LoginHeslo
Gymnázium Globe, s.r.o.
Bzenecká 4226/23, Brno, 62800
Telefon (sekretariát): (+420) 544 218 778, Telefon (ředitelna): (+420) 544 218 778
Osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium všeobecné
Vývěska
28.6.2018, vložil Bulat Sergej (Důležitá zpráva)
Ředitelské volno
Dne 28. 6. 2018 je uděleno ředitelské volno z důvodu nepříznivého počasí.
26.6.2018, vložil Černá Lucie (Informativní zpráva)
Organizace výuky dne 27.6. 2018
Výuka třídy Septima A bude dne 27. 6. probíhat na školní zahradě v rozsahu 1.-4- hodiny, pak následuje návrat do školy a výuka do 13.30. Sraz je v 8.10 před školní zahradou. S sebou: pevnou obuv, pokrývku hlavy, svačinu, pití , repelent, případně pláštěnku.
19.4.2018, vložil Černá Lucie (Informativní zpráva)
Organizace aktivit v pátek 20. 4. 2018
Vážení žáci, rodiče
v pátek 20. 4. 2018 odcházejí po třetí vyučovací hodině žáci Sekundy A, Kvinty A, Sexty A a žákyně V. Koleva a D. Havčinská ze Septimy A v doprovodu pedagoga na školní zahradu. S sebou pevnou obuv, oblečení do terénu (doporučujeme dlouhý rukáv), repelent proti klíšťatům, svačinu, pití. Konec výuky v 13.30 h. Žáci, kteří se terénních aktivit neúčastní, zůstávají ve škole a vyučují se.
7.9.2017, vložil Černá Lucie (Informativní zpráva)
Teambuilding
Dne 8. 9. 2017 se koná na školní zahradě projektová aktivita Teambuilding ročníku 5AK. Sraz v 8.30 na zastávce Novolíšeňská, předpokládaný konec ve 13.00. Nutná pevná obuv, sportovní oblečení, šátek, psací potřeby a nůžky, podložka na psaní. Nezapomeňte na dostatek tekutin a vydatnou svačinu. Těšíme se!
28.6.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Zahradní slavnost
Dne 29.6.2017 proběhne na školní zahradě zahradní slavnost. Začátek akce je v 10 hodin, předpokládaný konec v 13.30.
26.6.2017, vložil Černá Lucie (Důležitá zpráva)
Organizace výuky
27. a 28. 6. budou probíhat na školní zahradě přípravné práce na slavnost, a to vždy v prvních vyučovacích hodinách. Dne 27. 6. začíná Kvinta A-1.K, pokračuje 28.6. Sexta A-2K. Sraz u školy v 8.00, nutná pevná obuv, dostatek tekutin, svačina a chuť do práce. Každý donese alespoň 1 prázdnou PET láhev. Návrat do školy v průběhu třetí vyučovací hodiny.
24.5.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Program v pedagogicko-psychologické poradně
V pondělí dne 5. června 2017 se třídy Septima A a 3.K zúčastní programu v pedagogicko-psychologické poradně. Sraz v 8.15 na ulici Sládkova 45, návrat do školy v průběhu 4. vyučovací hodiny. Pedagogický dozor S. Bulat.
26.4.2017, vložil Černá Lucie (Velmi důležitá zpráva)
Pokyny pro žáky maturitního ročníku
POKYNY PRO ŽÁKY MATURITNÍHO ROČNÍKU

Vážené maturantky a maturanti,

dovolte Vás seznámit s následujícími organizačními pokyny:

1. Předávání vysvědčení se uskuteční dne 28. 4. 2017 ve třetí vyučovací

hodině poté, co si každý žák se školou vyrovná pohledávky školy (platby

školného, úklid žákovského pracoviště, předání klíčů či zapůjčených

pomůcek a učebnic, ...).

2. Tentýž den od 8:15 h vyčistíte šatní skříňky, poté je čisté společně

s klíčem předáte třídnímu učiteli. Dále společně vyčistíte a předáte

kmenovou učebnu (lavice, žvýkačky). Je proto vhodné donést si saponát,

mycí houbu případně hadřík.

3. Ti žáci, kteří neuzavřeli maturitní ročník v řádném termínu, podepíší

při předávání vysvědčení souhlas s informací o vykonání náhradního

zkoušení a možnosti uzavření klasifikace do 20. 6. 2017 (termíny

jednotlivých zkoušení budou upřesněny na iŠkole).

4. Termín pro odevzdání maturitní práce je 12. 6. 2017 (pro obě školy).

5. Na podzimní termín maturitní zkoušky je nutné se přihlásit písemně na

stanoveném tiskopise v červnu, ale nejpozději do 25. 6. 2017!

Maturitní zkoušku máte právo vykonat až po úspěšném uzavření posledního

ročníku i v dalších letech, ale nejpozději do 5 let od 30. 4.2017.

(Poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je

25.6.2020)

6. Posudky předaných maturitních prací žáků gymnázia budou předány oproti

podpisu dne 3.5.2017 v 10.00 u zástupce ředitele školy.

7. Žáci s neuzavřeným čtvrtým ročníkem se mohou výuky nadále v květnu a

červnu účastnit společně se žáky třídy Septima A – 3.K.

8. Zameškané hodiny v předmětu TV je třeba si nahradit přednostně

v tělocvičně v hodinách tělesné výchovy, přednostně dne 28.4.2017,

případně po domluvě s ředitelkou školy na zahradě či jiným způsobem.

9. Náhradní zkoušení každého předmětu je zpoplatněno, platba 400 Kč je

splatná předem. Maturitní zkouška v podzimním termínu z důvodu neuzavření

klasifikace v řádném termínu je zpoplatněna částkou 3000 Kč.

10. Opravné zkoušky budou vypsány v posledním týdnu srpna, informace bude

podána žákům prostřednictvím iŠkoly. O případné opakování ročníku nutno

písemně požádat ředitele školy.

Brno 26. 4.2017

TŘÍDNÍ UČITEL: LUCIE ČERNÁ
18.4.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Hygienické opatření
Upozorňujeme žáky a rodiče, že se ve škole u jedné žákyně vyskytly vši. Dbejte proto prosím zvýšenou pozornost vlasům žáků.
5.4.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Projekt pedologie, geokešing
Dne 12.4.2017 se žáci 1.A, 5.AK, 6.AK zúčastní projektu pedologie. Projekt bude probíhat na zahradě. Dozor L. Bartková, I. P. Dvořáková, Y. Puchýřová. Na 4., 5. hodinu se přesunou na vycházku po Bílé hoře (je pravděpodobné časové prodloužení) - geokešing. Dozor M. Hadamová, I.P.Dvořáková
Sebou jídlo a pití na celý den, pracovní oblečení, pevná obuv, psací potřeby.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/globe?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému