LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
27.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. A, VI. B - Výuka 2. cizího jazyka v 7. ročníku
V pátek 22. 6. žáci obdrželi přihlášky na druhý cizí jazyk v 7. ročníku. Nutné odevzdat do pátku 29. 6. podepsané zák. zástupcem.
18.6.2018, vložil Lichnovská Janette (Důležitá zpráva)
Obědy - závěr školního roku
V závěru školního roku lze odhlašovat obědy pouze do 27. 6. 2018 do 8,00 hod. Po tomto termínu již nebude možno oběd odhlásit.
Výdej obědů v poslední školní den, t.j. 29. 6. 2018, bude v čase 9,30 - 11,30 hod.
Jana Jasanská, vedoucí ŠJ
10.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - Exkurze Cheb
Dne 14. 6. se koná exkurze do Chebu. Sraz v 7:15 na Horním nádraží v KV (přesně), příjezd vlakem v 16:45 na Horní nádraží. Cena: 100,-Kč (pokud je zaplaceno SRPDŠ)/200,- Kč (pokud není zaplaceno SRPDŠ).
Exkurze se koná v případě min. počtu 15 žáků.
Doprovod: Mgr. P. Fiebiger, Ing. M. Smejkalová
10.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Koncert
Dne 12. 6. výchovný koncert: sraz v 8:00 ve škole, po skončení výuka dle rozvrhu, vstupné: 50,- Kč
Doprovod: M. Dimová, M. Smejkalová
6.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VIII. A, VIII. B - Závěrečná písemná práce z matematiky
Dne 13. 6. - Závěrečná písemná práce:
mnohočleny, úpravy mnohočlenů pomocí vzorců, lineární rovnice a zkouška, slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic, statistika, kruh (obvod, obsah), válec (povrch, objem)
6.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Závěrečná písemná práce z matematiky
Dne 13. 6. Závěrečná písemná práce z matematiky: převody jednotek, rozklad čísel na prvočísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky), osová souměrnost, výpočet vnitřních úhlů v trojúhelníku, trojúhelník - výšky, těžnice a těžiště
5.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Závěrečná písemná práce z matematiky
Dne 11. 6. - Závěrečná písemná práce z matematiky: rovnice s neznámou ve jmenovateli a zkouška, lineární funkce, grafické řešení soustavy rovnic, podobnost, goniometrické funkce, základy finanční matematiky
4.6.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - změna rozvrhu 6. června
Ve středu 6. června odpadá 5. VH (nutné potvrdit v OL).
Ing. M. Smejkalová
29.5.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. A, VI. B: pátek 1. 6. 2018
V pátek je sraz v 10:00 ve škole. Rozchod je v 14:45 před KV Arenou.
M. Dimová, M. Smejkalová
29.5.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - změna rozvrhu 30. května
Ve středu 30. května odpadá 5. VH (nutné potvrdit v OL).
Ing. M. Smejkalová
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému