LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

iŠkola.cz - moderní, robustní a přitom jednoduché řešení

Staňte se moderní školou. Buďte online. Zapojte se do jednoho z nejmodernějších školních systémů a zvýšíte prestiž školy v očích rodičů i zájemců o studium.

Komplexnost

Cílem autorů systému iškola.cz je dosáhnout maximálně komplexního řešení. Pod jediným uživatelským účtem máte k dispozici školní agendu, hodnocení, třídní knihu, tisk vysvědčení, ale i moduly e-learningu a výukové nástroje (připravuje se). Systém se neustále vyvíjí a trvale přibývají další nové moduly. 

Intuitivní ovládání

Moderní a intuitivní ovládání založené na současných poznatcích uživatelských potřeb a trendů zaručuje snadnou orientaci v systému a příjemnou a ergonomickou práci. 

Dostupnost

Ať už jste žák, rodič, učitel nebo vedení školy, Vaše data, Váš rozvrh a Vaše agenda je neustále s Vámi. V počítači, kanceláři, notebooku, na cestách, v tabletu doma, na pracovní cestě či na dovolené. Všude tam, kde je internet, je i iškola.cz. Všude tam jste v obraze.

Rychlost

Žádné spouštění nainstalovaných programů. Prostě jen načtete internetovou stránku a o vše ostatní se postará webový server. Rychle, bez zbytečných komplikací, instalací a konfigurací softwaru.

Vize

Uvedením nové verze systému iškola jsme především vytvořili zcela novou moderní a vysoce sofistikovanou platformu, která umožňuje dynamický rozvoj a technologický růst systému. Díky tomu se v budoucnu můžete těšit na postupné zvyšování funkčnosti a počtu modulů, které pro Vás již nyní připravujeme. Naší vizí je skloubit v rámci jednoho systému vedení školní agendy, školního e-lerningu, komunikačních nástrojů a nástrojů pro řízení školy s výstupem do internetových stránek školy tak, jak toto dosud v žádném jiném systému komplexně nenajdete. To vše pod jediným uživatelským jménem a heslem, na jednom místě.

Víme, že to není jednoduchý cíl, ale věříme, že jsme na správné cestě.

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/moderni-jednoduche
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému