LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Jak iškolu vyzkoušet?

Iškolu je možné vyzkoušet na dva měsíce zdarma. Existují dvě možnosti, jak systém vyzkoušet. 

Buď na hlavní stránce www.iskola.cz klepnete na zelené tlačítko _VYZKOUŠEJTE ZDARMA_ a postupným vyplněním formuláře si zažádáte o aktivaci demoverze. 

A nebo se obraťte přímo na nás buď telefonicky na 582 302 660 či e-mailem hotline@iskola.cz a my vám vaši zkušební školu aktivujeme a sdělíme všechny potřebné informace.

Jak zakoupit ostrou licenci?

Ostrou licenci můžete zakoupit přímo v existující založené iškole. Tedy nejprve je nutné si založit vaši zkušební iškolu a v ní pak lze aktivovat licenci. Nicméně můžete se rovněž obrátit na nás my za vás rádi oba kroky uskutečníme.

Jak probíhá platba za licenci?

Pokud si nepřeje škola jinak, platba probíhá standardní fakturou, vystavenou ke dni aktivace licence se standardní 14 denní splatností. Přičemž ostrá licence je aktivní již od okamžiku její objednávky, nikoliv až od okamžiku zaplacení faktury.

Poskytujete k iškole nějaká školení?

Ano. Máme připraveny dva typy školení. Školení pro administrátory a školení pro učitele.  

Školení pro uživatele

Školení tvoří průřez téměř všemi operacemi ovládání iškoly.cz, od základů správy po rutinní práci s iškolou.cz. Přesný obsah školení může být v jeho průběhu změněn dle přání, dotazů či požadavků účastníků. 

Školení pro administrátory

Máme pro Vás připraveno jednodenní školení pro administrátory aplikace www.iskola.cz. Školení obsahuje kroky potřebné ke správě a údržbě systému, naučí nastavovat přístupová práva, vytvářet a rušit uživatele, dělit skupiny, používat administrátorské nástroje, objasní postup při specifických operacích, pomůže pochopit nastavení komunikačních systémů iŠkoly apod. Přesný obsah školení může být v jeho průběhu změněn dle přání, dotazů či požadavků účastníků. Školení je vhodné nejen pro adminy, ale rovněž pro ředitele škol, kteří chtějí mít přehled o možnostech iŠkoly.

Školení probíhají v místě objednatele (školy), kam přijede náš školitel. Obě školení ze strany objednatele předpokládají zajištění místnosti ve které se bude školit (učebna) a přístup k internetu pro školitele i školené. V ideálním případě je vhodné zajištění projektoru pro připojení notebooku školitele. V nouzovém případě školitel použije připojení k internetu přes vlastní mobilní telefon a má k dispozici vlastní projektor, nicméně jedná se o ne zcela ideální způsob připojení, jež má negativní vliv na odezvu školení a rychlost probírání látky.

Školení je placenou službou dle aktuálního platného ceníku. Platba je stanovena za školení paušálně bez ohledu na počet účastníků školení. Doporučujeme však s ohledem na hladký průběh školení, dotazy apod. maximálně cca 15-20 účastníků školení.

 Jste schopni importovat data z jiných systémů?

Pokud máte tato data k dispozici v některém ze standardních databázových formátů (dbf, csv, apod.), pak ano. Převést je možné všechna strategická data, jako jsou databáze žáků a jejich údajů, jejich matriční údaje, známky na vysvědčení apod. Převést nelze zpětně rozvrhy, známky běžného hodnocení a jiná data běžné nestrategické "denní" agendy.

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/otazky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému