LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
IX. A, IX. B - Čtvrtletní písemná práce
Ve čtvrtek 23. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: rovnice v součinovém tvaru, úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl), určení hodnoty proměnné pro lomený výraz rovnající se nule, krácení a rozšiřování lomených výrazů.
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VIII. A, VIII.B - Čtvrtletní písemná práce
Ve čtvrtek 23. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Výpočty s druhými mocninami a s druhými odmocninami, slovní úlohy na použití druhých mocnin a odmocnin, Pythagorova věta - výpočet odvěsny a přepony, ověření pravoúhlosti trojúhelníka, geometrické obrazce (čtverec, obdélník, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník, lichoběžník, kosočtverec) a Pythagorova věta, výpočet stěnové a tělesové úhlopříčky v krychli a kvádru, slovní úlohy a Pythagorova věta
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VII. A, VII. B - Čtvrtletní písemná práce
V pátek 24. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Zlomky a desetinná čísla, zlomky a smíšená čísla, zlomky a převody, porovnávání zlomků, sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy na použití zlomků
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Čtvrtletní písemná práce
Ve středu 22. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: základy rýsování (body, úsečky, polopřímky, přímky, rovnoběžky, kolmice, kolmice z bodu, různoběžky, střed úsečky, osa úsečky), čtverec a obdélník (obvod, obsah, náčrt a narýsovat), převody délkových a plošných jednotek, desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání)
15.11.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Volba zástupců rodičů do Školské rady.
Z rozhodnutí třídních důvěrníků (oznamovatel paní Lenka Dolečková) byla volba zástupců rodičů do školské rady pozastavena.
14.11.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Volba zástupců rodičů do Školské rady.
Dnes (14.11.) obdržely Vaše děti hlasovací lístek, kterým můžete volit své zástupce do Školské rady (volba je dobrovolná).
Rodiče volí 2 své zástupce do 6 členné Školské rady.
Volba je tajná a probíhá vhozením hlasovacího lístku do zapečetěné urny umístěné v budově školy (v době třídních schůzek ve vestibulu, v pondělí a v úterý v kanceláři školy) nebo korespondenční zasláním lístku v obálce na adresu školy.
Členové volební komise - zástupce ředitelky školy + výchovný poradce + sekretářka školy.
3.11.2017, vložil Fiebiger Petr (Informativní zpráva)
Den válečných veteránů
Dne 1.11.2017 začíná sbírka k příležitosti Dne válečných veteránů, která potrvá do 11. listopadu.
Na naší škole sbírka proběhne 10.11.2017
Budeme rádi, když se prostřednictvím vašich dětí k této sbírce připojíte. Děkujeme!
1.11.2017, vložil Mihálová Ladislava (Důležitá zpráva)
Objednávky knížek
Vážení rodiče,
do pátku 3. 11. 2017 obdrží vaše děti nové katalogy s nabídkou knih, které je nutné objednat do konce listopadu. Pokud budete mít zájem koupit knihy dětem pod stromeček, pošlete objednávku po vašem dítěti v zalepené obálce. Totéž učiňte, pokud budete chtít kdykoli během školního roku objednat knihu např. k narozeninám či k svátku.
Za knižní klub Mgr. L. Mihálová,
12.10.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
IX. A, IX. B - Opakovací písemná práce
Dne 19. 10. Opakovací písemná práce z matematiky.
12.10.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VIII. A, VIII. B - Opakovací písemná práce
Dne 17. 10. Opakovací písemná práce z matematiky.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému