LoginHeslo
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342, Most, 43401
Telefon (sekretariát): (+420) 730 575 279, Telefon (ředitelna): (+420) 730 575 278
Fax: (+420) 476 707 337
Vývěska
6.5.2020, vložil Nachtigalová Jana (Důležitá zpráva)
Změna provozní doby školního hřiště
Změna provozní doby školního hřiště v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Z personálních důvodů bude školní hřiště otevřeno v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020 pouze od pondělí do pátku od 16.00 do 20.00 hod.

Stále platí, že hřiště lze využívat po předchozí telefonické objednávce termínu návštěvy.

V sobotu a v neděli je hřiště uzavřeno.

Hledáme druhého správce školního hřiště:
- pracovní doba - sobota a neděle 9.00 - 12.00
a 14.00 - 20.00 hod.,
- uzavření PP formou DPČ - vhodné jako brigáda pro zletilé studenty nebo aktivní důchodce,
- bližší informace na MT 730 575 278 (Mgr. Jana Nachtigalová, ředitelka školy).
29.4.2020, vložil Korandová Ilona (Informativní zpráva)
Férová snídaně 2020
Milé podporovatelky a milí podporovatelé fair trade,

letos nebudeme kvůli koronaviru podporovat pěstitele komunitním piknikem v parku nebo na náměstí, tentokrát budeme snídat doma. Připojte se do letošní Férové snídaně (www.ferovasnidane.cz) a posnídejte v sobotu 9. května 2020 v klidu domova své oblíbené lokální a fairtradové dobroty.

Ukažte ostatním, že i ve vašem městě nebo obci se lidé přidávají do podpory pěstitelů. Na webu Férové snídaně pak rádi do mapy přidáme i vaše město nebo obec.

Přidat se můžete jednoduše krátkou registrací na http://bit.ly/ferova-snidane-mapa.

Díky za vaši podporu!

20.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Informace k náhradě za ošetřovné
Dobrý den,
v souborech naleznete tiskovou zprávu MPSV z 19. 3. 2020.
Tiskopisy na čerpání náhrady za ošetřovné pro děti od 10 do 13 let budu potvrzovat až po schválení zákona Poslaneckou sněmovnou a Senátem, ke kterému by mělo dojít v úterý 24. 3. 2020.
Rodiče dětí do 10 let mohou posílat žádosti dle potřeby.
Žádosti o potvrzení tiskopisu mi, prosím, posílejte na e-mail nachtigalova.zsmost1@iskola.cz.
Přeji hezký den.
Jana Nachtigalová
15.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Důležitá zpráva)
Žádost o ošetřovné
Rodiče dětí do 10 let, které jsou žáky naší školy a potřebují potvrzenou žádost o ošetřovné mi mohou napsat e-mail. Pošlu Vám podepsanou žádost elektronicky jako přílohu odpovědi na Váš e-mail.
Jana Nachtigalová
13.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Informativní zpráva)
Nabídka využití učebnic nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
11.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Domácí úkoly - informace k jejich vypracování a odevzdávání
Zadání domácích úkolů vidí nejen žák po přihlášení na svůj účet, ale i jeho rodič ze svého účtu.
Vypracovaný domácí úkol musí žák odeslat ze svého účtu, ne z účtu rodiče.
Veškeré informace k vypracování domácích úkolů prostřednictvím elektronického systému iškola naleznete v příručce č. 21 - Domácí úkoly (naleznete ji po přihlášení na spodní části úvodní stránky v rubrice Příručky).
10.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
ČSSZ - informace pro rodiče a školská zařízení
V souborech naleznete informace k žádosti o OČR.
Další informace jsou k dispozici na www.cssz.cz
10.3.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Zrušení výuky od 11. 3. 2020
Dobrý den.
Na základě mimořádného opatření přijatého na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu je zrušena od středy 11. 3. 2020 výuka na naší škole. V provozu nebude školní družina a školní jídelna. Ruší se zájmové kroužky.
Zrušení výuky platí, dle vyjádření ministra zdravotnictví, do odvolání.
Žáci budou dostávat domácí úkoly prostřednictvím informačního systému iškola. Musí se přihlásit na svůj žákovský účet.
11.2.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Ukončení sběru papírových kartonů
Do odvolání rušíme sběr papírových kartonů. Sběr "starých novin", letáků, PET lahví a hliníkových obalů pokračuje. Lze je přinést každé úterý od 7.30 do 8.00 hod. do přístěnku vedle školní jídelny.
21.1.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Sběr druhotných surovin
Od 1. 1. 2020 došlo ke snížení ceny za výkup papíru (max. 0,40 Kč za 1 kg).
Daleko příznivější je výkupní cena PET víček (2,50 Kč za 1 kg) a PET lahví (3,- Kč za 1 kg).
Obnovujeme sběr PET víček a lahví každé úterý ráno.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsmost1?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému