LoginHeslo
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Kostelní 457, Čelákovice, 25088
Telefon (sekretariát): (+420) 326 990 211, Telefon (ředitelna): (+420) 326 990 222
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.
Vývěska
5.9.2019, vložil Kyliánek Jiří (Informativní zpráva)
Práce s Vaší EŽK a modul nástěnka (vývěska - informace pro rodiče)
Návod na práci (seznámení se s modulem "Vývěska - komunikace" naleznete zde: https://www.iskola.cz/iskola/obrazky/clanky/09_komunikace_vyveska.pdf str 9 - 11. Dále pro změnu nastavení Vašeho účtu klikněte po přihlášení v pravém horním rohu stránky na Vaše jméno a v roletce vyberte "NASTAVENÍ". Zde si můžete nastavit Váš email, kde Vám budou průběžně chodit zprávy od vyučujících, vedení apod., podmínkou je, že si musíte nechat ověřit Vaši emailovou schránku, kliknutím na "OVĚŘIT". Potom Vám do Vaší emailové schránky přijde zpráva a tam musíte kliknout na odkaz, čímž Váš email ověříte. Potom už Vám veškeré informace včetně hodnocení (pokud si ho nastavíte) bude chodit na Váš registrovaný email. Samozřejmě v tomto nastavení si můžete změnit Vaše heslo, nezapomeňte prosím do poslední kolonky vyplnit původní heslo (obdrželi jste od třídních učitelů). V případě ztráty přihlašovacích údajů se obraťte na třídního učitele a ten zařídí vygenerování nových údajů.

Na Vaší přihlašovací stránce uvidíte rozvrh Vašeho dítěte a v horním menu si můžete prohlédnout hodnocení, v tomto systému můžete i omlouvat Vaše dítě (slouží pro předběžné omluvení z vyučování). Nadále je nutné vyplnit "OMLUVNÝ LIST" a podepsat zákonným zástupcem. K omlouvání dítěte můžete použít i veškeré doposud používané prostředky (telefon, sms, e-omluvenka na webu školy apod.)

Připomínám webové stránky školy:
https://www.kamenka-celakovice.cz
3.7.2019, vložil Kyliánek Jiří (Informativní zpráva)
Elektronická žákovská knížka a omluvenky
Od 1.9. 2019 jsme spustili modul EŽK - (elektronická žákovská knížka), kde Vy (rodiče) uvidíte kompletní hodnocení Vašeho dítěte včetně pochval a kázeňských opatření. EŽK se bude týkat dětí od 4. ročníku. Děti ve škole dostanou OL (omluvný list), který slouží pro omlouvání dítěte v případě nepřítomnosti. Pro prvotní omluvení dítěte můžete využít tento systém, popřípadě eOmluvenku na našem webu a v omluvném listě je potřeba napsat omluvenku a podepsat zákonným zástupcem.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskamenka?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému