LoginHeslo
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342, Most, 43401
Telefon (sekretariát): (+420) 730 575 279, Telefon (ředitelna): (+420) 730 575 278
Fax: (+420) 476 707 337
Vývěska
21.1.2020, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Sběr druhotných surovin
Od 1. 1. 2020 došlo ke snížení ceny za výkup papíru (max. 0,40 Kč za 1 kg).
Daleko příznivější je výkupní cena PET víček (2,50 Kč za 1 kg) a PET lahví (3,- Kč za 1 kg).
Obnovujeme sběr PET víček a lahví každé úterý ráno.
13.12.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
LVVZ Klíny - rozdělení žáků
1. termín (20. 1. - 24. 1. 2020)
- 2. A (13), 1. A, B (16), 6. - 7. ročník (20),
- pedagogický dohled - Mgr. Milena Holá, Mgr. Radomíra Janotová, vychovatelka ŠD.

2. termín (10. 2. - 14. 2. 2020)
- 2. B, C (9), 3. B, C (20), 4. A, B (21),
- pedagogický dohled - Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Faltysová, vychovatelka ŠD.

Doplatek je třeba uhradit tak, aby byl nejpozději 10. 1. 2020 připsán na účet školy (1129230004/2700).

Peníze na skipas (max. 1 050,- Kč), popř. peníze na zapůjčení lyžařské výzbroje odevzdají účastníci kurzu doprovázejícím učitelkám v podepsané obálce v pondělí před odjezdem na Klíny (1. termín - 20. 1. 2020, 2. termín - 10. 2. 2020).

Sraz ve dvoře školy nejpozději v 7.40 hod.
26.11.2019, vložil Ihnačincová Jitka (Informativní zpráva)
kroužek- Čtenářský klub
Od 2. pololetí zahajuje svoji činnost kroužek Čtenářský klub. Budeme se scházet v úterý od 13.30 do 15. 00 hod. Zájemci se mohou již hlásit. Děkuji Jitka Ihnačincová
2.10.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Sběr kaštanů a žaludů, sběr druhotných surovin
Do 25. října můžete každou středu od 7.30 do 8.00 hod. nosit do spalovny kaštany a žaludy.
Zároveň od 1. 10. 2019 probíhá každé úterý od 7.30 do 8.00 hod. sběr druhotných surovin v přístavku za školní kuchyní.
26.9.2019, vložil Ihnačincová Jitka (Informativní zpráva)
kroužek Sportovní aktivity
Od října nabízím kroužek Sport. aktivity (cvičení s overbally, gymn. míčem, masážním ježkem, SM systémem- zdravotní cvičení) pro žáky 1. - 9. ročníku. Cvičit budeme v malé tělocvičně , v úterý a ve čtvrtek od 7. 00 do 7. 45 hod. Max. počet dětí v jeden den je 7. Dítě může kroužek navštěvovat 2x týdně nebo jen 1x týdně. Případným zájemcům dám závazné přihlášky.
Jitka Ihnačincová
17.9.2019, vložil Nachtigalová Jana (Informativní zpráva)
Vnitřní řád školní jídleny
K 1. 10. 2019 je aktualizován Vnitřní řád školní jídelny.
Naleznete jej v centrální databázi.
18.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Důležitá zpráva)
Velké poděkování všem dárcům Tříkrálové sbírky 2019
Moc děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky 2019.
Celkem se letos v Mostě během Tříkrálové sbírky vykoledovalo 127 560,- Kč.
Naše škola vykoledovala ze všech zúčastněných ZŠ a SŠ v Mostě nejvyšší částku ve výši 8 773,- Kč.
Z této částky se vrátí do školy 65%. Tyto peníze budou následně použity na pomoc potřebným žákům naší školy.
16.8.2018, vložil Nachtigalová Jana (Informativní zpráva)
Nové běžné účty školy
Platby za obědy můžete již nyní posílat na nový účet školy 1129230020/2700. Platba obědů na září 2018 má být provedena do 20. 8. 2018.
Platby za školní družinu posílejte na nový účet školy 1129230004/2700. Platba za školní družinu za září 2018 má být uskutečněna nejpozději 15. 9. 2018.
15.8.2018, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Nová čísla běžných účtů školy.
K 30. 9. 2018 bude zrušen běžný účet Základní školy, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace číslo 1041439399/0800, vedený u ČS, a.s.
Nová čísla účtů Základní školy, Most, Svážná 2342, příspěvkové organizace jsou následující:
1129230004/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. (škola),
1129230020/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. (školní jídelna).
28.1.2016, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Provozní doba branky ve Svážné ulici a opakované poučení o bezpečném přecházení vozovky.
Od 1. 2. 2016 dochází ke změně provozní doby ve dnech školní výuky. Branka bude otevřena následovně: 6.00 - 8.00 hod., 11.40 - 17.00 hod.
Při odchodu z areálu školy používejte k přecházení vozovky ve Svážné ulici přechod pro chodce.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsmost1?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému