LoginHeslo
Základní škola Králíky
Moravská 647, Králíky, 56169
Telefon (sekretariát): (+420) 605 230 365, Telefon (ředitelna): (+420) 603 206 012
Vývěska
13.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Velmi důležitá zpráva)
DOMÁCÍ VÝUKA
Vážení rodiče, vážení žáci,
v souvislosti s opatřením vlády o uzavření škol se několik nakladatelství rozhodlo poskytnout zdarma všem žákům, učitelům i školám do odvolání své interaktivní učebnice pro ZŠ a SŠ. Mezi tato nakladatelství patří nakladatelství Fraus (www.fraus.cz), nakladatelství Klett (www.klett.cz) a nakladatelství Nová škola DUHA (www.novaskoladuha.cz). Certifikáty k učebnicím jsou volně k dispozici na výše uvedených webových stránkách. Certifikáty lze využít i v případě, že učebnice od daného nakladatelství ve výuce naše škola nevyužívá. Mohou ale dobře posloužit k dalšímu procvičení a upevnění učiva.
Nadále Vás žádáme o pravidelné sledování systému Iškola, kam jednotliví vyučující zasílají žákům učivo k domácí přípravě prostřednictvím „Vývěsky“ a „E-mailu“. Nově zde bude využívána i nabídka „Domácí úkoly“, „Testy“, případně „E-learning“. Jednotlivé domácí úkoly a testy budou takto zasílány konkrétnímu žákovi k vypracování a následnému odeslání danému vyučujícímu. Proto je nezbytně nutné, aby se každý žák přihlašoval na svůj účet, ne na účet rodiče. Pokud žáci nemají přístup ke svému účtu na Iškole, kontaktujte, prosím, Mgr. Hannichovou (hannichova.gazs@iskola.cz), která Vám zašle potřebné přihlašovací údaje.

Vedení a vyučující ZŠ
11.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
Vážení rodiče,
vzhledem k závažné a mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s šířením koronaviru, a z důvodu uzavření všech škol na neurčito, budou žáci dostávat úkoly a školní práci prostřednictvím vývěsky či mailu na iškole. Rodiče, dohlédněte prosím na to, aby Vaše dítě zadanou práci svědomitě plnilo a zároveň pravidelně kontrolujte iškolu. Každý vyučující bude práci zadávat individuálně v rozsahu stanoveném osnovami školy. Práce bude zadávána různou formou a její součástí může být i následná zpětná vazba od žáků (ve stanoveném termínu žáci odešlou vyučujícímu vyplněná zadaná cvičení a ta budou ohodnocena a zahrnuta do klasifikace daného předmětu).
Prosíme Vás o spolupráci ve vzdělávání Vašeho dítěte, je to v zájmu nás všech.

Vedení a vyučující ZŠ Králíky
10.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Velmi důležitá zpráva)
NAŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
Na základě vydaného nařízení Bezpečnostní rady státu se od 11.3.2020 až do odvolání uzavírají základní a střední školy. Toto nařízení se týká rovněž školní družiny, školního klubu a dětského klubu při ZŠ Králíky. Prosíme rodiče, aby sledovali iškolu, facebook a webové stránky školy, přes které s nimi budeme komunikovat.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy vydává každý den p. Macháčková od 8 - 14 hodin v budově ZŠ Moravská na 4. pavilonu, který bude v tuto dobu pro rodiče odemčený.

Vedení ZŠ KrálíkyŽádáme všechny žáky ZŠ o stornování obědů do odvolání, a to z důvodu nařízení vlády o uzavření škol od 11.03.2020.

ŠKOLNÍ JÍDELNA KRÁLÍKY
Moravská 647
30.8.2019, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
Ve školním roce 2019/2020 mohou žáci navštvovat:
ŠKOLNÍ DRUŽINU - Bílá škola - 1. až 3. ročník
DĚTSKÝ KLUB (Záleská Ilona) - Žlutá škola - 4. ročník
ŠKOLNÍ KLUB (Kyllarová Eliška) - Bílá škola - 5. až 9. ročník
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gazs?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému