LoginHeslo

Výsledky přijímacího řízení

 • 2019-20 Denní
 • 2019-20 Denní: 2. kolo - 2. termín - 15.4.2019
 • 2018-19 Dálkové
 • 2018-19 Dálkové: 8. kolo - dálkové - 17.10.2018
 • 2018-19 Dálkové: 7. kolo - dálkové - 15.10.2018
 • 2018-19 Dálkové: 6. kolo - dálkové - 7.9.2018
 • 2018-19 Dálkové: 5. kolo - dálkové - 24.8.2018
 • 2018-19 Dálkové: 4. kolo - dálkové - 9.7.2018
 • 2018-19 Dálkové: 3. kolo - dálkové - 11.6.2018
 • 2018-19 Dálkové: Vyšší ročník (§ 63) - 31.5.2018
 • 2018-19 Dálkové: 2. kolo - dálkové - 24.5.2018
 • 2018-19 Dálkové: 1. kolo 2. termín - 16.4.2018
 • 2018-19 Dálkové: 1. kolo 1. termín - 12.4.2018
 • 2018-19 Denní
 • 2018-19 Denní: 5. kolo - denní - 24.8.2018
 • 2018-19 Denní: 4. kolo - denní - 9.7.2018
 • 2018-19 Denní: 3. kolo - denní - 11.6.2018
 • 2018-19 Denní: 2. kolo - denní - 24.5.2018
 • 2018-19 Denní: 1. kolo - 2. termín - 16.4.2018
 • 2018-19 Denní: 1. kolo - 1. termín - 12.4.2018
 • 2017-18 Dálkové
 • 2017-18 Dálkové: 11. kolo - dálkové - 9.5.2018
 • 2017-18 Dálkové: 10. kolo dálkové st. - 22.12.2017
 • 2017-18 Dálkové: 9. kolo dálkové st. - 30.11.2017
 • 2017-18 Dálkové: 8. kolo dálkové st. - 3.11.2017
 • 2017-18 Dálkové: 7. kolo dálkové st. - 19.10.2017
 • 2017-18 Dálkové: 6. kolo dálkové st. - 29.9.2017
 • 2017-18 Dálkové: 5. kolo dálkové st. - 1.9.2017
 • 2017-18 Dálkové: 4. kolo dálkové st. - 19.6.2017
 • 2017-18 Dálkové: 3. kolo dálkové st. - 29.5.2017
 • 2017-18 Dálkové: 2. kolo dálkové st. - 25.4.2017
 • 2017-18 Dálkové: 1. kolo dálkové st. (2. termín) 19.4.2017 - 19.4.2017
 • 2017-18 Dálkové: 1. kolo dálkové st. (1. termín) 12.4.2017 - 12.4.2017
 • 2017-18 Denní
 • 2017-18 Denní: 10. kolo denní studium - 22.12.2017
 • 2017-18 Denní: 9. kolo denní studium - 30.11.2017
 • 2017-18 Denní: 8. kolo denní studium - 3.11.2017
 • 2017-18 Denní: 7. kolo denní studium - 19.10.2017
 • 2017-18 Denní: 6. kolo denní studim - 29.9.2017
 • 2017-18 Denní: 5. kolo denní studium - 1.9.2017
 • 2017-18 Denní: 4. kolo denní studium - 19.6.2017
 • 2017-18 Denní: 3 kolo denní studium - 29.5.2017
 • 2017-18 Denní: 2. kolo denní studium - 24.4.2017
 • 2017-18 Denní: 1. kolo denní studium (2. termín) 19.4.2017 - 19.4.2017
 • 2017-18 Denní: 1. kolo denní studium (1. termín) 12.4.2017 - 12.4.2017
 • 2016-17 Dálkové
 • 2016-17 Dálkové: 13. kolo - 28.4.2017
 • 2016-17 Dálkové: 12. kolo - 10.3.2017
 • 2016-17 Dálkové: 11. kolo - 10.2.2017
 • 2016-17 Dálkové: 10. kolo - 20.1.2017
 • 2016-17 Dálkové: 9. kolo - 16.12.2016
 • 2016-17 Dálkové: 8. kolo - 30.11.2016
 • 2016-17 Dálkové: 7. kolo - 7.10.2016
 • 2016-17 Dálkové: 6. kolo - 16.9.2016
 • 2016-17 Dálkové: 5. kolo - 1.9.2016
 • 2016-17 Dálkové: 4. kolo - 29.8.2016
 • 2016-17 Dálkové: 3. kolo - 7.8.2016
 • 2016-17 Dálkové: 2. kolo - 9.5.2016
 • 2016-17 Dálkové: 1. kolo - 22.4.2016
 • 2016-17 Denní
 • 2016-17 Denní: 10. kolo - 25.1.2017
 • 2016-17 Denní: 9. kolo - 16.12.2016
 • 2016-17 Denní: 8. kolo - 16.12.2016
 • 2016-17 Denní: 7. kolo - 7.10.2016
 • 2016-17 Denní: 6. kolo - 16.9.2016
 • 2016-17 Denní: 5. kolo - 31.8.2016
 • 2016-17 Denní: 4. kolo - 29.8.2016
 • 2016-17 Denní: 3. kolo - 7.8.2016
 • 2016-17 Denní: 2. kolo - 9.5.2016
 • 2016-17 Denní: 1. kolo - 22.4.2016
 • 2015-16 Dálkové
 • 2015-16 Dálkové: 12. kolo - 22.3.2016
 • 2015-16 Dálkové: 11. kolo - 3.3.2016
 • 2015-16 Dálkové: 10. kolo - 5.2.2016
 • 2015-16 Dálkové: 9. kolo - 4.1.2016
 • 2015-16 Dálkové: 8. kolo - 30.11.2015
 • 2015-16 Dálkové: 7. kolo - 30.10.2015
 • 2015-16 Dálkové: 6. kolo - 30.9.2015
 • 2015-16 Dálkové: 5. kolo - 31.8.2015
 • 2015-16 Dálkové: 4. kolo - 7.7.2015
 • 2015-16 Dálkové: 3. kolo - 5.6.2015
 • 2015-16 Dálkové: 2.kolo - 18.5.2015
 • 2015-16 Dálkové: 1.kolo - 22.4.2015
 • 2015-16 Denní
 • 2015-16 Denní: 10. kolo - 29.1.2016
 • 2015-16 Denní: 9. kolo - 4.1.2016
 • 2015-16 Denní: 8. kolo - 30.11.2015
 • 2015-16 Denní: 7. kolo - 30.10.2015
 • 2015-16 Denní: 6. kolo - 30.9.2015
 • 2015-16 Denní: 5. kolo - 31.8.2015
 • 2015-16 Denní: 4. kolo - 7.7.2015
 • 2015-16 Denní: 3. kolo - 5.6.2015
 • 2015-16 Denní: 2. kolo - 18.5.2015
 • 2015-16 Denní: 1. kolo - 22.4.2015
 • 2014-15 Dálkové
 • 2014-15 Dálkové: 7. kolo - 2.2.2015
 • 2014-15 Dálkové: 6. kolo - 2.1.2015
 • 2014-15 Dálkové: 5. kolo - 26.11.2014
 • 2014-15 Dálkové: 4. kolo - 29.8.2014
 • 2014-15 Dálkové: 3. kolo - 30.6.2014
 • 2014-15 Dálkové: 2. kolo - 30.5.2014
 • 2014-15 Dálkové: 1. kolo - 22.4.2014
 • 2014-15 Denní
 • 2014-15 Denní: 4. kolo - 29.8.2014
 • 2014-15 Denní: 3. kolo - 30.6.2014
 • 2014-15 Denní: 2. kolo - 30.5.2014
 • 2014-15 Denní: 1. kolo - 22.4.2014
Pořadí
Uchazeč
Stav
Bodů
1-6
91
Přijat
1-6
105
Přijat
1-6
121
Přijat
1-6
118
Přijat
1-6
126
Přijat
1-6
89
Přijat
7
104
Nepřijat
Datum zveřejnění: 27.4.2018
Svůj úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodne o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku výše uvedeným způsobem svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/ssknih?idt=208&zobraz=1
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému