LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
23.4.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
ŘEDITELSKÁ VOLNA
Dne 30. dubna 2018 a 7. května 2018 mají žáci ředitelské volno.
17.4.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Den Země - změna organizace výuky
Dne 20. 4. 2018 u příležitosti Dne Země bude upravena organizace výuky:
1. - 3. ročník: od 8 - do 11,40 hodin (1. a 2. ročník beze změny)
4. a 5. ročník: od 8 - do 11,30 hodin
6. a 7. ročník: od 8,55 - do 12,25 hodin
8. a 9. ročník: od 8,55 - 12,35 hodin
9.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. - 9. r. - Čtvrtletní písemná práce
Ve čtvrtek 19. 4. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Funkce - definiční obor, obor funkčních hodnot, tabulka, graf; lineární funkce - druhy, předpisy, grafy, vlastnosti; početní a grafické řešení soustavy rovnic; podobnost geometrických obrazců - podobnost trojúhelníků, dělení úseček v poměru, užití podobnosti v praxi
9.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Čtvrtletní písemná práce
Ve středu 18. 4. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: desetinná čísla - sčítání; odčítání; závorky; násobení a dělení; převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu; rozklad čísel na součin prvočísel, nejmenší společný násobek (n), největší společný dělitel (D); slovní úlohy na použití n/D; úhly - rýsování, osa, sčítání a odčítání úhlů
3.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. A - změna rozvrhu ve čtvrtek 5. 4. 2018
Ve čtvrtek 5. 4. odpadá 1. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Mgr. Volková Markéta
3.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI.B - změna rozvrhu ve čtvrtek 5. 4. 2018
Ve čtvrtek 5. 4. odpadá 6. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová Martina
28.3.2018, vložil Lichnovská Janette (Informativní zpráva)
Důležité upozornění - po Velikonocích výuka dle rozvrhu
POZOR ZMĚNA
od 3. 4. 2018 (po Velikonocích) se škola vrací do normálního režimu
– tj. ukončení vyučování bude dle rozvrhu.
16.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Upozornění
z důvodu zabezpečení plynulého chodu vydávání školních obědů po dobu vysoké nemocnosti pracovnic kuchyně budou po dobu od 19. – 23. března 2018 upraveny konce vyučování některých tříd:
11,15 – 1. ročník
11,30 – 2. ročník
11,45 – 3. ročník
12,00 – 4. ročník
12,15 – 5. ročník
12,30 – 6. ročník
12,45 – 7. ročník
13,15 – 8. ročník
13,30 – 9. ročník

Družinové děti budou mít u sebe čipy na oběd.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
16.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Informace školní jídelny
Z důvodu vysoké nemocnosti kuchařek ve školní jídelně se s platností od dnešního dne do odvolání bude vařit pouze jeden druh jídla.
Děkujeme za pochopení, vedení školy
13.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Informace ohledně pohybu cizích osob ve škole
Upozorňujeme všechny na úpravu režimu pohybu cizích osob ve škole:
- každá návštěva je povinna se při příchodu do školy ohlásit v sekretariátu a zapsat do knihy návštěv
- každý návštěvník obdrží visačku s označením NÁVŠTĚVA, kterou bude mít viditelně připnutou na oděvu, při odchodu ze školy tuto visačku vrátí zpět do sekretariátu
- uvedený režim je platný i pro rodiče ráno doprovázející své děti do školy – do šatny

Účinnost od 19. 3. 2018
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému