LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
20.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
změna e-mailové adresy
Upozorňuji na změnu e-mailové adresy paní učitelky Srbové
(viz soubor Přidělení učitelů 2019-2020)
19.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Pozor, pozor! Rozvrh hodin na dílčí zkoušky v lednu
Dílčí zkoušky v lednu 2020 se píší tak, že
7.1. je rozvrh Po
14.1. je rozvrh Út
21.1. je rozvrh St
Výše uvedené platí, ať už vypadá rozvrh v iškole jakkoliv!!
5.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Přípravné kurzy k maturitní zkoušce 2019-2020
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty v podložce "Maturant" nově soubor "MZ - přípravné kurzy k MZ 2019-2020".
Bližší informace o náplni kurzů Vám jistě podají příslušní vyučující.
5.11.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram MZ jaro 2020
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" nově soubor "MZ - Harmonogram termínů k MZ jaro 2020".
Pečlivě se seznamte s jeho obsahem a ŘIĎTE SE JÍM!
31.10.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Suplování a náhrady hodin 5.11. a 12.11. 2019
Změněno 11.11.
V "Centrální DB" je ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" v podsložce "Student" (resp. "Učitel") složka "Suplování a náhrady hodin 5.11. a 12.11. 2019" a v ní jsou informace o změnách rozvrhu na uvedená data.
(stejné informace jsou i ve složkách "3 - pro studenty" a "3 - pro učitele")
29.10.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny zkoušek leden 2020 pro žáky distanční formy vzdělávání
Vážení žáci.
V "Centrální DB" je ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" a ve složce "3 - pro studenty" přehled termínů všech učitelů pro vykonání zkoušek za I. pololetí 2019-2020 i s poučením, jak se ke zkouškám přihlásit.
29.10.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Označení odevzdávaných úkolů
Žádám všechny žáky, kteří odesílají úkoly, aby věnovali náležitou pozornost označení úkolů. Ve školním řádu je stanoveno:
Žák odevzdá úkol formou zpětného vložení do úkolového modulu EIS, ze kterého si úlohu odebral. Jako název souboru výše
zmíněného úkolu žák uvede zkratku předmětu, číslo úkolu, své jméno a ročník.
Příklad: PRA č.6 Novák 3.D
Zejména pokud posíláte úkol obsahující více naskenovaných stran, je nutné jednotlivé strany podepsat a očíslovat.
Děkuji. Mička
13.10.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Přihlášení k Maturitní zkoušce - jaro 2020
INFORMACE PRO MATURANTY

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE V TERMÍNU JARO 2020

Přihlášku k MZ jaro 2020 mají povinnost podat všichni žáci maturitních ročníků, tj. tříd 2.P, 2. G, 4. D a 4. E.
Přihlášku k MZ jaro 2020 je možné podat osobně ve škole nebo elektronicky na emailové adrese simon.vokal@danae.cz.

Osobní podání přihlášky k MZ jaro 2020 proběhne ve škole u p. Simona Vokála v těchto termínech:
úterý 5. 11. 2019, 12. 11. 2019 a 19. 11. 2019, vždy od 14 do 18 hodin a v úterý 26. 11. 2019 od 14 do 16 hodin.

Doporučený nejzazší termín pro podání přihlášek elektronickou cestou na emailové adrese simon.vokal@danae.cz všech žáků maturitních ročníků k MZ jaro 2020 je pátek 29. 11. 2019.

Žáci s PUP (uzpůsobením podmínek) pro konání MZ společně s přihláškou odevzdají vedení školy i posudek z pedagogicko-psychologické poradny společně s přihláškou k MZ.

Seznam poraden najdete na adrese:

http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolska-poradenska-zarizeni
(pod mapou si zaškrtněte jen "ŠPZ oprávněné k uzpůsobení MZ a PŘ")


Začátkem prosince 2019 vedení školy zašle mailem všem žákům, kteří v listopadu 2019 podali přihlášku k MZ jaro 2020, výpis z přihlášky k MZ jaro 2020.
Tento výpis z přihlášky mají všichni maturanti povinnost si převzít, zkontrolovat údaje uvedené na výpisu, podepsat a zaslat zpět mailem na adresu simon.vokal@danae.cz nejdéle do pondělí 16. 12. 2019.

Poznámka:
Informace k termínům a organizaci MZ jaro 2020 budou maturantům zveřejněny v iškole v průběhu ledna 2020.
30.9.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Nové dokumenty (k maturitní zkoušce 2020)
V "Centrální DB" jsou ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" aktuální dokumenty týkající se maturitní zkoušky 2020 (rozhodnutí o konání, maturitní otázky z jednotlivých předmětů a seznam literárních děl)
17.9.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Opatření vedení školy
V úterý 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 12.11. a 19.11.2019 vždy od 13,45 do 14,30 hodin bude probíhat výklad učiva k maturitní zkoušce z CJL. Vyučovací hodiny jsou určeny především pro žáky 2.P, ale mohou je navštěvovat i žáci maturitních tříd 2.G, 4.D a 4.E.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému