LoginHeslo
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Čs. exilu 491/23, Ostrava, 70800
Telefon (sekretariát): (+420) 778 407 236, Telefon (ředitelna): (+420) 775 345 369
Vývěska
9.5.2019, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
Přírodovědný seminář pro žáky 11 - 20 let
Mensovní seminář pro nadané studenty – jaro 2019
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní seminář zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
Termín, místo
• Termín: pátek 31. 5. 2019 – úterý 4. 6. 2019
• Místo: Horský hotel Petr Bezruč, Malenovice 327, Frýdlant nad Ostravicí (mapy.cz)
• Sraz účastníků: pátek 31. 5. 2019 v 11:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
• Ukončení: úterý 4. 6. 2019 ve 14:00, na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov
Program
• Celý program je zaměřený na rozšíření obzorů v oblasti technických oborů a přírodních věd.
• Na teambuildingové aktivity a další program budou účastníci věkově promícháni do družstev, aby se vzájemně obohatili a spřátelili.
Plánované přednášky
• prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
• doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, OSU
• doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, OSU
• doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D., Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, OSU
• doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL
• doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., Katedra energetických zařízení, Fakulta strojní, TUL
• RNDr. Renata Holubová, CSc., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, UPOL
• Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta, UPOL
• RNDr. Milan Veselý, Ph.D., Kat. zoologie a Ornitologická laboratoř, Přírodovědecká fakulta, UPOL
Cena
• Cena je 1 920 Kč za účastníka.
• Obsahuje ubytování s plnou penzí, svačinami a pitným režimem, autobusovou dopravu z/do Ostravy, ceny za soutěže, veškerý program včetně přednášek a exkurzí.
• Současně s registrací pošlete prosím celou částku na účet č. 2700060273/2010 (FIO banka). Variabilní symbol: 100905. Do zprávy pro příjemce vepište jméno přihlášeného účastníka (popř. více účastníků, platíte-li za více osob).
Kontakt
Seminář pořádá Mensa České republiky:
• Hana Kalusová, +420 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
• Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030
• Martin Sedláček, Eva Sedláčková
• Dotazy prosím pište na e-mail seminar@mensa.cz nebo volejte na telefon +420 777 004 678
27.2.2019, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
maturita z Fy - Reichl: Encyklopedie fyziky
27.2.2019, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
iontový součin vody, pH
27.2.2019, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
Chemie - stránky gymnázia
13.2.2019, vložil Burešová Hana (Důležitá zpráva)
Pro studenty 4. ročníků
Upozornění studentů 4.A, 4.B


Studenti maturitní třídy 4.A a 4.B byli vzhledem k blížícímu se termínu maturit upozorněni na následující informace:
1) Připuštění k maturitě v řádném termínu (květen 2019): podmínka – úspěšné uzavření klasifikace ( bez 5 a N) + absence! Školní řád stanoví hranice absence a formu uzavření klasifikace.
2) Písemky – v týdnu od 10.4. - 6.5.2019. Lze mít svoje pravidla čs. pravopisu, kalkulačku, slovníky… - musí být odevzdány ke kontrole do stanoveného termínu.
Neúspěšná některá část písemných maturit: na ústní zkoušku se jde v řádném termínu. Opravné termíny písemek stanoví CERMAT, opravuje se jen neúspěšná část. Píše se na tzv. spádové škole (ne na našem G.) – jsou tam studenti z více škol.
3) Podání přihlášek na VŠ – většinou do 28.2.2019, Některé VŠ – přihlášky lze odevzdat do 30.4. (VŠB – některé obory) i později (soukromé školy) - nutno zjistit na web str. VŠ. Prosím o zápis podaných přihlášek do připraveného formuláře – statistické účely školy.
4) Přijímací zkoušky na VŠ – je nutno najít web stránkách dané VŠ, jakou formu mají: PZ organizované VŠ – přijde pozvánka na PZ nebo SCIO = NSZ – termíny nutno najít a přihlásit se na www.scio.cz. Termín přihlášení a zaplacení – cca 10 dnů před termínem konání! https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp Včas – může být obsazeno. Je zpoplatněno – cena 1 zkoušky je 500 – 850 Kč (podle toho, zda chcete jen výsledek nebo i analýzu)
8. prosince OSP, ZSV, VŠP
1. února OSP, ZSV, MAT, VŠP
9. března OSP, ZSV, MAT, VŠP
30. března OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP
1. května OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, ZSV ES
25. května OSP, ZSV, Bi, Ch, VŠP, ZSV ES
Někdy mají VŠ určený termín – nutno se přihlásit na tento a žádný jiný.
Zkoušky se mohou dělat vícekrát, nejlepší výsledek poslat na všechny VŠ.
5) Příprava na NSZ: on line zdarma - občas (je avizováno dopředu, nutno hlídat), on line placené, tištěné materiály – balíčky různé velikosti a ceny (např. 3 studenti domluva, složí se, materiály nafotí), popř. koupě od dřívějších maturantů nebo v bazarovém trhu
Příprava na PZ
• www.scio.cz
• přípravné kurzy profesionálních agentur: www.azsmart.cz , www.amos.cz , www.kamposkole.cz, www.nultyrocnik.cz, aj.
• přípravné kurzy a tzv. nulté ročníky - přípravné kurzy pořádané jednotlivými VŠ. Doporučuji ze zkušenosti pro obory s převisem (psychologie, medicína, zubaři, AJ překladatelství….) – dojíždět na tu VŠ kam by student/ka chtěl/a jít studovat (kurzy učí autoři přijímacích testů). Kurzy - různá doba trvání, různá frekvence, různé termíny – pořádá si VŠ sama, ceny – různé
6) Nová maturita - jen pár VŠ přijímalo podle maturitních výsledků Společné části MZ

7) Přijetí na VŠ bez PZ - VŠB, Karlova Univerzita aj. – podmínky stanoví škola, některé obory (technické a přírodovědné např. úspěšná maturita z M, F nebo CH) Najdete na web VŠ.
8) Podzimní termín ústní MZ – stanoví vedení školy. Účastí se ho ti, kteří nebudou připuštěni k MZ v květnu nebo ti, kteří budou mít z některé ústní části MZ 5. Opravuje se jen nedostatečná zkouška.
Termín bývá začátkem září, je stanoven tak, aby studenti stihli dodatečný zápis na VŠ.

V Ostravě – 13.2.2019
20.9.2018, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
4.ročníky
Třídní schůzky IV.ročník
1. Maturitní předměty – výběr podle zamýšleného studia na VŠ (přijímací zkoušky, další studium)
2. Výběr VŠ
• www.scio.cz (www.scio.cz/skoly/databaze), www.infoabsolvent.cz, www.VysokeSkoly.com,
http://www.primat.cz/, www.Casopis.KamPoMaturite.cz, www.KamPoMaturite.cz, www.VyssiOdborneSkoly.com, www.JazykoveSkoly.com, http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Vysoke-skoly
• e-mail vitgym@seznam.cz , přístupové heslo: hanabu– informace jednotlivých VŠ zaslané výchovné poradkyni v uplynulých letech
• ve škole dostávají studenti písemné materiály – letáky, časopisy, atlasy VŠ k zapůjčení u VP, distribuce studentům
• Gaudeamus – Brno. Termín : 23. - 26.10.2018, www.gaudeamus.cz
• Černá louka – Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák 30.11 - 1.12. 2018, zúčastněné školy
http://www.cerna-louka.cz/vystavistecernalouka/akce/
• Nejvíc informací na web.stránkách jednotlivých VŠ

3. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
• certifikované zkoušky, které zajišťuje společnost Scio.
• od roku 1998 respektovány fakultami některých VŠ jako přijímací řízení.
• seznam fakult viz. www.scio.cz (mění se)

Obsah NSZ
NSZ tvoří zkoušky založené na testech. Fakulty jednotlivých VŠ rozhodují, které předměty musejí jejich uchazeči v rámci NSZ absolvovat jako povinné. Zkoušky se konají z níže uvedených předmětů:
• Obecné studijní předpoklady (OSP)
• Základy společenských věd (ZSV)
• Matematika (MAT)
• Biologie (Bi)
• Přírodní vědy (PřV) – Bi, Fy, Che
• Angličtina (AJ), Němčina (NJ), Španělština (ŠJ)
• ZSV ES – ZSV pro obor Evropská studia

Podrobnější informace + ceník na www.scio.cz

Některé fakulty požadují zkoušky vykonané v jimi určeném termínu. NEPROPÁSNĚTE JEJ !!!

termíny :
8. prosince OSP, ZSV, VŠP
1. února OSP, ZSV, MAT, VŠP
9. března OSP, ZSV, MAT, VŠP
30. března OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP
1. května OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, ZSV ES
25. května OSP, ZSV, Bi, Ch, VŠP, ZSV ES


• přihlášku lze podat už teď na libovolný termín (je přehled volných míst)
• některé VŠ mají PZ jen formou NSZ a to dokonce v daném termínu. Když je student nevykoná, nemůže být přijat na danou VŠ (často v případě nepřijetí na žádnou VŠ)
• student může NSZ dělat, kolikrát chce → nejlepší výsledek se posílá na všechny VŠ
• cena NSZ : na www.scio.cz – závisí na termínu, je různá 500 – 850 Kč (prosinec – květen)
• lze uplatnit sociální slevy a poukazy některých fakult (zdarma)
• Příprava na NSZ – on line zdarma - občas (je avizováno dopředu, nutno hlídat), on line placené, tištěné materiály – balíčky různé velikosti a ceny (např. 3 studenti domluva, složí se, materiály nafotí), popř. koupě od dřívějších maturantů nebo v bazarovém trhu

4. Příprava na PZ
• scio
• přípravné kurzy profesionálních agentur: www.azsmart.cz , www.amos.cz , www.kamposkole.cz, www.nultyrocnik.cz, aj.
• přípravné kurzy a tzv. nulté ročníky - přípravné kurzy pořádané jednotlivými VŠ. Doporučuji ze zkušenosti pro obory s převisem (psychologie, medicína, zubařina, AJ překladatelství….) dojíždět na tu VŠ kam by student/ka chtěl/a jít studovat (kurzy učí autoři přijímacích testů). Kurzy - různá doba trvání, různá frekvence, různé termíny – pořádá si VŠ sama, ceny - různé

5. Přihlášky na VŠ
• Termín odevzdání přihlášek 28.2.2019 nebo dle termínu VŠ, soukromé VŠ i v září, popř. nenaplněné obory státních VŠ berou studenty i po zápise (tzv.druhé kolo přijímacího řízení),
některé fakulty mají termín odevzdání přihlášek duben 2019
• Umělecké školy – termín odevzdání přihlášek bývá v listopadu !
• Strategie – poslat dříve, může selhat PC, kolaps web.stránek VŠ. Na web stránkách VŠ lze většinou podat přihlášku od ledna.
• 2 formy – elektronická a papírová. Některé VŠ – jen elektronickou
• VŠ Elektronická přihláška – vyplňuje se na webstránkách VŠ, některé VŠ pak ještě chtějí poslat vytištěnou přihlášku – škola potvrzuje prospěch. Některé VŠ nemají aktualizovanou databázi středních škol – jsme jako Lingva (je nutno volat na studijní oddělení dané VŠ)
• Cena 1 přihlášky cca 350 – 680 Kč – platba internet.bankovnictví, popř, v hotovosti (přikládá se originál ústřižku – doporučuji nechat si notářsky ověřenou kopii) ! Internet – trvá i 3 dny,než platba dojde , pošta – až 5 dní: VŠ bere termín doručení platby, ne odeslání.
• Nedat pouze 1 přihlášku, ale více. Ne všechny stejný obor (např.psychologie, medicína)) – riziko nepřijetí na všechny

6. Doma nutná diskuze děti - rodiče o VŠ, hledat spolu na internetu – nasměrovat, možnost získat práci, přijmout jejich rozhodnutí

7. Nová maturita - jen pár VŠ přijímalo podle maturitních výsledků

8. VŠB, Karlova Univerzita aj. – některé obory (technické a přírodovědné) berou bez PZ v případě, že odmaturuje z M, F nebo CH nebo škola stanoví jiné podmínky.P Najdete na web str.VŠ
13.9.2018, vložil Burešová Hana (Informativní zpráva)
kariérové poradenství
19.3.2018, vložil Tutková Tereza (Velmi důležitá zpráva)
Provoz knihovny a vrácení knih
Milí studenti,
určitě jste si všimli, že druhé patro je od dnešního dne mimo provoz. Knihovna ale funguje dál. Vybrali jsme nejpůčovanější tituly a ty jsou vám stále k dispozici.
Taktéž bych chtěla upozornit na vrácení knih. Jedná se o tituly, po kterých je velká poptávka a dost z vás je má vypůjčené rozhodné déle než jeden měsíc. Proto je vraťte co nejdříve.
S pozdravem
Mgr. Tereza Tutková
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/hello?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému