LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
28.5.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. A, VI. B: čtvrtek 31. 5. 2018
Ve čtvrtek je sraz v 7:30 před hlavní poštou. Rozchod je v 13:30 před KV Arenou.
M. Dimová, M. Smejkalová
25.5.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
GDPR
Dobrý den.
Dnes dostali žáci školy prostřednictvím třídních učitelů "Souhlas se zpracováním osobních údajů", prosíme rodiče o jeho vyplnění a obratem jeho navrácení do školy.
Velmi děkujeme, vedení školy
23.5.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI.B - změna rozvrhu ve čtvrtek 24. 5. 2018
Ve čtvrtek 24. 5. odpadá 6. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová Martina
23.4.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
ŘEDITELSKÁ VOLNA
Dne 30. dubna 2018 a 7. května 2018 mají žáci ředitelské volno.
17.4.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Den Země - změna organizace výuky
Dne 20. 4. 2018 u příležitosti Dne Země bude upravena organizace výuky:
1. - 3. ročník: od 8 - do 11,40 hodin (1. a 2. ročník beze změny)
4. a 5. ročník: od 8 - do 11,30 hodin
6. a 7. ročník: od 8,55 - do 12,25 hodin
8. a 9. ročník: od 8,55 - 12,35 hodin
9.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. - 9. r. - Čtvrtletní písemná práce
Ve čtvrtek 19. 4. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Funkce - definiční obor, obor funkčních hodnot, tabulka, graf; lineární funkce - druhy, předpisy, grafy, vlastnosti; početní a grafické řešení soustavy rovnic; podobnost geometrických obrazců - podobnost trojúhelníků, dělení úseček v poměru, užití podobnosti v praxi
9.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Čtvrtletní písemná práce
Ve středu 18. 4. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: desetinná čísla - sčítání; odčítání; závorky; násobení a dělení; převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu; rozklad čísel na součin prvočísel, nejmenší společný násobek (n), největší společný dělitel (D); slovní úlohy na použití n/D; úhly - rýsování, osa, sčítání a odčítání úhlů
3.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. A - změna rozvrhu ve čtvrtek 5. 4. 2018
Ve čtvrtek 5. 4. odpadá 1. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Mgr. Volková Markéta
3.4.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI.B - změna rozvrhu ve čtvrtek 5. 4. 2018
Ve čtvrtek 5. 4. odpadá 6. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová Martina
28.3.2018, vložil Lichnovská Janette (Informativní zpráva)
Důležité upozornění - po Velikonocích výuka dle rozvrhu
POZOR ZMĚNA
od 3. 4. 2018 (po Velikonocích) se škola vrací do normálního režimu
– tj. ukončení vyučování bude dle rozvrhu.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému