LoginHeslo
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Telefon (sekretariát): (+420) 596 719 337, Telefon (ředitelna): (+420) 608 546 376
Jsme gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy.
Vývěska
19.5.2018, vložil Kurillová Hana (Informativní zpráva)
Učivo CJL, DEJ k 18.5.
1.A
LIT: dokončujeme zápis 20, v pátek bude prověrka na vybrané části zápisů 18-20. Někteří budou ještě v úterý dopisovat staré opravy. Mějte připraveny referáty – Shakespeare.
SLOH: příprava slohové práce
2.A
LIT: začali jsme probírat zápis 18. Ve čtvrtek prověrka na vybrané části zápisů 15-17. Někteří ještě dopisují v úterý staré opravy.
SLOH/MLUV: příprava na slohovou práci – fejeton.
DEJ: probrali jsme zápis 25 – Imperialismus a kolonialismus. Budu zkoušet dobrovolníky na zápis 24 (Habs. Monarchie ve 2.pol. 19.st.) – dle pracovního listu.
3.A
LIT: ve čtvrtek bude písemka na stále opakované učivo ze zápisů 14-17 od Poláčka po Demla. Všechny autory umět zařadit k příslušnému proudu; podrobně: Poláček, Bass, Vančura, Klíma, Váchal, Olbracht, Havlíček, Deml). DÚ na úterý – dočíst ukázku z Petrolejových lamp, vypsat jazykové a syntaktické prostředky.
MLUV: pondělí – písemka – skladba: druhy vět, motivované a nemotivované zvláštnosti větné stavby.
DEJ: Československo po válce – zpracovat dle osnovy, kterou jste dostali ve škole a dle zápisů, zaslaných 15.5. – kontrola písemného zpracování. Pracujte na referátech – všichni.
Služba: David a Alona.
4.5.2018, vložil Kurillová Hana (Informativní zpráva)
Přehled učiva CJL, DEJ k 4.5.
1.A
LIT: probíráme zápis 19 - francouzskou renesanci. POZOR, Dú: DO ZÁPISU SI DOPIŠTE INFORMACE o autorech: F. Rabelais, M.de Montaigne, Cervantes y Saavedra a Lope de Vega. U každého ze 4 autorů si najděte něco o životě, a pokud jsou u nich v zápise díla - tak o dílech. Hledejte v elektr.učebnici a dále např. na wikipedii. Úkol budu kontrolovat ve čtvrtek 10.5. Někteří budou ještě dopisovat opravy minulé písemky.
SLOH: probíráme vypravování, zatím jen prac.list.

2.A

LIT: začali jsme zápis 16 - pouze Raise - ref.Kalibův zločin. DÚ!! na čtvrtek 10.5.: dokončit celý zápis 16. U každého autora poznamenat kraj, že kterého je, dále 2-3 věty maximálně k životu a u každého autora si vyberte jedno dílo, ke kterému si najdete několik vět. Pracujte s el.učebnicí (realismus Čechy), případně s wikipedií či jinými materiály.
SLOH: probíráme fejeton, četli jsme ukázku Nerudova fejetonu.
DEJ: někteří budou dopisovat písemku (viz info ve zkušebním plánu); probírali jsme Viktoriánskou Anglii, opakujte si, do mailu jste dostali průvodní text.

3.A
LIT: probíráme zápis 15 - zatím jen Vančura a Rozmarné léto. DÚ: přečíst ukázku z knihy (naleznete zde http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/soubory/VVI/VI8/001.pdf ) - str. 11 - Ant.Důra a ZAPSAT: obsah ukázky asi ve čtyřech větách, provést lexikální rozbor a syntaktický rozbor - vše na středu.
MLUV: opakujte si nepravidelnosti větné vazby, na toto učivo bude ke konci května prověrka.
DEJ: poslední probraný zápis XXII.Cesta ke svobodě. K tomuto zápisu máte podrobný text v příloze mailu z 1.května. DÚ na středu 9.5.: 1.přečíst texty Cesta ke svobodě, abyste dokázali rozvést každý bod zápisu na webu; 2. vypsat si stručně Charakteristické rysy 2.sv.války - text je na webu DEJ, 3.r. - úkoly - tím uzavíráme 2. světovou válku. Budu kontrolovat.
Službu mají Katka a Honza Materovi.
3.1.2018, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Organizace měsíce - LEDEN
03.01.2018
12:30
Schůzka s p. Barvíkovou, SPC
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová

06.01.2018
Odstranění vánoční výzdoby
Třída(y): 1.A., 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: P. Popule – společné prostory, TV – kmenové učebny

04.01.2018
10:30
Schůzka s p. Bienerovou, SPC a p. Kratochvílovou
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová

10.01.2018
11:30-13:30
Třída(y): 1.A., 2.A
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Organizace: P. Popule
Účast: vybraní studenti
Poznámka: místo konání - učebna VV

15.01.2018
čas bude upřesněn
Testování ECDL
Třída(y): 1.A + zájemci z vyšších ročníků
Organizace: M. Románek
Účast: M. Románek, L. Ramíková,

24.01.2018
19:30
Divadelní představení Prezydent Krokadýlů ve Staré Aréně
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

25.01.2087
do 9:00 hod
Uzavření známek v IS Iškola
Třída(y): 1.A., 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek
Účast: všichni vyučující

25.01.2018
15:00-16:30
III. Pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující

30.01.2018
do 12:00
Kontrola známek na výpisech
Účast: třídní vyučující, J. Bača

27.01.2018
Den otevřených dveří
Organizace: M. Románek
Pozn: časové rozvržení a podrobnější organizace bude upřesněna

30.01.2018
08:30-12:00 hod.
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v SVČ Ostrava
Organizace: H. Kurillová
Účast: S. Rusnok, J. Hůla

31.01.2018
11:25-12:10
Předání výpisů známek za I. pol. 2017/2017
Třída(y): 1.A., 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: třídní vyučující
Pozn.: ve 12:10 bude výuka ukončena
30.11.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Organizace měsíce: PROSINEC
04.12.2017
11:25-12:10
Den Juda
Třída(y): 1.A
Organizace: D. Svoboda
Pozn: cena 30 Kč/ student, peníze odevzdá TV do 04.12.2017 do 10:00 hod. paní Potomské

06.12.2017
Exkurze do Vídně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: E. Moravčíková, M. Románek
Účast: E. Moravčíková, N. Haltofová, K. Fröde

07.12.2017
10:30-11:15
Prezentace Katedry romanistiky Filozofické fakulty UPOL
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová

11.12.2017
9:00
Aréna plná krásných slov (mezigymnaziální soutěž v Komorní scéně Aréna)
Organizace: H. Kurillová
Účast: D. Hoferek, H. Chadimová, K. Kučerová, J. Tomášek

13.12.2017
8:30 - 12:35 hod
Studentské prezidentské volby
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová, předseda vol.komise N. Kovalová


14.12.2017
Matematická soutěž napříč ročníky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: P. Brožová

14.12.2017
18:30
Divadelní představení Smíření v Komorní scéně Aréna
Organizace: H. Kurillová
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících

14.12.2017
13:25-15:00
Přednáška Bristkého centra o Cambridge zkouškách
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: N. Haltofová, K. Fröde

19.12.2017
8:30 - 15:00
Exkurze Olomouc
Třída(y): 2.A
Organizace: K. Fröde, N. Haltofová


20.12.2017
11:00
Divadelní představení Don Quijote de la mAncha v kině Vesmír
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: všichni studenti a vybraní vyučující

21.12.2017
10:00-12:05
Vánoční besídka
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: E. Moravčíková, H. Kurillová, M. Románek
Účast: všichni vyučující (omluveni externisté)
Poznámka: od 8:40-10:00 individuální program v kmenových učebnách

22.12.2017
Ředitelské volno


1.11.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE - LISTOPAD
02.11.2017
12:00 hod.
Koncert berlínského kytaristy v dole Hlubina
Třída(y): 2.A
Organizace: E. Moravčíková

3.11.2017
Základní kolo Šumná Ostrava
2.A
Organizace: H. Kurillová

07.11.2017
8:40-10:15
Podzimní pilotování SCIO
Třída(y): 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek
Účast: H. Kurillová, K. Fröde, N. Haltofová, P. Poluple


09.11.2017
8:30-17:00
Den otevřených dveří soukromých škol
Třída(y): 4.A – vyučování podle rozvrhu, 1.A-3.A - nevyučuje se
Organizace: všichni vyučující
Účast: vybraní vyučující, studenti 1.A-3.A dle organizace

10.11.2017
8:00 - 11:00 hod.
Návštěva p. Pavly Olšákové ze SPC
Organizace: P. Brožová
Účast: studenti 3.A, zájemci z řad vyučujících a rodičů (konzultace)

13.11.2017
do 9:00 hod
Uzavření známek v IS Iškola
Organizace: M. Románek
Účast: všichni vyučující

13.11.2017
15:00-16:15
II. Pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující

13.11.2017
16:30-17:30
Třídní schůzky
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující

15.11.2017
9:30 - 12:00 hod.
Seminář pro výchovné poradce
Organizace: VŠB - TUO
Účast: P. Brožová

16.11.2017
čas bude upřesněn
Beseda: mezinárodní zkoušky z NEJ (Ing. T. Cerny, Goethe Institut)
Třída(y): 1.A (NEJ), 2.A (NEJ), 3.A (NEJ), 4.A (NEJ)
Organizace: E. Moravčíková

16.11.2017
10:30-12:05
Testování ČŠI
Třída(y): 2.A
Organizace: M. Románek
Účast: N. Haltofová, K. Fröde
17.11.2017
Státní svátek

23.11.2017
9:00 - 11:00 hod.
BEST IN DEUTSCH - soutěž pro němčináře
Organizace: Institute for Competencies Development, Czech Republic
Účast: E. Moravčíková a němčináři z 2.A, 3.A a 4.A


23.11.2017
18:30 hod.
Divadelní představení Něco za něco v Komorní scéně Aréně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

28.11.2017
9:00 - 11:00
Internetová matematická olympiáda
Organizace: P. Brožová
Účast: vybraní studenti 1. - 4. ročníku

28.11.2017
8:00-14:00
Konzultační seminář k MZ
Organizace: G. Bačová
Účast: G. Bačová, M. Románek, I. Potomská


29.11.2017
14:00 hod.
Školní kolo recitační soutěže
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: vybraní soutěžící třídních kol

30.11.2017
10:20 - 12 :20
Školní kolo - Olympiáda v českém jazyce
Organizace: H. Kurillová
Účast: Vybraní studenti 1. - 4. ročníku

30.11.2017
8:40 - 10:00
Soutěž Best in English
Třída(y): 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: K. Fröde, N. Haltofová
Účast: vybraní studenti z 1. - 4. ročníku
6.10.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - ŘÍJEN
03.-04.10.2017
Branný závod MISE 2017
Organizace: M. Románek, P. Popule
Účast: přihlášení studenti, P. Popule

04.10.2017
8:20-12:20 hod.
Studentské volby 2017 a Volby do studentského parlamentu
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: H. Kurillová

10.10.2017
Zasedání školské rady
Účast: H. Kurilová, M. románek

10.10.2017
Prezentace SŠ KVIC Opava
Organizace: M. Románek
Účast: M. Románek, G. Bačová

11.10.2017
10:00-11:00 hod.
Knihovnické lekce
Třída(y): 1.A
Organizace: H. Kurillová

11.20.2017
19:30 hod.
Divadelní představení LETĚT ve Staré Aréně
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

11.-13.10.2017
Exkurze do Prahy
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, P. Popule

12.10.2017
10:45-11.45
Místo: Dům kultury města Ostrava, ul. 28. října.
The Action New Generation(c)
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: M. Románek
Účast: Marcela Lacina, Katka Frodo, Hana Kurillová, Natalie Haltofová a Eva Moravčíková

13.10.2017
SUIT UP DAY
Třídy: 1.a, 2.A, 3.A, 4.A
Organitace: H. Kurillová + 3.A

16.10.2017
13:30-15:30 hod.
Úvodní organizační schůzka VP SŠ
Organizace: PPP Ostrava-Poruba
Účast: P. Brožová

16.10.2017
09.00-16:00 hod.
Školení fy Než zazvoní; Brno
Organizace: V. M. Bartošová
Účast: G. Bačová, J. Bača

18.10.2017
Beseda - Nervová soustava
Třídy: 3.A, 4.A
Organizace: M. Lacina
Účast: Martina Miklušová - studentka 2. ročníku medicíny

23.10.2017
Beseda - studium v zahraničí - Alfa Agency Brno
Třídy: 1.A, 2.A
Organizace: P. Brožová

26.-27.10.2017
Podzimní prázdniny

30.10.2017
Exkurze - Brno
Třída: 3.A
Organizace: E. Moravčíková, E. Ramos

Upřesněny ještě budou informace o následujících akcích:
- zasedání školské rady;
- zahájení kurzu NEJ a SPA;
- testování SCIO.
18.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
Procentuální hodnocení
Vážení kolegové, v IS Iškola jsou v sekci CDB vyvěšeny informace k procentuálnímu hodnocení.
13.9.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE - ZÁŘÍ
29.08.2017
9:00
Zahájení přípravného týdne
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

29.08.2017
10:00-13:00
1. pedagogická rada
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

30.08.-01.09.2017
08:00-15:00
Příprava na zahájení školního roku
Organizace: G. Bačová, M. Románek
Účast: všichni vyučující a provozní zaměstnanci

04.09.2017
8:40-12:00
Třídnické práce
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: třídní vyučující
Účast: kmenoví vyučující

05.09.-06.09.2017
Adaptační kurz
Třída(y): 1.A
Organizace: M. Lacina, M. Hofman
Účast: M. Lacina, M. Hofman, J. Hofman

06.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 2.A, 3.A, 4.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
Zahájení výuky podle stálého rozvrhu hodin
Třídy(y): 1.A
Organizace: M. Románek

07.09.2017
15:30
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A
Organizace: třídní vyučující
Účast: G. Bačová, M. Románek, M. Lacina, D. Šuhajová, E. Moravčíková

07.09.2017
8:50-10:15
Burza učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: M. Románek
Účast: Vyučující aktuálně přítomni ve třídách

18.09.2017
07:00-12:10
MZ- podzim 2017
Organizace: G. Bačová, M. Románek, P. Brožová
Účast: zkoušející vyučující, P. Brožová, M. Románek

18.09.2017
08:40-10:15
Převzetí objednaných učebnic
Třída(y): 1.-4. r.
Organizace: G. Bačová

19.09.2017
Kontrola aktualizace IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, třídní vyučující

20.09.2017
Exkurze Praha
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová
Účast: P. Brožová, další ped. dozor bude upřesněn

20.09.2017
Odevzdání zprávy výchovného poradce za rok 2016/2017 zástupci ředitele M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, P. Brožová

21.09.2017
18:30 hod
Divadelní představení v Divadle A. Dvořáka (Edith a Marlene)
Třída(y): 1.-4.r.
Organizace: H. Kurillová
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících

27.09.2017
Předání aktualizace ŠVP zástupci ředitele školy M. Románkovi
Odpovědnost: M. Románek, H. Kurillová, všichni vyučující

27.09.2017
Kontrola vyhotovení tematických plánů v IS Iškola zástupcem ředitele M. Románkem
Odpovědnost: M. Románek, všichni vyučující

28.09.2017
Státní svátek: Den české státnosti

29.09.2917
Ředitelské volno
3.4.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - DUBEN
03.04.2017
12:30-14:30
Beseda: Bacpacking v Jihovýchodní Asii, J. Bartoš
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: vstupné 10 Kč, vyberou pokladníci třídy a odevzdají tajemnici školy do 07.04.2017

05.04.2017
08.00. hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, správce IT, tajemnice školy, asistentka pedagoga

05.04.2017
Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR. Krajské kolo, Bohumín
Účast: N. Kovalová, J. Hůla, B. Brettschneider
Organizace a účast: H. Kurillová

06.04.2017
11:25 hod.
Obhajoby ročníkových prací DZS
Třída(y): DZS
Organizace a účast: H. Kurillová, P. Popule

07.04.2017
9:00-16:00 h.
MODAM, VŠB-TUO (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Organizace a účast: P. Brožová

11.04.2017
12:00-15:00
MZ jaro 2017, PP z CJL
Třídy: 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Vyučování pro třídy 1.A, 2.A a 3.A bude ukončeno v 11:45 h.

12.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

13.-14.04.2017
Velikonoční prázdniny

17.04.2017
Státní svátek: Velikonoční pondělí

18.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS škola za 3. čtvrtletí šk. r. 2016/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, vyučující tříd

19.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

19.04.2017
14:30 hod.
Zasedání předmětových komisí
Účast: vyučující
Organizace: P. Brožová, H. Kurillová, V. Adam
Poznámka: zápisy budou předány do 24.04.2017 tajemnici školy

19.04.2017
15:00 hod.
4. pedagogická rada
Účast: vyučující, správce IT, tajemnice, asistentka pedagoga

19.04.2017
17:00 hod.
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace a účast: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, P. Brožová, vyučující tříd

19.04.2017
1. vyuč. hod.
Intervence s psychologem P. Mikolášem
Třída(y): 2.A
Organizace: P. Brožová

20.04.2017
SCIO – seminář
Třída(y): 3.A
Organizace a účast: P. Brožová

21.04.2017
G. Bačová – nepřítomnost

25.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS Iškola, tisk vysvědčení za 2. pololetí
šk. r. 2016/2017
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová, vyučující 4.A, J. Bača

26.04.2017
08:00 h.
Porada – uzavření známek
Účast: vyučující třídy
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová

27.04.2017
Divadelní představení, Komorní scéna Aréna, hra Obraz
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících
Organizace a účast: H. Kurillová

27.04.2017
1. vyučovací hodina
Předání vysvědčení
Třída(y): 4.A
Organizace a účast: P. Brožová

28.04.2017
Den volna k přípravě na konání MZ (§ 81 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému