LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
14.7.2018, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
Oznámení termínů zkoušek v měsíci srpnu
Vážení studenti,

V Centrální databázi, ve složce "2 - OŠD", "Student" a dále ve složce "Soubory" na přihlašovací stránce máte soubor s přehledy termínů dodatečných rozdílových a opravných zkoušení jednotlivými vyučujícími na konci srpna.

Na dodatečné zkoušky přichází žáci v termínech dle odpovídajícího vyučujícího a po příchodu ke zkoušce se hlásí u vyučujícího.

Na opravné zkoušky přichází žáci v souladu se stanoveným harmonogramem a vyzvednou si v sekretariátu školy protokol o opravné zkoušce.


Opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky za školní rok 2017/2018 budou probíhat v těchto dnech:
sobota 25.8., středa 29.8. a čtvrtek 30.8.2018.

Připomínám, že žáci maturitních tříd 2.P, 2.G, 4.O a 4.F musí mít hodnocení za školní rok 2017/2018 uzavřeno nejdéle v těchto termínech na konci srpna stanovených ředitelkou školy. Prodloužení zkouškového období pro žáky maturitních tříd v souladu s platnou školskou legislativou možné není.

Ve výjimečných případech a na základě žádosti žáka může ředitelka školy povolit žákům nematuritních ročníků prodloužení zkouškového období nejdéle do úterý 18. 9. 2018.

Žáci, kteří chtějí zkoušky vykonat u vyučujících Mgr. Irnstetter (španělský jazyk), Mgr. Pavluchová (francouzský jazyk), Mgr. Penková (ruský jazyk), Mgr. Rošická (ruský jazyk), požádají o vykonání zkoušky u ředitelky školy a vyčkají sdělení termínu zkoušky.

Upozorňuji, že pan učitel Ing. Liška nebude na konci srpna ve škole přítomen z důvodu dovolené. Žáci, kteří chtějí konat dodatečné zkoušky z INT se hlásí ke zkouškám k Ing. Koubkovi. Zkoušky z MAT a ZPV budou žáci konat u ředitelky školy.
1.7.2018, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
Studentům, kteří byli k 29.6.2018 nehodnoceni nebo dostali nedostatečné z některých předmětů, zašle v průběhu července ředitelka školy mailem oznámení o termínech k doplnění chybějících zkoušek a termíny opravných zkoušek.

Tento harmonogram termínů pro doplnění chybějících, rozdílových a opravných zkoušek bude zveřejněn v průběhu července i na iškole.

Termíny pro vyzvednutí vysvědčení, vyřizování požadavků žáků a přijímání nových uchazečů ke studiu v červenci a srpnu 2018:
úterý 17. července od 10 do 12 hodin
sobota 25. srpna od 10 do 13 hodin
úterý 28. srpna od 14 do 18 hodin
středa 29. srpna od 12 do 16 hodin
čtvrtek 30. srpna od 12 do 16 hodin

Zahájení výuky pro stávající žáky školy se koná v úterý 4. září 2018 od 14,30 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Zahájení vyučování pro nově přijaté žáky se koná v úterý 4. září 2018 od 13,00 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Všem studentům i učitelům přejeme pěkné léto.
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
Radovan Mička, zástupce ředitelky školy a TU
Simon Vokál, organizační zástupce ředitelky školy
29.5.2018, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Maturitní vysvědčení pro třídu 2.P
Vážení maturanti 2.P, maturitní vysvědčení z posledního termínu jsme již obdrželi.
1.5.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Vývěska
V "Centrální DB" je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" nový soubor "Vývěska", kde jsou aktuální sdělení ředitelky školy k MZ a ukončení školního roku
3.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Upozornění pro maturanty k ukončení školního roku a k MZ jaro 2018
V Centrální DB je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" "Maturant" soubor "MZ-upozornění pro maturanty k ukončení školního roku a k MZ jaro 2018" - kde jsou důležité informace k výše uvedenému
1.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro zkoušky za II. pololetí žáků 1.G, 1.F, 3.E
V Centrální DB ve složce "2-ostatní školní dokumenty" "Student" jsou uloženy termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí určené pro žáky distanční formy studia. Mohou je ovšem využít i žáci ostatních ročníků a forem studia k doplnění nevykonaných zkoušek
18.3.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Připomenutí termínů
Několik informací k průběhu II. pololetí:
1) Třetí dílčí zkoušky se budou konat 3., 10. a 17. dubna
2) Čtvrté dílčí zkoušky se budou konat 15., 22. a 29. května (ty se netýkají žáků 2.P a 4.O)
3) Od 24. dubna dojde k úpravě rozvrhů
4) Na začátku května se vyučující dny, které vychází na státní svátky, přesunou na středy, bude se tedy vyučovat 2. a 9. května.
5) Po ukončení pravidelného vyučovaní (29.5.) bude možnost doplnit chybějící zkoušky 12.6. v době od 13.00 do 18.00 a poté až na konci srpna (29. a 30. 8)
6.3.2018, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Upozornění pro žáky maturitních tříd 2.P, 2.G, 4.O a 4.F k hodnocení za 2. pololetí školního roku 2017/2018
Na základě doporučení předmětové komise pro ekonomické a veřejnosprávní předměty ze dne 6. 3. 2018 budou třetí dílčí zkoušky a klasifikační zkoušky v předmětech ekonomika, ekonomie, marketing a management, chod podniku, účetnictví, právo a veřejná správa pojaty jako zkoušky “připouštěcí”. To znamená, že na konci 2. pololetí školního roku ve výše uvedených třídách budou úspěšně hodnoceni ti žáci, kteří uspějí u třetích dílčích zkoušek (v rámci kombinovaného studia) a u klasifikačních zkoušek (v rámci distančního studia) za 2. pololetí. Do zkoušek budou zakomponovány otázky z učiva 2. pololetí a otázky z maturitních témat v rámci daného předmětu.
26.2.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Důležité upozornění pro maturanty
Vážení studenti, v Centrální databázi se ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" v sekci "Maturant" objevily zásadní informace o maturitní zkoušce 2018 (seznam literárních děl, formulář na seznam četby a důležité upozornění ředitelky k MZ)
4.11.2017, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Klasifikování žáků kombinované formy studia na konci 1. pololetí (vyjasnění na základě dotazů žáků)
KS - důležité upozornění:

Pokud je žák povinen vypracovat v konkrétním předmětu úkoly (při absenci větší než 40%), pak je musí odevzdat do 31. 1. 2018. Podmínkou k uznání úkolu je jeho ohodnocení více než 50%.
Celkové hodnocení žáka v konkrétním předmětu bude uzavřeno až po vykonání obou dílčích zkoušek a odevzdání (opravení) všech úkolů.

Upřesnění:
Žák bude hodnocen na konci 1. pololetí v řádném termínu (tj. k 31. 1. 2018) v daném předmětu,
pokud vykoná nejpozději do 23. 1. 2018 obě dílčí zkoušky z předmětu a v případě, že jeho absence v předmětu bude k 23. 1. 2018 činit 40% a více, odevzdá všechny úkoly z předmětu nejpozději 2. 1. 2018.

Nejzazší termín pro odevzdání úkolů do systému iškola je však stanoven na 30. 1. 2018. Poté se možnost vložení úkolu zavře.
Pokud ani do té doby úkoly žák neodevzdá, bude každý neodevzdaný úkol vyučujícím hodnocen stupněm nedostatečný s 50% vahou.
Úlohy slouží pro procvičení a doplnění učiva za pololetí, proto je jejich odevzdání vyučujícím vyžadováno a neodevzdání úkolu je pak hodnoceno jako nepochopení učiva.

Žák nehodnocený k 31. 1. 2018 bude mít možnost doplnit si chybějící zkoušku(y) z předmětu v rámci 2. pololetí, nejpozději však v červnu v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud ani to žák nesplní, učivo za 1. pololetí se stává součástí zkoušky za 2. pololetí.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému