LoginHeslo
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Telefon (sekretariát): (+420) 596 719 337, Telefon (ředitelna): (+420) 608 546 376
Jsme gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy.
Vývěska
14.12.2017, vložil Šuhajová Darina (Informativní zpráva)
INT 3.A
1) "Vánoční" gif, dle zadání, pomocný dokument v databázi
2) Vektorový editor dle zadání v databází, v průběhu ledna
13.12.2017, vložil Šuhajová Darina (Informativní zpráva)
INT 4.A
1) do 48h dopsat přístupný test PC Grafika
2) zadání z hodiny dokončit gif -kdo nemá
3) nový projekt, Zoner Photo studio, video z fotek podkreslené hudbou
6.12.2017, vložil Šuhajová Darina (Informativní zpráva)
INT 4.A
1) Dokončit "zoner" výstupy
2) na další hodině se píše test PC grafika pojmy 1, nepřítomní studenti budou mít test přístupny 48h
3) do konce prosince se bude psát test PC GR 2
4) SP GIF zaslat do konce prosince, dle zadání v hodině
30.11.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Organizace měsíce: PROSINEC
04.12.2017
11:25-12:10
Den Juda
Třída(y): 1.A
Organizace: D. Svoboda
Pozn: cena 30 Kč/ student, peníze odevzdá TV do 04.12.2017 do 10:00 hod. paní Potomské

06.12.2017
Exkurze do Vídně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: E. Moravčíková, M. Románek
Účast: E. Moravčíková, N. Haltofová, K. Fröde

07.12.2017
10:30-11:15
Prezentace Katedry romanistiky Filozofické fakulty UPOL
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová

11.12.2017
9:00
Aréna plná krásných slov (mezigymnaziální soutěž v Komorní scéně Aréna)
Organizace: H. Kurillová
Účast: D. Hoferek, H. Chadimová, K. Kučerová, J. Tomášek

13.12.2017
8:30 - 12:35 hod
Studentské prezidentské volby
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová, předseda vol.komise N. Kovalová


14.12.2017
Matematická soutěž napříč ročníky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: P. Brožová

14.12.2017
18:30
Divadelní představení Smíření v Komorní scéně Aréna
Organizace: H. Kurillová
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících

14.12.2017
13:25-15:00
Přednáška Bristkého centra o Cambridge zkouškách
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: N. Haltofová, K. Fröde

19.12.2017
8:30 - 15:00
Exkurze Olomouc
Třída(y): 2.A
Organizace: K. Fröde, N. Haltofová


20.12.2017
11:00
Divadelní představení Don Quijote de la mAncha v kině Vesmír
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: všichni studenti a vybraní vyučující

21.12.2017
10:00-12:05
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: E. Moravčíková, H. Kurillová, M. Románek
Účast: všichni vyučující (omluveni externisté)
Poznámka: od 8:40-10:00 individuální program v kmenových učebnách

22.12.2017
Ředitelské volno


23.11.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Nová funkce IS Iškola - zasílání SMS
Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o nové funkci systému IS Iškola. Od měsíce prosince Vám bude automaticky prostřednictvím IS Iškola v případě, že budete v prodlení se zaplacením školného déle než 30 kalendářních dnů, zaslána informativní SMS.
1.11.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE - LISTOPAD
02.11.2017
12:00 hod.
Koncert berlínského kytaristy v dole Hlubina
Třída(y): 2.A
Organizace: E. Moravčíková

3.11.2017
Základní kolo Šumná Ostrava
2.A
Organizace: H. Kurillová

07.11.2017
8:40-10:15
Podzimní pilotování SCIO
Třída(y): 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek
Účast: H. Kurillová, K. Fröde, N. Haltofová, P. Poluple


09.11.2017
8:30-17:00
Den otevřených dveří soukromých škol
Třída(y): 4.A – vyučování podle rozvrhu, 1.A-3.A - nevyučuje se
Organizace: všichni vyučující
Účast: vybraní vyučující, studenti 1.A-3.A dle organizace

10.11.2017
8:00 - 11:00 hod.
Návštěva p. Pavly Olšákové ze SPC
Organizace: P. Brožová
Účast: studenti 3.A, zájemci z řad vyučujících a rodičů (konzultace)

13.11.2017
do 9:00 hod
Uzavření známek v IS Iškola
Organizace: M. Románek
Účast: všichni vyučující

13.11.2017
15:00-16:15
II. Pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující

13.11.2017
16:30-17:30
Třídní schůzky
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující

15.11.2017
9:30 - 12:00 hod.
Seminář pro výchovné poradce
Organizace: VŠB - TUO
Účast: P. Brožová

16.11.2017
čas bude upřesněn
Beseda: mezinárodní zkoušky z NEJ (Ing. T. Cerny, Goethe Institut)
Třída(y): 1.A (NEJ), 2.A (NEJ), 3.A (NEJ), 4.A (NEJ)
Organizace: E. Moravčíková

16.11.2017
10:30-12:05
Testování ČŠI
Třída(y): 2.A
Organizace: M. Románek
Účast: N. Haltofová, K. Fröde
17.11.2017
Státní svátek

23.11.2017
9:00 - 11:00 hod.
BEST IN DEUTSCH - soutěž pro němčináře
Organizace: Institute for Competencies Development, Czech Republic
Účast: E. Moravčíková a němčináři z 2.A, 3.A a 4.A


23.11.2017
18:30 hod.
Divadelní představení Něco za něco v Komorní scéně Aréně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

28.11.2017
9:00 - 11:00
Internetová matematická olympiáda
Organizace: P. Brožová
Účast: vybraní studenti 1. - 4. ročníku

28.11.2017
8:00-14:00
Konzultační seminář k MZ
Organizace: G. Bačová
Účast: G. Bačová, M. Románek, I. Potomská


29.11.2017
14:00 hod.
Školní kolo recitační soutěže
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: vybraní soutěžící třídních kol

30.11.2017
10:20 - 12 :20
Školní kolo - Olympiáda v českém jazyce
Organizace: H. Kurillová
Účast: Vybraní studenti 1. - 4. ročníku

30.11.2017
8:40 - 10:00
Soutěž Best in English
Třída(y): 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: K. Fröde, N. Haltofová
Účast: vybraní studenti z 1. - 4. ročníku
6.10.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - ŘÍJEN
03.-04.10.2017
Branný závod MISE 2017
Organizace: M. Románek, P. Popule
Účast: přihlášení studenti, P. Popule

04.10.2017
8:20-12:20 hod.
Studentské volby 2017 a Volby do studentského parlamentu
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová

10.10.2017
Zasedání školské rady
Účast: H. Kurilová, M. románek

10.10.2017
Prezentace SŠ KVIC Opava
Organizace: M. Románek
Účast: M. Románek, G. Bačová

11.10.2017
10:00-11:00 hod.
Knihovnické lekce
Třída(y): 1.A
Organizace: H. Kurillová

11.20.2017
19:30 hod.
Divadelní představení LETĚT ve Staré Aréně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

11.-13.10.2017
Exkurze do Prahy
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, P. Popule

12.10.2017
10:45-11.45
Místo: Dům kultury města Ostrava, ul. 28. října.
The Action New Generation(c)
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: M. Románek
Účast: Marcela Lacina, Katka Frodo, Hana Kurillová, Natalie Haltofová a Eva Moravčíková

13.10.2017
SUIT UP DAY
Třídy: 1.a, 2.A, 3.A, 4.A
Organitace: H. Kurillová + 3.A

16.10.2017
13:30-15:30 hod.
Úvodní organizační schůzka VP SŠ
Organizace: PPP Ostrava-Poruba
Účast: P. Brožová

16.10.2017
09.00-16:00 hod.
Školení fy Než zazvoní; Brno
Organizace: V. M. Bartošová
Účast: G. Bačová, J. Bača

18.10.2017
Beseda - Nervová soustava
Třídy: 3.A, 4.A
Organizace: M. Lacina
Účast: Martina Miklušová - studentka 2. ročníku medicíny

23.10.2017
Beseda - studium v zahraničí - Alfa Agency Brno
Třídy: 1.A, 2.A
Organizace: P. Brožová

26.-27.10.2017
Podzimní prázdniny

30.10.2017
Exkurze - Brno
Třída: 3.A
Organizace: E. Moravčíková, E. Ramos

Upřesněny ještě budou informace o následujících akcích:
- zasedání školské rady;
- zahájení kurzu NEJ a SPA;
- testování SCIO.
19.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Procentuální hodnocení
Vážení rodiče,
Od letošního školního roku jsme přešli v rámci průběžného známkování k procentuálnímu hodnocení. (Tabulky s hodnocením naleznete již nyní v IS Iškola, sekce centrální databáze.) Principy tohoto hodnocení byly se všemi studenty opakovaně prodiskutovány. Shodli jsme se, že tato forma hodnocení vnáší do celého systému především transparentnost.
Hodnocení bude tedy nově uváděno v procentech a navíc bude u každého hodnocení uvedena jeho váha (důležitost), a to rovněž v procentech. S váhou hodnocení bude student vždy seznámen před testem (bude uvedena ve zkušebním plánu v IS Iškola spolu s uvedením termínu a obsahu testu). V IS Iškola v modulu hodnocení bude pak zápis uveden např.: 88% (30%) = bylo uděleno hodnocení 88% a jeho váha byla 30% (jednalo se o např. o DÚ s nižší důležitostí, tzn. že výsledek tohoto hodnocení ovlivní celkovou známku méně, než kdyby se jednalo např. o váhu 80%).
Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o průběžné hodnocení, celkové výroční známky budou nadále na škále hodnocení 1 – 5. Vy však budete stále informovaní o vývoji celkové známky, protože Vám IS Iškola bude permanentně zobrazovat v každém okamžiku celkovou průměrnou zámku na škále 1 – 5.
V čem tedy spočívá větší transparentnost?
Student byl dříve hodnocen např. známkou 2. Z tohoto ale Vy (ani studenti) nejste schopni rozklíčovat, zda to byla tzv. lepší 2, nebo 2 na hranici se známkou 3. V případě procentuálního hodnocení je tato informace zcela zřejmá. Student Pavel je hodnocen 89%, a tudíž mu chyběl pouze jeden bod a měl by 1. Naopak student Zdeněk je hodnocen 75%, a je tak obeznámen s tím, že se nachází na hranici s 3, a proto by měl na sobě zapracovat a výkon zlepšit, pokud nechce prospěchově klesnout k hodnocení 3. Další důležitým momentem je zde váha hodnocení. Studenti většinou posuzovali svůj prospěch na základě známek zapsaných v IS Iškola (spočítali si průměr) a byli pak mnohdy zaskočeni výslednou známkou, když jim vyučující sdělil, že jedničky, které má v indexu, byly tzv. „malé“ a čtyřky „tzv. „velké“, což mohlo z pochopitelných důvodů změnit výsledné hodnocení (vyučující se neřídil podle vypočteného průměru, ale sám si pro sebe stanovil váhu jednotlivých známek). Nyní se vše odehrává naprosto transparentně – žák zná váhu jednotlivé známky a tato se automaticky promítá ve vypočteném průměru (odpadá tím tedy do jisté míry jakási neprůhlednost hodnocení). Dalším problémem, který plyne ze současného systému hodnocení, jsou „plus“ a „mínus“. Hranice mezi 2- a 3+ je nedefinovatelná a dopad těchto dvou známek na výpočet průměru je zcela rozdílný.
Vážení rodiče, tuto změnu jsme zavedli v souladu s nejnovějšími trendy, abychom Vám a Vašim dětem nabídli komfortnější a transparentnější systém hodnocení.
Pokud máte ještě další dotazy k procentuálnímu hodnocení, neváhejte mne kdykoliv kontaktovat, ráda se Vám budu věnovat.
18.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Procentuální hodnocení
Vážení kolegové, v IS Iškola jsou v sekci CDB vyvěšeny informace k procentuálnímu hodnocení.
13.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE - ZÁŘÍ
29.08.2017
9:00
Zahájení přípravného týdne
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

29.08.2017
10:00-13:00
1. pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

30.08.-01.09.2017
08:00-15:00
Příprava na zahájení školního roku
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

04.09.2017
8:40-12:00
Třídnické práce
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: třídní vyučující
Účast: kmenoví vyučující

05.09.-06.09.2017
Adaptační kurz
Třída(y): 1.A
Organizace: M. Lacina, M. Hofman
Účast: M. Lacina, M. Hofman, J. Hofman

06.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 1.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
15:30
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A
Organizace: třídní vyučující
Účast: G. Bačová, M. Románek, M. Lacina, D. Šuhajová, E. Moravčíková

07.09.2017
8:50-10:15
Burza učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: M. Románek
Účast: Vyučující aktuálně přítomni ve třídách

18.09.2017
07:00-12:10
MZ- podzim 2017
Organizace: G. Bačová, M. Románek, P. Brožová
Účast: zkoušející vyučující, P. Brožová, M. Románek

18.09.2017
08:40-10:15
Převzetí objednaných učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: G. Bačová

19.09.2017
Kontrola aktualizace IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, třídní vyučující

20.09.2017
Exkurze Praha
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, další ped. dozor bude upřesněn

20.09.2017
Odevzdání zprávy výchovného poradce za rok 2016/2017 zástupci ředitele M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, P. Brožová

21.09.2017
18:30 hod
Divadelní představení v Divadle A. Dvořáka (Edith a Marlene)
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

27.09.2017
Předání aktualizace ŠVP zástupci ředitele školy M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, H. Kurillová, všichni vyučující

27.09.2017
Kontrola vyhotovení tematických plánů v IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, všichni vyučující

28.09.2017
Státní svátek: Den české státnosti

29.09.2917
Ředitelské volno
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému