LoginHeslo
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, 10200
Telefon (sekretariát): (+420) 606 709 781
Vývěska
6.4.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Velikonoční prázdniny
Vážení žáci a rodiče,

v tomto zvláštním režimu se snadno ztratíme v orientaci dnů a času. Připomeňme si, že by nás tento týden (9. - 13.) čekaly Velikonoce. Jako škola budeme toto respektovat. V průběhu prázdnin by neměly být zadávány testy ani úkoly, stejně tak byste neměli mít videokonference. Pokud něco bylo plánováno, má to být přesunuto nejdříve na úterý 14. dubna. Pokud by tomu tak nebylo, napište prosím na brand@gbc-pcssou.cz.

Těchto pár týdnů bylo velmi náročných. Věřím, že nám všem volno prospěje, že si odpočineme a využijeme čas k vlastním zájmům, pro které jsme doposud nemuseli nacházet tolik prostoru, kolik bychom si přáli.

Za tým GBČ-PČSSOU
P. Brand
26.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky
Dne 23. 3. 2020 zveřejnilo MŠMT plán možných variant konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity v mimořádné situaci vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách z důvodu koronavirové nákazy a následného vyhlášení nouzového stavu v České republice.

Termíny výše uvedených zkoušek se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno uzavření základních a středních škol.

1. Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny i kritéria přijímání žáků stanovená ředitelkou školy. Stále tak platí, že by se jednotná zkouška konala ve společné části z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

2. U maturitních zkoušek bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020.
Pokud ano, maturitní zkouška se uskuteční nejdříve 21 dnů, a to ve zjednodušené formě, ale obdobné podobě jako každý rok. Ze společné (státní) části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka a didaktické testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT.
V případě, že nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, bude moci vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

3. Závěrečné zkoušky u učebních oborů by proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Mgr.Alena Ondráková
ředitelka školy
19.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Výjimečná online výuka - spolupráce na kontrole úkolů
Vážení rodiče, vážení žáci,

je to už přes týden, co nenavštěvujeme budovu školy, přesto výuka dále pokračuje prostřednictvím online komunikace, e-learningu a online domácích úkolů. Pro mnohé z nás všech je to novinka a ne vždy se může povést zadávat úkoly hned napoprvé správně. Stejně tak i Vy, rodiče a žáci, nemusíte hned napoprvé pochopit, jak a kde sledovat zadávané úkoly.

Připravil jsem pro Vás, doufám, přehledný e-learning s návodem, jak a kde co v iškole najdete. E-learning naleznete v modulu e-learning pod názvem "Manuály" nebo rovnou na https://www.iskola.cz/gbcpcssou/manualy.

Věřím, že se nám podaří bez větších problémů pokračovat ve studiu i v tomto karanténním opatření. Nicméně pokud by byl jakýkoliv problém, tak se ozývejte rovnou na brand@gbc-pcssou.cz a pokusím se buď napravit nastavení v iškole, nebo kontaktovat konkrétního učitele, abychom nedošli ke konfliktu, že učitel úkol zadal, ale žák úkol nevidí.

Děkuji za spolupráci a věřím, že se všem podaří ve zdraví pokračovat ve studiu.

Za GBČ-PČSSOU
Petr Brand
12.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění pro žáky, rodiče a zákonné zástupce
Upozornění pro žáky, rodiče/zákonné zástupce
Vzhledem k uzavření školy bude probíhat výuka žáků prostřednictvím školního informačního systému iŠkola.cz a emailové komunikace. V systému budou od jednotlivých učitelů umístěny studijní materiály a úkoly, které žáci budou sledovat a plnit. Učitelé budou průběžně hodnotit práci žáků. Své požadavky na žáky oznámí učitelé nejpozději do pondělí 16. března 2020 (iskola.cz nebo email).
Žáci mohou v době uzavření školy komunikovat s učiteli prostřednictvím emailu, které jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci „Kontakty“. Učitelé mají povinnost být k dispozici online v pondělí až pátek vždy od 9:00 do 14:00.
Plánované termíny doklasifikačních zkoušek budou přesunuty prozatím na konec dubna s tím, že pokud to dovolí charakter zkoušky, může být vykonána elektronickou formou. Pro upřesnění, zda je možné konat zkoušku elektronickou formou, je nutné kontaktovat konkrétního vyučujícího.
V případě nejasností nebo problému kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy na emailu skola@gbc-pcssou.cz
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Rozhodnutí vlády: Uzavření škol do odvolání
Z rozhodnutí vlády z dnešního dne bude škola uzavřena až do odvolání. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána, nicméně bude výuka probíhat prostřednictvím elektronické komunikace a školního informačního systému.

Dnešní výuka končí ve 12:20 (5. vyučovací hodinou) a žáci budou posláni domů.

V případě dotazů se obracejte na skola@gbc-pcssou.cz nebo na tel.: 736726330 nebo 606709781

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gbcpcssou?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému