LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VIII. A, VIII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: výpočty s druhými mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), výpočty s třetími mocninami a odmocninami (celá čísla, desetinná čísla, zlomky), zápis čísla jako součin mocnin prvočísel, zápis čísla s mocninou čísla 10, slovní vyjádření číselných výrazů a jejich hodnota, slovní vyjádření výrazů s proměnnými, určení hodnoty výrazů, slovní úlohy na Pythagorovu větu
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl); lomené výrazy - sčítání, odčítání, násobení, dělení; rovnice s neznámou ve jmenovateli a zkouška; řešení soustavy dvou rovnic sčítací metodou a zkouška, slovní úlohy řešené soustavou dvou rovnic (sčítací metoda)
11.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: desetinná čísla - sčítání; odčítání; závorky; zaokrouhlování; násobení a dělení 10, 100, 1000; slovní úlohy na použití desetinných čísel; desetinná čísla a převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu; slovní úlohy (čtverec, obdélník)
19.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI. a a VI. B: Školní a třídní besídka
Ve čtvrtek 21. 12. sraz v 8:00 ve škole, společný odjezd autobusem MHD do Lidového domu ve Staré Roli (lístek MHD/průkazka MHD s sebou). Skončení akce po cca 12:00, společný návrat do školy autobusem MHD (lístek MHD/průkazka MHD s sebou), rozchod u školní jídelny po cca 12:30.
V pátek 22. 12. sraz v 8:50 ve škole, ukončení třídní vánoční besídky v 12:10.
(nutné potvrdit v OL)
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
11.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A a VI. B - konec vyučování 14. 12. 2017
Ve čtvrtek 14. 12. proběhne 1. a 2. VH dle rozvrhu. Žáci se pak účastní kulturní akce: Vystoupení skupiny Fontána. Po návratu z akce v 13:00 je rozchod u školní jídelny (nutné potvrdit v OL).
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
11.12.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - doučování z českého jazyka, matematiky a fyziky
V současné době mohou žáci využívat konzultační hodiny vyučujících nebo si domluvit individuální termín konzultace. V případě velkého zájmu žáků o konzultace bude otevřen kroužek doučování.
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
IX. A, IX. B - Čtvrtletní písemná práce
V pátek 24. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: rovnice v součinovém tvaru, úpravy mnohočlenů (sčítání, odčítání, násobení, dělení, vzorce, vytýkání, určení hodnoty výrazu), určení podmínek lomených výrazů (kdy má lomený výraz smysl), určení hodnoty proměnné pro lomený výraz rovnající se nule, krácení a rozšiřování lomených výrazů.
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VIII. A, VIII.B - Čtvrtletní písemná práce
Ve čtvrtek 23. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Výpočty s druhými mocninami a s druhými odmocninami, slovní úlohy na použití druhých mocnin a odmocnin, Pythagorova věta - výpočet odvěsny a přepony, ověření pravoúhlosti trojúhelníka, geometrické obrazce (čtverec, obdélník, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník, lichoběžník, kosočtverec) a Pythagorova věta, výpočet stěnové a tělesové úhlopříčky v krychli a kvádru, slovní úlohy a Pythagorova věta
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VII. A, VII. B - Čtvrtletní písemná práce
V pátek 24. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: Zlomky a desetinná čísla, zlomky a smíšená čísla, zlomky a převody, porovnávání zlomků, sčítání a odčítání zlomků, slovní úlohy na použití zlomků
17.11.2017, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Čtvrtletní písemná práce
Ve středu 22. 11. - Čtvrtletní písemná práce z matematiky: základy rýsování (body, úsečky, polopřímky, přímky, rovnoběžky, kolmice, kolmice z bodu, různoběžky, střed úsečky, osa úsečky), čtverec a obdélník (obvod, obsah, náčrt a narýsovat), převody délkových a plošných jednotek, desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému