LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Ceník

iškolu platí škola. Učitelé, žáci ani jiní uživatelé, kteří do systému vstupují, už žádné další poplatky neplatí. Systém je hrazen formou roční či dvouleté licence (předplatné), jejíž výše je určena počtem aktivních žáků, zadaných do systému. Aktivními žáky se rozumí žáci, jež jsou v daném pololetí v aktivním stavu a jsou schopni se přihlásit (tedy nezapočítávají se sem žáci, kteří už školu opustili, jsou matričně zakončeni apod, za ty se neplatí). Rovněž se nezkoumá skutečný počet žáků školy, takže škola může systém licencovat pouze pro určitou část školy, třídu nebo obor (byť se doporučuje nasadit iškolu jako globální řešení pro celou školu).

V následující tabulce snadno zjistíte cenu za roční i dvouletou licenci. Dvouletá licence je doplněna bonusem, a to +1 měsícem ZDARMA navíc *).

Počet žáků Cena za 1 rok (365 dní)
Cena za 2 roky *) (760 dní)
1 - 50 2 200 Kč 4 400 Kč
51 - 100 3 400 Kč 6 800 Kč
101 - 200 5 800 Kč 11 600 Kč
201 - 300 6 800 Kč 13 600 Kč
301 - 400 7 800 Kč 15 600 Kč
401 - 500 8 800 Kč 17 600 Kč
501 - 800 9 800 Kč 19 600 Kč
801 - 1 000 10 800 Kč 21 600 Kč
1 001 - 1 200 11 800 Kč 23 600 Kč
1 201 - neomezeně 12 800 Kč 25 600 Kč

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

Jedním rokem se rozumí kalendářní rok o délce 12 měsíců, resp. 365 dnů, počínající běžet dnem objednávky licence.

Cena za licenci obsahuje VEŠKERÉ SLUŽBY A VŠECHNY MODULY systému, které systém v daném okamžiku obsahuje (s vyjímkou platby za SMS, které však nemusíte využívat). Nemusíte proto řešit, který modul koupit a který nikoliv. Automaticky získáváte všechny moduly v plném rozsahu a využíváte pouze ty, které sami chcete. 

Doplňkové nepovinné služby

Datové balíčky ke stávajícím licencím

Data pro vedení vlastní agendy mají k dispozici neomezený prostor. Každá databáze má však k dispozici 3 GB úložného prostoru pro data, která do systému nahrávají uživatelé. V případě, že byste místa pro data uživatelů potřebovali více, je možné ke stávající úložné kapacitě přikoupit datový balíček.  

V následující tabulce snadno zjistíte cenu za roční i dvouletou licenci datového balíčku. Dvouletá licence je doplněna bonusem, a to +1 měsícem ZDARMA navíc *).

Počet GB Cena za 1 rok (365 dní) Cena za 2 roky *) (760 dní)
+   5 GB   360 Kč   720 Kč
+ 10 GB   720 Kč 1440 Kč
+ 15 GB 1080 Kč 2160 Kč
+ 20 GB 1440 Kč 2880 Kč

 

Doplňkové služby 

Služba Cena
Školení pro administrátory 7 300 Kč
Školení pro uživatele 7 300 Kč
Linka technické podpory 0 Kč
Import dat z jiných systémů* 0 Kč
Podpora při zavádění systému (prvotní implementace) 0 Kč
Cena za 1 SMS 1,40 Kč
Speciální zásahy a práce na objednávku Dohodou

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

*Jedná se o prvotní převod dat z vašeho stávajícího informačního systému pro školy.

Školení pro uživatele

Jednodenní školení tvoří průřez téměř všemi operacemi ovládání iškoly.cz, od základů správy po rutinní práci s iškolou.cz. Přesný obsah školení může být v jeho průběhu změněn dle přání, dotazů či požadavků účastníků. 

Školení pro administrátory

Máme pro Vás připraveno jednodenní školení pro administrátory aplikace www.iskola.cz. Školení obsahuje kroky potřebné ke správě a údržbě systému, naučí nastavovat přístupová práva, vytvářet a rušit uživatele, dělit skupiny, používat administrátorské nástroje, objasní postup při specifických operacích, pomůže pochopit nastavení komunikačních systémů iŠkoly apod. Přesný obsah školení může být v jeho průběhu změněn dle přání, dotazů či požadavků účastníků. Školení je vhodné nejen pro adminy, ale rovněž pro ředitele škol, kteří chtějí mít přehled o možnostech iŠkoly.

Školení probíhají v místě objednatele (školy), kam přijede náš školitel. Obě školení ze strany objednatele předpokládají zajištění místnosti ve které se bude školit (učebna) a přístup k internetu pro školitele i školené. V ideálním případě je vhodné zajištění projektoru pro připojení notebooku školitele. V nouzovém případě školitel použije připojení k internetu přes vlastní mobilní telefon a má k dispozici vlastní projektor, nicméně jedná se o ne zcela ideální způsob připojení, jež má negativní vliv na odezvu školení a rychlost probírání tematických celků.

Školení je placenou službou dle aktuálního platného ceníku. Platba je stanovena za školení paušálně bez ohledu na počet účastníků školení a bez ohledu na místo školení a dojezdovou vzdálenost školitele, kdekoliv na území ČR.

Doporučujeme s ohledem na hladký průběh školení, dotazy apod. maximálně cca 15-20 účastníků školení.

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/cenik
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému