LoginHeslo
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Kostelní 457, Čelákovice, 25088
Telefon (sekretariát): (+420) 326 990 211, Telefon (ředitelna): (+420) 326 990 222
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.
Vývěska
19.3.2020, vložil Kyliánek Jiří (Velmi důležitá zpráva)
ELEKTRONICKÁ FORMA ZÁPISU
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona. Elektronický zápis do 1. tříd ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech 1.4.2020 – 30.4.2020. Připravili jsme pro Vás přehledný elektronický dotazník, který můžete vyplnit z pohodlí domova z PC, tabletu nebo mobilu (např. prostřednictvím QR kódu). Veškeré podrobnosti naleznete na našem webu viz https://www.kamenka-celakovice.cz/zapis-do-1-trid/ , již nyní můžete vyzkoušet funkčnost odkazu na dotazník (zatím nesbírá data), zpřístupněn bude dne 1.4.2020 od 00:00 hodin a zápis bude uzavřen 30.4.2020 v 23:59 hodin. Rovněž v případě ukončení mimořádných opatření připravíme "Den ve škole s budoucími prvňáčky".

Těšíme se na Vás, Ing. Jiří Kyliánek (ředitel školy)
13.3.2020, vložil Kyliánek Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Informace - mimořádná opatření (doplnění)
Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy vyučující připravují pro Vaše děti domácí vzdělávání. Třídní učitelé na stránkách svých tříd, které naleznete na webu školy (viz „Rozcestník/Třídy 2019-2020/jednotlivé třídy/ - připravujeme na neděli), Vás budou seznamovat s plánem učiva a úkolů v jednotlivých předmětech. Týdenní plán pro děti bude zveřejněn v neděli 15.3.2020. Prosíme rodiče o spolupráci a dodržování domácí přípravy svých dětí.

Podrobnosti a online nástroje k procvičení apod. naleznete na našem webu viz https://www.kamenka-celakovice.cz/2020/03/11/informace-pro-rodice-domaci-priprava/

Kyliánek Jiří
7.3.2020, vložil Kyliánek Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Aktualizace preventivních opatření MZ
Aktualizace k 7.3.2020 17.45 hodin

Z důvodů změny stanoviska MZ se změnilo i čestné prohlášení.

Čestné prohlášení zákonného zástupce (aktualizováno k 7.3.2020 v 17.45 hodin) lze stáhnout na webu školy viz https://www.kamenka-celakovice.cz/2020/02/28/preventivni-opatreni-informace-khs/

Prosím o vytištění a vyplnění. Při příchodu dětí do školy bude ihned na první hodině vybráno.

Předem děkuji

Informace Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.
5.9.2019, vložil Kyliánek Jiří (Informativní zpráva)
Práce s Vaší EŽK a modul nástěnka (vývěska - informace pro rodiče)
Návod na práci (seznámení se s modulem "Vývěska - komunikace" naleznete zde: https://www.iskola.cz/iskola/obrazky/clanky/09_komunikace_vyveska.pdf str 9 - 11. Dále pro změnu nastavení Vašeho účtu klikněte po přihlášení v pravém horním rohu stránky na Vaše jméno a v roletce vyberte "NASTAVENÍ". Zde si můžete nastavit Váš email, kde Vám budou průběžně chodit zprávy od vyučujících, vedení apod., podmínkou je, že si musíte nechat ověřit Vaši emailovou schránku, kliknutím na "OVĚŘIT". Potom Vám do Vaší emailové schránky přijde zpráva a tam musíte kliknout na odkaz, čímž Váš email ověříte. Potom už Vám veškeré informace včetně hodnocení (pokud si ho nastavíte) bude chodit na Váš registrovaný email. Samozřejmě v tomto nastavení si můžete změnit Vaše heslo, nezapomeňte prosím do poslední kolonky vyplnit původní heslo (obdrželi jste od třídních učitelů). V případě ztráty přihlašovacích údajů se obraťte na třídního učitele a ten zařídí vygenerování nových údajů.

Na Vaší přihlašovací stránce uvidíte rozvrh Vašeho dítěte a v horním menu si můžete prohlédnout hodnocení, v tomto systému můžete i omlouvat Vaše dítě (slouží pro předběžné omluvení z vyučování). Nadále je nutné vyplnit "OMLUVNÝ LIST" a podepsat zákonným zástupcem. K omlouvání dítěte můžete použít i veškeré doposud používané prostředky (telefon, sms, e-omluvenka na webu školy apod.)

Připomínám webové stránky školy:
https://www.kamenka-celakovice.cz
3.7.2019, vložil Kyliánek Jiří (Informativní zpráva)
Elektronická žákovská knížka a omluvenky
Od 1.9. 2019 jsme spustili modul EŽK - (elektronická žákovská knížka), kde Vy (rodiče) uvidíte kompletní hodnocení Vašeho dítěte včetně pochval a kázeňských opatření. EŽK se bude týkat dětí od 4. ročníku. Děti ve škole dostanou OL (omluvný list), který slouží pro omlouvání dítěte v případě nepřítomnosti. Pro prvotní omluvení dítěte můžete využít tento systém, popřípadě eOmluvenku na našem webu a v omluvném listě je potřeba napsat omluvenku a podepsat zákonným zástupcem.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskamenka?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému