LoginHeslo
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Havlíčkova 13, Týn nad Vltavou, 37501
Telefon (sekretariát): (+420) 702 162 840, Telefon (ředitelna): (+420) 720 162 336
Vývěska
19.10.2018, vložil Šnorek Milan (Informativní zpráva)
Pozvánka na koncert
V týnské Sokolovně zahraje v sobotu 27.10. 2018 ve 20 hodin při příležitosti oslav 100 let republiky kapela Epydemye. Ta si posluchače napříč generacemi získává svou pozitivní a živelnou koncertní energií a písněmi, které otevírají zajímavá témata. Za poslední album Kotlina kapela získala cenu Anděl a v tento večer zahraje převážně písně z tohoto alba. Posluchači si díky tomu mohou připomenout životní příběh parašutisty Adolfa Opálky, hrdinské činy odbojářů, životní postoj Jana Palacha nebo poslední chvíle Milady Horákové. Epydemye zahraje ve výjimečné sestavě s hosty na elektrickou kytaru a bicí. Zpěvačka a kontrabasistka kapely Lucie Vlasáková (roz. Cíchová) je absolventkou týnského gymnázia, které se bude podílet na dramaturgii koncertu. Jeden za studentů septimy přednese úryvek z knihy Deník legionáře Františka Boušky. Všichni jste srdečně i naším prostřednictvím zváni.
10.10.2018, vložil Šnorek Milan (Informativní zpráva)
Zpřístupnění studovny a relaxační místnosti
Z důvodů zpříjemnění studijního prostředí jsme se rozhodli všem žákům naší školy zpřístupnit učebnu hudební výchovy (č. dveří 312) v době poledních přestávek. Podmínkou je , aby v učebně neprobíhala výuka, což nastává v pondělí 5.hodinu a někdy v úterý 5.hodinu. Učebna má omezenou kapacitu, proto žádám žáky o ohleduplné chování. Jedná se o první krok k uskutečnění záměru vyčlenit tuto třídu z rámce běžné výuky a k realizaci projektu jakési neformální místnosti pro odpočinek, četbu, samostudium, malý filmový klub, ale i setkávání žáků z různých tříd. Náměty k dalším aktivitám, které by mohly v této učebně probíhat, přivítám na reditel.gtnv@seznam.cz
3.10.2018, vložil Kubát Petr (Důležitá zpráva)
Tělesná výchova hoši III+IV během října
Ve dnech 4.10.2018 a 11.10.2018 bude tělesná výchova probíhat na sportovní hale v Týně nad Vltavou. Příchod bude individuálně přímo do haly v časovém rozmezí 7.30 - 7.45. Následně v čase 7.50 (nejpozději) musí být všichni studenti připraveni v hale ve cvičebním úboru. Tento úbor bude zahrnovat hlavně vhodnou sálovou (indoorovou) obuv, která neničí povrchy hal a nezanechává stopy na podlaze. Dne 18.10. 2018 bude tělesná výchova v budově školy - přednáška. Dne 25.10.2018 bude ještě místo konání upřesněno později (předběžně opět hala).
30.8.2018, vložil Šnorek Milan (Velmi důležitá zpráva)
Organizační opatření po dobu rekonstrukce učeben a budování výtahu
Vážení rodiče, studenti a zaměstnanci školy,
vzhledem k posunutí začátku stavebních prací (zhotovitel byl vybrán až ve 2. kole výběrového řízení) budou úpravy učebny fyziky a laboratoře chemie a budování výtahu probíhat až do konce listopadu 2018. Je proto nezbytné skloubit provoz školy s probíhajícími stavebními pracemi. Na kontrolním dnu byl odborníkem BOZP stanoven režim organizace stavby a staveniště a z něho vyplynula i následující omezení výuky a pohybu žáků:
1) Školní dvůr bude využit pro zařízení staveniště a nebude tedy žákům přístupný po dobu stavby. Zadní vchod nebude po tuto dobu možno využívat, bude sloužit pouze stavbě (tudíž všichni žáci, zaměstnanci i návštěvy budou využívat pouze přední vchod).
2) Kolostavy budou v omezené míře (pouze přenositelné) přesunuty do vydlážděného prostoru vedle fotbalového hřiště. Zdůrazňujeme nutnost zajištění kol před krádeží.
3) Tělesná výchova v případě dobrého počasí bude probíhat v areálu školy (mimo staveniště). Do šaten TV bude umožněn přístup (po bočním schodišti kolem jídelny). Žáci budou vycházet v doprovodu vyučujícího předním vchodem.
4) Do školní jídelny se bude přicházet po vedlejším schodišti (přístup po hlavním schodišti bude uzavřen).
5) V odborných učebnách fyziky a chemie a laboratoře chemie nebude do ukončení I. etapy stavby (přibližně začátek listopadu) probíhat žádná výuka.
6) Nápojové automaty budou po dobu stavby mimo provoz.

Děkujeme za pochopení. Všichni jistě přivítáme zkvalitnění vzdělávacího prostoru školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gtnv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému