LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Data přístupná komukoliv odkudkoliv

Ať už jste ve škole, doma nebo na pracovní cestě, aktuální data o rozvrhu, suplování, známkách či dění ve škole máte stále u sebe. Stačí se jen přihlásit přes webový prohlížeč.

Nezáleží přitom, zda jste třídní učitel, odborný pedagog, ředitel školy či správce školní matriky. Podle přidělených rolí se do systému může kdykoliv přihlásit jakýkoliv oprávněný uživatel. To stejné platí i pro rodiče a žáky. Každý uživatel systému má okamžitý přehled o dění ve škole a má "svá" data neustále "po ruce".

Vedení školy má k dispozici zcela komplexní a sumarizovaná data. Lze tak například snadno zjistit, jak hodnotí různí učitelé, srovnávat třídy, zjistit kteří žáci ještě nebyli vůbec v daném pololetí hodnoceni, kolik žáků má alarmující prospěch apod. 

Každý učitel může zapisovat hodnocení, komunikovat s rodiči, provádět zápisy do třídní knihy apod. Přirozeně vždy pouze v takových třídách a u takových žáků, ke kterým má oprávnění, plynoucí z jeho úvazku a role ve škole. Třídní učitelé tak například mohou ještě spravovat „svoji“ třídu, mohou vidět hodnocení v jiných předmětech než sami učí, ale dle nastavení již do nich nemohou zapisovat.

Žáci mají přehled o všech potřebných informacích ze školy. Vidí své hodnocení, změny v rozvrhu a splování, mají přístup k vývěsce, mohou stahovat data z centrální databáze apod... 

Rodiče mají komplexní přehled o svém dítěti. Vidí jeho docházku, hodnocení, důležité informace a zprávy ze školy. Mohou též elektronicky komunikovat s vybranými učiteli.

V systému lze nastavit i další prakticky neomezené role uživatelů. Například správce školní matriky má přístup a právo pracovat pouze s matrikou. Správce rozvrhu nemá přístup k osobním datům a známkám, ale může plně modifikovat rozvrh hodin apod. Protože všechny role nastavuje administrátor  zcela individuálně pro potřeby školy, lze tak přístupy nastavit velmi konkrétně a cíleně.

Data ze systému lze exportovat v elektronické podobě ve formátech PDF a CSV (pro MS Excel) nebo přímo tisknout jako formulářové tiskové sestavy na tiskárně. Snadno tak vytisknete například vysvědčení, třídní knihu, katalogový list žáka, rozvrh hodin a další sestavy, na které jste zvyklí z „papírové agendy“. 

 

 

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/k-datum-odkudkoliv
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému