LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
5.2.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Výuka AJ ve 2.P ve dnech 19.2. a 12.3. 2019
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 19. 2. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 26. 2. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 12. 3. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 19. 3. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
V průběhu volných hodin dne 19.2. a 12.3.2019 si mohou žáci zpracovávat úkoly zveřejněné vyučujícím Mgr. Bergmanem v iškole.
Termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P zůstává nezměněn. Tj. řádný termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P je stanoven v souladu s rozvrhem na úterý 2. 4. 2019 od 15,35 do 17,15 hodin.
5.2.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty bez možnosti přihlášení do systému
Veškeré informace potřebné k maturitní zkoušce najdete na této stránce, bez nutnosti přihlášení, v levém menu odkaz "Soubory".
30.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změna vyučujícího (Rosůlek - Srbová)
Od 2. pololetí převzala výuku předmětů po p. Mgr. Rosůlkovi paní Mgr. Kamila Srbová.

Pro upřesnění uvádím předměty, které od 1.2.2019 učí paní Mgr. Kamila Srbová:
1.P, 1.G - SVZ
2.P a 2.G - SVZ
1.F - SPK, DEJ, ZPV
2.D - OBN, DEJ, ZEM
3.E, 3.D - OBN, SPK

Upozorňuji proto žáky DIS, aby si náhradní termíny zkoušek domlouvali po mailu s Mgr. Kamilou Srbovou na emailové adrese kamila.srbova@danae.cz.
22.1.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Povolené pomůcky a rozpis hodin pro společnou část MZ konané formou didaktického testu a písemné práce
Český jazyk a literatura:

Didaktický test – pouze psací potřeby
Písemná práce - Pravidla českého pravopisu
Ústní zkouška - seznam četby odevzdaný ke kontrole svým vyučujícím ČJL - je vlastně seznamem maturitních zadání ústní zkoušky


Matematika:

Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby (obyč. tužka, úhloměr, pravítko/trojúhelník, kružítko, šablony pro rýsování), propisovací tužka


Cizí jazyk:

Didaktický test – pouze psací potřeby
Písemná práce - slovník příslušného cizího jazyka bez přílohy věnované písemnému projevu
Ústní zkouška - žádné pomůcky


Dále je vložen soubor v CD Rozpis hodin pro společnou část MZ
21.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Náhradní termíny pro nevykonané zkoušky za I. pololetí pro DIS a KS
Pokyn pro vykonávání náhradních zkoušek za dílčí zkoušky, které žáci KS nestihli vykonat v lednových termínech a za zkoušky, které žáci DIS nevykonali do konce ledna.

Kombinované studium:
Zkoušku jako náhradu za nevykonanou dílčí zkoušku mohou žáci KS konat každé úterý počínaje 5. únorem 2019 vždy od 12.30 v ředitelně školy. Zájem o vykonání zkoušky oznámí ředitelce školy na její e-mailovou adresu minimálně 5 dní před plánovaným konáním zkoušky (např. chce-li žák konat zkoušku 5. 2. oznámí tuto skutečnost ředitelce školy nejpozději 31. 1.), aby vyučující stihli připravit podklady ke zkoušce.
Každá zkouška v náhradním termínu je zpoplatněna částkou 350,- Kč, která se hradí před konáním zkoušky v sekretariátu školy.

Distanční studium:
Žáci DIS si domlouvají náhradní termín zkoušky za 1. pololetí se svými vyučujícími na jejich e-mailových adresách, které jsou umístěny v iškole v „Centrální DB“ ve složce „2 - Ostatní školní dokumenty“ v podložce „Student“ a dále „Seznamy učitelů“ a mohou je konat od úterý 5. 2. 2019 do úterý 19. 3. 2019.

Termín zkoušky z RJ, ŠJ a FJ si žáci obou forem studia domlouvají s ředitelkou na její e-mailové adrese.
8.1.2019, vložil Mikeš Milan (Informativní zpráva)
Skripta Ekonomika - vybrané kapitoly
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning máte již zpřístupněna avizovaná aktuální skripta EKONOMIKA (vybrané kapitoly) určená k samostudiu.
S pozdravem
Milan Mikeš
26.11.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram MZ a přípravné kurzy k MZ
V "Centrální DB" jsou vloženy dokumenty:
- Harmonogram MZ 2019
- Přípravné kurzy k MZ 2019
! Prostudujte !
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ (KS, DIS) - nové (aktuální) materiály k maturitě (samostudiu)
Vážené studentky, vážení studenti
v záložce E-learning máte zpřístupněny nové (aktuální) materiály k samostudiu (konkrétně k MO č. 2, 5, 6, 13, 15, 18, 23, 24).
Další materiály budu průběžně zveřejňovat (aktualizovat).
Přeji pevné nervy a hodně sil v "cílové rovince" :-)
M. Mikeš
20.11.2018, vložil Mikeš Milan (Důležitá zpráva)
VSČ - 4.D + 4.F (Statistika a demografie)
Vážené studentky, vážení studenti,
v záložce E-learning naleznete aktuální studijní materiály k předmětu Statistika a demografie.
S pozdravem
M. Mikeš
4.11.2018, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Výzva ředitelky školy pro studenty posledních ročníků
Vážení studenti maturitních ročníků,

pro vaši informaci zveřejňuji důležitý odkaz o organizaci maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019, kterou zveřejnil CERMAT na webových stránkách www.novamaturita.cz.
https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/
MATURITA/Maturitn%C3%AD%20zpravodaj/Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf


Doporučuji, abyste si všichni tento odkaz řádně nastudovali.
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému