LoginHeslo
Gymnázium Pacov
Hronova 1079, Pacov, 39501
Telefon (sekretariát): (+420) 565 442 911, Telefon (ředitelna): (+420) 565 443 764
Vývěska
6.9.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Příští Valná hromada SRPG
ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 16.30 hod.
6.9.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Příští schůze Správní rady SRPG
ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 16.00 hod. ve sborovně
26.6.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Třídní schůzky
Úvodní třídní schůzky nového školního roku 2019/2020 jsou plánovány na čtvrtek 5. 9. 2019 od 16:30 hod. Od 16:00 hod. ve stejný den se ve sborovně uskuteční schůze Správní rady SRPG.
10.5.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Třídní schůzky
Poslední třídní schůzky ve školním roce 2018/2019 proběhnou ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 15:00 hod. Od 14:30 hod. ve stejný den se ve sborovně uskuteční schůze Správní rady SRPG
29.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Třídní schůzky
První třídní schůzky ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 jsou plánovány na úterý 23. 4. 2019 od 15:00 hod. Od 14:30 hod. ve stejný den se ve sborovně uskuteční schůze Správní rady SRPG
23.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Konzultace rodičů s vyučujícími
Dne 3. 1. 2019 proběhnou v budově školy od 15.00 hod. konzultace rodičů s vyučujícími na téma chování a prospěchu žáků v prvním pololetí školního roku 2018/2019.
6.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Ředitelské volno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů dny volna pro žáky v termínech 13. 12. 2018 a 14. 12. 2018. Mgr. Josef Novák, ředitel Gymnázia Pacov
12.10.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Valná hromada SRPG
Dne 29. 11. 2018 proběhne v budově školy schůze Správní rady SRPG od 14:30 hod. Na 15:00 hod. je naplánována Valná hromada SRPG. Po jejím skončení proběhnou ve všech třídách třídní schůzky.
26.9.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Exkurze zrušena
Školní akce (divadelní představení v Táboře) pro sextu a oktávu dne 27. 9. 2018 byla zrušena! Obědy jsou hromadně odhlášeny. Strávníci, kteří chtějí jít na oběd do ŠJ, si musejí oběd přihlásit.
2.5.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Rodičovské konzultace
Dne 31. 5. 2018 proběhnou v budově školy od 15.00 hod. konzultace rodičů s vyučujícími na téma chování a prospěchu žáků ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gpacov?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému