LoginHeslo
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 14800
Telefon (sekretariát): (+420) 774 403 338, Telefon (ředitelna): (+420) 774 773 367
Vývěska
1.6.2020, vložil Procházková Michaela (Informativní zpráva)
Hodnocení online výuky 25.5. - 29.5.2020
Dobrý den vážení rodiče, vážení žáci,

je za námi 11. týden online výuky. Žáci pěkně pracují. Přesto jsem u Vaší dcery zaznamenala ve 3 předmětech hodnocení 0 % nebo NP v iškole. Prosím podívejte se s Vaší dcerou do iškoly a do classroomu. A dohlédněte, aby si doodevzdala chybějící úkoly ať si nepokazí výsledné známky.

Přeji Vám hodně zdaru v dalším týdnu.
Michaela Procházková, asistent ZŠ5 a ZŠ6
1.6.2020, vložil Procházková Michaela (Informativní zpráva)
Hodnocení online výuky 25.5. - 29.5.2020
Dobrý den vážení rodiče, vážení žáci,

je za námi 11. týden online výuky. Žáci pěkně pracují. Přesto jsem u Vašeho syna zaznamenala ve 3 předmětech hodnocení 0 %, NP nebo N v iškole. Prosím podívejte se s Vaším synem do iškoly a do classroomu. A dohlédněte, aby si doodevzdal chybějící úkoly, ať si nepokazí výsledné známky.

Přeji Vám hodně zdaru v dalším týdnu.
Michaela Procházková, asistent ZŠ5 a ZŠ6
1.6.2020, vložil Procházková Michaela (Informativní zpráva)
Hodnocení online výuky 25.5. - 29.5.2020
Dobrý den vážení rodiče, vážení žáci,

je za námi 11. týden online výuky. Žáci pěkně pracují. Přesto jsem u Vašeho syna zaznamenala hodnocení 0 % a NP v iškole. Prosím podívejte se s Vaším synem do iškoly a do classroomu. A dohlédněte, aby si doodevzdal chybějící úkoly ať si nepokazí výsledné známky.

Přeji Vám hodně zdaru v dalším týdnu.
Michaela Procházková, asistent ZŠ5 a ZŠ6
1.6.2020, vložil Mikitová Michaela (Informativní zpráva)
hodnocení žáka 25. 5. – 29.5 2020
Dobrý den vážení rodiče a vážení žáci,

na základě hodnocení, vás chci informovat o 11. týdnu online výuky (25. 5. – 29.5 2020). Eviduji u vašeho syna/dcery SKVĚLÉ plnění zadaných úkolu, odevzdával/la je v řádném termínu (viz classroom), kontroloval/la iškolu a snažil/la se online výuku navštěvovat.

S pozdravem

Michaela Mikitová
Asistentka C2 a G1B
1.6.2020, vložil Mikitová Michaela (Informativní zpráva)
hodnocení žáka 25. 5. – 29.5 2020
Dobrý den vážení rodiče a vážení žáci,

na základě hodnocení, vás chci informovat o 11. týdnu online výuky (25. 5. – 29.5 2020). Váš syn/dcera NEPLNÍ zadané úkoly, odevzdával/la je skoro úplně všechny v po termínu (viz classroom), nekontroloval/la iškolu a málokdy online výuku navštívila.

Hodně sil a zdraví do nového týdne.

S pozdravem

Michaela Mikitová
Asistentka C2 a G1B
1.6.2020, vložil Pour Jakub (Velmi důležitá zpráva)
Školní skupiny 2. stupeň ZŠ a střední škola
Dobrý den,
jak jistě všichni víte, od 8. 6. 2020 mám uvolnilo MŠMT docházení žáků do školy. Jelikož máme 8. 6. 2020 přijímací zkoušky a od 9. 6. do 12. 6. 2020 maturujeme, rozhodl  ředitel školy o tom, bude žákům 2. stupně a střední školy umožněna docházka od 15. 6. 2020, a to následovně:
Rozvrh konzultací a harmonogram školy 15. 6. 2020 - 19. 6. 2020
1. Všichni učitelé budou přítomni ve škole od 9 - 13 hodin, žáci se učitelům hlásí pomocí emailu na konzultace.
2. 16. 6. 2020 od 9 - 13 hodin  proběhnou třídnické hodiny, ve skupině max. 15 dětí, třídní učitel může jít se žáky mimo budovu (exkurze, výlet) - na zvážení třídního učitele, zda zůstanou ve škole nebo půjdou mimo školu. 
Rozvrh konzultací a harmonogram školy 22. 6. 2020 - 26. 6. 2020  
1. Všichni učitelé budou přítomni ve škole od 9 -13 hodin, žáci se učitelům hlásí pomocí emailu na konzultace.
2. 24. 6. 2020 od 9 - 13 hodin  proběhnou třídnické hodiny, ve skupině max. 15 dětí, třídní učitel může jít se žáky mimo budovu (exkurze, výlet) -  na zvážení třídního učitele, zda zůstanou ve škole nebo půjdou mimo školu.
3. 26. 6. 2020 - vydání vysvědčení od 9:00, po skupinách max. 15 žáků, třídní učitel si žáky rozdělí do skupin, rozdělení skupin třídní učitel pošle žákům a rodičům emailem. 

Žáci, kteří docházejí do školy, musí odevzdat třídnímu učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez vyplněného čestného prohlášení není možné, aby žák docházel do školy na konzultace. 

Žáci 9. třídy konají 8. 6. 2020 přijímací zkoušku, od 9. - 12. 6. 2020 mají online výuku, přípravné kurzy se již nekonají, od 15. 6. 2020 mají stejný program jako ostatní žáci. 

IVP zkoušky lze konat i přes Google meet.
31.5.2020, vložil Bezděka Libor (Informativní zpráva)
Hodnocení online výuky 25.5. - 29.5. 2020
Vážení rodiče, studente/studentko,
zasílám hodnocení 11. týdne online výuky v období 25.5. - 29.5. 2020. Je před vámi velice důležitý týden, jelikož v tom dalším vás čekají přijímací zkoušky. Pokud máte v nějakém předmětu chybějící práce, zkuste to tedy rychle dořešit, ať se můžete soustředit na přípravu na přijímačky. Všem vám držím palce a věřím, že uspějete. Znám vás a vím, co ve vás je. Hodně zdaru v učení a pevné nervy.

Libor Bezděka, asistent ZŠ 9
31.5.2020, vložil Bezděka Libor (Informativní zpráva)
Hodnocení online výuky 25.5. - 29.5. 2020
Vážení rodiče, studente/studentko,
zasílám hodnocení 11. týdne online výuky v období 25.5. - 29.5. 2020. Blíží se nám pomalu konec školního roku a u vás evidují značné množství neodevzdaných prací v classroomu. Neváhejte a doporučuji to ještě doodevzdat, aby vám to třeba nepokazilo známky.
Držím palce do dalšího týdne.

Libor Bezděka, asistent ZŠ 8
12.5.2020, vložil Pour Jakub (Velmi důležitá zpráva)
Harmonogram školy do konce školního roku 2019/2020
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o chodu školy do konce školního roku 2019/2020. Tento harmonogram vznikl na základě informací z MŠTM a v souladu s termíny přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek.
1. 9. třídy ZŠ a maturantiŽáci 9.třídy usednou do lavic od středy 13.5.2020, a to dvakrát týdně, vždy ve středu a ve čtvrtek od 14 - 16 hodin. Bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Maturanti mají možnost od 11.5.2020 osobní konzultace s učitelem v budově školy, nadále probíhají online konzultace v maturitních seminářích. Konzultace si domlouvá vždy žák s učitelem, není stanoven rozvrh hodin.2. Školní skupiny na 1. stupni ZŠ:Od 25. 5. 2020 začnou fungovat školní skupiny na 1. stupni ZŠ o maximálním počtu 15 žáků. Rodiče se musí závazně přihlásit nejpozději 18.5.2020. Školní skupiny budou dopoledne (8:45 - 12:30, odpoledne 12:30-16:30). Ve školní skupině budou fungovat asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny. 3. Maturitní zkoušky: a. společná část MZ - 1. 6. 2020, 2. 6. 2020b. ústní část MZ - společná a profilová - IT 4. - 5. 6. 2020, G 9. - 12.6.20204. Přijímací zkoušky: a. školní přijímací zkouška ANJ - 3. 6. 2020  a náhradní termín 19. 6. 2020b. jednotná přijímací zkouška 8. 6. 2020 a náhradní termín 23. 6. 20205. Online výuka: ukončení online výuky je naplánované na 12. 6. 20206. Týden formativního hodnocení: v týdnu od 15. 6. 2020 do 19.6.2020 proběhne týden formativního hodnocení a příprava podkladů pro vydání vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2019/20207. Vydání vysvědčení: 26. 6. 2020 (předání vysvědčení bude upřesněno po vydání doporučení MŠMT)8. Termíny DZK: v případě, že žák nebude na konci 2. pololetí hodnocen, bude vypsán termín DZK, termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

V termínu 1. 6 do 12. 6. 2020 (konají se přijímací zkoušky a maturitní zkoušky) bude online výuka někdy nahrazena zadáváním úkolů, z důvodu přítomnosti některých učitelů u maturitních nebo přijímacích zkoušek.  
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/edupraha?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému