LoginHeslo
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Havlíčkova 13, Týn nad Vltavou, 37501
Telefon (sekretariát): (+420) 702 162 840, Telefon (ředitelna): (+420) 720 162 336
Vývěska
26.3.2020, vložil Šnorek Milan (Velmi důležitá zpráva)
Potřeba zapojení do distanční výuky
Vážení, protože se někteří jednotlivci nezapojují do distanční výuky v jednotlivých třídách považuji za důležité Vám připomenout, že pokud má některý učitel v podmínkách klasifikace jednotlivých úkolů neodevzdání hodnoceno nedostatečnou, významně si tím můžete ovlivnit hodnocení Vaší práce za druhé pololetí. I Vaše neúčast ve vzdělávání (Skype apod.), která není přímo hodnocena, může mít za následek, že vyučující se po Vašem návratu do školy soustředí na ty studenty, o jejichž domácím vzdělávání neměl žádný přehled. Situace pak bud pro Vás složitější. Nejedná se o šikanu Vás žáků ani rodičů, ale o snahu být Vašimi efektivními průvodci na cestě domácího vzdělávání. Sledovat Iškolu je daná školním řádem pro všechny účastníky vzdělávání, nikdo nám nějaké problémy s komunikací nehlásil. Pokud někdo nějaký problém má, napište mi mail nebo zavolejte, abychom mohli zareagovat případnou úpravou formy a podmínek distančního vzdělávání.
21.3.2020, vložil Kneslíková Monika (Informativní zpráva)
Pomoc seniorům v době Nouzového stavu
Někteří z našich žáků se aktivně podílejí na pomoci seniorům v této době, kterou organizuje město Týn nad Vltavou.
Pokud budete mít chuť se k nim přidat, navštivte webové stránky města na adrese https://www.tnv.cz/pomoc%2Dseniorum%2Dv%2Ddobe%2Dnouzoveho%2Dstavu/d-18892?fbclid=IwAR3oF3QVXL9VIO_zNNfhkMar3MFUc6lt6OH-3wS_nbZIBittIst-QA_h1kk.
18.3.2020, vložil Kneslíková Monika (Informativní zpráva)
Viditelné rozvrhy během chřipkových prázdnin
Dle domluvy s panem ředitelem jsem zviditelnila všechny rozvrhy všech tříd, aby mohli jednotliví vyučující zapisovat do třídních knih dle platného rozvrhu látku podle toho, jak ji zadávají k samostudiu a k dálkovému studiu.

To znamená, že stále jsou chřipkové prázdniny. Až skončí, napíšeme zprávu na iŠkolu, protože podle rozvrhu to nepoznáte.
13.3.2020, vložil Šnorek Milan (Velmi důležitá zpráva)
Režim vzdělávání po dobu opatření vlády k šíření koronaviru
Vážení,
v současné situaci je nezbytné vzdělávat žáky distančním způsobem. Nařizuji proto žákům povinnost každý den číst zprávy na iŠkole, plnit pokyny v nich obsažené. Po ukončení opatření vlády v souvislosti se šířením koronaviru ověří učitelé zvládnutí učiva vhodnou formou. Je tedy nezbytné se zadaným úkolům průběžně a zodpovědně věnovat. Některé přidělené úkoly mohou být oznámkovány. Rodiče prosím o pravidelný dohled nad plněním úkolů. Během následujících dnů chystáme uskutečnit možnost online konzultací s učiteli (např. formou webinářů) v rámci některých předmětů. Všichni učitelé jsou pak k dispozici pro vaše dotazy a konzultace na svých e-mailech.

Žáci, kteří si nevzali domů potřebné učební materiály, si je mohou vyzvednout do středy 18.3. 2020 individuálně během dopoledních hodin. Věci, které i po tomto termínu zůstanou ve třídách (v lavicích, parapetech…), budou vyklizeny. Všechny informace důležité pro další průběh vzdělávání budeme uveřejňovat na iŠkole. Přeji Všem pozitivní průběh událostí v následujících dnech a doufám, že se s Vámi brzy uvidíme v rámci standardní výuky.

REŽIM MOŽNOSTI VYZVEDNUTÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ BEZE ZMĚNY. CHOĎTE ALE JEDNOTLIVĚ.
6.3.2020, vložil Šnorek Milan (Velmi důležitá zpráva)
Rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a jídelny
Vážení,
považuji za důležité Vás předem upozornit, že opět jako i v minulém roce probíhá aktuálně výběrové řízení na zhotovitele modernizace školní kuchyně jídelny a části suterénu. Víte, že loni bohužel vítěz výběrového řízení odmítl zakázku těsně před podpisem smlouvy a tak jsme plánovanou rekonstrukci museli odložit na letošní rok. Pokud vše proběhne tentokrát bez problémů budeme letos po dobu letních školních prázdnin a i v září a půli října provádět stavební činnost. Znamená to pro nás všechny bohužel, že kuchyně a jídelna bude po dobu stavby mimo provoz. Oběd si tedy všichni budou muset zajistit sami. Studentům i zaměstnancům nabídneme možnost ohřevu donesených pokrmů ve vlastních nádobách v mikrovlnných troubách. Zároveň bychom koncem školního roku pravděpodobně vyhlásili dva dny ředitelského volna, abychom se mohli věnovat stěhování kuchyně a přípravě na zahájení stavby. Děkujeme předem za pochopení. Informace budeme samozřejmě podle vývoje upřesňovat.
26.2.2020, vložil Šnorek Milan (Velmi důležitá zpráva)
Koronavirus
Vážení, níže přikládám aktuální informace Jihočeského kraje o postupu v případě návštěvy rizikových oblastí (viz níže v textu) z hlediska šíření koronaviru.

" Informace k výskytu nového koronaviru:
BYL jsem v oblasti nového koronaviru a
MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)
Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:
- Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
- Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
- Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
- Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a
NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
- Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.
- Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény
- Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
- Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
- Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!

Jihočeský kraj zřídili informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů."
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gtnv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému