LoginHeslo
Střední škola KNIH, o.p.s.
Bzenecká 4226/23, Brno, 62800
Telefon (sekretariát): (+420) 736 441 040, Telefon (ředitelna): (+420) 734 235 890
Číslo bankovního účtu: 2801376832/2010
Vývěska
26.6.2017, vložil Černá Lucie (Důležitá zpráva)
Organizace výuky
27. a 28. 6. budou probíhat na školní zahradě přípravné práce na slavnost, a to vždy v prvních vyučovacích hodinách. Dne 27. 6. začíná Kvinta A-1.K, pokračuje 28.6. Sexta A-2K. Sraz u školy v 8.00, nutná pevná obuv, dostatek tekutin, svačina a chuť do práce. Každý donese alespoň 1 prázdnou PET láhev. Návrat do školy v průběhu třetí vyučovací hodiny.
24.5.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Program v pedagogicko-psychologické poradně
V pondělí dne 5. června 2017 se třídy Septima A a 3.K zúčastní programu v pedagogicko-psychologické poradně. Sraz v 8.15 na ulici Sládkova 45, návrat do školy v průběhu 4. vyučovací hodiny. Pedagogický dozor S. Bulat.
26.4.2017, vložil Černá Lucie (Velmi důležitá zpráva)
Pokyny pro žáky maturitního ročníku
POKYNY PRO ŽÁKY MATURITNÍHO ROČNÍKU

Vážené maturantky a maturanti,

dovolte Vás seznámit s následujícími organizačními pokyny:

1. Předávání vysvědčení se uskuteční dne 28. 4. 2017 ve třetí vyučovací

hodině poté, co si každý žák se školou vyrovná pohledávky školy (platby

školného, úklid žákovského pracoviště, předání klíčů či zapůjčených

pomůcek a učebnic, ...).

2. Tentýž den od 8:15 h vyčistíte šatní skříňky, poté je čisté společně

s klíčem předáte třídnímu učiteli. Dále společně vyčistíte a předáte

kmenovou učebnu (lavice, žvýkačky). Je proto vhodné donést si saponát,

mycí houbu případně hadřík.

3. Ti žáci, kteří neuzavřeli maturitní ročník v řádném termínu, podepíší

při předávání vysvědčení souhlas a informací o vykonání náhradního

zkoušení a možnosti uzavření klasifikace do 20. 6. 2017 (termíny

jednotlivých zkoušení budou upřesněny na iŠkole).

4. Termín pro odevzdání maturitní práce je 12. 6. 2017 (pro obě školy).

5. Na podzimní termín maturitní zkoušky je nutné se přihlásit písemně na

stanoveném tiskopise v červnu, ale nejpozději do 25. 6. 2017!

Maturitní zkoušku máte právo vykonat až po úspěšném uzavření posledního

ročníku i v dalších letech, ale nejpozději do 5 let od 30. 4.2017.

(Poslední možný termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce je

25.6.2020)

6. Posudky předaných maturitních prací žáků gymnázia budou předány oproti

podpisu dne 3.5.2017 v 10.00 u zástupce ředitele školy.

7. Žáci s neuzavřeným čtvrtým ročníkem se mohou výuky nadále v květnu a

červnu účastnit společně se žáky třídy Septima A – 3.K.

8. Zameškané hodiny v předmětu TV je třeba si nahradit přednostně

v tělocvičně v hodinách tělesné výchovy, přednostně dne 28.4.2017,

případně po domluvě s ředitelkou školy na zahradě či jiným způsobem.

9. Náhradní zkoušení každého předmětu je zpoplatněno, platba 400 Kč je

splatná předem. Maturitní zkouška v podzimním termínu z důvodu neuzavření

klasifikace v řádném termínu je zpoplatněna částkou 3000 Kč.

10. Opravné zkoušky budou vypsány v posledním týdnu srpna, informace bude

podána žákům prostřednictvím iŠkoly. O případné opakování ročníku nutno

písemně požádat ředitele školy.

Brno 26. 4.2017

TŘÍDNÍ UČITEL: LUCIE ČERNÁ
18.4.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Informativní zpráva)
Hygienické opatření
Upozorňujeme žáky a rodiče, že se ve škole u jedné žákyně vyskytly vši. Dbejte proto prosím zvýšenou pozornost vlasům žáků.
5.4.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Geokešing
Dne 12.4.2017 se žáci 2K zúčastní geokešingu. Během 3. hodiny se přesunou na zahradu, kde zahájí vycházku po Bílé hoře spolu s třídami 1.A, 5.AK, 6.AK (4.,5. hodina, je pravděpodobné časové prodloužení do 6 hodiny). Dozor M. Hadamová, I.P.Dvořáková
Sebou jídlo a pití, pracovní oblečení, pevná obuv, psací potřeby.
5.4.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Exkurze Fait gallery
Dne 11.4.2017 se žáci 5.AK, 1.K, 6.AK, 2.K zúčastní exkurze do Fait gallery v Brně. Pedagogický dozor F. Dvořák, Z. Hennebergová.
21.3.2017, vložil Hadamová Markéta (Informativní zpráva)
Projekt
V pátek dne 24.3. se třídy 2K, Sexta A, 4K a Oktáva A zúčastní projektu k Evropské Unii. Projekt navazuje na projekt "navrhni projekt". Projekt proběhne 6. vyučovací hodinu (12.45 -13.30) ve třídě 8.AK. Pedagogický dohled L. Bartková
21.3.2017, vložil Pisková Dvořáková Irena (Důležitá zpráva)
Beseda s policisty
V pátek dne 24.3. se třídy 3.K a Septima A zúčastní besedy s policisty. Sraz v 8 h na ulici Běhounská 1, návrat do školy na 3. vyučovací hodinu. Pedagogický dohled I. Dvořáková
20.3.2017, vložil Doležal Přemysl (Informativní zpráva)
Přednáška na téma krizový management
Ve středu 22. 3. 2017 se třída 3.K zúčastní přednášky na téma Krizový management na Požární stanici Lidická. Místo srazu před Požární stanicí, adresa: Lidická 61, čas srazu je 8.45 hod. Žáci začínají středeční výuku přednáškou v terénu, po skončení akce se žáci s doprovodem vracejí zpět do školy, kde dále pokračují ve výuce. Plánový návrat je na 5. vyučovací hodinu.

Pedagogický dohled: Ing. R. Skýpalová, Ph.D. a Ing. P. Doležal,
9.3.2017, vložil Doležal Přemysl (Informativní zpráva)
Časopis FORBES
Vážené žákyně, vážení žáci,

díky nově navázané spolupráci s partnerem vydávajícím časopis Forbes, si můžete vypůjčit některé z čísel časopisu z posledních dvou ročníků 2015/2016.

K dispozici jsou u pana profesora Svánovského.

{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/ssknih?stranka=2&zobraz=0&ida=5579162518378&zobrazeni=1
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému