LoginHeslo
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
U Stadionu 522/4, Litoměřice, 41201
Telefon (sekretariát): (+420) 416 574 940, Telefon (ředitelna): (+420) 416 574 921
Fax: (+420) 416 574 943
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků nebo matematiky a přírodovědných předmětů
Vývěska
13.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Důležité upozornění pro rodiče
Vážení zákonní zástupci,
dnes (10.3.2020) vydala bezpečnostní rada státu prohlášení, že s účinností od středy 11.3.2020 se ZAKAZUJE osobní přítomnost žáků na vyučování. Z tohoto důvodu bude od středy 11.3.2020 škola pro žáky uzavřena. Tento zákaz platí až do odvolání. Pro další informace sledujte webové stránky školy.
Mgr. Milan Sluka, ředitel školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/ustadionu?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému