LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Reference

Systém iškola.cz používají stovky škol na celém území České republiky. Od nejmenších vesnických malotřídek, přes velké základní školy, střední odborné školy a gymnázia, odborná učiliště až po velké školské komplexy a spojené školy s mnoha set žáky, ale i subjekty dalších vzdělávacích zařízení. Iškola je navržena tak, aby vyhověla požadavkům základních a středních škol všech velikostí.

Zde jsou reference některých našich zákazníků.

 

Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98

Počet žáků: 800

Na naší základní škole vedeme elektronicky nejen běžnou evidenci žáků, matriku, absenci a hodnocení, ale například i elektronickou třídní knihu. Díky iŠkole je správa všech našich dat dostupná odkudkoliv kterémukoliv učiteli a práce s daty je tak nesmírně pohodlná a efektivní. Aplikace má jednu podstatnou výhodu – neběží na našem vlastním serveru, a tedy nevyžaduje odbornou správu, zálohování atd.

PaedDr. Alena Kotrbová, ředitelka

Střední škola EUROINSTITUT

Počet žáků: 480
 
Síť středních škol Euroinstitut se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se zejména o zdravotní postižení, edukaci  a rozvoj osob s mentálním postižením). Již od svých počátků používáme systém Iškoly pro svou agendu. Oproti běžným školám máme spoustu specifických požadavků na vedení agendy a pro tým pracovníků Iškoly není problém nabídnout nám řešení "na míru". Velice si též ceníme nadstandardní péče o naši školu a okamžitou pomoc při řešení problémů. 
 
Tým pracovníků středních škol Euroinstitut

  

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s., Litoměřice

Počet žáků: 600

Až teprve iŠkola dokázala díky své koncepci hostingového řešení odstranit náš dlouholetý problém. Propojila několik školních budov rozsetých po městě jednotným informačním systémem bez nákladných technologií. Nyní nezáleží na tom, kde je systém používán. Prostě se přihlásí odpovědná osoba a pracuje.

Ing. Karel Klatovský, administrátor IT 

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Počet žáků: 500

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži používá iŠkolu již řadu let. Nasazením iŠkoly dostali učitelé naší školy k dispozici moderní prostředek pro správu školní agendy, rodičům jsme nabídli servis v podobě maximální informovanosti o prospěchu jejich dětí, o jejich školní docházce a o dění ve škole.

Vysoce si cením také nadstandardní vstřícnosti pracovníků hotline se zodpovídáním dotazů a řešením problémů

Miroslav Valenta, administrátor IT

 

Gymnázium Zábřeh

Počet žáků: 400

Naše gymnázium je velkou prestižní školou v regionu. Jsem velmi rád, že jsme jako informační systém zvolili právě iŠkolu. Používáme ji k naší plné spokojenosti již desátým rokem. Je to trvalé řešení organizačních a administrativních záležitostí školy. Naše individuální požadavky se vždy setkaly s velmi vstřícným přístupem technické podpory. Všem doporučuji se s možnostmi iŠkoly minimálně seznámit a případně si ji na nějaký čas otestovat ve zkušebním provozu.

RNDr. Jaroslav Hajtmar, administrátor systému iŠkola

 
Střední škola KNIH, o.p.s.

Počet žáků 120

Iškola nám usnadňuje práci a komunikaci s žáky i rodiči od roku  2008, což je dostatek času na její zhodnocení. Ačkoli jsme byli vždy menším zákazníkem, získali jsme vskutku nadstandardní podporu, možnost přispět k vylepšení iškoly svými nápady, pokročilé nástroje a komplexní školní systém bez výpadků. Iškolu si pochvalují nejen žáci, ale i rodiče, kteří mohou lépe sledovat studijní výsledky svých dětí.

 Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb, zástupce ředitelky školy 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/reference
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému