LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Nabídka služeb GDPR

Vážení zákazníci,

děkujeme za důvěru, kterou vkládáte do informačního systému iškola.cz. Protože se jako tvůrci školního informačního systému iškola.cz zabýváme problematikou implemetance legislativních prvků do školského prostředí již řadu let, dovolujeme si vám předložit následující shrnutí a posléze i nabídku ve vztahu k GDPR.

V poslední době asi není možné ignorovat mediální smršť v souvislosti s blížícím se datem účinnosti Nařízení EU, známé pod pojmem GDPR. Řada informací, jež kolují médii jsou jistě platnými fakty, jiné informace jsou ale na hraně fabulací až dezinformací. Dovolujeme si vás tedy oslovit s nabídkou založenou na ověřených informacích získaných od odborníků z oblasti IT, školství a práva.

Naše nabídka

Jakožto dodavatelé školního informačního systému iŠkola.cz pro vaši školu, považujeme za logické a přirozené, nabídnout vám implementaci GDPR na vaší škole formou komplexní a ucelené služby.

Tato služba zahrnuje:

 • fyzickou návštěvu Vaší školy a zjištění aktuálního stavu
 • stanovení ceny za tuto službu (orientačně viz. tabulka níže)
 • monitoring formou hodnocení připravenosti na formou přípravy projektového plánu
 • sestavení projektového plánu implementace
 • plnění plánu dle analýz (analýza procesů, analýza rizik, analýza vlivu požadavků GDPR na procesy, analýza připravenosti IT systémů…)
 • zpracování výsledků analýz a návrh řešení v případech, kdy analýza zjistí nesoulad
 • aplikace řešení dle návrhu vzniklého na posouzení analýzy
 • dodání veškeré potřebné dokumentace a její úprava dle specifik školského zařízení
 • volitelně realizace potřebných školení přímo na škole
 • zajištění služeb pověřence za příznivých podmínek s nadstandardní péčí
 • v případě využití služeb pověřence udržování souladu celé dokumentace s případnými legislativními změnami

Implementace GDPR na vaší škole tak bude tvořit komplexní celek, kde jeho jednotlivé části budou vzájemně logicky provázány a kvalifikovaně ošetřeny včetně kvalitní součásti DPIA analýzy vašeho informačního systému.  

Cenové podmínky zavedení GDPR

Orientační ceny za službu zavedení GDPR na vaši školu (jednorázová částka):

         Velikost školy            Cena za 1 rok (365 dní) 
Do 200 žáků 8 000 Kč
Do 500 žáků 12 000 Kč
Nad 500 žáků 16 000 Kč

Cenové podmínky zavedení GDPR se službou Pověřenec (minimální plnění 1 rok)*

Velikost školy Jednorázová cena
Cena za pověřence / měs.
Do 200 žáků 6 500 Kč 1 800 Kč
Do 500 žáků 10 000 Kč 2 400 Kč
Nad 500 žáků 14 000 Kč 2 700 Kč

*ceny platí v případě implementace GDPR naší společností

Nabídka služeb pověřence - pouze

Kromě prvotního zpracování analýz a implementace GDPR na škole je povinností každého správce dat, jmenovat tzv. pověřence. Školy v současné době pod tíhou četných nabídek v různých cenových relacích na zajištění služby pověřence často podceňují jeho důležitou, a především nezastupitelnou roli pro dané školské zařízení. I když na škole dojde k jmenování pověřence, měl by splňovat alespoň základní kvalitativní předpoklady pro výkon své funkce a pro efektivní plnění povinností. Tyto skutečnosti však školy kvůli nedostatku informací o tom, co má vlastně takový pověřenec na škole dělat, často podceňují a vycházejí vstříc nejlevnějším (nikoliv však nejvhodnějším) nabídkám na zprostředkování služby.

Při implementaci národní i evropské legislativy do školních informačních systémů a analýz běžně spolupracujeme jak se zainteresovanými orgány státní správy (MŠMT, UOOU, MVČR, NBÚ), tak s nezávislými právními kancelářemi a nezávislými odborníky v dané oblasti.

A proto nyní nabízíme poskytování služby pověřence v podobě kvalifikované osoby se zkušeností z oblasti školství, IT a problematiky v oblasti ochrany osobních údajů, který je vedoucím celého poradního týmu pro oblast IT, práva a školské legislativy.  

Ceník služeb pověřence

Výkon služby pověřence vám nabízíme za následujících cenových podmínek (ceny jsou uvedeny vč. DPH): 

         Velikost školy            Rámcový rozsah ceny / měsíc
Do 200 žáků 2 400 Kč
Do 500 žáků 3 000 Kč
Nad 500 žáků 3 400 Kč

 

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/poverenec
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému