LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
15.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Dokumenty k maturitní zkoušce 2019
V "Centrální DB" je ve složce "2-Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" nově:
1. Rozhodnutí ředitelky o povinných a volitelných předmětech profilové části MZ
2. Seznam literárních děl k MZ z CJL s pokyny k volbě
3. Formulář na seznam četby
11.9.2018, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Nové dokumenty
V "Centrální DB" jsou nově vloženy ve složce "1-Základní pedagogické dokumenty" školní řády pro DIS a KS platné pro tento školní rok a ve složce "3-Pro studenty" tzv. uvítání, tedy krátké (ale důležité) sdělení ředitelky k začínajícímu školnímu roku. Vše velmi doporučuji k prostudování, vzhledem k tomu, že proti uplynulému školnímu roku dochází k důležitým změnám zejména v kombinované formě studia
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Přidělení učitelů
V Centrální DB je ve složce "3 - Pro studenty" soubor, ve kterém je přidělení učitelů k jednotlivým předmětům ve všech ročnících a formách studia i s jejich e-mailovými adresami pro komunikaci
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Rozvrhy hodin pro KS
V Centrální DB je ve složce "3 - Pro studenty" nově vložen rozvrh vyučovacích hodin pro žáky kombinované formy studia na školní rok 2018/2019. Dále je tamtéž kalendář školního roku 2018/2019
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Učebnice 2018-2019
V Centrální DB je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" v podložce "Student" soubor obsahující seznam doporučené studijní literatury pro všechny ročníky a všechna zaměření.
1.7.2018, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
Studentům, kteří byli k 29.6.2018 nehodnoceni nebo dostali nedostatečné z některých předmětů, zašle v průběhu července ředitelka školy mailem oznámení o termínech k doplnění chybějících zkoušek a termíny opravných zkoušek.

Tento harmonogram termínů pro doplnění chybějících, rozdílových a opravných zkoušek bude zveřejněn v průběhu července i na iškole.

Termíny pro vyzvednutí vysvědčení, vyřizování požadavků žáků a přijímání nových uchazečů ke studiu v červenci a srpnu 2018:
úterý 17. července od 10 do 12 hodin
sobota 25. srpna od 10 do 13 hodin
úterý 28. srpna od 14 do 18 hodin
středa 29. srpna od 12 do 16 hodin
čtvrtek 30. srpna od 12 do 16 hodin

Zahájení výuky pro stávající žáky školy se koná v úterý 4. září 2018 od 14,30 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Zahájení vyučování pro nově přijaté žáky se koná v úterý 4. září 2018 od 13,00 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Všem studentům i učitelům přejeme pěkné léto.
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
Radovan Mička, zástupce ředitelky školy a TU
Simon Vokál, organizační zástupce ředitelky školy
29.5.2018, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Maturitní vysvědčení pro třídu 2.P
Vážení maturanti 2.P, maturitní vysvědčení z posledního termínu jsme již obdrželi.
18.8.2017, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty v období Podzim 2017
Ústní zkoušky se konají ve dnech 11. - 15. 9. 2017 a harmonogram bude vyvěšen začákem září
25.7.2017, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Zahájení školního roku 2017/2018 a zahájení výuky
Pro stávající studenty školy začíná výuka ve školním roce 2017/2018 v úterý dne 5.9.2017 ve 14.40 hodin.

Pro nové žáky školy všech ročníků se koná zahájení školního roku 2017/2018 v úterý 5.9.2017 od 13.30 hodin.
Žáci budou hromadně seznámeni s elektronickým přístupem školy a jeho používáním, a proto je účast doporučena všem žákům distanční i kombinované formy vzdělávání.
Pro žáky kombinované formy vzdělávání následuje výuka od 14.40 hodin do 20.00 hodin
17.5.2017, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
INFORMACE PRO ŽÁKY VŠECH TŘÍD OPRAVNÉ A DODATEČNÉ ZKOUŠKY - ČERVEN 2017
Ti z vás, kteří nemáte ukončené hodnocení z některých předmětů za 1. nebo 2. pololetí školního roku 2016/2017, si můžete domluvit se svými vyučujícími termín dodatečné zkoušky a zkoušku vykonat.

Opravné zkoušky žáků maturitních ročníků schvaluje na základě Vaší emailové žádosti a termín opravné zkoušky stanoví ředitelka školy.

Dodatečné a opravné zkoušky můžete konat v následujících termínech: úterý 6. června 2017 od 14 do 17 hodin – u Ing. Kamily Matysové

úterý 13. června 2017 od 14 do 18 hodin – u všech ostatních vyučujících

Poté budete mít možnost konat dodatečné a opravné zkoušky v období od 28. do 30. srpna 2017.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému