LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
22.6.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Vydávání vysvědčení
Vydávání maturitních vysvědčení:
úterý 23.6.2020 od 12 do 13 hodin a úterý 30.6.2020 od 10 do 13 hodin.

Vydávání ročníkových vysvědčení:
úterý 30.6.2020 od 10 do 13 hodin.
10.6.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy aktuálním maturantům

Sdělení maturantům v termínu jaro 2020:
Pokud maturant nevykonal úspěšně didaktický test (DT) z CJL nebo z cizího jazyka, neznamená to, že by nemohl jít k ústní části maturitní zkoušky z tohoto předmětu. Naopak, je výhodné vykonat i ústní část maturitní zkoušky. Tím maturant využije řádný termín maturitní zkoušky naplno. Když maturant ústní část maturitní zkoušky vykoná úspěšně, zbyde mu na podzim jen DT.

Přihlašování k MZ v termínu podzim 2020 provádějte u p. Simona Vokála na emailové adrese simon.vokal@danae.cz během června 2020. Můžete tak udělat i osobně po vykonání ústní maturitní zkoušky v červnu.
Ukončení přihlašování k MZ v termínu podzim 2020 je 25.7.2020.
7.6.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Oznámení - dodatky smluv
Oznámení ředitelky školy všem stávajícím žákům tříd 1.P, 1.G, 1.E, 1.F, 2.E, 2.F, 3.D a 3.E

Dodatky ke smlouvám o studiu pro školní rok 2020/2021 obdrží žáci mailem do pondělí 15. 6. 2020.

V Praze dne 7. 6. 2020

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
5.6.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Informace ředitelky školy o vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 pro žáky nematuritních ročníků
Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům tříd 1.P, 1.G, 1.E, 1.F, 2.E, 2.F, 3.E a 3.D vydáno v úterý 30.6.2020 od 10 do 12 hodin. Nebo pak si žáci mohou vysvědčení vyzvednout na začátku školního roku 2020/2021.
17.5.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Harmonogram ústních zkoušek - MZ jaro 2020
Vážení maturanti,
V Centrální databázi ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" je v sekci "Maturant" nově soubor obsahující rozpis termínů jednotlivých zkoušek ústní části MZ jaro 2020.
Ať se Vám daří. Radovan Mička
15.5.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek "MZ - jaro 2020"
Vážení maturanti přihlášení k MZ jaro 2020,

sděluji vám termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky jaro 2020.
Praktická maturitní zkouška písemnou formou:
čtvrtek 28.5.2020 - od 10.00 hodin PMZ oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání a 63-41-M/02 Obchodní akademie
čtvrtek 28.5.2020 - od 12.30 hodin PMZ oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy:
1.6.2020 - 8.00 DT MAT, 13.00 DT AJ
2.6.2020 - 8.00 DT CJL, 13.00 DT NJ, RJ, ŠJ

Ústní část maturitní zkoušky:
13.6., 14.6., 19.6., 20.6., 21.6. a 27.6.2020 vždy od rána do večera. Přesný rozpis jednotlivým žákům zašlu příští týden.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
V Praze dne 15.5.2020
11.5.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Způsob hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020
V "Centrální DB" je na úvodní stránce soubor "Mimořádné opatření - způsob hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020" - který je aktuálně platný!
6.5.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Informace ředitelky školy k hodnocení žáků nematuritních ročníků za 2. pololetí školního roku 2019-2020
Vážení studenti tříd 1.E, 1.F, 1.P, 1.G, 2.E, 2.F, 3.E a 3.D,

v pondělí dne 4.5.2020 jsem vám na vaše emailové adresy, které máte v systému iškola zveřejněny, zaslala samostatné práce č. 2 ke zpracování a odevzdání do neděle 7.6.2020. Pan učitel Mikeš vám samostatné práce č. 2 vložil do iškoly. Jde pouze o práce ze stěžejních předmětů, nikoli ze všech.

Prosím, zkontrolujte si, zda jste samostatné práce č. 2 obdrželi a třeba i společnými silami, s pomocí studijních materiálů a učebnic je v rámci vašich studijních možností vypracujte a zašlete mi na emailovou adresu korona.prace@danae.cz. Také jsem vám zaslala email s oznámením o vydání vyhlášky o hodnocení vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a včetně jejího vysvětlení.

Dle doporučení České školní inspekce ze dne 15.4.2020 mají být v období uzavření škol opakovány a upevňovány především znalosti z učiva 1. pololetí. Tomu odpovídaly samostatné práce č. 1, které máte odevzdat do neděle 31.5.2020. Na samostatných prácích č. 2 si můžete prověřit, jak zvládáte učivo, které už částečně zasahuje do 2. pololetí. Termín odevzdání samostatných prací č. 2 pouze ze stěžejních předmětů je do neděle 7.6.2020.

Pokud jste se studiu v rámci 1. pololetí příliš nevěnovali, dostáváte nyní výjimečnou příležitost projevit svoji studijní akivitu a ještě v rámci 2. pololetí si zajistit úspěšné hodnocení za tento školní rok. Záleží jen na vašem přístupu ke studiu. Pamatujte na to, že v rámci uplatnění na trhu práce budou nároky na vědomosti, znalosti a dovednosti uchazečů o zaměstnání a na jejich stupeň vzdělání stále stoupat. Požadavek na ukončené vzdělání minimálně na středoškolské úrovni se stane zásadní prioritou při výběru zaměstnanců. Ekonomický propad ve světě tyto argumenty ještě umocní.

Přeji vám všem hodně zdraví a hodně úspěchů ve studiu. Jakékoli dotazy vám ráda zodpovím na mé emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
4.5.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Informace ředitelky školy o konání konzultací a přípravných kurzů pro žáky maturitních ročníků
V Centrální DB je na úvodní straně nově soubor "Mimořádné opatření - rozpis konzultačních hodin pro žáky maturitních ročníků 2.5.2020". Pozorně prostudujte a postupujte dle pokynů
29.4.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Aktuální informace ředitelky školy
V "Centrální DB" je na úvodní stránce nově vložený soubor "Mimořádné opatření - informace pro žáky 28.4.2020", ve kterém jsou aktuální informace o průběhu studia do konce školního roku 2019-2020.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému