LoginHeslo
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Kostelní 457, Čelákovice, 25088
Telefon (sekretariát): (+420) 326 990 211, Telefon (ředitelna): (+420) 326 990 222
Jsme školou společného vzdělávání, což znamená, že žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti zdravotně postižené a znevýhodněné i nadané děti u nás mohou využívat podpůrných opatření, která mohou vést k dobrým výsledkům žáků. Jsme rádi, že je Kamenka místem, kde mají všichni stejné možnosti rozvíjet své schopnosti a cítit se dobře.
Vývěska
3.7.2019, vložil Kyliánek Jiří (Informativní zpráva)
Elektronická žákovská knížka a omluvenky
Od 1.9. 2019 jsme spustili modul EŽK - (elektronická žákovská knížka), kde Vy (rodiče) uvidíte kompletní hodnocení Vašeho dítěte včetně pochval a kázeňských opatření. EŽK se bude týkat dětí od 4. ročníku. Děti ve škole dostanou OL (omluvný list), který slouží pro omlouvání dítěte v případě nepřítomnosti. Pro prvotní omluvení dítěte můžete využít tento systém, popřípadě eOmluvenku na našem webu a v omluvném listě je potřeba napsat omluvenku a podepsat zákonným zástupcem.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskamenka?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému