LoginHeslo
Základní škola Králíky
Moravská 647, Králíky, 56169
Telefon (sekretariát): (+420) 605 230 365, Telefon (ředitelna): (+420) 603 206 012
Vývěska
16.11.2018, vložil Tomanová Jitka (Informativní zpráva)
Sýry
Děkujeme rodičům a příbuzným Báry Martincové a Izabely Boháčové za vynikající ochutnávku sýrů.
7.11.2018, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
Informace pro rodiče žáků 2. stupně
Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vám sdělujeme, že se budou konat volby do školské rady. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Výběr kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne v den konání informačního odpoledne pro rodiče dne 15.11.2018. Informační odpoledne bude zahájeno společnou schůzkou rodičů dané třídy v 15:00 hodin v kmenových třídách, kde proběhne výběr kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. V případě, že byste se nemohl/a zúčastnit schůzky v 15:00 hodin, bude vám k dispozici náhradní čas od 16:30 do 17:30 hodin. Listina vámi navržených kandidátů bude následně zveřejněna na úřední desce budovy ZŠ v ul. Moravská, ve vestibulu budovy ZŠ v ul. 5. května a na úřední desce na internetových stránkách Základní školy Králíky www.gazskraliky.cz. O termínu, místu a způsobu konání vlastní volby budete včas informováni.
Mgr. Vlastimil Kubíček, v.r. ředitel školy

8.10.2018, vložil Vavrušová Radmila (Důležitá zpráva)
Úrazy žáků
Vážení rodiče,
upozorňujeme vás, že pokud se ve škole v době výuky, ve školní družině - klubu stane vašemu dítěti úraz, MUSÍ o tom vaše dítě NEPRODLENĚ informovat učitele/ku, vychovatelku nebo kteréhokoliv dospělého zaměstnance školy!
Pozdější oznámení (odpoledne nebo v dalších dnech)nebude škola řešit.
Žáci jsou o tomto postupu OPAKOVANĚ poučováni.
Děkujeme.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gazs?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému