LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
30.10.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
"Připouštěcí zkouška"
Vážení studenti 2.P, 2.G, 4.D, 4.E,

v rámci 1. pololetí nastudují všichni žáci v maturitních předmětech prvních 12 maturitních témat. Otázky z těchto MT budou součástí 1. dílčí zkoušky za 1. pololetí.

v rámci 2. pololetí nastudují všichni žáci v maturitních předmětech zbývající maturitní témata. Otázky ze všech maturitních témat budou součástí 2. dílčí zkoušky za 2. pololetí, tzv. připouštěcí zkoušky.

Připouštěcí zkoušky budou psát i studenti distančního studia.

Třída 4.D - maturitní předměty ekonomika, účetnictví, právo a veřejná správa.
Třída 4.E - maturitní předměty ekonomika, ekonomie, účetnictví a právo.
Třída 2.P a 2.G - maturitní předměty ekonomika, marketing a management, účetnictví a právo.

30. 10. 2019 RNDr. Eva Vokálová
30.10.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Kontrola přípravy k MZ
Vážení studenti 2.P, 2.G, 4.D, 4.E,

do 12.11.2018 vyvěsí vyučující CJL Mgr. Kežlínková, vyučující AJ Mgr. Bergman do iskoly po třech zadáních písemné práce z CJL a AJ. Vyučující MAT p. Mička a Ing. Liška vyvěsí do iškoly do 12.11.2018 jedno zadání didaktického testu z MAT.

Povinností každého studenta kombinovaného studia a každého žáka distančního studia výše jmenovaných tříd je následující:
1) každý student si vybere jedno téma PP CJL, vypracuje ho a odevzdá nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.
2) každý student v souladu s výběrem volitelného maturitního předmětu (AJ nebo MAT), vypracuje a odevzdá jedno z témat PP z AJ (didaktický test z MAT) nejdéle dne 8.1.2019 ředitelce školy osobně nebo na mail.

Hodnocení těchto prací se stane povinnou součástí hodnocení žáků v předmětech CJL, AJ a MAT v rámci 1. pololetí.

V rámci volitelných maturitních předmětů německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk zadávají vyučující práci v rámci vyučovacích hodin nebo konzultací.

30. 10. 2019 RNDr. Eva Vokálová
29.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Maturitní témata z jednotlivých předmětů
V "Centrální DB" v "2-ostatní školní dokumenty" v "Maturant" v "Maturitní témata z jednotlivých předmětů" jsou vložena maturitní témata všech předmětů OA, VSČ i POD pro školní část MZ 2019
26.9.2018, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Sdělení ředitelky školy k 1.10.
V Centrální DB je ve složce "3-Pro studenty" důležité sdělení ředitelky školy ke studiu
15.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Dokumenty k maturitní zkoušce 2019
V "Centrální DB" je ve složce "2-Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Maturant" nově:
1. Rozhodnutí ředitelky o povinných a volitelných předmětech profilové části MZ
2. Seznam literárních děl k MZ z CJL s pokyny k volbě
3. Formulář na seznam četby
11.9.2018, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Nové dokumenty
V "Centrální DB" jsou nově vloženy ve složce "1-Základní pedagogické dokumenty" školní řády pro DIS a KS platné pro tento školní rok a ve složce "3-Pro studenty" tzv. uvítání, tedy krátké (ale důležité) sdělení ředitelky k začínajícímu školnímu roku. Vše velmi doporučuji k prostudování, vzhledem k tomu, že proti uplynulému školnímu roku dochází k důležitým změnám zejména v kombinované formě studia
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Přidělení učitelů
V Centrální DB je ve složce "3 - Pro studenty" soubor, ve kterém je přidělení učitelů k jednotlivým předmětům ve všech ročnících a formách studia i s jejich e-mailovými adresami pro komunikaci
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Rozvrhy hodin pro KS
V Centrální DB je ve složce "3 - Pro studenty" nově vložen rozvrh vyučovacích hodin pro žáky kombinované formy studia na školní rok 2018/2019. Dále je tamtéž kalendář školního roku 2018/2019
2.9.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Učebnice 2018-2019
V Centrální DB je ve složce "2-ostatní školní dokumenty" v podložce "Student" soubor obsahující seznam doporučené studijní literatury pro všechny ročníky a všechna zaměření.
1.7.2018, vložil Vokál Simon (Důležitá zpráva)
SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY
Studentům, kteří byli k 29.6.2018 nehodnoceni nebo dostali nedostatečné z některých předmětů, zašle v průběhu července ředitelka školy mailem oznámení o termínech k doplnění chybějících zkoušek a termíny opravných zkoušek.

Tento harmonogram termínů pro doplnění chybějících, rozdílových a opravných zkoušek bude zveřejněn v průběhu července i na iškole.

Termíny pro vyzvednutí vysvědčení, vyřizování požadavků žáků a přijímání nových uchazečů ke studiu v červenci a srpnu 2018:
úterý 17. července od 10 do 12 hodin
sobota 25. srpna od 10 do 13 hodin
úterý 28. srpna od 14 do 18 hodin
středa 29. srpna od 12 do 16 hodin
čtvrtek 30. srpna od 12 do 16 hodin

Zahájení výuky pro stávající žáky školy se koná v úterý 4. září 2018 od 14,30 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Zahájení vyučování pro nově přijaté žáky se koná v úterý 4. září 2018 od 13,00 hodin. Výuka podle rozvrhu proběhne od 14,40 do 20,00 hodin.

Všem studentům i učitelům přejeme pěkné léto.
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
Radovan Mička, zástupce ředitelky školy a TU
Simon Vokál, organizační zástupce ředitelky školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému