.

V pátek 30. 9. odevzdá výchovná poradkyně k rukám ředitele zprávu výchovného poradce za školní rok 2015/2016.
Zodpovídá: Petra Brožová.

- PÁTEK 30. 9.

V pátek 30. 9. bude dokončena aktualizace ŠVP na školní rok 2016/2017.
Zodpovídá: všichni vyučující.
Kontrola: Gabriela Bačová, Hana Kurillová, Marek Šimoňák.

- PÁTEK 30. 9.

V pátek 30. 9. budou odevzdány zástupkyni ředitele tematické plány na školní rok 2016/2017.
Zodpovědnost: všichni vyučující + Gabriela Bačová.

OSTATNÍ

V měsíci září proběhne návštěva večerního divadelního představení.
Termín bude upřesněn.
Organizace: Hana Kurillová.

Příprava oslav 10. výročí školy, které proběhnou v sobotu 24. září - průběžné (Marek Šimoňák).

Poznáváme, tvoříme a učíme se společně (projekt Euroregion Silesia – příprava žádosti) - průběžně (Marek Šimoňák).

Aktualizace webových stránek školy na nový školní rok - průběžně (Marek Šimoňák).

Příprava podkladů ohledně rekonstrukce učeben v rámci projektu IROP - průběžně (Gabriela Bačová, Marek Šimoňák).

Příprava žádosti o udělení licence pro vznik ZŠ - průběžně (Gabriela Bačová).

Příprava dokumentu na GD - seznam odevzdávané dokumentace a prací v průběhu školního roku - průběžně (Gabriela Bačová).
4.8.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE SRPNA 2016
- PONDĚLÍ 8. 8. – NEDĚLE 14. 8.

Od pondělí 8. 8. do neděle 14. 8. proběhne v Maďarsku (Budapešť, Lakitelek) studentský camp zemí Visegrádské čtyřky zaměřený na angličtinu a historii střední Evropy 20. století.
Účast: přihlášení studenti z 2. a 3. ročníku.
Organizace a zodpovědnost: Marek Šimoňák.
Pedagogický dozor: Vítězslav Adam a Petr Popule.

- PONDĚLÍ 29. 8. – STŘEDA 31. 8.

Od pondělí 29. 8. do středy 31. 8. proběhne na našem gymnáziu pro kmenové vyučující přípravný týden na nový školní rok 2016/2017.
V těchto dnech proběhnou opravné zkoušky (dle harmonogramu), příprava dokumentace v elektronickém systému iškola, kontrola a výzdoba tříd (třídní vyučující) a odborných učeben (správci), roznos květin po chodbách (netřídní vyučující) a kontrola šaten (třídní vyučující). Plnění prací je individuální a dle vlastního časového uvážení. Vstup do budovy je možný od 7:00 do 15:30 hodin.
Vše bude připraveno k zahájení nového školního roku ve středu dopoledne 31. 8.
Zodpovědnost: Gabriela Bačová + kmenoví vyučující.

- STŘEDA 31. 8.

Ve středu 31. 8. se od 13:00 hodin uskuteční ve sborovně školy 1. pedagogická rada školního roku 2016/2017.
Účast: všichni vyučující, správce sítě, tajemnice školy.
Zodpovědnost: Marek Šimoňák.

OSTATNÍ

Příprava školního roku 2016/2017 - průběžně (Marek Šimoňák).

Příprava oslav 10. výročí školy, které proběhnou v sobotu 24. září - průběžné (Marek Šimoňák).

Poznáváme, tvoříme a učíme se společně (projekt Euroregion Silesia – příprava žádosti) - průběžně (Marek Šimoňák).

Aktualizace webových stránek školy na nový školní rok - průběžně (Marek Šimoňák).

Kontrola a doplnění dokumentace školy za uplynulý školní rok, ověření nových funkcí v systému iškola a příprava zaškolení vyučujících k jejich využití v novém školním roce - průběžně (Gabriela Bačová).

Studium vyhlášených podmínek a příprava podkladů pro rekonstrukci učeben v rámci projektu IROP - průběžně (Gabriela Bačová).

Příprava žádosti o udělení licence pro vznik ZŠ - průběžně (Gabriela Bačová).

Příprava dokumentu na GD - seznam odevzdávané dokumentace a prací v průběhu školního roku - průběžně (Gabriela Bačová).
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému