LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
5.2.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty bez možnosti přihlášení do systému
Veškeré informace potřebné k maturitní zkoušce najdete na této stránce, bez nutnosti přihlášení, v levém menu odkaz "Soubory".
30.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změna vyučujícího (Rosůlek - Srbová)
Od 2. pololetí převzala výuku předmětů po p. Mgr. Rosůlkovi paní Mgr. Kamila Srbová.

Pro upřesnění uvádím předměty, které od 1.2.2019 učí paní Mgr. Kamila Srbová:
1.P, 1.G - SVZ
2.P a 2.G - SVZ
1.F - SPK, DEJ, ZPV
2.D - OBN, DEJ, ZEM
3.E, 3.D - OBN, SPK

Upozorňuji proto žáky DIS, aby si náhradní termíny zkoušek domlouvali po mailu s Mgr. Kamilou Srbovou na emailové adrese kamila.srbova@danae.cz.
8.1.2019, vložil Mikeš Milan (Informativní zpráva)
Skripta Ekonomika - vybrané kapitoly
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning máte již zpřístupněna avizovaná aktuální skripta EKONOMIKA (vybrané kapitoly) určená k samostudiu.
S pozdravem
Milan Mikeš
26.11.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram MZ a přípravné kurzy k MZ
V "Centrální DB" jsou vloženy dokumenty:
- Harmonogram MZ 2019
- Přípravné kurzy k MZ 2019
! Prostudujte !
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ (KS, DIS) - nové (aktuální) materiály k maturitě (samostudiu)
Vážené studentky, vážení studenti
v záložce E-learning máte zpřístupněny nové (aktuální) materiály k samostudiu (konkrétně k MO č. 2, 5, 6, 13, 15, 18, 23, 24).
Další materiály budu průběžně zveřejňovat (aktualizovat).
Přeji pevné nervy a hodně sil v "cílové rovince" :-)
M. Mikeš
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ - 4.D + 4.F (Statistika a demografie)
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning naleznete aktuální studijní materiály k předmětu Statistika a demografie.
S pozdravem
M. Mikeš
30.10.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
"Připouštěcí zkouška"
Vážení studenti 2.P, 2.G, 4.D, 4.E,

v rámci 1. pololetí nastudují všichni žáci v maturitních předmětech prvních 12 maturitních témat. Otázky z těchto MT budou součástí 1. dílčí zkoušky za 1. pololetí.

v rámci 2. pololetí nastudují všichni žáci v maturitních předmětech zbývající maturitní témata. Otázky ze všech maturitních témat budou součástí 2. dílčí zkoušky za 2. pololetí, tzv. připouštěcí zkoušky.

Připouštěcí zkoušky budou psát i studenti distančního studia.

Třída 4.D - maturitní předměty ekonomika, účetnictví, právo a veřejná správa.
Třída 4.E - maturitní předměty ekonomika, ekonomie, účetnictví a právo.
Třída 2.P a 2.G - maturitní předměty ekonomika, marketing a management, účetnictví a právo.

30. 10. 2019 RNDr. Eva Vokálová
30.10.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Kontrola přípravy k MZ
Vážení studenti 2.P, 2.G, 4.D, 4.E,

do 12.11.2018 vyvěsí vyučující CJL Mgr. Kežlínková, vyučující AJ Mgr. Bergman do iskoly po třech zadáních písemné práce z CJL a AJ. Vyučující MAT p. Mička a Ing. Liška vyvěsí do iškoly do 12.11.2018 jedno zadání didaktického testu z MAT.

Povinností každého studenta kombinovaného studia a každého žáka distančního studia výše jmenovaných tříd je následující:
1) každý student si vybere jedno téma PP CJL, vypracuje ho a odevzdá nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.
2) každý student v souladu s výběrem volitelného maturitního předmětu (AJ nebo MAT), vypracuje a odevzdá jedno z témat PP z AJ (didaktický test z MAT) nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.

Hodnocení těchto prací se stane povinnou součástí hodnocení žáků v předmětech CJL, AJ a MAT v rámci 1. pololetí.

V rámci volitelných maturitních předmětů německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk zadávají vyučující práci v rámci vyučovacích hodin nebo konzultací.

30. 10. 2019 RNDr. Eva Vokálová
29.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Maturitní témata z jednotlivých předmětů
V "Centrální DB" v "2-ostatní školní dokumenty" v "Maturant" v "Maturitní témata z jednotlivých předmětů" jsou vložena maturitní témata všech předmětů OA, VSČ i POD pro školní část MZ 2019
26.9.2018, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Sdělení ředitelky školy k 1.10.
V Centrální DB je ve složce "3-Pro studenty" důležité sdělení ředitelky školy ke studiu
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému