LoginHeslo
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
28. října 1390, Turnov, 51101
Telefon (sekretariát): (+420) 481 322 723, Telefon (ředitelna): (+420) 481 322 723
Vývěska
13.5.2020, vložil Doubrava Pavel (Informativní zpráva)
RÁMCOVÝ HARMONOGRAM NA ČERVEN 2020
Na webové stránce školy byl zveřejněný rámcový harmongram na červen 2020. Týká se především žáků posledního ročníku, protože stanovuje důležitá data závěrečných a maturitních zkoušek. Podrobné harmonogramy budou zveřejňovány postupně, až budou připraveny.
Vedení SZŠ Turnov
3.5.2020, vložil Doubrava Pavel (Informativní zpráva)
INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE Č. 5
Vážení rodiče a žáci posledního ročníku,
2. 5. 2020 vydalo Ministerstvo školství Metodický balíček, který se Vás také týká (odkaz zveřejňujeme na webové stránce školy). Konkrétně jde o osobní přítomnost žáků na vzdělávacích aktivitách po 11. 5. 2020, která je podmíněna odevzdáním podepsaného čestného prohlášení. Formulář čestného prohlášení je ke stažení na webové stránce školy včetně doplňujících informací, čeho konkrétně se prohlášení týká. Prosíme, abyste těmto informacím věnovali pozornost. Bez odevzdání vyplněného čestného prohlášení při příchodu NEBUDE ŽÁKOVI UMOŽNĚN VSTUP na vzdělávací aktivity.
Vedení SZŠ Turnov
17.4.2020, vložil Doubrava Pavel (Důležitá zpráva)
VYPNUTÍ VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU
Dobrý den všem,
správce sítě pan Vacarda opočekává masivní útoky na zdravotnická apod. zařízení v ČR. Proto dojde z preventivních důvodů k vypnutí vzdáleného přístupu ke školním datům na víkend, a to od dnešních 12.00 h. Pokud potřebujete s něčím pracovat, stáhněte si dokumenty do svého počítače. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace. Vedení SZŠ Turnov
1.4.2020, vložil Doubrava Pavel (Informativní zpráva)
VÝZVA
Vážení žáci, domov důchodců POHODA se potýká s akutním nedostatkem personálu. Proto by uvítal jakoukoliv pomoc z vašich řad. Pokud ještě nepomáháte a jste ochotni pomoci, volejte přímo ředitele DD Pohoda Bc. Jaroslava Cimbála. Tel. číslo 777767874.
Vedení SZŠ Turnov
17.3.2020, vložil Doubrava Pavel (Informativní zpráva)
ÚŘEDNÍ HODINY
Úřední hodiny po dobu karanténních opatření jsou stanoveny na pondělí 8 - 11 h.
12.3.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Vstup do školy (na domov mládeže), domácí příprava
Pokud si žáci potřebují vyzvednout učebnice ze šatních skříněk, případně z domova mládeže, je toto možné v pracovní dny v dopoledních hodinách. Objednaná strava všech žáků a zaměstnanců byla odhlášena.
Sledujte webové stránky školy a iškolu - budou zde průběžně zveřejňovány další informace a také učivo pro žáky.
12.3.2020, vložil Jandík Dalibor (Velmi důležitá zpráva)
Zrušení LVZ
Sdělujeme všem dotčeným pedagogům, rodičům a žákům 1. ročníku, že lyžařské zájezdy pro všechny třídy byly kvůli mimořádnému opatření MZ ČR zrušeny. Zálohy budou vráceny v plné výši.
Další informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy a v iškole podle toho, jak se je budeme sami dozvídat.
Vedení SZŠ Turnov
10.3.2020, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Zrušení výuky od 11. března 2020 do odvolání
Bezpečnostní rada státu s platností od středy
11. března 2020 rozhodla o zrušení výuky na základních, středních a vysokých školách. Uzavření platí na dobu neurčitou.
10.2.2020, vložil Marcínová Pavlína (Informativní zpráva)
členské příspěvky ČČK za rok 2020
Dne 6.2.2020 bylo strženo 200,- Kč z konta žáka na členský příspěvek pro ČČK
15.10.2019, vložil Doubrava Pavel (Důležitá zpráva)
Vzdálený přístup ke školním datům – omezení
Došlo k omezení přístupu do „online stravovacího systému“ přes webovou stránku školy. Nově se lze do stravovacího systému přihlašovat pouze z počítačů ve škole. Z domova resp. odkudkoliv z venku byl přístup zablokován. Jedná se o bezpečnostní opatření. Náš stravovací systém je již letitý, a proto ho nelze zabezpečit proti sofistikovaným útokům, které by mohly v důsledku znamenat ztrátu dat ze školního serveru. Nastalá situace není samozřejmě trvalá, ale nákup nového software není jednoduchá a levná záležitost. V případě nemoci a potřeby odhlášení stravy kontaktujte hospodářku školy telefonicky (481 322 723) nebo e-mailem (konakova@szsturnov.cz). Děkujeme za pochopení. SZŠ Turnov

{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/szsturnov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému