LoginHeslo
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
nám. Osvobození 20, Zábřeh, 78901
Telefon (sekretariát): (+420) 583 411 138, Telefon (ředitelna): (+420) 583 411 138
Fax: (+420) 583 416 380
Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola na severozápadní Moravě. Po více než sto letech své existence je Gymnázium v Zábřehu vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást města a života jeho obyvatel. Duch školy od jejího vzniku vytvářely vynikající pedagogické osobnosti, které jí vtiskly pečeť kvality, náročnosti, kulturnosti, moudrosti a lidskosti.
Dnešní Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace studentů formou nepovinných předmětů a volitelných seminářů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole.
Od roku 1990 existuje škola jako víceleté gymnázium.
V současné době nabízí vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru vzdělání. Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ. Dopravní dostupnost pro obce spádové oblasti je dobrá. Město Zábřeh má velmi dobré autobusové i vlakové spojení jak s obcemi Zábřežska, tak Mohelnicka i Šumperska. Ne náhodou je toto město nazýváno "křižovatkou cest".
Vývěska
18.9.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Informace do iSkoly
Potřebuji co nejdříve vědět, jakou máš zdravotní pojišťovnu a jak se jmenuje tvůj obvodní lékař.
Dej, prosím, vědět na můj e-mail.
Dál prosím o vyřízení pozvánky na třídní schůzku: mimořádná třídní schůzka rodičů nových studentů se uskuteční ve čtvrtek 21.9.2017 v 16:00 hod na učebně č. 12. Účast zákonného zástupce je žádoucí.

S pozdravem J.Hajtmar
18.9.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Informace o třídní schůzce
Dobrý den.
Prosím o informování rodičů: Mimořádná třídní schůzka rodičů nových studentů se uskuteční ve čtvrtek 21.9.2017 v 16:00 hod na učebně č. 12.
Účast zákonného zástupce je žádoucí.

S pozdravem TU J.Hajtmar
14.9.2017, vložil Havlíček Petr (Velmi důležitá zpráva)
Třídní schůzky G 1.A
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás pozval na první třídní schůzky třídy G 1.A týkající se především organizačních záležitostí, chodu školy i třídy samotné.
Setkání proběhne ve čtvrtek 21. 9. 2017 v učebně č. 9 (pravé křídlo budovy, první patro přímo naproti schodům).

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého
Petr Havlíček, třídní učitel
8.9.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Procvičování - opakování
Dobrý den.
Na adrese
http://download.hajtmar.com/files/1r/ulohy_k_procvicovani-1rocnik.htm
naleznete soubor odkazů na dokumenty na úložišti, v nichž jsou úlohy k procvičování. Kdo nezvládá výrazy a jejich úpravy, má možnost předem zapracovat na věcech, které nás následně čekají.
J.Hajtmar
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gyza?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému