LoginHeslo
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342, Most, 43401
Telefon (sekretariát): (+420) 730 575 279, Telefon (ředitelna): (+420) 730 575 278
Fax: (+420) 476 707 337
Vývěska
11.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Doplatek ŠvP Poslův mlýn
Prosím rodiče žáků přihlášených do ŠvP Poslův mlýn, aby zaslali doplatek úhrady ŠvP do 20. 2. 2019 na účet školy.
Pokud do tohoto data nebude mít přihlášený žák nebo žákyně zaplacenu celou částku ve výši 3 490,- Kč (záloha + doplatek), oslovíme zájemce na pozici náhradníků (přednostně ty náhradníky, kteří mají již uhrazenu celou částku za ŠvP).
Připomínám, že doplatek posíláte na účet školy 1129230004/2700.
U platby nezapomeňte uvést variabilní symbol svého dítěte pro ŠvP, popř. i příjmení a jméno dítěte.
Děkuji
Jana Nachtigalová
11.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Příměstský tábor informatiky pro žáky z 3. až 5. ročníku
Vážení rodiče,
V termínu od 11. 3. do 15. 3. 2019 (jarní prázdniny) od 8.00 do 16.00 hod. se bude na naší škole konat příměstský tábor Informatiky, který pořádá Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s naší školou. Zájemci z 3. až 5. ročníku si mohou vyzvednout informační leták, který obsahuje přihlašovací údaje, v ředitelně školy.
Maximální počet účastníků: 30 dětí (zúčastní se prvních 30 elektronicky přihlášených žáků).
Tábor je zdarma (veškeré náklady jsou hrazeny z projektu EU).
Ve středu 13. 3. 2019 pojedou děti na výlet do Techmánie v Plzni.
Stravu (dopolední a odpolední svačina, oběd) a pitný režim zajišťuje naše školní jídelna.
Pokud potřebujete další informace k tomuto táboru, zavolejte mi na tel. č. 730 575 278.

9.1.2019, vložil Holá Milena (Informativní zpráva)
Lyžařský a snowboardový kurz
Ti účastníci kurzu, kteří si chtějí zapůjčit sportovní vybavení v půjčovně na Klínech, si do konce tohoto týdne vyzvednou v 1. A u p. učitelky M. Holé dotazník k vyplnění potřebných údajů. Odevzdejte vyplněné nejpozději do 18. 1. 2019
Děkuji, Mgr. Milena Holá
7.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
LVVZ - výměna žáků ve 2. a 3. termínu
Kvůli počtu nasmlouvaných instruktorů Zimletu Klíny dochází k výměně lyžařů ve 2. a ve 3. termínu.
2. termín 4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 - lyžaři z 1. a 4. ročníku (38 žáků).

3. termín 11. 2. 2019 - 15. 2. 2019 - lyžaři z 2. a 3. ročníku (48 žáků).

Úhrada doplatku za kurz:
2. a 3. termín nejpozději 20. 1. 2019

4.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
LVVZ - skipasy a půjčovné
950,- Kč na zakoupení skipasu přinesou přihlášení účastníci v hotovosti do školy a předají své třídní učitelce do následujícího data:
1. termín do 18. 1. 2019
2. termín do 31. 1. 2019
3. termín do 7. 2. 2019

Peníze na zapůjčení lyžařské výzbroje na Klínech vezou děti s sebou první den lyžařského výcviku.
3.1.2019, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Termíny příměstského lyžařského kurzu na Klínech
1. termín 21. 1. 2019 - 25. 1. 2019 - všichni SNB (24 žáků), lyžaři z 5. a 6. ročníku (12 žáků).

2. termín 4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 - lyžaři z 2. a 3. ročníku (48 žáků).

3. termín 11. 2. 2019 - 15. 2. 2019 - lyžaři z 1. a 4. ročníku (38 žáků).

Úhrada doplatku za kurz:
1. termín nejpozději 15. 1. 2019
2. a 3. termín nejpozději 20. 1. 2019

U platby nezapomeňte uvádět číslo variabilního symbolu.

16.8.2018, vložil Nachtigalová Jana (Informativní zpráva)
Nové běžné účty školy
Platby za obědy můžete již nyní posílat na nový účet školy 1129230020/2700. Platba obědů na září 2018 má být provedena do 20. 8. 2018.
Platby za školní družinu posílejte na nový účet školy 1129230004/2700. Platba za školní družinu za září 2018 má být uskutečněna nejpozději 15. 9. 2018.
15.8.2018, vložil Nachtigalová Jana (Velmi důležitá zpráva)
Nová čísla běžných účtů školy.
K 30. 9. 2018 bude zrušen běžný účet Základní školy, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace číslo 1041439399/0800, vedený u ČS, a.s.
Nová čísla účtů Základní školy, Most, Svážná 2342, příspěvkové organizace jsou následující:
1129230004/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. (škola),
1129230020/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. (školní jídelna).
28.1.2016, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Provozní doba branky ve Svážné ulici a opakované poučení o bezpečném přecházení vozovky.
Od 1. 2. 2016 dochází ke změně provozní doby ve dnech školní výuky. Branka bude otevřena následovně: 6.00 - 8.00 hod., 11.40 - 17.00 hod.
Při odchodu z areálu školy používejte k přecházení vozovky ve Svážné ulici přechod pro chodce.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsmost1?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému