LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
16.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Upozornění
z důvodu zabezpečení plynulého chodu vydávání školních obědů po dobu vysoké nemocnosti pracovnic kuchyně budou po dobu od 19. – 23. března 2018 upraveny konce vyučování některých tříd:
11,15 – 1. ročník
11,30 – 2. ročník
11,45 – 3. ročník
12,00 – 4. ročník
12,15 – 5. ročník
12,30 – 6. ročník
12,45 – 7. ročník
13,15 – 8. ročník
13,30 – 9. ročník

Družinové děti budou mít u sebe čipy na oběd.

Děkujeme za pochopení, vedení školy
16.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Informace školní jídelny
Z důvodu vysoké nemocnosti kuchařek ve školní jídelně se s platností od dnešního dne do odvolání bude vařit pouze jeden druh jídla.
Děkujeme za pochopení, vedení školy
13.3.2018, vložil Jenková Radomíra (Informativní zpráva)
Informace ohledně pohybu cizích osob ve škole
Upozorňujeme všechny na úpravu režimu pohybu cizích osob ve škole:
- každá návštěva je povinna se při příchodu do školy ohlásit v sekretariátu a zapsat do knihy návštěv
- každý návštěvník obdrží visačku s označením NÁVŠTĚVA, kterou bude mít viditelně připnutou na oděvu, při odchodu ze školy tuto visačku vrátí zpět do sekretariátu
- uvedený režim je platný i pro rodiče ráno doprovázející své děti do školy – do šatny

Účinnost od 19. 3. 2018
6.3.2018, vložil Smejkalová Martina (Důležitá zpráva)
VI.B - změna rozvrhu ve čtvrtek 8. 3. 2018
V pátek 8. 3. odpadá 6. VH (nutný podpis zákonného zástupce v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová Martina
4.3.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. B - SRPDŠ a výukový pořad: Kuba - Dvě tváře svobody
Vstupné 50,- Kč je uhrazeno ze SRPDŠ, pokud žák má SRPDŠ uhrazeno (viz zápis v OL).
třídní učitelka: Ing. Smejkalová
28.2.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Výukový pořad: Kuba - Dvě tváře svobody
V úterý 6. 3. 2018 se žáci účastní výukového představení Kuba - Dvě tváře svobody. Vstupné 50,- Kč. Sraz v 8:00 před horním vchodem školy. Po skončení pořadu společný návrat do školy a výuka dle rozvrhu.
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
7.2.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
IX. A, IX. B - Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ začne od pátku 9. 2. od 14:00 (vyučující: M. Smejkalová) a od pondělí 19. 2. (vyučující: J. Malá).
26.1.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Školská rada - zákonní zástupci
Vyhlášení výsledků voleb zákonných zástupců do Školské rady:

Ing. David Pokorný a Mgr. Petra Dolejšová.

Gratuluji a těším se na spolupráci, Mgr. Monika Preňková (ředitelka školy).
25.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VI. A, VI. B - Divadelní představení
V úterý 30. 1. 2018 se žáci účastní divadelního představení "Zřídlo Vřídlo" v Divadle Husovka. Vstupné 50,- Kč. Doprava zajištěna. Po skončení představení výuka dle rozvrhu.
třídní učitelky: Mgr. Volková, Ing. Smejkalová
13.1.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VII. A, VII. B - Pololetní písemná práce
V pátek 19. 1. - Pololetní písemná práce z matematiky: zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení; výpočet obvodu a obsahu pomocí zlomků (čtverec, obdélník), absolutní hodnota a nerovnice; slovní úlohy na zlomky; výpočty s celými čísly a absolutní hodnotou (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=2&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému