LoginHeslo
EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Roztylská 1860/1, Praha 4 - Chodov, 14800
Telefon (sekretariát): (+420) 774 403 338, Telefon (ředitelna): (+420) 774 773 367
Vývěska
12.5.2020, vložil Pour Jakub (Velmi důležitá zpráva)
Harmonogram školy do konce školního roku 2019/2020
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o chodu školy do konce školního roku 2019/2020. Tento harmonogram vznikl na základě informací z MŠTM a v souladu s termíny přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek.
1. 9. třídy ZŠ a maturantiŽáci 9.třídy usednou do lavic od středy 13.5.2020, a to dvakrát týdně, vždy ve středu a ve čtvrtek od 14 - 16 hodin. Bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Maturanti mají možnost od 11.5.2020 osobní konzultace s učitelem v budově školy, nadále probíhají online konzultace v maturitních seminářích. Konzultace si domlouvá vždy žák s učitelem, není stanoven rozvrh hodin.2. Školní skupiny na 1. stupni ZŠ:Od 25. 5. 2020 začnou fungovat školní skupiny na 1. stupni ZŠ o maximálním počtu 15 žáků. Rodiče se musí závazně přihlásit nejpozději 18.5.2020. Školní skupiny budou dopoledne (8:45 - 12:30, odpoledne 12:30-16:30). Ve školní skupině budou fungovat asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny. 3. Maturitní zkoušky: a. společná část MZ - 1. 6. 2020, 2. 6. 2020b. ústní část MZ - společná a profilová - IT 4. - 5. 6. 2020, G 9. - 12.6.20204. Přijímací zkoušky: a. školní přijímací zkouška ANJ - 3. 6. 2020  a náhradní termín 19. 6. 2020b. jednotná přijímací zkouška 8. 6. 2020 a náhradní termín 23. 6. 20205. Online výuka: ukončení online výuky je naplánované na 12. 6. 20206. Týden formativního hodnocení: v týdnu od 15. 6. 2020 do 19.6.2020 proběhne týden formativního hodnocení a příprava podkladů pro vydání vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2019/20207. Vydání vysvědčení: 26. 6. 2020 (předání vysvědčení bude upřesněno po vydání doporučení MŠMT)8. Termíny DZK: v případě, že žák nebude na konci 2. pololetí hodnocen, bude vypsán termín DZK, termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. 

V termínu 1. 6 do 12. 6. 2020 (konají se přijímací zkoušky a maturitní zkoušky) bude online výuka někdy nahrazena zadáváním úkolů, z důvodu přítomnosti některých učitelů u maturitních nebo přijímacích zkoušek.  
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/edupraha?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému