LoginHeslo
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
nám. Osvobození 20, Zábřeh, 78901
Telefon (sekretariát): (+420) 583 411 138, Telefon (ředitelna): (+420) 583 411 138
Fax: (+420) 583 416 380
Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola na severozápadní Moravě. Po více než sto letech své existence je Gymnázium v Zábřehu vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást města a života jeho obyvatel. Duch školy od jejího vzniku vytvářely vynikající pedagogické osobnosti, které jí vtiskly pečeť kvality, náročnosti, kulturnosti, moudrosti a lidskosti.
Dnešní Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace studentů formou nepovinných předmětů a volitelných seminářů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole.
Od roku 1990 existuje škola jako víceleté gymnázium.
V současné době nabízí vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru vzdělání. Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ. Dopravní dostupnost pro obce spádové oblasti je dobrá. Město Zábřeh má velmi dobré autobusové i vlakové spojení jak s obcemi Zábřežska, tak Mohelnicka i Šumperska. Ne náhodou je toto město nazýváno "křižovatkou cest".
Vývěska
29.6.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Třídní foto 7.A na úložišti
Dobrý den.
Třídní toto 7.A je k dispozici na neveřejném úložišti na adrese:
https://www.zonerama.com/hajtmar/Album/3288712?secret=8L7x1tYXNQ2AeUQ96Xbg9D304

Fotky v plném rozlišení jsou k dispozici k volnému využití. Upozorňuji na to, že časově nejnáročnější operaci (tj. třídění a vybírání optimálních fotografií) ponechávám na studentech a jejich třídním učiteli. Na úložišti jsou tak k dispozici vlastně všechny nafocené obrázky s výjimkou těch, které byly technicky naprosto nevyhovující. Předpokládám, že si studenti zajistí tisk žáky vybrané fotografie pro všechny.
Pěkné prázdniny
J.Hajtmar
7.6.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Gyzna online
Dobrý den.
Zájemci o online PDF verzi studentského magazínu Gyzna najdou posledních několik čísel na adrese: http://gyzna.gyza.cz.
Děkujeme redakční radě za uvolnění časopisu pro účely jeho publikování na webu školy.
J.H.
22.5.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Fotky z letošních maturit
Dobrý den.
Pro zájemce jsem umístil fotky z letošního maturitního týdne do neveřejného fotoalba na adresu:
https://www.zonerama.com/hajtmar/Album/3065474?secret=3803PI93102Dj8Y9BQf5oDpe0

Pěkný den.
Všem studentům přeji hodně úspěchu při přijímačkách a pěkné prodloužené prázdniny...
J.H.
6.2.2017, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
Příklady k procvičení
19.10.2016, vložil Hajtmar Jaroslav (Informativní zpráva)
iSkola - klasifikace s příznaky +/- a jejich zohlednění v průměru
Dobrý den.
Možná, že jste již někteří zaznamenali, že nová iSKola pracuje jiným způsobem s příznaky + a -, zadávanými u známek.
Zatímco ve staré iSkole se znaménka nezapočítávala do průměru a měla jen vizuální význam, v nové iSkole mají vliv na průměr.
Známka 2+ je to samé jako 1- a do průměru se při jakékoliv % -ní váze započítávají tyto známlky jako 1,5.
Stejně tak 3+ je to samé jako 2- a do průměru se započítává jako 2,5 atd. Známky 1+ a 5- nejdou samozřejmě zadat.

Je třeba si dát pozor na zadávání známek s plusy a minusy při různých vahách, protože tyto příznaky do průměru zohledňují i váhu známky.

Algoritmus funguje takto:

Dejme tomu, že má žák z daného předmětu následujících 5 známek (s následujícími váhami):

1 (100%), 2- (100%), 3 (200%), 1- (50%), 3+ (33%)

Výpočet průměru je následující:

( 1 x 1,00 + 2,5 x 1,00 + 3 x 2,00 + 1,5 x 0,50 + 2,5 x 0,33) / 5 = 11,075 / 5 = 2,215

Doufám, že z uvedeného příkladu patrné, jakým způsobem se započítávají příznaky plus a minus spolu s váhami známek do průměru žáka.

Při zadávání klasifikace a posuzování průměru tyto informace berte na vědomí.

J.H.
9.9.2016, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Odstávka informačního systému iSkola
Dobrý den.
Upozorňuji všechny, že momentálně probíhají práce na aktualizaci systému iSkola a systém zatím nefunguje správně (byť přihlášení akceptuje…). O znovuzprovoznění nové verze informačního systému vás budu neprodleně informovat.

Jaroslav Hajtmar - správce systému iSkola
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gyza?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému