LoginHeslo
Vyšší odborná škola Mediální tvorby
Matrosovova 833/14, Ostrava, 70900
Telefon (sekretariát): (+420) 596 133 920
Vývěska
27.1.2020, vložil Fialová Markéta (Důležitá zpráva)
výuka v letním období: 3.2.-22.5.2020
Milí vyučující,
výuka v letním období školního roku 2019/20 začíná v pondělí 3.2.2020 a dle rozvrhu pojede do 22.5.
Rozvrhy zveřejním nejpozději ve středu 29.1.
Přeji hezký zbytek ledna.
13.1.2020, vložil Fialová Markéta (Informativní zpráva)
Seznam předmětů studia
Milí studenti, milé studentky.

Seznam předmětů za celé studium včetně týdenní hodinové dotace a zakončení najdete v iškole v Centrální databázi ve složce DOKUMENTY, v podsložce Dokumenty školy.

Zkratky:
ZO = zimní období
LO= letní období.
Např. 1/LO je letní období v 1.ročníku.
2/ZO je zimní období v 2.ročníku.
11.1.2020, vložil Švajdová Lenka (Informativní zpráva)
Zápočet Marketing a Španělština II DS
Vážené studentky, vážení studenti ze zdravotních důvodů jsem byla nucena zrušit termín zápočtu z Marketingu a Španělštiny II dne 11.1.2020 v 17:30. Náhradní termín bude vypsán v Iškole
11.1.2020, vložil Jaroš Petr (Informativní zpráva)
Test AJ
Dobrý den,
pokud jste si to neodvodili sami podle probraných okruhů v rámci výuky, upřesňuji gramatické okruhy, které budou na druhém zápočtovém test:
- stupňování přídavných jmen
- příslovce - tvorba a stupňování
- some, any, no a složeniny
- dvojitý zápor
- počítatelná a nepočítatelné podstatní jména, much many, little, few
- vazba used to
10.1.2020, vložil Fialová Markéta (Informativní zpráva)
Termíny setkání dálkařů v letním období 2019/20
Milí dálkaři,
rozvrh na letní období ještě ladíme, ale termíny setkání jsou již známy:
8.2., 15.2., 29.2.
14.3., 28.3.
4.4., 18.4., 25.4.
16.5., 23.5.

Poté zkouškové

12.12.2019, vložil Fialová Markéta (Informativní zpráva)
Leden a únor 2020 - průběh výuky
Milé studentky, milí studenti,
do 5.1. 2020 budou vánoční prázdniny, 6.1.-11.1. bude výuka dle rozvrhu. Ve třech lednových týdnech 13.1.-31.1. proběhne zkouškové období, kdy budete docházet pouze na termíny zkoušek či zápočtů, nikoli na hodiny dle rozvrhu.
Výuka v letním období začíná 3.2.2020
5.12.2019, vložil Bittnerová Pavla (Informativní zpráva)
Historie a současnost médií - 1. ročník - denní i dálkové studium
Zápočtová esej za zimní semestr z předmětu Historie a současnost médií na téma: "Proč považuji (XY doplňte) za nejvýznamnější osobnost české žurnalistiky 18. a 19. století." Podrobnosti najdete v centrální DB ve složce Historie a současnost.
4.12.2019, vložil Fialová Markéta (Důležitá zpráva)
Nabídka zaměstnání - grafik
Marketingová a komunikační agentura Pulary Group z Ostravy hledá externí šikovné grafiky z řad studentů.
Zájemci nechť se hlásí na email pana Luďka Lokaje (majitele) - ludeklokaj@pulary.cz
1.12.2019, vložil Jaroš Petr (Velmi důležitá zpráva)
Seminární práce k zápočtu za zimní semestr - platí pouze pro skupinu Petra Jaroše !!!!!
1. Seminární práce - cca 200 slov
Téma: An English magazine is holding a competition for people to write an essay about their favourite hero. Choose your favourite character from films, books, sport or any other celebrity and write an entry into the competition. Your essay must include the following points - introduce your hero
- say why your hero is famous
- describe what your hero looks like and how
he/she behaves
- explain why your hero should be in the Hall of
Fame

2. Seminární práce - cca 200 slov
Téma: Think about the most frightening time of your life. It should be something scary that happened on a certain day. Write a description telling another person what happened. Your writing should help the other person to know how you felt.
Your essay must include the following points:
- introduce what and where it happened
- describe how you felt before it happened
- explain what happened
- express what emotions and thoughts you
had
30.11.2019, vložil Matulová Monika (Důležitá zpráva)
zápočet ZO 1. ročník dálkařů - psychologie
Zápočet pro ZO bude udělen po úspěšném napsání písemného testu z psychologických škol - psychoanalýza + sobě nejbližší psychologická škola dle výběru
termíny: 18.1.2019 a 25.1.2019
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/vosmet?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému