LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
9.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Informace žákům KS k ukončení školního roku
Vážení žáci nižších ročníků než maturitních,

blahopřeji vám všem, kteří jste úspěšně zvládli učivo tohoto školního roku a prošli úspěšně všemi dílčími zkouškami.

Ostatní, kteří nemáte hodnocení za 1.pololetí nebo za 2. pololetí uzavřené, můžete si doplnit chybějící dílčí zkoušky u mě v kanceláři školy v úterý 14.5., 21.5. nebo 28.5., vždy od 14 do 17 hodin, na základě předchozího objednání mailem na mé emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Dalšími termíny pro doplnění chybějícího hodnocení je úterý 11.6. v časech zveřejněných v iškole u vašich vyučujících a potom koncem srpna. Srpnové termíny budou zveřejněny v červnu v iškole. V tyto dny se budou také konat opravné zkoušky z předmětů, ve kterých budete hodnoceni koncem června nedostatečně. Rozpis opravných a dodatečných zkoušek na konci srpna pro jednotlivé žáky bude zveřejněn v iškole začátkem července.

Vysvědčení za školní rok 2018/2019 bude vydáno v pátek 28. června 2019 od 10 do 12 hodin. Kdo si nestihne vysvědčení vyzvednout, obdrží ho začátkem nového školního roku.

Dodatky ke smlouvám o poskytování vzdělávání budou žákům nižších ročníků než maturitních zaslány na vaše mailové adresy vedením školy v průběhu června. Termíny pro úhradu školného budou stanoveny v dodatku, nejdéle však do poloviny července.

Zahájení školního roku 2019/2020 je v úterý 3. září 2019 ve 14,00 hodin.

Jakékoli dotazy k tomuto sdělení vám ráda zodpovím mailem na adrese eva.vokalova@danae.cz nebo telefonicky na čísle 602 360 166.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

V Praze dne 9. 5. 2019
7.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
"Ústrojová kázeň"
“K ústní MZ se hodí společenský či elegantní vycházkový oděv."
5.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
MZ - ústní - jaro 2019
V Centrální DB jsou ve složce "2-ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" termíny ústní maturitní zkoušky pro jednotlivé žáky - jaro 2019
1.5.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy k opravným a odloženým zkouškám a přihláškám k MZ termíny podzim 2019
Termíny pro doplnění hodnocení za školní rok 2018/2019 pro všechny ročníky kombinovaného i distančního studia:

úterý 7.5.2019 od 12,30 do 18,00 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 14.5., 21.5. a 28.5.2019 vždy od 14 do 17 hodin u ředitelky školy po předchozím objednání na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz

úterý 11.6.2019 od 13 do 20,30 hodin u svých vyučujících po předchozím objednání na jejich emailových adresách

konec srpna - termíny budou přesně stanoveny v červnu

Źádost o opravné zkoušky dne 11.6.2019 podávají žáci maturitních ročníků na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz do 31.5.2019. Ostatní opravné zkoušky budou žákům maturitních ročníků stanoveny na konec srpna.

Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2019 podávají povinně žáci maturitních ročníků, kteří neukončili úspěšně hodnocení v řádném termínu do 30. dubna, u p. Simona Vokála osobně nebo na emailové adrese simon.vokal@danae.cz v průběhu června, nejdéle však do úterý 25.6.2019.

16.4.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy ke konání odložených a opravných zkoušek
INFORMACE PRO ŽÁKY VŠECH TŘÍD
ŽÁCI 2. D, 3. D a 1. P – tj. žáci nematuritních tříd KS:
Ti z vás, kteří nemáte vykonané dílčí zkoušky za 1. nebo 2. pololetí školního roku 2018/2019, si můžete domluvit s ředitelkou školy mailem termín pro doplnění chybějící dílčí zkoušky a zkoušku vykonat do konce května vždy v úterý odpoledne nebo 11. 6. 2019 u svých vyučujících.
ŽÁCI 1. G, 1. F A 3. E – tj. žáci nematuritních tříd DIS:
Ti z vás, kteří nemáte vykonané zkoušky za 1. nebo 2. pololetí školního roku 2018/2019, si sjednejte termín pro doplnění chybějících zkoušek se svými vyučujícími mailem v termínech úterý 30. 4. 2019 a úterý 7. 5. 2019 nebo úterý 11. 6. 2019.
ŽÁCI 2. P, 2. G, 4. D A 4. E – tj. žáci maturitních tříd:
Ti z vás, kteří nemáte ukončené 1. nebo 2. pololetí školního roku, můžete vykonat chybějící dílčí zkoušky a opravné zkoušky po předchozím emailovém oznámení ředitelce školy
v úterý 11. června 2019 od 13 do 20 hodin u svých vyučujících.
Opravné zkoušky žáků maturitních ročníků schvaluje na základě Vaší emailové žádosti, kterou adresujete na mailovou adresu eva.vokalova@danae.cz do 31. 5. 2019 a termín opravné zkoušky stanoví ředitelka školy.
Poté budete mít možnost konat dodatečné a opravné zkoušky koncem srpna 2019. Termíny zkoušení jednotlivých vyučujících budou zveřejněny v červnu.
V Praze dne 16. 4. 2019
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
25.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Organizace PMZ, pravidla pro hodnocení MZ
V "Centrální DB" jsou ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" a v podsložce "Maturant" nové soubory:
Organizace PMZ 23.4.2019 - se jmény
Hodnocení MZ
14.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí pro žáky nematuritních ročníků DIS
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Student" soubor obsahující termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí.
Tyto termíny lze využít i k doplnění zkoušek za I. pololetí a to i pro žáky KS
7.3.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění ředitelky školy k časovému rozvrhu MZ - jaro 2019
Upozornění pro maturanty ohledně termínů maturitních zkoušek a další informace k průběhu MZ jaro 2019:

do úterý 26.3 2019 odevzdají všichni maturanti seznamy četby. V tom případě budou zkontrolovány vyučující CJL. Seznamy četby odevzdané po tomto termínu kontrolou neprojdou. Pokud odevzdáte seznam četby nesprávně sestavený, losujete ze všech 60 zveřejněných děl. Kontrola seznamu četby, který odevzdáte, předchází této nepříjemnosti.

Ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsou MŠMT vypsány termíny státní části MZ - PP CJL a PP cizí jazyky. Pozvánky jste všichni obdrželi mailem. Sraz všech maturantů ve škole je nejdéle půl hodiny před oficiálním zahájením.

V úterý 23. 4. 2019 se koná praktická maturitní zkouška písemnou formou z odborných předmětů. Sraz všech maturantů v 7,00 hodin ve škole. Maturanti budou rozděleni po skupinách - přesný rozpis skupin bude viset na nástěnce nejdéle v den konání PMZ.

V průběhu PMZ je zakázáno používat mobil a jakékoli jiné pomůcky než ty, které stanoví vyučující odborných předmětů. V průběhu PMZ je možné si vzít a mít na pracovním stole občerstvení. Maturanti budou rozsazeni do lavic jednotlivě a budou vyzvání dozorem k dodržení naprostého klidu při práci.

V souladu s platnou školskou legislativou platí, že žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny její části. V případě PMZ to znamená, že maturant vykoná PMZ úspěšně, pokud vykoná úspěšně zkoušku z obou předmětů (tj. v oboru VSČ z EKO i PRA a v oboru OA a POD z EKO i UCE).

Praktické maturitní zkoušky jsou povinni se zúčastnit všichni žáci maturitních tříd, kteří jsou přihlášeni k MZ na jaře 2019.

Očekávám, že ve vlastním zájmu se všichni maturanti, kteří se nechtějí PMZ zúčastnit, předem omluví ředitelce školy na její emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. V den konání a do tří dnů po konání PMZ bude akceptována pouze omluva v podobě pracovní neschopnosti maturanta. V opačném případě může být absence u PMZ evidována jako neomluvená neúčast a tedy dojde k propadnutí řádného termínu maturitní zkoušky.

Ke státní části MZ konané ve dnech 2. a 3. 5. 2019 a k ústní MZ v jarním termínu 2019 budou připuštěni pouze ti žáci, kteří k 30. 4. 2019 řádně ukončí vzdělávání v maturitním ročníku úspěšným absolvováním maturitního ročníku. Ostatní se hlásí na podzimní termín MZ - přihlášky se podávají v souladu s platnou školskou legislativou do 25. 6. 2019.

Ústní maturitní zkoušky jsou stanoveny od 16. 5. do 4. 6. 2019. Jejich pravděpodobné termíny jsou:

obor vzdělání POD a OA - pátek až neděle 17. 5. - 19. 5. 2019

obor vzdělání VSČ - pátek až neděle 24. 5. - 26. 5. 2019.

Přesný rozpis bude zveřejněn do 6. 5. 2019 na základě počtu žáků, kteří úspěšně ukončí v řádném termínu maturitní ročník a počtu omluvených žáků.

Omluvy k ústní části MZ předem zasílejte ředitelce školy. Omluvy podané v den konání ústní MZ a do tří dnů od konání ústní MZ doložte pracovní neschopností. Jiné omluvy nebudou akceptovány a propadá vám termín MZ.

Opravné a dodatečné zkoušky žáků maturitních ročníků budou probíhat 11. 6. 2019 a koncem srpna. Maturitní ročník musí žák úspěšně ukončit do 31. 8. 2019 v termínech stanovených vedením školy, nikoli v termínech, které vyhovují žákovi.
5.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy ke změně vyučujícího
S platností od 1. 3. 2019 se stává vyučující anglického jazyka paní Mgr. Petra Haladová. Má emailovou adresu petra.haladova@danae.cz. Všichni žáci distančního studia, kteří mají zájem o vykonání zkoušky z anglického jazyka za 1. nebo 2. pololetí, se u Mgr. Haladové přihlásí na její emailové adrese a dohodnou si s ní termín zkoušky.
Pana Mgr. Bergmana již nekontaktujte, jeho působení na naší škole je již definitivně ukončeno.

Francouzský jazyk přebírá u vybraných žáků 2.D a 3.D, kteří mají stanoven francouzský jazyk jako druhý cizí jazyk, paní Mgr. Eva Turanová. Informace o kontaktu a formě spolupráce Mgr. Turanové s naší školou získáte u ředitelky školy, RNDr. Evy Vokálové.
5.2.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Výuka AJ ve 2.P ve dnech 19.2. a 12.3. 2019
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 19. 2. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 26. 2. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 12. 3. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 19. 3. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
V průběhu volných hodin dne 19.2. a 12.3.2019 si mohou žáci zpracovávat úkoly zveřejněné vyučujícím Mgr. Bergmanem v iškole.
Termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P zůstává nezměněn. Tj. řádný termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P je stanoven v souladu s rozvrhem na úterý 2. 4. 2019 od 15,35 do 17,15 hodin.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému