LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
23.1.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Volby do školské rady
Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že zítra 24. 1. 2018 ve 14:00 hodin bude ukončena volba zákonných zástupců do školské rady.
16.1.2018, vložil Administrátor (Důležitá zpráva)
ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY o termínu a způsobu voleb do Školské rady
Vyhlašuji termín konání korespondenční volby zákonných zástupců žáků do Školské rady, která je orgánem školy, umožňující účast rodičů na správě školy.
Dle volebního řádu byli kandidáti navrženi ve spolupráci s třídními důvěrníky, stávající školská rada kandidáty nenavrhla.

Datum tisku volebních lístků:
středa 17. 1. 2018

Datum distribuce volebních lístků žáky:
čtvrtek 18. 1. 2018

Zákonní zástupci mohou volit:
od čtvrtka 18. 1. 2018 do středy 24. 1. 2018 do 14.00 hodin

Oznámení výsledku voleb:
pátek 26. 1. 2018

Složení volební komise:
Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy
Mgr. Pavel Nováček, výchovný poradce
Daniela Macečková, ekonomka školy
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VII. A, VII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení; výpočet obvodu a obsahu pomocí zlomků (čtverec, obdélník), absolutní hodnota a nerovnice; slovní úlohy na zlomky; výpočty s celými čísly a absolutní hodnotou (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VIII. A, VIII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: výpočty s druhými mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), výpočty s třetími mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), zápis čísla jako součin mocnin prvočísel, zápis čísla s mocninou čísla 10, slovní vyjádření číselných výrazů a jejich hodnota, slovní vyjádření výrazů s proměnnými, určení hodnoty výrazů, slovní úlohy na Pythagorovu větu
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl); lomené výrazy - sčítání, odčítání, násobení, dělení; rovnice s neznámou ve jmenovateli a zkouška; řešení soustavy dvou rovnic sčítací metodou a zkouška, slovní úlohy řešené soustavou dvou rovnic (sčítací metoda)
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: desetinná čísla - sčítání; odčítání; závorky; zaokrouhlování; násobení a dělení 10, 100, 1000; slovní úlohy na použití desetinných čísel; desetinná čísla a převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu; slovní úlohy (čtverec, obdélník)
19.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. a a VI. B: Školní a třídní besídka
Ve čtvrtek 21. 12. sraz v 8:00 ve škole, společný odjezd autobusem MHD do Lidového domu ve Staré Roli (lístek MHD/průkazka MHD s sebou). Skončení akce po cca 12:00, společný návrat do školy autobusem MHD (lístek MHD/průkazka MHD s sebou), rozchod u školní jídelny po cca 12:30.
V pátek 22. 12. sraz v 8:50 ve škole, ukončení třídní vánoční besídky v 12:10.
(nutné potvrdit v OL)
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
11.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A a VI. B - konec vyučování 14. 12. 2017
Ve čtvrtek 14. 12. proběhne 1. a 2. VH dle rozvrhu. Žáci se pak účastní kulturní akce: Vystoupení skupiny Fontána. Po návratu z akce v 13:00 je rozchod u školní jídelny (nutné potvrdit v OL).
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
11.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - doučování z českého jazyka, matematiky a fyziky
V současné době mohou žáci využívat konzultační hodiny vyučujících nebo si domluvit individuální termín konzultace. V případě velkého zájmu žáků o konzultace bude otevřen kroužek doučování.
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
IX. A, IX. B - Čtvrtletní písemná práce
V pátek 24. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: rovnice v součinovém tvaru, úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl), určení hodnoty proměnné pro lomený výraz rovnající se nule, krácení a rozšiřování lomených výrazů.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému