LoginHeslo
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Telefon (sekretariát): (+420) 596 719 337, Telefon (ředitelna): (+420) 608 546 376
Jsme gymnáziem pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systém vzdělávání a výchovy.
Vývěska
22.6.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - ČERVEN
ČT 01.06.2017
Relaxačně-sportovní den
Třída(y): 1.A
Účast: V. Adam
Organizace: V. Adam

ST 07.06.2017
07:30
Porada
Účast: všichni kmenoví vyučující

ČT 08.06.2017
14:30-16:30
Seminář pro učitele matematiky
Účast: Petra Brožová

PO 19.06.2017
12:45-14:30
Přednáška: INT – umělá inteligence, kybernetická bezp.
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Účast: P. Brožová, J. Verlík, P. Popule, P. Filar
Organizace: P. Filar

PÁ 23.06.2017
do 15:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky za II. pol. 2016/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: vyučující příslušných tříd

PÁ 23.06.2017
Divadelní představení: hra Dva úplně nazí muži
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících
Organizace: H. Kurillová

PÁ 23.-30.06.2017
Čerpání dovolené: bufet bude uzavřen

PO 26.06.2017
13:00 hod.
Pedagogická rada
Účast: všichni zaměstnanci školy

PO 26.06.2017
15:00 hod.
Předmětové komise
Účast: členové předmětových komisí

PO 26.:0.2017
8:40-13:00 hod.
Školní cyklovýlet
Třída(y): 2.A
Účast: V. Adam, J. Bača
Organizace: V. Adam

PO-ÚT 26.-27.06.2017
Školní výlet: Prostřední Bečva
Třída(y): 3.A
Účast: J. Verlík
Organizace: J. Verlík

ÚT 27.06.2017
11:00 hod.-15:30
Bitva o pohár OSU
Třída(y): 1.A, 2.A
Účast: V. Adam, P. Brožová, P. Popule, P. Filar, H. Kurillová

ST-ČT 28.-29.06.2017
Školní výlet: Vítkov - Podhradí
Třída(y): 1.A
Účast: P. Filar, P. Popule
Organizace: P. Filar

ST 28.-06.2017
8:40-12:10 hod.
Třída(y): 3.A
Úklidové práce: kmenová učebna, prostory školy dle aktuální potřeby
Organizace: J. Verlík

ČT 29.06.2017
Kontrola a tisk vysvědčení
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Zodpovědnost: třídní vyučující, J. Bača

ČT 29.06.2017
8:40-12:10 hod.
Úklidové práce: učebny, chodby, květiny
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: kmenové učebny - třídní vyučující; odborné učebny - správci učeben (P. Popule včetně skladu VV); chodby, květiny, šatna - J. Richter, B. Bartošová; sklad: I. Potomská, J. Bača

PÁ 30.06.2017
Předání vysvědčení za školní rok 206/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: P. Filar, V. Adam, J. Verlík

PÁ 30.06.2017
Odevzdání vytištěné finální verze TK
Odpovědnost: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, P. Brožová

01.07.-01.09.2017
Hlavní prázdniny

12.6.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
INT - prezentace
Odevzdání práce 19.-20.06.2017
1.5.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - KVĚTEN
02.-04.05.2017
Nepřítomnost: Petra Brožová

02.05.2017
13:00-14:30
MZ jaro 2017: písemná část – ANJ PP
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Jednotné zkušební schéma viz Iškola/MZ 2017/dokumenty

03.05.2017
08:00-14:50
MZ jaro 2017: písemná část – CJL DT, ANJ DT
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Jednotné zkušební schéma viz Iškola/MZ 2017/dokumenty

02.05.-03.05.2017
Změna rozvrhu: konání písemné části MZ jaro 2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Poznámka: Organizace výuky viz IS Iškola/rozvrh

04.05.-15.05.2017
Individuální konzultace k MZ
Třída(y): 4.A
Účast: Vyučující třídy 4.A

10.05.2017
Nepřítomnost: M. Gajda

15.05.2017
Školení k ŠAP (projekt)
Účast: G. Bačová, M. Gajda

17.05.2017
Školení k ŠAP (projekt)
Účast: M. Gajda, I. Potomská

16.-19.05.2017
Dny volna k přípravě na konání MZ (§81 odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A

17.05.2017
8:00 hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, L. Ramíková, I. Potomská, J. Bača
Místo konání: sborovna

22.05.-26.05.2017
MZ jaro 2017: ústní část
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová
Poznámka: rozvrh viz IS Iškola/MZ 2017/dokumenty

22.05.2017
09:00-10:00 hod.
Beseda: Krevní centrum (p. Kalužová)
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Místo konání: UV
Organizace: J. Verlík
Účast: P. Popule, P. Filar, L. Ramíková
10:10-13:00 hod.
Přednáška: Kavkaz (T. Hoch)
Místo konání: UV
Organizace: H. Kurillová
Účast: P. Filar, L. Ramíková

23.05.2017
09:00-11:00 hod.
Filmová projekce
Místo konání: Dům kultury města Ostravy
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: H. Kurillová
Účast: P. Popule, L. Ramíková
Poznámka: Sraz účastníků na místě konání akce 8:45 hod.


24.05.-25.05.2017
09:00-13:00 hod.
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Místo konání: UV (dále kmenové učebny, školní zahrada)
Projektové dny: Téma bude upřesněno
Organizace: P. Brožová
Účast 24.05.2017: P. Filar, J. Richter, L. Ramíková
Účast 25.05.2017: P. Filar, B. Bartošová, L. Ramíková

25.05.2017
18:30
Divadelní představení: hra Slepice
Místo konání: Komorní scéna Aréna
Účast: předplatitelé z řad studentů
Organizace: H Kurillová

30.05.2017
9:30-14:30
Třída(y): 1.A
Organizace: J. Verlík
Poznámka: organizace výuky rozvrh viz IS Iškola
3.4.2017, vložil Bačová Gabriela (Informativní zpráva)
ORGANIZACE - DUBEN
03.04.2017
12:30-14:30
Beseda: Bacpacking v Jihovýchodní Asii, J. Bartoš
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: vstupné 10 Kč, vyberou pokladníci třídy a odevzdají tajemnici školy do 07.04.2017

05.04.2017
08.00. hod.
Provozní porada
Účast: všichni vyučující, správce IT, tajemnice školy, asistentka pedagoga

05.04.2017
Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR. Krajské kolo, Bohumín
Účast: N. Kovalová, J. Hůla, B. Brettschneider
Organizace a účast: H. Kurillová

06.04.2017
11:25 hod.
Obhajoby ročníkových prací DZS
Třída(y): DZS
Organizace a účast: H. Kurillová, P. Popule

07.04.2017
9:00-16:00 h.
MODAM, VŠB-TUO (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Organizace a účast: P. Brožová

11.04.2017
12:00-15:00
MZ jaro 2017, PP z CJL
Třídy: 4.A
Organizace: G. Bačová
Poznámka: Vyučování pro třídy 1.A, 2.A a 3.A bude ukončeno v 11:45 h.

12.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

13.-14.04.2017
Velikonoční prázdniny

17.04.2017
Státní svátek: Velikonoční pondělí

18.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS škola za 3. čtvrtletí šk. r. 2016/2017
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A
Organizace: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, vyučující tříd

19.04.2017
08:30-13:05
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín
Organizace: G. Bačová
Poznámka: podrobnosti organizace budou zveřejněny do 07.04.2017

19.04.2017
14:30 hod.
Zasedání předmětových komisí
Účast: vyučující
Organizace: P. Brožová, H. Kurillová, V. Adam
Poznámka: zápisy budou předány do 24.04.2017 tajemnici školy

19.04.2017
15:00 hod.
4. pedagogická rada
Účast: vyučující, správce IT, tajemnice, asistentka pedagoga

19.04.2017
17:00 hod.
Třídní schůzky
Třída(y): 1.A, 2.A, 3.A, 4.A
Organizace a účast: P. Filar, V. Adam, J. Verlík, P. Brožová, vyučující tříd

19.04.2017
1. vyuč. hod.
Intervence s psychologem P. Mikolášem
Třída(y): 2.A
Organizace: P. Brožová

20.04.2017
SCIO – seminář
Třída(y): 3.A
Organizace a účast: P. Brožová

21.04.2017
G. Bačová – nepřítomnost

25.04.2017
09:00 hod.
Uzavření klasifikace a docházky v IS Iškola, tisk vysvědčení za 2. pololetí
šk. r. 2016/2017
Třída(y): 4.A
Organizace: P. Brožová, vyučující 4.A, J. Bača

26.04.2017
08:00 h.
Porada – uzavření známek
Účast: vyučující třídy
Třída(y): 4.A
Organizace: G. Bačová, P. Brožová

27.04.2017
Divadelní představení, Komorní scéna Aréna, hra Obraz
Účast: předplatitelé z řad studentů a vyučujících
Organizace a účast: H. Kurillová

27.04.2017
1. vyučovací hodina
Předání vysvědčení
Třída(y): 4.A
Organizace a účast: P. Brožová

28.04.2017
Den volna k přípravě na konání MZ (§ 81 odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)
Třída(y): 4.A
23.2.2017, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE BŘEZNA 2017
- STŘEDA 1. 3.

Ve středu 1. 3. se uskuteční od 14:10 hodin v jazykové učebně J1 setkání (porada, školení) s manažerkou sítě škol EDUCAnet Mgr. Veronikou Mallatovou Bartošovou, MBA.
Účast: Všichni kmenoví vyučující (7. vyučovací hodina bude ve všech ročnících v tento den zrušena). Setkání (školení) bude v minimální délce 3 hodin.

- ČTVRTEK 2. 3.

Zástupci divadla Stará Aréna využijí asi desetiminutové vstupy do jednotlivých tříd k seznámení studentů se zaměřením divadla a s jeho programem. Návštěvy proběhnou mezi 9. - 10. hodinou ranní.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 6. 3. až NEDĚLE 12. 3.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou na našem gymnáziu od pondělí 6. 3. do neděle 12. 3. 2017.
Zaměstnání pro vyučující v době jarních prázdnin: home office, relaxace, odpočinek.
Vyučování po jarních prázdninách začne v pondělí 13. 3. 2017.

- PÁTEK 10. 3. až NEDĚLE 12. 3.

Od pátku 10. 3. do neděle 12. 3. proběhne intenzívní přípravný kurz k přijímacím zkouškám ke studiu na VŠ zdravotnických, biologických a chemických oborů.
Účast: Zájemci z řad studentů.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- PONDĚLÍ 13. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

- PONDĚLÍ 13. 3.

V pondělí 13. 3. proběhne zasedání studentských samospráv, které pořádá Parlament dětí a mládeže Ostrava.
Začátek v 10.00 hodin na Magistrátu města Ostravy.
Účast: Tomáš Macek + další delegovaný student/ka.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 13. 3.

Večerní divadelní představení ve Staré Aréně. Hra HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký.
Účast: Zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 13. 3. až PÁTEK 17. 3.

V týdnu od pondělí 13. 3. do pátku 17. 3. proběhne v učebně přírodních věd školní kolo 53. ročníku Chemické olympiády kategorie B a C.
Účast: Přihlášení studenti.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík

- STŘEDA 15. 3.

Ve středu 15. 3. navštíví studenti třídy 1. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "Narušená imaginace" v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Komentovaná prohlídka bude ukončena v 15:30 hodin rozchodem studentů.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- STŘEDA 15. 3.

Ve středu 15. 3. dojde k předání finančního výtěžku studentů a zaměstnanců našeho gymnázia v ZOO Ostrava v rámci školního projektu "Adopce antilopy jelení" pro rok 2017. Finanční obnos bude předán paní Jolánkové (koordinátorka projektu Adopce zvířat v ZOO Ostrava).
Účast: Delegovaní studenti 1. až 4. ročníku.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- ČTVRTEK 16. 3.

Seminář pro školní maturitní komisaře.
Místo: NIDV Ostrava.
Začátek: 9:00 hodin.
Účast: Gabriela Bačová, Petra Brožová.

- PÁTEK 17. 3.

V pátek 17. 3. proběhne návštěva výstavy Body The Exhibition v Praze. V tento den studenti rovněž navštíví 2 odborné přednášky v programu Akademie věd ČR v rámci "Evropský týden mozku".
Účast: Zájemci z řad studentů napříč ročníky.
Zodpovědnost a organizace: Jaroslav Verlík.

- PÁTEK 17. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – Univerzita Palackého Olomouc.

- ÚTERÝ 21. 3.

DEN BRUSLENÍ (sportovní hala SAREZA v Ostravě-Porubě).
Čas bruslení: Začátek ve 12.30 hodin, ukončení ve 14.00 hodin a poté bude následovat rozchod.
Vyučování pro účastníky bude ukončeno po 3. vyučovací hodině v 11.15 hodin.
Cena: 30,- Kč/student - vyberou pokladníci a odevzdají na sekretariátě školy paní tajemnici Ivetě Potomské. Pro zájemce je možnost zapůjčení bruslí v ceně 40,- Kč/jeden pár bruslí.
Přihlášky: Daniel Svoboda (v hodinách tělesné výchovy).
Organizace a zodpovědnost: Daniel Svoboda.
Pedagogický dozor (přesun ze školy do sportovní haly a ve sportovní hale): Bude vypsán v informačním systému iŠkola v suplování na týden od pondělí 20. 3. do pátku 24. 3. (zodpovídá Gabriela Bačová).

- STŘEDA 22. 3.

Maturitní zkouška jaro 2017 - Zveřejnění rozvrhu ústní a profilové zkoušky.
Zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- STŘEDA 22. 3.

Seminář pro výchovné poradce a kontaktní osoby ŠPZ.
Místo: Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě-Porubě.
Začátek: 10:00 hodin.
Účast: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 23. 3.

Ve čtvrtek 23. 3. navštíví studenti třídy 2. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "Narušená imaginace" v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Komentovaná prohlídka bude ukončena v 15:30 hodin rozchodem studentů.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- ČTVRTEK 23. 3. a PÁTEK 24. 3.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – výjezdní zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 29. 3.

Ve středu 29. 3. proběhne od 15.00 hodin ve sborovně zasedání školské rady.
Účast: Členové školské rady a pozvaní hosté.
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 31. 3.

Pátek 31. 3. 2017 je nejzazším datem, kdy může žák předat řediteli školy svůj seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.
Zodpovědnost: maturanti, Hana Kurillová, Gabriela Bačová.

OSTATNÍ

V měsíci březnu bude na budově školy vyvěšena vlajka Tibetu v rámci akce „Vlajka pro Tibet“.
Připomeneme si tak 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů. Pro připomenutí této události bude ve středu 1. 3. na budově školy vyvěšena tibetská vlajka a ve čtvrtek 16. 3. proběhne v hodinách výtvarné výchovy před budovou školy namalování mandaly.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule, Marek Šimoňák.
21.1.2017, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE ÚNORA 2017
- PONDĚLÍ 30. 1. až PÁTEK 3. 2.

V tomto týdnu bude na naší škole probíhat komplexní kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.
Zodpovědnost: Vedení školy + pedagogický sbor.

- STŘEDA 1. 2.

Ve středu 1. 2. proběhne na naší škole od 09.00 do 19.00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Kmenoví vyučující dle rozpisu po celý den a v odpoledních hodinách delegovaní studenti.

- STŘEDA 1. 2.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák - návštěva v automobilce Tatra Kopřivnice a setkání s generálním ředitelem ing. Martinem Bednarzem.

- ČTVRTEK 2. 2.

Ve čtvrtek 2. 2. proběhne na naší škole od 09.00 do 18.00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Kmenoví vyučující dle rozpisu po celý den a v odpoledních hodinách delegovaní studenti.

- ČTVRTEK 2. 2.

Ve čtvrtek 2. 2. se uskuteční okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Místo: Středisko volného času (Ostrava, Ostrčilova ul.).
Účast: Samuel Rusnok (3. A) a Ondřej Vlček (4. A).
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 3. 2.

Na pátek 3. 2. připadají pololetní prázdniny.
Vyučování po pololetních prázdninách bude zahájeno v pondělí 6. 2.

- ÚTERÝ 21. 2.

V úterý 21. 2. proběhne v rámci hodin tělesné výchovy "Den sportu na lezecké boulderingové stěně" v Ostravě-Vítkovicích (Tendon blok - boulderingové centrum, v Ostravě Vítkovicích
- http://www.blokcentrum.cz/).
Účast pro studenty z 1., 2. a 3. ročníku je závazná/povinná. Pro studenty ze 4. ročníku je účast dobrovolná.
Studenti budou řádně poučeni a seznámeni s chováním a bezpečnosti při přesunu na místo výuky a při samotném lezení (poučení provede Daniel Svoboda).
Vyučování ve škole bude ukončeno po 3. vyučovací hodině v 11:15 hodin.
Přesun do Ostravy-Vítkovic bude společný MHD (tramvajová zastávka Hrabůvka - kostel. Linkou č. 1 odjezd na zastávku Vítkovice - Český dům. Od 12:00 do 14:30 hodin bude probíhat výuka boulderování/lezení. Ukončení výuky ve 14:30 hodin , rozchod u Tendon bloku (adresa: Jabůrkové 967, Ov Vítkovice).
S sebou: sportovní HALOVOU obuv, cvičební úbor, svačinu, nápoje. Občerstvení lze zakoupit i v lezeckém areálu.
Cena: 40 Kč/student, pokladníci v součinnosti s třídními vyučujcícím odevzdají vybrané peníze za celou třídu na sekretariátě školy nejpozději v pátek 17. 2. v 11:15 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Daniel Svoboda, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 21. 2.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ČTVRTEK 23. 2.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra Obraz.
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 24. 2.

V pátek 24. 2. proběhne oblastní kolo recitační soutěže Čtvrtlístek (Komorní scéna Aréna). Účast: Karolína Klimecká (2. A) a Natálie Berská (2. A).
Zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 27. 2.

V pondělí 27. 2. proběhne v učebně výtvarné výchovy od 13:20 hodin pro 1. - 4. ročník koncert Cimblové muziky Réva. Po ukončení koncertu bude následovat rozchod.
Vstupné: 50 Kč,- na 1 studenta.
Vyberou pokladníci tříd v součinnosti s třídními vyučujícími a odevzdají na sekretariátě školy paní tajemnici Ivetě Potomské nejpozději v pátek 24. 2. do 12:10 hodin.
Program: Průřez hudebními žánry (např. Bach, Mozart, Beethoven, Strauss, Dvořák, Glenn Miller, The Beatles, Pink Floyd aj.).
Organizace a zodpovědnost: Petr Popule (příprava učebny výtvarné výchovy). Vyučující, kteří v době koncertu mají přímou vyučovací povinnost v 1. – 4. ročníku.

- ÚTERÝ 28. 2.

Termín pro studenty 4. ročníku ohledně odevzdání přihlášek k vysokoškolskému studiu.

- STŘEDA 1. 3.

Ve středu 1. 3. se uskuteční od 14:10 hodin v jazykové učebně J1 setkání (porada, školení) s manažerkou sítě škol EDUCAnet Mgr. Veronikou Mallatovou Bartošovou, MBA.
Účast: Všichni kmenoví vyučující (7. vyučovací hodina bude ve všech ročnících v tento den zrušena). Setkání (školení) bude v minimální délce 3 hodin.

OSTATNÍ

- Školská rada
V tomto měsíci proběhne zasedání školské rady.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová, Gabriela Bačová.
Účast: členové školské rady.

Během měsíce února budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
23.12.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE LEDNA 2017
- ÚTERÝ 3. 1.

Vyučování po vánočních prázdninách začne v úterý 3. 1. 2017.

- ÚTERÝ 3. 1.

Nepřítomnost od 14:00 hodin: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

STŘEDA 4. 1.

Ve středu 4. 1. se uskuteční školní kolo olympiády v německém jazyce.
Účast: Bart Brettschneider (1. A), Adéla Jaklová (2. A), Tereza Škovranová (2. A), Karel Konečný (3. A), Samuel Rusnok (3. A).
Zodpovědnost a organizace: Jörg Richter.

- ÚTERÝ 3. 1. – STŘEDA 4. 1.

V těchto dnech proběhne odstranění vánoční výzdoby a příprava na dny otevřených dveří.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule + všichni kmenoví vyučující v součinnosti se studenty.

- ČTVRTEK 5. 1.

Ve čtvrtek 5. 1. proběhne na naší škole od 16:00 do 19:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- ÚTERÝ 10. 1.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 11. 1.

Školní kolo zeměpisné olympiády od 10:30 do 12:30 hodin.
Účast: zájemci z řad studentů.
Zodpovědnost a organizace: Petr Popule.

- PÁTEK 13. 1.

V pátek 13. 1. proběhne na naší škole od 16:00 do 19:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- SOBOTA 14. 1.

V sobotu 14. 1. proběhne na naší škole od 9:00 do 13:00 hodin Den otevřených dveří.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni kmenoví vyučující a delegovaní studenti.

- ČTVRTEK 19. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2016/2017.
Uzavření klasifikace z jednotlivých předmětů do elektronického systému i-škola všech tříd proběhne ve čtvrtek 19. 1. do 08:00 hodin!
Zodpovědnost: všichni vyučující.
Důrazně žádám všechny vyučující z důvodu administrace a zpracování podkladů na pedagogickou radu o dodržení termínu uzavření klasifikace – čtvrtek 19. 1. do 08:00 hodin!
Absence za 1. pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 18. 1. (středa).
Zodpovědnost: Gabriela Bačová, Petr Filar, Vítězslav Adam, Jaroslav Verlík, Petra Brožová.

- ČTVRTEK 19. 1.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra Lidská tragikomedie.
Účast: zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 20. 1.

V pátek 20. 1. se od 13:15 hodin ve sborovně školy uskuteční 3. pedagogická rada. Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák a všichni vyučující.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Hana Kurillová (komise společenských věd), Petra Brožová (komise přírodních věd), Vítězslav Adam (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány zástupci ředitele Gabriele Bačové nejpozději v úterý 24. ledna do 15:00 hodin.

- STŘEDA 25. 1.

Setkání představitelů Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Stanislavem Folwarczným se zástupci soukromých škol od 10:30 hodin v aule škol Dakol v Petrovicích u Karviné.
Účast: Gabriela Bačová, Josef Bača.

- NEDĚLE 22. 1. až PÁTEK 27. 1.

V týdnu od 22. 1. (neděle) do 27. 1. 2017 (pátek) proběhne pro zájemce z řad studentů 1. až 4. ročníku lyžařský kurz na Slovensku (oblast Horní Orava, obec Krušetnica).
Zodpovědnost a organizace: Marek Šimoňák.
Vedoucí kurzu: Marek Šimoňák.
Lékař kurzu: Martin Hofman.
Instruktoři: Petra Brožová, Andrej Čapek, Jan Richter, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 31. 1.

V úterý 31. 1. bude vyučování ukončeno ve 12:10 hodin. Ve 4. vyučovací hodině (11:25 – 12:10 hodin) proběhne v jednotlivých třídách zhodnocení 1. pololetí školního 2016/2017 třídními vyučujícími a předání výpisů známek studentům za toto období.
Po obědové přestávce proběhne přesun studentů do BOWLING PARKU v Ostravě-Hrabůvce. Za organizaci přesunu studentů odpovídají třídní vyučující.
V BOWLING PARKU se uskuteční cca od 13:00 do 14:45 hodin tradiční bowlingový turnaj mezi třídami. Do turnaje se zapojí i vyučující.
Účast: celá škola.

- ÚTERÝ 31. 1.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- OSTATNÍ

Během měsíce ledna budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
27.11.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE PROSINCE 2016
- ČTVRTEK 1. 12.

Poslední možný termín odevzdání přihlášek k Maturitní zkoušce Jaro 2017.
Odpovědnost: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 1. 12.

Školení výchovných poradců.
Téma: Integrovaní studenti na ZŠ a SŠ běžného typu.
Účast: Petra Brožová.

- ČTVRTEK 1. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák (Jihočeská univerzita České Budějovice + EDUCAnet České Budějovice).

- ČTVRTEK 1. 12. a PÁTEK 2. 12.

Ve čtvrtek 1. 12. a v pátek 2. 12. se zúčastníme středoškolské konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě na téma Okamžiky rozhodnutí a osudové volby ve 20. století.
Účast: Ondřej Horsák (2. A), Jan Hůla (2. A), Nela Kovalová (2. A), Tereza Škovranová (2. A), Jiří Tomášek (2. A), Adam Greško (3. A).
Pedagogický dozor: Petr Popule, Lea Ramíková.

- PÁTEK 2. 12.

Aréna plná krásných slov - mezigymnaziální recitační soutěž.
Začátek: 9:00 hodin.
Účast: Vybraní studenti.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- PÁTEK 2. 12.

Školení v Britském centru v Ostravě.
Čas: 12:30 - 15:00.
Téma: Výuka slovní zásoby a výslovnosti angličtiny pro SŠ v souladu s moderními trendy s ohledem na studenty, jejichž mateřským jazykem je některý ze slovanských jazyků.
Účast: Marek Gajda.

- PÁTEK 2. 12. a SOBOTA 3. 12.

Veletrh učňovského, středního odborného a univerzitního školství na Výstavišti Černá louka v Ostravě.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + delegovaní studenti.

- PONDĚLÍ 5. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zastupitelstvo města Frýdku-Místku.

- ÚTERÝ 13. 12.

V úterý 13. 12. proběhne v komunitním centru Archa v Ostravě-Porubě od 16:00 hodin pro seniory kulturní vystoupení s názvem Vánoční posezení u klavíru.
Vystoupení pro seniory připravil Marek Gajda se studenty našeho gymnázia.

- ÚTERÝ 13. 12.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

STŘEDA 14. 12.

Ve středu 14. 12. proběhne 6. a 7. vyučovací hodinu školní kolo soutěže v anglickém jazyce.
Účast: Přihlášeni studenti.
Organizace a odpovědnost: Vítězslav Adam, Marek Gajda.

STŘEDA 14. 12.

V tento den proběhne školní matematická soutěž napříč ročníky.
Zodpovědnost a organizace: Petra Brožová.

ČTVRTEK 15. 12.

Ve čtvrtek 15. 12. se zúčastníme florbalového chlapeckého turnaje gymnázií okresu Ostrava na Hale Dubina.
Organizace a odpovědnost: Petr Filar, Daniel Svoboda.

- PÁTEK 16. 12.

První vyučovací hodinu (8:40 - 9:25 hodin) proběhne vánoční besídka ve třídách s třídními učiteli. Poté bude vánoční besídka pokračovat pro všechny ročníky a kmenové vyučující v učebně výtvarné výchovy do 12:10 hodin.
Organizace a odpovědnost: Kmenoví vyučující a studenti.

- PÁTEK 16. 12.

Nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky studentům k Maturitní zkoušce Jaro 2016.
Odpovědnost: Petra Brožová.

- PONDĚLÍ 19. 12.

Divadelní představení v Divadle Antonína Dvořáka (Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa).
Účast: Zájemci z řad studentů a vyučujících.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

- ČTVRTEK 22. 12.

Divadelní představení v Komorní scéně Aréna. Hra: Slyšení.
Účast: zájemci z 1. a 2. ročníku.
Zodpovědnost a organizace: Hana Kurillová.

OSTATNÍ:

- VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

- NÁVŠTĚVY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Během měsíce prosince budou probíhat návštěvy na základních školách za účelem prezentace našeho gymnázia pro žáky 9. tříd.
Odpovědnost: Marek Šimoňák.
26.10.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE LISTOPADU 2016
- ÚTERÝ 1. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 2. 11.

Ve středu 2. 11. se uskuteční od 7:55 hodin ve sborovně školy provozní porada pro všechny kmenové vyučující.
Program: viz e-mail ze dne 24. 10.
Omluven: Jaroslav Verlík.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák.

- PÁTEK 4. 11. – SOBOTA 5. 11.

Noc ve škole v partnerské polské škole ve městě Wodzisław Śląski.
Organizace:
- Pátek 4. listopad: odjezd od školy cca v 15:15 hodin.
Po příjezdu do Wodzisławi bude následovat komentovaná prohlídka centra města a poté krátký rozchod v doprovodu polských studentů. Od 19:00 hodin započne program v partnerské škole.
- Sobota 5. listopad: odjezd v ranních hodinách do Ostravy.
Veškeré informace pro zájemce a přihlášky: Marek Šimoňák.
Organizace a odpovědnost: Vítězslav Adam, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 8. 11.

Zúčastníme se od 10:00 do 16:00 veletrhu studijních příležitostí pro žáky 9. tříd základních škol ve Frýdku-Místku.
Organizace a odpovědnost: Marek Šimoňák.

- STŘEDA 9. 11.

Ve středu 9. 11. se uskuteční od 7:55 hodin ve sborovně školy zasedání školské rady.
Účast: členové školské rady.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- ČTVRTEK 10. 11.

Ve čtvrtek 10. 11. proběhne kontrolní činnost České školní inspekce ve třídě 3. A (výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 z přírodovědné gramotnosti). Zjišťování bude probíhat formou testu přes počítač.
Organizace:
9:30-11:15 (2. - 3. vyučovací hodina, kmenová učebna třídy 3. A).
Pedagogický dozor: Jaroslav Verlík.
Administrace: Gabriela Bačová, Josef Bača.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- ČTVRTEK 10. 11.

Večerní divadelní představení v Komorní scéně Aréna (hra Divoká kachna) v Ostravě.
Určeno předplatitelům.
Organizace: Hana Kurillová.

- PONDĚLÍ 14. 11.

Uzavření klasifikace a docházky za 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017 do 16:00 hodin ve školním systému iŠkola.
Odpovědnost a povinnost: všichni vyučující.

- ÚTERÝ 15. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. se uskuteční pro třídu 1. A knihovnická lekce v pobočce Knihovny města Ostravy (KMO) na ul. Dr. Martínka od 9:00 do 10:00 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. se od 15:00 hodin ve sborovně školy uskuteční 2. pedagogická rada.
Zodpovědnost a účast: Marek Šimoňák + všichni vyučující.
Po pedagogické radě proběhnou předmětové komise.
Zodpovídá: Hana Kurillová (komise společenských věd), Petra Brožová (komise přírodních věd), Vítězslav Adam (komise cizích jazyků).
Zápisy z jednotlivých sekcí budou odevzdány zástupci ředitele Gabriele Bačové v týdnu od 21. 11. do 25. 11.

- STŘEDA 16. 11.

Ve středu 16. 11. od 16:15 hodin proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky třídy 1. A, 2. A, 3. A a 4. A.
Program: prospěch a chování za 1. čtvrtletí školního roku.
Zodpovědnost a účast: Petr Filar (1. A), Vítězslav Adam (2. A), Jaroslav Verlík (3. A), Petra Brožová (4. A).
Od 16:45 hodin do 17:15 hodin – všichni vyučující.
Zasedací pořádek vyučujících v kabinetech a učebnách v době konání třídních schůzek vyhotoví zástupce ředitele Gabriela Bačová.

- PÁTEK 18. 11.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24 odst. 2 bude na den 18. 11. 2016 (pátek) vyhlášeno ředitelské volno. V tento den nepůjdou žáci do školy.

- ÚTERÝ 22. 11.

V rámci hodin tělesné výchovy se od 11:25 do 15:30 pro všechny ročníky uskuteční výuka karate a sebeobrany. Třída 1. A absolvuje nácvik společně se třídou 4. A. Z tohoto důvodu třídě 1. A tento den odpadne část 6. a 7. hodina.
Zodpovědnost a organizace: Michal Hofman, Daniel Svoboda, Marek Šimoňák.

- ÚTERÝ 22. 11.

Konference Školství 2017 v Praze (pořadatel - Unie zaměstnavatelských svazů ČR).
Účast: Marek Šimoňák.

STŘEDA 23. 11.

Ve středu 23. 11. proběhne školní kolo recitační soutěže, které je určeno postupujícím z třídního kola a zájemcům ze všech ročníků.
Začátek: 14:15 hodin.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

- PÁTEK 25. 11.

V pátek 25. 11. se od 18:00 hodin uskuteční stužkovací večírek třídy 4. A.
Místo: restaurace Myslivna ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Účast: třída 4. A + hosté.

- ÚTERÝ 29. 11.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- ÚTERÝ 29. 11.

V úterý 29. 11. se uskuteční 9. ročník internetové matematické olympiády pro zájemce z řad studentů napříč ročníky od 9:00 do 11:00 hodin.
Organizace, zodpovědnost a pedagogický dozor: Petra Brožová.

- STŘEDA 30. 11.

Ve středu 30. 11. se uskuteční školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Účast: Vybraní studenti všech ročníků.
Organizace a zodpovědnost: Hana Kurillová.

OSTATNÍ:

Podání přihlášek žáků třídy 4. A k maturitní zkoušce (jaro 2016) řediteli školy.
Termín: bude upřesněn.
Zodpovědnost: studenti třídy 4. A, Petra Brožová, Gabriela Bačová.
27.9.2016, vložil Šimoňák Marek (Velmi důležitá zpráva)
ORGANIZACE MĚSÍCE ŘÍJNA 2016
- PONDĚLÍ 3. 10.

Porada ředitelů škol sítě EDUCAnet se zřizovatelem v Praze.
Účast: Marek Šimoňák, Gabriela Bačová.

- ÚTERÝ 4. 10.

Porada ředitelů škol sítě EDUCAnet se zřizovatelem v Praze.
Účast: Marek Šimoňák, Vítězslav Adam + 2 studenti.

- ÚTERÝ 4. 10.

Setkání dárců a adoptivních rodičů zvířat v ZOO Ostrava od 15:00 hodin - projekt "Adopce antilopy jelení".
Účast: vybraní studenti z projektové skupiny "Adopce antilopy jelení".
Organizace a zodpovědnost: Jaroslav Verlík.

- ÚTERÝ 4. 10.

Večerní divadelní představení v Divadle Antonína Dvořáka (hra Král Ubu) v Ostravě.
Pro zájemce z řad studentů a vyučujících.
Organizace: Hana Kurillová.

- STŘEDA 5. 10.

Ve středu 5. 10. navštíví studenti třídy 1. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "V novém světě" v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- ČTVRTEK 6. 10.

Ve čtvrtek 6. 10. navštíví studenti třídy 2. A v rámci hodin výtvarné výchovy (6. a 7. vyučovací hodina) výstavu "V novém světě" v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Organizace, pedagogický dozor a zodpovědnost: Petr Popule.

- PÁTEK 7. 10.

Konference z moderních dějin a setkání s bývalým prezidentem Polské republiky a nositelem Nobelovy ceny za literaturu Lechem Wałęsou.
Místo: Buly Aréna Kravaře.
Účast: Marek Šimoňák.

- PONDĚLÍ 10. 10. – ÚTERÝ 11. 10.

PILOTOVÁNÍ SCIO - podzim 2016.
Účast: studenti 4. ročníku.
Termín: přesný časový harmonogram bude včas upřesněn společnosti SCIO.
Testované předměty: OSP, MAT, ANJ, BIO, CHE.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- STŘEDA 12. 10. – PÁTEK 14. 10.

Od středy 12. 10. do pátku 14. 10. se uskuteční školní výlet do Prahy pro třídu 4. A.
Účast: studenti ze třídy 4. A.
Organizace a zodpovědnost: Petra Brožová, Jaroslav Verlík.
Studenti, kteří se nezúčastní zájezdu do Prahy, se budou v době konání školního výletu vyučovat podle rozvrhu hodin třídy 3. A.

- PONDĚLÍ 17. 10.

V rámci přeshraniční spolupráce Euroregionu Silesia proběhne v pondělí 10. 10. pracovní cesta do města Wodzisław Śląski a školy II Liceum Ogólnokształcące Wodzisław Śląski za účelem setkání s realizačním týmem partnerské školy ohledně společného projektu Poznáváme, tvoříme a učíme se společně.
Účast: Vítězslav Adam, Marek Šimoňák.

PONDĚLÍ: 17. 10.

V pondělí 17. 10. se od 13:30 uskuteční porada výchovných poradců v PPP v Ostravě-Porubě.
Účast: Petra Brožová.

- ÚTERÝ 18. 10.

Nepřítomnost: Marek Šimoňák – zasedání rady města Frýdku-Místku.

- STŘEDA 19. 10. - SOBOTA 22. 10.

V rámci recipročního pobytu budou v těchto dnech na našem gymnáziu pobývat studenti z partnerských gymnázií z Varšavy (příjezd ve středu večer), Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě.
Naše hosty seznámíme s historií Ostravy a blízkého okolí.
Organizace a zodpovědnost: Marek Šimoňák + studenti ze třídy 1. A a 2. A, kteří se zúčastnili pobytu ve Varšavě.

ČTVRTEK 20. 10.

Studenti 1. a 4. ročníku se zúčastní akce IT fitness test 2016.
Organizace a zodpovědnost: Gabriela Bačová.

- ÚTERÝ 25. 10.

V úterý 25. 10. od 8:40 do 14:55 hodin proběhne na našem gymnáziu pro všechny ročníky "DEN JAZYKŮ".
Zodpovědnost, organizace a informace: Vítězslav Adam a vyučující všech jazyků.

- STŘEDA 26. 10. A ČTVRTEK 27. 10.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

OSTATNÍ:

V měsíci říjnu bude ředitelem školy zahájena hospitační činnost v jednotlivých třídách pro tento školní rok (cca jedna až dvě hospitace týdně).
Zodpovědnost: Marek Šimoňák.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému