LoginHeslo
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Dukelská 1, Bruntál, 79201
Telefon (sekretariát): (+420) 554 721 081
Vývěska
17.5.2017, vložil Šichmanová Zuzana (Informativní zpráva)
Matematika - příklady na procvičení
Student Marek Liška píše netradiční učebnice MATIKA PRO SPOLUŽÁKY určené žákům SŠ.

Na stránce https://www.matikaprospoluzaky.cz/priklady/ naleznete spoustu příkladů i s řešením a slovním komentářem postupu řešení. Stačí si jen zvolit KNIHU a TÉMA.

Zveřejněny jsou zatím knihy:
Základní poznatky
Rovnice a nerovnice
Planimetrie
Funkce
Goniometrie
16.5.2017, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
Maturitní zkoušky
V průběhu maturitních zkoušek (od 16. 5. 2017 do 24. 5. 2017) bude vypnuto zvonění. Zároveň upozorňuji, že hoši mohou používat pouze toalety v přízemí, aby nenarušovali průběh maturitních zkoušek.
Mgr. Petr Melichar
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gymnazium?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému