LoginHeslo
Gymnázium Pacov
Hronova 1079, Pacov, 39501
Telefon (sekretariát): (+420) 565 442 911, Telefon (ředitelna): (+420) 565 443 764
Vývěska
29.5.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Obnovení prezenční výuky
Vážení rodiče, milí studenti,
Gymnázium Pacov obnovuje výuku s osobní přítomností studentů tercie, kvarty, kvinty, sexty a septimy ve škole od 8. 6. 2020 do 24. 6. 2020. Na každý týden bude připraven speciální rozpis vyučovacích hodin v dopoledních hodinách.
Hygienická doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR umožňují přítomnost žáků ve škole, nikoli jejich doprovodu. Maximální počet studentů ve třídě je stanoven na 15. Studenti sedí po 1 v lavici. Během vyučovací hodiny si studenti a učitelé nezakrývají dýchací cesty ochrannými prostředky. Studenti by však kvůli pohybu ve společných prostorách měli mít 2 roušky nebo obdobné ochranné prostředky dýchacích cest a sáček na jejich odkládání. Měli by mít také přezůvky.
Při prvním příchodu do školy odevzdávají vyplněné čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.
Školní jídelna bude v době obnoveného vyučování v provozu. Má-li student zájem o oběd, musí si jej dopředu přihlásit telefonicky nebo e-mailem přímo v jídelně.
18.5.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Informace o způsobu hodnocení
V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, sděluji žákům a jejich zákonným zástupcům, že podkladem pro hodnocení budou výsledky do 6. 3. 2020, dále výsledky distanční výuky a hodnocení v prvním pololetí školního roku 2019/2020. Formou hodnocení budou klasifikační stupně a slovní hodnocení v systému iSkola.
Mgr. Josef Novák, ředitel Gymnázia Pacov
6.5.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Maturitní konzultace
Maturanti mohou od 11. 5. 2020 využít možnosti osobních konzultací ve škole při splnění hygienických podmínek:

Jediným povoleným důvodem pro pobyt ve škole je příprava na maturitní zkoušky.Ve škole se maturanti pohybují ve vyčleněném prostoru.Nepřezouvají se.


Ve společných prostorách nosí ochranu dýchacích cest, během konzultací v určené učebně nemusí.


Po vstupu do školy a po ukončení každé konzultace použijí dezinfekci na ruce.


Přestávky mezi konzultacemi tráví raději venku než v budově.

Dodržují odstupy cca 2 metry a v lavicích sedí po jednom.

Na dobu velké přestávky od 9:30 do 9:50 hod. opustí určené učebny, aby umožnili jejich dezinfekci.

Odevzdají podepsané čestné prohlášení požadované MŠMT.
15.4.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Návrat maturantů do školy
Studenti maturitních ročníků se vrátí do škol v pondělí 11. 5. 2020.
zdroj: Vláda ČR
odkaz: https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/
16.3.2020, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
DISTANČNÍ VÝUKA
Vážení rodiče, vážené studentky, vážení studenti,

z důvodu celostátní karantény bude do odvolání probíhat výuka distančně.
Studenti a studentky budou dostávat úkoly od svých vyučujících v informačním systému iSkola a komunikovat se školou prostřednictvím svých třídních učitelů. Je potřebné, aby pouze neplnili zadané úkoly, ale aby převzali spoluzodpovědnost za své vzdělávání.
Dotazy zákonných zástupců bude vyřizovat ředitel školy z oficiální adresy gpacov@email.cz Veškerá administrativa bude do odvolání poskytována pouze elektronicky.
Dodržujme, prosím, v maximální míře podmínky karantény a vyhýbejme se kontaktům s většími skupinami lidí. Ani vzdělávání není důvodem pro společný pobyt ve stejném prostoru.

Přeji vám pevné zdraví a děkuji za trpělivost.

Mgr. Josef Novák
Gymnázium Pacov
Hronova 1079, 395 01 Pacov
IČ 03620280
www.gpacov.cz
17.1.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Změna termínu LVK
Vážení rodiče,

z důvodu havárie výměníkové stanice zajišťující topení a teplou vodu v ubytovacím zařízení se v původně plánovaném termínu 18. 1. 2020 až 25. 1. 2020 nemůže uskutečnit lyžařský výcvikový kurz kvarty a kvinty.
Ubytovatel zajistil náhradní termín od neděle 26. 1. 2020 do soboty 1. 2. 2020.
O podrobnostech kurzu v novém termínu bude Gymnázium Pacov informovat v pondělí 20. 1. 2020.

Omlouvám se za vzniklé komplikace a děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Josef Novák
Gymnázium Pacov
Hronova 1079, 395 01 Pacov
IČ 03620280
www.gpacov.cz

9.1.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Příští třídní schůzky
ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 16.30 hod.
9.1.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Příští schůze Správní rady SRPG
ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 16.00 hod. ve sborovně
26.11.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Konzultace rodičů s vyučujícími před uzavřením hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 15:45 hod.
6.9.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Příští třídní schůzky
ve čtvrtek 28. 11. 2019 po skončení Valné hromady SRPG
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gpacov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému