LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
11.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Informace k praktické MZ (24. dubna 2018)
V "Centrální DB" se složce "2-ostatní školní dokumenty" je ve složce "Maturant" informace o rozdělení žáků a průběhu praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
3.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Upozornění pro maturanty k ukončení školního roku a k MZ jaro 2018
V Centrální DB je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" "Maturant" soubor "MZ-upozornění pro maturanty k ukončení školního roku a k MZ jaro 2018" - kde jsou důležité informace k výše uvedenému
1.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro zkoušky za II. pololetí žáků 1.G, 1.F, 3.E
V Centrální DB ve složce "2-ostatní školní dokumenty" "Student" jsou uloženy termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí určené pro žáky distanční formy studia. Mohou je ovšem využít i žáci ostatních ročníků a forem studia k doplnění nevykonaných zkoušek
1.4.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Upravený rozvrh platný od 24.4.2018
Do Centrální DB do složky "2-ostatní školní dokumenty" a podložky "Student" byl uložen nový rozvrh platný pro poslední dva vyučovací cykly - tedy od 24.4.2018
27.3.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změny rozvrhu a termínů přípravných kurzů z PRA (k MZ) v důsledku pracovních překážek na straně pana Steckera (PRA)
Z důvodu pracovní překážky na straně JUDr. Steckera jsou dne 27.3.2018 odvolány poslední dvě vyučovací hodiny ve třídě 2.P.
Náhrada těchto vyučovacích hodin proběhne v úterý 3.4.2018 od 20,00 do 21,30 hodin.

Zároveň odvolávám přípravný kurz, plánovaný na středu 4.4.2018 z důvodu osobní překážky na straně JUDr. Steckera. Náplň kurzu bude shrnuta do dvou vyučovacích hodin v úterý 3.4.2018 od 20,00 do 21,30 hodin. JUDR. Stecker v těchto vyučovacích hodinách přednese první polovinu maturitních témat (jako původní náplň kurzu dne 4.4.2018). Tyto dvě vyučovací hodiny doporučuji všem žákům tříd 2.P, 2.G, 4.O a 4.F a jsou tedy náhradou za kurz ze dne 4.4.2018.

Přípravný kurz ve středu dne 11.4.2018 se koná od 15,30 do 19,00 hodin, tedy v původně plánovaném termínu a je určen žákům maturitních tříd 2.P, 2.G, 4.O a 4.F. Obsahem kurzu bude přednáška na témata druhé poloviny maturitních témat.

V Praze dne 27.3.2018, RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
18.3.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Připomenutí termínů
Několik informací k průběhu II. pololetí:
1) Třetí dílčí zkoušky se budou konat 3., 10. a 17. dubna
2) Čtvrté dílčí zkoušky se budou konat 15., 22. a 29. května (ty se netýkají žáků 2.P a 4.O)
3) Od 24. dubna dojde k úpravě rozvrhů
4) Na začátku května se vyučující dny, které vychází na státní svátky, přesunou na středy, bude se tedy vyučovat 2. a 9. května.
5) Po ukončení pravidelného vyučovaní (29.5.) bude možnost doplnit chybějící zkoušky 12.6. v době od 13.00 do 18.00 a poté až na konci srpna (29. a 30. 8)
6.3.2018, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Upozornění pro žáky maturitních tříd 2.P, 2.G, 4.O a 4.F k hodnocení za 2. pololetí školního roku 2017/2018
Na základě doporučení předmětové komise pro ekonomické a veřejnosprávní předměty ze dne 6. 3. 2018 budou třetí dílčí zkoušky a klasifikační zkoušky v předmětech ekonomika, ekonomie, marketing a management, chod podniku, účetnictví, právo a veřejná správa pojaty jako zkoušky “připouštěcí”. To znamená, že na konci 2. pololetí školního roku ve výše uvedených třídách budou úspěšně hodnoceni ti žáci, kteří uspějí u třetích dílčích zkoušek (v rámci kombinovaného studia) a u klasifikačních zkoušek (v rámci distančního studia) za 2. pololetí. Do zkoušek budou zakomponovány otázky z učiva 2. pololetí a otázky z maturitních témat v rámci daného předmětu.
26.2.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Důležité upozornění pro maturanty
Vážení studenti, v Centrální databázi se ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" v sekci "Maturant" objevily zásadní informace o maturitní zkoušce 2018 (seznam literárních děl, formulář na seznam četby a důležité upozornění ředitelky k MZ)
13.11.2017, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Přípravné kurzy k PMZ a MZ
V Centrální DB je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" uložen seznam termínů přípravných kurzů k praktické maturitní zkoušce (PRA, UCE, EKO) a ústní MZ (CJL, AJ, PRA)
4.11.2017, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Klasifikování žáků kombinované formy studia na konci 1. pololetí (vyjasnění na základě dotazů žáků)
KS - důležité upozornění:

Pokud je žák povinen vypracovat v konkrétním předmětu úkoly (při absenci větší než 40%), pak je musí odevzdat do 31. 1. 2018. Podmínkou k uznání úkolu je jeho ohodnocení více než 50%.
Celkové hodnocení žáka v konkrétním předmětu bude uzavřeno až po vykonání obou dílčích zkoušek a odevzdání (opravení) všech úkolů.

Upřesnění:
Žák bude hodnocen na konci 1. pololetí v řádném termínu (tj. k 31. 1. 2018) v daném předmětu,
pokud vykoná nejpozději do 23. 1. 2018 obě dílčí zkoušky z předmětu a v případě, že jeho absence v předmětu bude k 23. 1. 2018 činit 40% a více, odevzdá všechny úkoly z předmětu nejpozději 2. 1. 2018.

Nejzazší termín pro odevzdání úkolů do systému iškola je však stanoven na 30. 1. 2018. Poté se možnost vložení úkolu zavře.
Pokud ani do té doby úkoly žák neodevzdá, bude každý neodevzdaný úkol vyučujícím hodnocen stupněm nedostatečný s 50% vahou.
Úlohy slouží pro procvičení a doplnění učiva za pololetí, proto je jejich odevzdání vyučujícím vyžadováno a neodevzdání úkolu je pak hodnoceno jako nepochopení učiva.

Žák nehodnocený k 31. 1. 2018 bude mít možnost doplnit si chybějící zkoušku(y) z předmětu v rámci 2. pololetí, nejpozději však v červnu v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud ani to žák nesplní, učivo za 1. pololetí se stává součástí zkoušky za 2. pololetí.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému