LoginHeslo
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Hudcova 35, Brno, 62100
Telefon (sekretariát): (+420) 549 271 551, Telefon (ředitelna): (+420) 549 271 551
Vývěska
2.6.2020, vložil Muchová Iva (Informativní zpráva)
ŠD - předběžná nabídka kroužků školní družiny
Vážení rodiče, na stránkách školy jsme zveřejnili předběžnou nabídku kroužků školní družiny na nový školní rok. Všechny kroužky nabízíme dětem od 1. - 5. třídy.
Věříme, že si z nabídky vyberete.
Iva Muchová
1.6.2020, vložil Muchová Iva (Informativní zpráva)
ŠD - přihláška na nový školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
blíží se nový školní rok, proto oslovujeme rodiče všech žáků 1. stupně s nabídkou služeb naší školní družiny. Budeme rádi, když nám opět svěříte do péče nejen děti 1. až 3. tříd, ale nabídka aktivit ŠD určitě uspokojí i budoucí čtvrťáky a páťáky. Provoz školní družiny zůstává stejný, tzn. 6:15 – 17:00. V rámci činnosti ŠD můžete mít jistotu, že se Vaše dítě skutečně naobědvá, dostane se denně na čerstvý vzduch (jsme, mimo jiné, zapojeni do projektu Les ve škole) a kromě různých her a odpočinku si může, podle potřeby, udělat domácí úkoly či zopakovat učivo na další den. Další výhodou může být i návaznost na velké množství zájmových kroužků, organizovaných školou i školní družinou. Školní družina také pomáhá zajišťovat odchody a příchody dětí do kroužků externích organizací působících na naší škole. Pokud je to potřeba, není problém dítě ze ŠD v průběhu roku odhlásit. Při odhlášení se platba za ŠD v odpovídající výši vrací.
Do školní družiny je nutné se přihlásit a uhradit platbu na účet školy. Rodičům stávajících družinových dětí přihlášku doručíme. Prosíme o vrácení vyplněných přihlášek do školy do 15. 6. 2020 (možno i na vrátnici po-pá 8:00 – 17:00) a zaplacení poplatku za ŠD do 20. 6. 2020. Pro nově přihlášené děti je přihláška ke stažení na webu školy. Po doručení vyplněné přihlášky obdržíte variabilní symbol. Platbu potom lze uhradit do konce června.
S přáním pěkného dne,
Jakub Cimala,
ředitel školy
12.5.2020, vložil Heřmánková Alena (Informativní zpráva)
DŮLEŽITÝ ODKAZ - INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH
8.4.2020, vložil Všetička Antonín ZŘ (Informativní zpráva)
kom
kontrola
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zshudcova35?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému