LoginHeslo
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Hudcova 35, Brno, 62100
Telefon (sekretariát): (+420) 549 271 551, Telefon (ředitelna): (+420) 549 271 551
Vývěska
18.11.2019, vložil Šmarda Ivo ZŘ (Důležitá zpráva)
Hovorové hodiny 20. a 21.11.2019
Dobrý den,
připomínám, že ve středu a čtvrtek 20. a 21.11. proběhnou na naší škole hovorové hodiny. Na webu školy si můžete rezervovat termíny hovorových hodin u jednotlivých vyučujících. Odkaz najdete na levé liště, vyberete vyučujícího, požadovaný den a čas a výběr potvrdíte.
16.11.2019, vložil Heřmánková Alena (Informativní zpráva)
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Ve dnech 22. – 23. 11. 2019 se v pavilonu G1 a G2 v areálu Veletrhy Brno, a. s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude opět organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace. Veletrh je určen především pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.
8.11.2019, vložil Maxera Vojtěch (Informativní zpráva)
Ředitelské volno 3. 2. 2020
Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů na pondělí 3. 2. 2020. Volný den se bude týkat školní výuky a školní družiny.
16.10.2019, vložil Heřmánková Alena (Informativní zpráva)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŽÁKY 5., 7., 9 ROČNÍKU
Podrobnější informace o přijímacím řízení na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2019/2020 budou zveřejněny na webu naší školy až po aktualizaci na MŠMT po 31. 10. 2019. Schůzka výchovné poradkyně a rodičů s tematikou přijímacího řízení se uskuteční v rámci hovorových hodin ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 15. 30 ve třídě 9. A.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zshudcova35?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému