LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
7.9.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy pro všechny žáky školy
Ve "Centrální DB" je složkách "Pro studenty" a "Student" umístěno "Sdělení ředitelky školy" k začátku školního roku.
4.9.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Doporučená literatura
V "Centrální DB" byl do příslušných složek umístěn soubor obsahující doporučenou studijní literaturu pro všechny obory studia
1.9.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Rozvrh hodin pro žáky (a učitele) kombinované formy studia
V "Centrální DB" je v příslušných složkách k dispozici rozvrh hodin pro žáky a učitele kombinované formy studia a rozvržení konzultací a zkoušek v průběhu školního roku ("Úterky") i pro studenty DIS
27.8.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Maturitní zkouška - podzim 2019
Upozornění pro maturanty - MZ podzim 2019

Ústní maturitní zkouška a praktická maturitní zkouška v termínu podzim 2019 se koná následovně:
Praktická maturitní zkouška - úterý 10.9.2019 od 7,30 hodin
Ústní maturitní zkouška - víkend 14.9. a 15.9.2019

Přesný harmonogram ústní MZ a PMZ obdrží přihlášení maturanti na jejich emailové adresy začátkem září.
12.6.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Několik oznámení ředitelky školy (změny vyučujících, termíny zkoušek, vydávání vysvědčení, zahájení školního roku 2019/2020)
OZNÁMENÍ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DR. MATYSOVÉ

Paní učitelka Mgr. et Ing. Kamila Matysová, PhD., ukončí pracovní poměr se školou v červnu 2019.
Výuku předmětu AOK v 4.E přebírá Mgr. Haladová, výuku předmětu IEP v 3.E a 4.E a výuku předmětů APS a KSV přebírá Bc. Mikeš, DiS. a výuku předmětu NJ přebírá Mgr. Penková. Výuku předmětu CJL v 1.P přebírá Mgr. Kežlínková.
Na zkoušky z předmětů AOK, IEP, APS, KSV, CJL, a NJ se v srpnu hlaste k nově stanoveným vyučujícím.


TERMÍNY PRO DOPLNĚNÍ ZKOUŠEK ZA 1. A 2. POLOLETÍ - DODATEČNÉ ZKOUŠKY pro žáky distančního a kombinovaného studia

Doplnění zkoušek za 1. a 2. pololetí pro žáky distančního a kombinovaného studia všech tříd je možné v úterý 18. 6. a v úterý 25. 6. 2019 vždy od 13 do 17 hodin u ředitelky školy.
Zájemci o doplnění zkoušek za 1. nebo 2. pololetí požádají na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz ředitelku školy o dopsání zkoušek a uvedou požadované předměty, a to vždy nejdéle do pondělí 17. 6. nebo 24. 6. 2019.

Další a poslední termíny pro doplnění zkoušek za 1. a 2. pololetí tohoto školního roku na konci srpna jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu. Žáci kombinovaného studia se na zkoušky na konci srpna objednávají mailem u ředitelky školy. Žáci distančního studia se na zkoušky na konci srpna objednávají u svých vyučujících jednotlivých předmětů.

Mgr. Haladová - AJ, AOK - čtvrtek 29.8.2019 od 14 do 17 hodin
Mgr. Irnstetter - ŠJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
Mgr. Kežlínková - CJL - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Ing. Koubek - INT - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Mgr. Lisová - PKA, PUK - čtvrtek 29.8.2019 od 15,30 do 17
Ing. Liška - MAT, INT, ZPV - čtvrtek 29.8.2019 od 15 do 17 hodin
Radovan Mička - MAT, MCV - čtvrtek 29.8.2019 od 13,30 do 17 hodin
Bc. Mikeš, DiS. - EKO, EKE, MAM, CHP, VSP, SDE, APS - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin
Mgr. Penková - NJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
PhDr. Rošická - RJ - zájemci o zkoušku koncem srpna se hlásí u ředitelky školy na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz
Mgr. Srbová - ZEM, SVZ, OBN, DEJ, ZPV, SPK - čtvrtek 29.8.2019 od 14 do 17 hodin
JUDr. Stecker - PRA, CVP - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin
Ing. Zezulková - UCE, UCD, CVU, IEP - sobota 24.8.2019 od 10 do 13 hodin


VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vydání vysvědčení za školní rok 2018/2019 se uskuteční v ředitelně školy v pátek 28.6.2019 od 10 do 12 hodin.



OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Opravné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2018/2019 se uskuteční koncem srpna. Termíny opravných zkoušek budou žákům s jednou nebo dvěma nedostatečnými oznámeny mailem začátkem prázdnin.



ZAHÁJENÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zahájení výuky ve školním roce 2019/2020 proběhne v úterý 3. září 2019.

Pro nově přijaté žáky proběhne od 13,00 hodin v multimediální učebně informativní schůzka o práci s elektronickým informačním systémem školy a o organizaci studia v průběhu školního roku.
V rámci kombinovaného studia poběží od úterý 3.9. od 14,40 hodin výuka podle rozvrhu.
Žáci distančního studia mohou zůstat ve škole a chodit do hodin na náslechy.
1.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy k opravným a odloženým zkouškám a přihláškám k MZ termíny podzim 2019
Termíny pro doplnění hodnocení za školní rok 2018/2019 pro všechny ročníky kombinovaného i distančního studia:

úterý 7.5.2019 od 12,30 do 18,00 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 14.5., 21.5. a 28.5.2019 vždy od 14 do 17 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 11.6.2019 od 13 do 20,30 hodin u svých vyučujících po předchozím objednání na jejich emailových adresách

konec srpna - termíny budou přesně stanoveny v červnu

Źádost o opravné zkoušky dne 11.6.2019 podávají žáci maturitních ročníků na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz do 31.5.2019. Ostatní opravné zkoušky budou žákům maturitních ročníků stanoveny na konec srpna.

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2019 podávají povinně žáci maturitních ročníků, kteří neukončili úspěšně hodnocení v řádném termínu do 30. dubna, u p. Simona Vokála osobně nebo na emailové adrese simon.vokal@danae.cz v průběhu června, nejdéle však do úterý 25.6.2019.

5.2.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty bez možnosti přihlášení do systému
Veškeré informace potřebné k maturitní zkoušce najdete na této stránce, bez nutnosti přihlášení, v levém menu odkaz "Soubory".
30.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změna vyučujícího (Rosůlek - Srbová)
Od 2. pololetí převzala výuku předmětů po p. Mgr. Rosůlkovi paní Mgr. Kamila Srbová.

Pro upřesnění uvádím předměty, které od 1.2.2019 učí paní Mgr. Kamila Srbová:
1.P, 1.G - SVZ
2.P a 2.G - SVZ
1.F - SPK, DEJ, ZPV
2.D - OBN, DEJ, ZEM
3.E, 3.D - OBN, SPK

Upozorňuji proto žáky DIS, aby si náhradní termíny zkoušek domlouvali po mailu s Mgr. Kamilou Srbovou na emailové adrese kamila.srbova@danae.cz.
8.1.2019, vložil Mikeš Milan (Informativní zpráva)
Skripta Ekonomika - vybrané kapitoly
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning máte již zpřístupněna avizovaná aktuální skripta EKONOMIKA (vybrané kapitoly) určená k samostudiu.
S pozdravem
Milan Mikeš
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ (KS, DIS) - nové (aktuální) materiály k maturitě (samostudiu)
Vážené studentky, vážení studenti
v záložce E-learning máte zpřístupněny nové (aktuální) materiály k samostudiu (konkrétně k MO č. 2, 5, 6, 13, 15, 18, 23, 24).
Další materiály budu průběžně zveřejňovat (aktualizovat).
Přeji pevné nervy a hodně sil v "cílové rovince" :-)
M. Mikeš
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému