LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
17.1.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Pozor! Změna v přihlašování na zkoušky z AJ
Vážení studenti distanční formy studia tříd 1.G, 2.G. 1.E, 1.F, 2.E, 2.,F, 3.E a 4.E,

vzhledem k odjezdu paní učitelky Mgr. Petry Haladové na stáž, se můžete na zkoušky ve dnech 21.1. a 28.1. 2020 hlásit u paní ředitelky RNDr. Evy Vokálové na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Radovan Mička, TU
17.1.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram a JZS maturitních zkoušek - jaro 2020
Doporučeno k přečtení:

V "Centrální DB" jsou ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v sekci "Maturant" dva nové dokumenty: Aktualizovaný "Harmonogram termínů k MZ - jaro 2020" a nově vydané JZS - jednotné zkušební schéma ke společné části MZ - jaro 2020.
16.1.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Vykonání odložených zkoušek za I. pololetí 2019-20
NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK ZA 1. POLOLETÍ

od 4. 2. do 24. 3. 2020

Informace pro žáky

Kombinovaná forma vzdělávání

Zkoušku jako náhradu za nevykonanou první dílčí zkoušku mohou žáci KS konat každé úterý počínaje 4. únorem 2020 vždy od 12.30 v ředitelně školy. Zájem o vykonání zkoušky oznámí ředitelce školy na její e-mailovou adresu minimálně 5 dní před plánovaným konáním zkoušky, (např. chce-li žák konat zkoušku 4. 2., oznámí tuto skutečnost ředitelce školy nejpozději 30. 1.), aby vyučující stihli připravit podklady ke zkoušce.

Každá zkouška v náhradním termínu je zpoplatněna částkou 350,- Kč, která se hradí před konáním zkoušky v sekretariátu školy.

Distanční forma vzdělávání

Žáci DIS si domlouvají náhradní termín zkoušky za 1. pololetí se svými vyučujícími na jejich e-mailových adresách a v termínech dle přiloženého přehledu, Emailové adresy vyučujících jsou umístěny v iškole v „Centrální DB“ ve složce „2 - Ostatní školní dokumenty“ v podložce „Student“ a dále „Seznamy učitelů“ a mohou je konat od úterý 4. 2. 2020 do úterý 24. 3. 2020 – viz tabulka "DIS - termíny zkoušek únor, březen 2020" umístěná v "Centrální DB" ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v podložce "Pro studenty".

V Praze dne 16. 1. 2020 RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
1.1.2020, vložil Koubek David (Důležitá zpráva)
Okruhy ke zkoušce INT - Koubek
V E-learningu máte k dispozici aktuální okruhy ke zkouškám z předmětu INT - vyučující David Koubek. Zatím pro 1. pololetí, 2. pololetí bude doplněno před zkouškovým obdobím na jaře.
20.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
změna e-mailové adresy
Upozorňuji na změnu e-mailové adresy paní učitelky Srbové
(viz soubor Přidělení učitelů 2019-2020)
19.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Pozor, pozor! Rozvrh hodin na dílčí zkoušky v lednu
Dílčí zkoušky v lednu 2020 se píší tak, že
7.1. je rozvrh Po
14.1. je rozvrh Út
21.1. je rozvrh St
Výše uvedené platí, ať už vypadá rozvrh v iškole jakkoliv!!
5.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Přípravné kurzy k maturitní zkoušce 2019-2020
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty v podložce "Maturant" nově soubor "MZ - přípravné kurzy k MZ 2019-2020".
Bližší informace o náplni kurzů Vám jistě podají příslušní vyučující.
5.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram MZ jaro 2020
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" nově soubor "MZ - Harmonogram termínů k MZ jaro 2020".
Pečlivě se seznamte s jeho obsahem a ŘIĎTE SE JÍM!
31.10.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Suplování a náhrady hodin 5.11. a 12.11. 2019
Změněno 11.11.
V "Centrální DB" je ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" v podsložce "Student" (resp. "Učitel") složka "Suplování a náhrady hodin 5.11. a 12.11. 2019" a v ní jsou informace o změnách rozvrhu na uvedená data.
(stejné informace jsou i ve složkách "3 - pro studenty" a "3 - pro učitele")
29.10.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny zkoušek leden 2020 pro žáky distanční formy vzdělávání
Vážení žáci.
V "Centrální DB" je ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" a ve složce "3 - pro studenty" přehled termínů všech učitelů pro vykonání zkoušek za I. pololetí 2019-2020 i s poučením, jak se ke zkouškám přihlásit.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému