LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
6.3.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI.B - změna rozvrhu ve čtvrtek 8. 3. 2018
V pátek 8. 3. odpadá 6. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová Martina
4.3.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - SRPDŠ a výukový pořad: Kuba - Dvě tváře svobody
Vstupné 50,- Kč je uhrazeno ze SRPDŠ, pokud žák má SRPDŠ uhrazeno (viz zápis v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová
28.2.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Výukový pořad: Kuba - Dvě tváře svobody
V úterý 6. 3. 2018 se žáci účastní výukového představení Kuba - Dvě tváře svobody. Vstupné 50,- Kč. Sraz v 8:00 před horním vchodem školy. Po skončení pořadu společný návrat do školy a výuka dle rozvrhu.
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
7.2.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ začne od pátku 9. 2. od 14:00 (vyučující: M. Smejkalová) a od pondělí 19. 2. (vyučující: J. Malá).
26.1.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Školská rada - zákonní zástupci
Vyhlášení výsledků voleb zákonných zástupců do Školské rady:

Ing. David Pokorný a Mgr. Petra Dolejšová.

Gratuluji a těším se na spolupráci, Mgr. Monika Preňková (ředitelka školy).
25.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Divadelní představení
V úterý 30. 1. 2018 se žáci účastní divadelního představení "Zřídlo Vřídlo" v Divadle Husovka. Vstupné 50,- Kč. Doprava zajištěna. Po skončení představení výuka dle rozvrhu.
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VII. A, VII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení; výpočet obvodu a obsahu pomocí zlomků (čtverec, obdélník), absolutní hodnota a nerovnice; slovní úlohy na zlomky; výpočty s celými čísly a absolutní hodnotou (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VIII. A, VIII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: výpočty s druhými mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), výpočty s třetími mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), zápis čísla jako součin mocnin prvočísel, zápis čísla s mocninou čísla 10, slovní vyjádření číselných výrazů a jejich hodnota, slovní vyjádření výrazů s proměnnými, určení hodnoty výrazů, slovní úlohy na Pythagorovu větu
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl); lomené výrazy - sčítání, odčítání, násobení, dělení; rovnice s neznámou ve jmenovateli a zkouška; řešení soustavy dvou rovnic sčítací metodou a zkouška, slovní úlohy řešené soustavou dvou rovnic (sčítací metoda)
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: desetinná čísla - sčítání; odčítání; závorky; zaokrouhlování; násobení a dělení 10, 100, 1000; slovní úlohy na použití desetinných čísel; desetinná čísla a převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu; slovní úlohy (čtverec, obdélník)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému