LoginHeslo
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Havlíčkova 13, Týn nad Vltavou, 37501
Telefon (sekretariát): (+420) 702 162 840, Telefon (ředitelna): (+420) 725 032 589
Vývěska
18.1.2018, vložil Kneslíková Monika (Důležitá zpráva)
Ředitelské volno 31. 1. a 1. 2. 2018
Ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2018 ředitel školy vyhlásil ředitelské volno pro všechny žáky školy z důvodu stavebních úprav rozvodů školního zvonění a instalace jednotného času do tříd.
Ve středu 31. 1. 2018 si mohou žáci během 1. vyučovací hodiny (tj. 8.05-8.50) vyzvednout Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018. Žáci, kteří si jej v tomto termínu nevyzvednou, jej obdrží v následujícím týdnu, tj. od 5. 2. 2018.
Ve středu 31. 1. 2018 mají všichni žáci odhlášený oběd. V případě zájmu o oběd žáci nahlásí tuto informaci vedoucí ŠJ p. Pourové NEJPOZDĚJI v pondělí 29. 1. 2018 do 12.00. Oběd se bude vydávat v 11.00.
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se nevaří.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gtnv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému