LoginHeslo
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Hudcova 35, Brno, 62100
Telefon (sekretariát): (+420) 549 271 551, Telefon (ředitelna): (+420) 549 271 551
Vývěska
12.1.2020, vložil Heřmánková Alena (Informativní zpráva)
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA
Na webové stránky do rubriky PORADENSTVÍ - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY AKTUÁLNÍ INFORMACE jsem přidala stručný návod, jak vytisknout přihlášku na SŠ či gymnázium z elektronické žákovské knížky. Přihlášku lze tisknout až po vydání pololetního vysvědčení - tedy po 31. lednu 2020. V případě potřeby mne prosím kontaktujte. Alena Heřmánková
2.1.2020, vložil Heřmánková Alena (Informativní zpráva)
5., 7. ročník - vydávání zápisových lístků
Zápisové lístky pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia, budou zápisové lístky vydávány vždy v době 15. 00 - 16. 00 v tyto termíny - 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 27. 2., 12. 3. Zápisové lístky jsou vydávány proti podpisu pouze zákonným zástupcům žáka. Děkuji za spolupráci - Mgr. Alena Heřmánková.
8.11.2019, vložil Maxera Vojtěch (Informativní zpráva)
Ředitelské volno 3. 2. 2020
Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů na pondělí 3. 2. 2020. Volný den se bude týkat školní výuky a školní družiny.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zshudcova35?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému