LoginHeslo
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
nám. Osvobození 20, Zábřeh, 78901
Telefon (sekretariát): (+420) 583 411 138, Telefon (ředitelna): (+420) 583 411 138
Fax: (+420) 583 416 380
Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola na severozápadní Moravě. Po více než sto letech své existence je Gymnázium v Zábřehu vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást města a života jeho obyvatel. Duch školy od jejího vzniku vytvářely vynikající pedagogické osobnosti, které jí vtiskly pečeť kvality, náročnosti, kulturnosti, moudrosti a lidskosti.
Dnešní Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace studentů formou nepovinných předmětů a volitelných seminářů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole.
Od roku 1990 existuje škola jako víceleté gymnázium.
V současné době nabízí vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru vzdělání. Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ. Dopravní dostupnost pro obce spádové oblasti je dobrá. Město Zábřeh má velmi dobré autobusové i vlakové spojení jak s obcemi Zábřežska, tak Mohelnicka i Šumperska. Ne náhodou je toto město nazýváno "křižovatkou cest".
Vývěska
5.4.2018, vložil Vlk Zbyněk (Velmi důležitá zpráva)
Třídní schůzky a další akce 19.4.2018
Dobrý den,
chtěl bych Vás pozvat na akce, které se uskuteční ve čtvrtek 19.4.2018:
16:00 - třídní schůzky,
16:45 - Rada rodičů, učebna 22 (2. patro),
16:30 - 17:30 - konzultace s vyučujícími.
Chtěl bych upozornit na důležitost konání Rady rodičů Sdružení GYZA. Budou se na ní projednávat a schvalovat záležitosti, které se týkají činnosti Sdružení GYZA, zejména schválení členského příspěvku na rok 2018 a projednání rozpočtu na rok 2018.
Je tedy nezbytné, aby se Rady rodičů účastnil jeden zástupce z každé třídy.
Stanovy SG najdete na: http://gyza.cz/storage/Stanovy-SG.pdf

Zbyněk Vlk, zástupce ředitele
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gyza?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému