LoginHeslo
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.
Máchova 1376/3, Ústí nad Labem, 40003
Telefon (sekretariát): (+420) 472 777 094
Vývěska
12.9.2019, vložil Šťovíčková Šárka (Informativní zpráva)
Podmínky klasifikace / PZ,PP
• docházka dle ŠŘ (v případě dlouhodobé nemoci a doplnění písemných prací může být žák klasifikován)
• aktivita v hodinách
• vedení stručných zápisků (doplnění zápisků během absence)
• minimálně 2 písemné práce za pololetí
• vypracování referátu – minimálně 1x za školní rok

{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/trivisusti?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému