LoginHeslo
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace
28. října 1390, Turnov, 51101
Telefon (sekretariát): (+420) 481 322 723, Telefon (ředitelna): (+420) 481 322 723
Vývěska
15.10.2019, vložil Doubrava Pavel (Důležitá zpráva)
Vzdálený přístup ke školním datům – omezení
Došlo k omezení přístupu do „online stravovacího systému“ přes webovou stránku školy. Nově se lze do stravovacího systému přihlašovat pouze z počítačů ve škole. Z domova resp. odkudkoliv z venku byl přístup zablokován. Jedná se o bezpečnostní opatření. Náš stravovací systém je již letitý, a proto ho nelze zabezpečit proti sofistikovaným útokům, které by mohly v důsledku znamenat ztrátu dat ze školního serveru. Nastalá situace není samozřejmě trvalá, ale nákup nového software není jednoduchá a levná záležitost. V případě nemoci a potřeby odhlášení stravy kontaktujte hospodářku školy telefonicky (481 322 723) nebo e-mailem (konakova@szsturnov.cz). Děkujeme za pochopení. SZŠ Turnov

11.10.2019, vložil Marcínová Pavlína (Informativní zpráva)
Poděkování
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na nácviku evakuace ve spolupráci s HZS v nemocnici Turnov, Mgr. Pavlína Marcínová
16.9.2019, vložil Marcínová Pavlína (Informativní zpráva)
platba SRPŠ za rok 2019/2020
Dne 20.9.2019 bude žákům třídy 3.OS stržena částka 150,- Kč na SRPŠ
25.1.2019, vložil Hanzlová Ivana (Informativní zpráva)
Nová verze školního řádu
Vážení rodiče, chceme Vás informovat o aktualizaci školního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách školy.
10.12.2018, vložil Doubrava Pavel (Důležitá zpráva)
Zahájení správního řízení na žádost zákonných zástupců
Vzhledem k tomu, že ke dni 26. 11. 2018 škola obdržela žádost o změnu oboru masér sportovní a rekondiční na masér ve zdravotnictví od všech zákonných zástupců žáků, zahájila ředitelka školy správní řízení v této věci. Škola jako správní orgán v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 36, odst. 3, vyzývá účastníka správního řízení, že má možnost se vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí ve věci, a to do 11. 1. 2019. Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/szsturnov?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému