LoginHeslo
Gymnázium Václava Beneše Třebízského
Smetanovo náměstí 1310, Slaný, 27401
Telefon (sekretariát): (+420) 312 521 342
Fax: (+420) 312 521 342
Vývěska
11.6.2020, vložil Míková Olga (Informativní zpráva)
Vracení zálohy - výměna Novi Sad
Zálohu 1600,- Kč, kterou jste zaplatili za připravovanou výměnu v Novém Sadu, si můžete vyzvednout v kanceláři paní sekretářky Cimrmanové od pátku 12. 6. do středy 17. 6. vždy od 8:00 do 12:00. Pozdější možné termíny ještě upřesním. Olga Míková
15.4.2020, vložil Míková Olga (Informativní zpráva)
Výměna Novi Sad - vyúčtování
Vyúčtování plánované a prozatím neuskutečněné studentské výměny v Novém Sadu proběhne v září 2020, kdy bude jasné, zda výměnu opravdu nebude možné realizovat během podzimu 2020. Zaplacené zálohy ovšem můžeme vracet již dříve, a to od června 2020. Přesnější termíny pro vracení záloh zatím vzhledem k hygienickým opatřením v budově gymnázia nemůžeme sdělit. Oznámíme je ve vývěsce iškoly ihned, jakmile se ujasní organizace práce ve škole pro měsíc červen 2020.
Děkuji za pochopení.
Olga Míková
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gymslany?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému