LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
12.6.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Několik oznámení ředitelky školy (změny vyučujících, termíny zkoušek, vydávání vysvědčení, zahájení školního roku 2019/2020)
OZNÁMENÍ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DR. MATYSOVÉ

Paní učitelka Mgr. et Ing. Kamila Matysová, PhD., ukončí pracovní poměr se školou v červnu 2019.
Výuku předmětu AOK v 4.E přebírá Mgr. Haladová, výuku předmětu IEP v 3.E a 4.E a výuku předmětů APS a KSV přebírá Bc. Mikeš, DiS. a výuku předmětu NJ přebírá Mgr. Penková. Výuku předmětu CJL v 1.P přebírá Mgr. Kežlínková.
Na zkoušky z předmětů AOK, IEP, APS, KSV, CJL, a NJ se v srpnu hlaste k nově stanoveným vyučujícím.


TERMÍNY PRO DOPLNĚNÍ ZKOUŠEK ZA 1. A 2. POLOLETÍ - DODATEČNÉ ZKOUŠKY pro žáky distančního a kombinovaného studia

Doplnění zkoušek za 1. a 2. pololetí pro žáky distančního a kombinovaného studia všech tříd je možné v úterý 18. 6. a v úterý 25. 6. 2019 vždy od 13 do 17 hodin u ředitelky školy.
Zájemci o doplnění zkoušek za 1. nebo 2. pololetí požádají na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz ředitelku školy o dopsání zkoušek a uvedou požadované předměty, a to vždy nejdéle do pondělí 17. 6. nebo 24. 6. 2019.

Další a poslední termíny pro doplnění zkoušek za 1. a 2. pololetí tohoto školního roku na konci srpna jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu. Žáci kombinovaného studia se na zkoušky na konci srpna objednávají mailem u ředitelky školy. Žáci distančního studia se na zkoušky na konci srpna objednávají u svých vyučujících jednotlivých předmětů.

Mgr. Haladová - AJ, AOK - čtvrtek 29.8.2019 od 14 do 17 hodin
Mgr. Irnstetter - ŠJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
Mgr. Kežlínková - CJL - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Ing. Koubek - INT - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Mgr. Lisová - PKA, PUK - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
Ing. Liška - MAT, INT, ZPV - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Radovan Mička - MAT, MCV - čtvrtek 29.8.2019 od 13,30 do 17 hodin
Bc. Mikeš, DiS. - EKO, EKE, MAM, CHP, VSP, SDE, APS - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin
Mgr. Penková - NJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
PhDr. Rošická - RJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
Mgr. Srbová - ZEM, SVZ, OBN, DEJ, ZPV, SPK - čtvrtek 29.8.2019 od 14 do 17 hodin
JUDr. Stecker - PRA, CVP - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin
Ing. Zezulková - UCE, UCD, CVU, IEP - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin


VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vydání vysvědčení za školní rok 2018/2019 se uskuteční v ředitelně školy v pátek 28.6.2019 od 10 do 12 hodin.OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2018/2019 se uskuteční koncem srpna. Termíny opravných zkoušek budou žákům s jednou nebo dvěma nedostatečnými oznámeny mailem začátkem prázdnin.ZAHÁJENÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zahájení výuky ve školním roce 2019/2020 proběhne v úterý 3. září 2019.

Pro nově přijaté žáky proběhne od 13,00 hodin v multimediální učebně informativní schůzka o práci s elektronickým informačním systémem školy a o organizaci studia v průběhu školního roku.
V rámci kombinovaného studia poběží od úterý 3.9. od 14,40 hodin výuka podle rozvrhu.
Žáci distančního studia mohou zůstat ve škole a chodit do hodin na náslechy.
9.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Informace žákům KS k ukončení školního roku
Vážení žáci nižších ročníků než maturitních,

blahopřeji vám všem, kteří jste úspěšně zvládli učivo tohoto školního roku a prošli úspěšně všemi dílčími zkouškami.

Ostatní, kteří nemáte hodnocení za 1.pololetí nebo za 2. pololetí uzavřené, můžete si doplnit chybějící dílčí zkoušky u mě v kanceláři školy v úterý 14.5., 21.5. nebo 28.5., vždy od 14 do 17 hodin, na základě předchozího objednání mailem na mé emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Dalšími termíny pro doplnění chybějícího hodnocení je úterý 11.6. v časech zveřejněných v iškole u vašich vyučujících a potom koncem srpna. Srpnové termíny budou zveřejněny v červnu v iškole. V tyto dny se budou také konat opravné zkoušky z předmětů, ve kterých budete hodnoceni koncem června nedostatečně. Rozpis opravných a dodatečných zkoušek na konci srpna pro jednotlivé žáky bude zveřejněn v iškole začátkem července.

Vysvědčení za školní rok 2018/2019 bude vydáno v pátek 28. června 2019 od 10 do 12 hodin. Kdo si nestihne vysvědčení vyzvednout, obdrží ho začátkem nového školního roku.

Dodatky ke smlouvám o poskytování vzdělávání budou žákům nižších ročníků než maturitních zaslány na vaše mailové adresy vedením školy v průběhu června. Termíny pro úhradu školného budou stanoveny v dodatku, nejdéle však do poloviny července.

Zahájení školního roku 2019/2020 je v úterý 3. září 2019 ve 14,00 hodin.

Jakékoli dotazy k tomuto sdělení vám ráda zodpovím mailem na adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

V Praze dne 9. 5. 2019
1.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy k opravným a odloženým zkouškám a přihláškám k MZ termíny podzim 2019
Termíny pro doplnění hodnocení za školní rok 2018/2019 pro všechny ročníky kombinovaného i distančního studia:

úterý 7.5.2019 od 12,30 do 18,00 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 14.5., 21.5. a 28.5.2019 vždy od 14 do 17 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 11.6.2019 od 13 do 20,30 hodin u svých vyučujících po předchozím objednání na jejich emailových adresách

konec srpna - termíny budou přesně stanoveny v červnu

Źádost o opravné zkoušky dne 11.6.2019 podávají žáci maturitních ročníků na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz do 31.5.2019. Ostatní opravné zkoušky budou žákům maturitních ročníků stanoveny na konec srpna.

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2019 podávají povinně žáci maturitních ročníků, kteří neukončili úspěšně hodnocení v řádném termínu do 30. dubna, u p. Simona Vokála osobně nebo na emailové adrese simon.vokal@danae.cz v průběhu června, nejdéle však do úterý 25.6.2019.

5.2.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty bez možnosti přihlášení do systému
Veškeré informace potřebné k maturitní zkoušce najdete na této stránce, bez nutnosti přihlášení, v levém menu odkaz "Soubory".
30.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změna vyučujícího (Rosůlek - Srbová)
Od 2. pololetí převzala výuku předmětů po p. Mgr. Rosůlkovi paní Mgr. Kamila Srbová.

Pro upřesnění uvádím předměty, které od 1.2.2019 učí paní Mgr. Kamila Srbová:
1.P, 1.G - SVZ
2.P a 2.G - SVZ
1.F - SPK, DEJ, ZPV
2.D - OBN, DEJ, ZEM
3.E, 3.D - OBN, SPK

Upozorňuji proto žáky DIS, aby si náhradní termíny zkoušek domlouvali po mailu s Mgr. Kamilou Srbovou na emailové adrese kamila.srbova@danae.cz.
8.1.2019, vložil Mikeš Milan (Informativní zpráva)
Skripta Ekonomika - vybrané kapitoly
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning máte již zpřístupněna avizovaná aktuální skripta EKONOMIKA (vybrané kapitoly) určená k samostudiu.
S pozdravem
Milan Mikeš
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ (KS, DIS) - nové (aktuální) materiály k maturitě (samostudiu)
Vážené studentky, vážení studenti
v záložce E-learning máte zpřístupněny nové (aktuální) materiály k samostudiu (konkrétně k MO č. 2, 5, 6, 13, 15, 18, 23, 24).
Další materiály budu průběžně zveřejňovat (aktualizovat).
Přeji pevné nervy a hodně sil v "cílové rovince" :-)
M. Mikeš
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ - 4.D + 4.F (Statistika a demografie)
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning naleznete aktuální studijní materiály k předmětu Statistika a demografie.
S pozdravem
M. Mikeš
30.10.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Kontrola přípravy k MZ
Vážení studenti 2.P, 2.G, 4.D, 4.E,

do 12.11.2018 vyvěsí vyučující CJL Mgr. Kežlínková, vyučující AJ Mgr. Bergman do iskoly po třech zadáních písemné práce z CJL a AJ. Vyučující MAT p. Mička a Ing. Liška vyvěsí do iškoly do 12.11.2018 jedno zadání didaktického testu z MAT.

Povinností každého studenta kombinovaného studia a každého žáka distančního studia výše jmenovaných tříd je následující:
1) každý student si vybere jedno téma PP CJL, vypracuje ho a odevzdá nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.
2) každý student v souladu s výběrem volitelného maturitního předmětu (AJ nebo MAT), vypracuje a odevzdá jedno z témat PP z AJ (didaktický test z MAT) nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.

Hodnocení těchto prací se stane povinnou součástí hodnocení žáků v předmětech CJL, AJ a MAT v rámci 1. pololetí.

V rámci volitelných maturitních předmětů německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk zadávají vyučující práci v rámci vyučovacích hodin nebo konzultací.

30. 10. 2019 RNDr. Eva Vokálová
29.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Maturitní témata z jednotlivých předmětů
V "Centrální DB" v "2-ostatní školní dokumenty" v "Maturant" v "Maturitní témata z jednotlivých předmětů" jsou vložena maturitní témata všech předmětů OA, VSČ i POD pro školní část MZ 2019
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému