LoginHeslo
Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 626, Kunčice pod Ondřejníkem, 73913
Telefon (sekretariát): (+420) 556 850 184
600134679
Vývěska
21.6.2019, vložil Skýpalová Monika (Informativní zpráva)
Slavnostní rozdávání vysvědčení
V pondělí 24.6.2019 od 7:45 proběhne ve třídách slavnostní vydávaní vysvědčení. Žáci přihlášeni k obědu v tento den obdrží svačinový balíček od třídních učitelů a po společném rozloučení s odcházejícími žáky plánovaný na 9:0-9:30 budou odcházet domů.
Provoz školní družiny v tomto týdnu bude dle rozpisu, který přihlášeni žáci dostali přes iškolu 7.6.

Zahájení školního roku 2019-2020 proběhne v pondělí 9.9.2019 od 7:45 a veškeré další informace naleznete na webových stránkách školy nebo zde.
Krásné léto přejí zaměstnanci školy.
3.5.2019, vložil Skýpalová Monika (Velmi důležitá zpráva)
ŘEDITELSKÉ VOLNO 25. 6. - 28. 6. 2019 a 2. 9. – 6. 9. 2019
Oznamujeme, že ředitel ZŠ a MŠ Karla Svolinského 626, Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje na dny 25. 6. 2019-28. 6. 2019 na základě školského zákona 561/2004 sb. § 24 odst. 2 ředitelské volno pro základní školu. Vysvědčení bude vydáno v pondělí 24. 6. 2019.
Dále také vyhlašuje ředitelské volno na týden od 2. 9. 2019-6. 9. 2019 a školní rok 2019/2020 bude tedy zahájen v pondělí 9. září v 7:45.
Mateřská škola zůstane v provozu i ve dnech ředitelského volna a prázdninový provoz v červenci bude pouze na školce dolní u kostela.
Důvodem je dokončování přístavby školy a galerie a s tím související nutné úpravy ve stávající školní budově, zejména výstavba nájezdových ramp v 1. NP a 2. NP, budování archivu ve škole, stavební úpravy chodby ve 2. NP a 3. NP školy. V září potom vybavování nábytkem a stěhování do nových prostor.
Omlouváme se za komplikace, které tímto způsobíme. Doufáme, že na zářijový týden se Vám podaří zajistit péči pro Vaše děti. Na období v posledním červnovém týdnu bychom se při zájmu ze stran rodičů (který budeme následně zjišťovat formou dotazníků pro družinu) snažili zajistit celodenní chod družiny.

V Kunčicích pod Ondřejníkem 3. 5. 2019 Jaroslav Goj, ředitel školy
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskpo?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému