LoginHeslo
Gymnázium Globe, s.r.o.
Bzenecká 4226/23, Brno, 62800
Telefon (sekretariát): (+420) 544 218 778, Telefon (ředitelna): (+420) 544 218 778
Osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium všeobecné
Vývěska
26.4.2017, vložil Černá Lucie (Velmi důležitá zpráva)
Pokyny pro žáky maturitního ročníku
POKYNY PRO ŽÁKY MATURITNÍHO ROČNÍKU

Vážené maturantky a maturanti,

dovolte Vás seznámit s následujícími organizačními pokyny:

1. Předávání vysvědčení se uskuteční dne 28. 4. 2017 ve třetí vyučovací

hodině poté, co si každý žák se školou vyrovná pohledávky školy (platby

školného, úklid žákovského pracoviště, předání klíčů či zapůjčených

pomůcek a učebnic, ...).

2. Tentýž den od 8:15 h vyčistíte šatní skříňky, poté je čisté společně

s klíčem předáte třídnímu učiteli. Dále společně vyčistíte a předáte

kmenovou učebnu (lavice, žvýkačky). Je proto vhodné donést si saponát,

mycí houbu případně hadřík.

3. Ti žáci, kteří neuzavřeli maturitní ročník v řádném termínu, podepíší

při předávání vysvědčení souhlas s informací o vykonání náhradního

zkoušení a možnosti uzavření klasifikace do 20. 6. 2017 (termíny

jednotlivých zkoušení budou upřesněny na iŠkole).

4. Termín pro odevzdání maturitní práce je 12. 6. 2017 (pro obě školy).

5. Na podzimní termín maturitní zkoušky je nutné se přihlásit písemně na

stanoveném tiskopise v červnu, ale nejpozději do 25. 6. 2017!

Maturitní zkoušku máte právo vykonat až po úspěšném uzavření posledního

ročníku i v dalších letech, ale nejpozději do 5 let od 30. 4.2017.

(Poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je

25.6.2020)

6. Posudky předaných maturitních prací žáků gymnázia budou předány oproti

podpisu dne 3.5.2017 v 10.00 u zástupce ředitele školy.

7. Žáci s neuzavřeným čtvrtým ročníkem se mohou výuky nadále v květnu a

červnu účastnit společně se žáky třídy Septima A – 3.K.

8. Zameškané hodiny v předmětu TV je třeba si nahradit přednostně

v tělocvičně v hodinách tělesné výchovy, přednostně dne 28.4.2017,

případně po domluvě s ředitelkou školy na zahradě či jiným způsobem.

9. Náhradní zkoušení každého předmětu je zpoplatněno, platba 400 Kč je

splatná předem. Maturitní zkouška v podzimním termínu z důvodu neuzavření

klasifikace v řádném termínu je zpoplatněna částkou 3000 Kč.

10. Opravné zkoušky budou vypsány v posledním týdnu srpna, informace bude

podána žákům prostřednictvím iŠkoly. O případné opakování ročníku nutno

písemně požádat ředitele školy.

Brno 26. 4.2017

TŘÍDNÍ UČITEL: LUCIE ČERNÁ
18.4.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Hygienické opatření
Upozorňujeme žáky a rodiče, že se ve škole u jedné žákyně vyskytly vši. Dbejte proto prosím zvýšenou pozornost vlasům žáků.
5.4.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Projekt pedologie, geokešing
Dne 12.4.2017 se žáci 1.A, 5.AK, 6.AK zúčastní projektu pedologie. Projekt bude probíhat na zahradě. Dozor L. Bartková, I. P. Dvořáková, Y. Puchýřová. Na 4., 5. hodinu se přesunou na vycházku po Bílé hoře (je pravděpodobné časové prodloužení) - geokešing. Dozor M. Hadamová, I.P.Dvořáková
Sebou jídlo a pití na celý den, pracovní oblečení, pevná obuv, psací potřeby.
28.3.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Svět práce - zahrada
Prima se ve středu 29.3 přesune na 6 vyučovací hodinu na zahradu. Vyučování bude končit o 30 minut později. Pedagogický dozor L. Bartková. Sebou vhodné převlečení, pracovní boty a pití.
21.3.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Projekt
V pátek dne 24.3. se třídy 2K, Sexta A, 4K a Oktáva A zúčastní projektu k Evropské Unii. Projekt navazuje na projekt "navrhni projekt". Projekt proběhne 6. vyučovací hodinu (12.45 -13.30) ve třídě 8.AK. Pedagogický dohled L. Bartková
21.3.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Důležitá zpráva)
Beseda s policisty - 3.K a 7.A
V pátek dne 24.3. se třídy 3.K a Septima A zúčastní besedy s policisty. Sraz v 8 h na ulici Běhounská 1, návrat do školy na 3. vyučovací hodinu. Pedagogický dohled I. Dvořáková
8.11.2016, vložil Pisková Dvořáková Irena (Velmi důležitá zpráva)
Beseda s policisty - doplnění
Beseda dne 9.11. proběhne ve škole. Kromě 2. vyučovací hodiny bude výuka probíhat podle běžného rozvrhu.
4.11.2016, vložil Pisková Dvořáková Irena (Důležitá zpráva)
Beseda s policisty - 1.K a 5.A
Ve středu dne 9. 11. 2016 se třídy 1.K a 5.A zúčastní besedy s policisty na téma kriminalita, šikana a kyberšikana. Sraz v 8.20 h na Běhounské 1, návrat do školy na 4. vyučovací hodinu. Pedagogický doprovod I. Dvořáková.
3.6.2016, vložil Pisková Dvořáková Irena (Důležitá zpráva)
Výstava - pondělí 6.6.
V pondělí dne 6. 6. 2016 se třída 2.K a 6.A zúčastní výstavy na hradě Špilberku "Lucemburské opráski". Návštěva výstavy se uskuteční v rámci hodin UVK, po skončení akce odchází žáci sami domů. Cena 50 Kč na žáka. Pedagogický doprovod zajistí I. Dvořáková.
26.4.2016, vložil Pisková Dvořáková Irena (Důležitá zpráva)
Výstava Andyho Warhola
V pátek dne 29. 4. 2016 třídy 1.K, 4.A a 5.A navštíví výstavu Andyho Warhola na Špilberku. Odchod ze školy po 3. vyučovací hodině, cena na žáka 50 Kč. Po skončení akce odchází žáci sami domů.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/globe?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému