LoginHeslo
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.
Střední 59, Brno, 60200
Telefon (sekretariát): (+420) 541 219 843
SOU tradičních řemesel a VOŠ
Vývěska
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
ES1 - podmínka k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětů TD a ZEL
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Technická dokumentace (TD) a Základy elektrotechniky (ZEL) je vypracování úkolů z kreslení elektrotechnických schémat (2x v TD) a vyřešený příklad a vypracované pracovní listy (1x + 4x v ZEL) zadané žákům v době distanční výuky. Tyto materiály budou mít žáci vypracované ve svých poznámkových sešitech z uvedených předmětů a předloží je vyučujícímu ke kontrole před vykonáním zkoušky.
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
KD2-POP1 - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu POP
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Práce s počítačem (POP) je splnění zadaných úkolů v době distanční výuky, tj. vypracovat 2 elektronické dokumenty podle zadání, které žáci/žákyně obdrželi v úkolových listech (viz složka třídy KD2-POP1 v centrální databázi na serveru iskola). Tyto správně vypracované materiály (soubory) žáci/žákyně zašlou v elektronické podobě na adresu "hosko.soutr@iskola.cz" nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání zkoušky a následně budou informováni, jestli úkol alespoň dostatečným způsobem splnili (dříve vypracované matriály, které byly hodnoceny známkou 4 a lepší, není nutné znovu posílat). V případě, že tyto úkoly žáci/žákyně nesplní, nebudou moci zkoušku v plánovaném termínu vykonat.
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
KD/Vl2-KD2 - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu POP
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Práce s počítačem (POP) je splnění zadaných úkolů v době distanční výuky, tj. vypracovat 4 elektronické dokumenty podle zadání, které žáci/žákyně obdrželi v úkolových listech (viz složka třídy KD/Vl2-KD2 v centrální databázi na serveru iskola). Tyto správně vypracované materiály (soubory) žáci/žákyně zašlou v elektronické podobě na adresu "hosko.soutr@iskola.cz" nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání zkoušky a následně budou informováni, jestli úkol alespoň dostatečným způsobem splnili (dříve vypracované matriály, které byly hodnoceny známkou 4 a lepší, není nutné znovu posílat). V případě, že tyto úkoly žáci/žákyně nesplní, nebudou moci zkoušku v plánovaném termínu vykonat.
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
ES2 - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu ESP a ZEL
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Elektrické stroje a přístroje (ESP) a Základy elektrotechniky (ZEL) je vypracování odpovědí na otázky (ESP) a vypracované pracovní listy (ZEL) zadané žákům v době distanční výuky. Tyto materiály budou mít žáci vypracované ve svých poznámkových sešitech z uvedených předmětů a předloží je vyučujícímu ke kontrole před vykonáním zkoušky.
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
NS PO/Uřp1 - 1.sk - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Informatika
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Informatika je vypracování odpovědí na otázky uvedené v Přezkoušení č. 6 a 7 (viz složka třídy NS PO/Uřp1 - 1.sk) zadané v rámci distanční výuky. Tyto odpovědi budou mít žáci/žákyně vypracované ve svých poznámkových sešitech z předmětu Informatika a předloží je vyučujícímu ke kontrole před vykonáním zkoušky.
1.7.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
T/ES1 - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Informatika
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Informatika je vypracování odpovědí na otázky uvedené v úkolovém listu 1 a 5 a pracovním listu 1, které byly žákům zadány v době distanční výuky. Tyto odpovědi budou mít žáci vypracované ve svých poznámkových sešitech z předmětu Informatika a předloží je vyučujícímu ke kontrole před vykonáním zkoušky.
29.6.2020, vložil Hoško Eduard (Důležitá zpráva)
KČ1, KD1A, KD1b - podmínka pro vykonání zkoušky v náhradním termínu z matematiky
Podmínkou (nutnou nikoli však postačující) k vykonání zkoušky v náhradním termínu z předmětu Matematika pro žáky/žákyně uvedených tříd je vypočítání příkladů z pracovních listů zadaných v době distanční výuky. Správně vypočítané příklady budou mít žáci/žákyně vypracované ve svých poznámkových sešitech z předmětu Matematika, které předloží vyučujícímu před vykonáním zkoušky.
24.6.2020, vložil Fráňová Radka (Velmi důležitá zpráva)
Neklasifikace OV třídy KD2, KD/VL2
Informace k neklasikaci z ODBORNÉHO VÝCVIKU pro třídy KD2 a KD/VL2 jsou uloženy v CD (učitelé - Fráňová). Neklasifikace se týká žáků , kteří jsou v pokynech k neklasifikaci uvedeni. Termín konání 2.7.2020 v 8:00 provozovna Bayerova.
Fráňová
23.6.2020, vložil Vlašínová Petra (Informativní zpráva)
Informace do NDI
Všechny vás zdravím, mám pro vás malý úkol na prázdniny do NDI, abyste nezapomněli jak se rýsuje v perspektivě. Narýsujte na výkres A3, M1:25 nebo na A2, M1:20 libovolnou místnost, může být i stejná jako ložnice. Do ní narýsujte alespoň jeden libovolný zařizovací předmět. Nevybarvujte. V září odevzdáte v hodině NDI. P.Vlašínová
22.6.2020, vložil Střelcová Drahomíra (Informativní zpráva)
Technologie, Stolničení, PV
Neklasifikace se bude konat dne 28.8 v 8hod. učebně č.41
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/soutr?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému