LoginHeslo

Výsledky přijímacího řízení

  • Přijímací řízení 2018/2019
  • Přijímací řízení 2018/2019: 2. Kolo - 30.4.2018
Pořadí
Uchazeč
Stav
Bodů
jtČJL
jtMAT
pZŠ9
pZŠ8
1-22
237
Přijat bez PZ
1-22
234
Přijat
1-22
233
Přijat
1-22
229
Přijat
1-22
231
Přijat
1-22
224
Přijat
1-22
239
Přijat
1-22
242
Přijat
1-22
236
Přijat
1-22
241
Přijat
1-22
222
Přijat
1-22
227
Přijat
1-22
223
Přijat
1-22
240
Přijat
1-22
220
Přijat
1-22
228
Přijat
1-22
230
Přijat
1-22
225
Přijat
1-22
221
Přijat
1-22
238
Přijat
1-22
235
Přijat
1-22
226
Přijat
Datum zveřejnění: 7.5.2018
Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku výše uvedeným způsobem svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/eduostrava?zobraz=1&idt=108
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému