LoginHesloŠkola

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angl. General Data Protection Regulation – GDPR) tvoří ucelený soubor pravidel na ochranu dat v evropském prostoru.

GDPR se týká každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje evropských občanů, včetně společností a dalších subjektů mimo území Evropské unie působících na evropském trhu. 

Nařízení bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018. V České republice nahradí současnou právní úpravu – zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je v současné době stále v legislativním procesu. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími právě z Obecného nařízení.

Jsme si vědomi, že GDPR neovlivňuje jen prostředí informačního systému, ale zásadním způsobem vstupuje do organizace a nastavení fungování škol. Proto se ze všech sil snažíme pomoci vám s implementací Obecného nařízení na vašich školách. 

Proto jsme ve stálém kontaktu s MŠMT, S ÚOOÚ s dalšími odborníky na problematiku GDPR, především z oblasti IT a práva.  

Užitečné odkazy:

Metodika MŠMT ke GDPR, dostupé zde.

Stránky věnované problematice GDPR: www.gdpr.cz

GDPR dle UOOU, dostupné zde.

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/gdpr
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému