LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
4.11.2017, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Klasifikování žáků distanční formy studia na konci prvního pololetí (vyjasnění na základě dotazů žáků)
DIS - důležité upozornění:

Žák je povinen vypracovat v každém předmětu všechny čtyři úkoly (přístupné v i-škole) a odevzdat je do 31. 1. 2018.
Podmínkou k uznání úkolu je jeho ohodnocení více než 50%.
Pokud žák v uvedeném termínu úkoly neodevzdá (nebo úkoly budou hodnoceny méně než 50%), budou všechny tyto úkoly hodnoceny stupněm nedostatečný a každé toto hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení v daném předmětu za I. pololetí.
Celkové hodnocení žáka v konkrétním předmětu bude uzavřeno až po vykonání zkoušky a odevzdání (opravení) všech úkolů.

Upřesnění:
Žák bude hodnocen na konci 1. pololetí v řádném termínu (tj. k 31. 1. 2018) v daném předmětu,
pokud vykoná nejpozději do 23. 1. 2018 zkoušku z předmětu a všechny úkoly z předmětu odevzdá nejpozději 2. 1. 2018.
Nejzazší termín pro odevzdání úkolů do systému iškola je však stanoven na 30. 1. 2018. Poté se možnost vložení úkolu zavře.
Pokud ani do té doby úkoly žák neodevzdá, bude každý neodevzdaný úkol vyučujícím hodnocen stupněm nedostatečný s 50% vahou.
Úlohy slouží pro procvičení a doplnění učiva za pololetí, proto je jejich odevzdání vyučujícím vyžadováno a neodevzdání úkolu je pak hodnoceno jako nepochopení učiva.

Žák nehodnocený k 31. 1. 2018 bude mít možnost doplnit si chybějící zkoušku z předmětu v rámci 2. pololetí, nejpozději však v červnu v termínu stanoveném ředitelkou školy. Pokud ani to žák nesplní, učivo za 1. pololetí se stává součástí zkoušky za 2. pololetí.
4.11.2017, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Nově vložené informace
V Centrální databázi se ve složce "2 - ostatní školní dokumenty" nově objevily termíny učitelů pro zkoušky studentů DIS i KS v lednu 2018, dále harmonogram celého školního roku a pro "maturanty" harmonogram činností souvisejících s maturitní zkouškou na jaře 2018
23.10.2017, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Formuláře na "Odbornou praxi"
V Centrální DB se ve složce "2-ostatní školní dokumenty" a podsložce "Pro studenty" objevily nové formuláře o vykonání odborné praxe (týká se studentů nematurujících ročníků). Odborná praxe je součástí osnov a žáci jsou z ní hodnoceni na vysvědčení za II. pololetí. Bližší informace dostanete v kanceláři školy.
30.9.2017, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Informace k maturitní zkoušce 2018
Vážení studenti, v Centrální databázi se ve složce "Soubory pro studenty a uchazeče" a "2 - ostatní školní dokumenty" objevily zásadní informace o maturitní zkoušce 2018 (Rozhodnutí ředitelky o odborných maturitních předmětech, seznam literatury v CJL a hlavně maturitní témata v odborných předmětech)
18.8.2017, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty v období Podzim 2017
Ústní zkoušky se konají ve dnech 11. - 15. 9. 2017 a harmonogram bude vyvěšen začákem září
25.7.2017, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Zahájení školního roku 2017/2018 a zahájení výuky
Pro stávající studenty školy začíná výuka ve školním roce 2017/2018 v úterý dne 5.9.2017 ve 14.40 hodin.

Pro nové žáky školy všech ročníků se koná zahájení školního roku 2017/2018 v úterý 5.9.2017 od 13.30 hodin.
Žáci budou hromadně seznámeni s elektronickým přístupem školy a jeho používáním, a proto je účast doporučena všem žákům distanční i kombinované formy vzdělávání.
Pro žáky kombinované formy vzdělávání následuje výuka od 14.40 hodin do 20.00 hodin
17.5.2017, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
INFORMACE PRO ŽÁKY VŠECH TŘÍD OPRAVNÉ A DODATEČNÉ ZKOUŠKY - ČERVEN 2017
Ti z vás, kteří nemáte ukončené hodnocení z některých předmětů za 1. nebo 2. pololetí školního roku 2016/2017, si můžete domluvit se svými vyučujícími termín dodatečné zkoušky a zkoušku vykonat.

Opravné zkoušky žáků maturitních ročníků schvaluje na základě Vaší emailové žádosti a termín opravné zkoušky stanoví ředitelka školy.

Dodatečné a opravné zkoušky můžete konat v následujících termínech: úterý 6. června 2017 od 14 do 17 hodin – u Ing. Kamily Matysové

úterý 13. června 2017 od 14 do 18 hodin – u všech ostatních vyučujících

Poté budete mít možnost konat dodatečné a opravné zkoušky v období od 28. do 30. srpna 2017.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému