LoginHeslo
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské
Šantrochova 1800/2, Praha 6, 16200
Telefon (sekretariát): (+420) 235 361 223, Telefon (ředitelna): (+420) 235 361 223
Fax: (+420) 220 611 081
Vývěska
16.1.2020, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
Plavecký výcvik pro 3.A,3.B,3.C
Vážení rodiče,
podařilo se zajistit na II.pololetí plavecký výcvik pro 3. ročníky. Plavat se bude na plaveckém stadionu Strahov, a to každý pátek mimo prázdnin a svátků. Žáci 3.A,B budou plavat od 10.45 do 11.30 hodin a žáci 3.C budou plavat od 11.45 do 12.30 hodin. S dopravou na plavání budete seznámeni na třídních schůzkách třídními učiteli. Plaveme od 7.2.2020.
Mgr. Hana Vávrová, zástupce ředitelky
10.1.2020, vložil Řeřichová Ivana (Velmi důležitá zpráva)
Zpráva vedení

Vážení rodiče,
během třídních schůzek v úterý dne 21. ledna 2020 proběhnou volby do školské rady (dále jen ŠR) naší školy, protože volební období stávajících členů končí.
ŠR tvoří dva zástupci z řad rodičů, dva pedagogové a dva zástupci za zřizovatele školy. V den třídních schůzek proběhne volba členů ŠR za rodiče, kteří projeví zájem být voleni.
Pokud máte zájem stát se členem ŠR, případně chcete-li někoho navrhnout, kontaktujte nás prosím.
Pište prosím do 15. ledna na e-mail: volby@zsverycaslavske.cz, kde uvedete jméno kandidáta a základní informace o sobě (povolání, ve které třídě máte dítě...). Tyto informace (bez jmen Vašich dětí či kontaktů na Vás) budou po Vašem souhlasu zveřejněny na stránkách školy a během voleb na nástěnce ve škole. Volební období ŠR jsou tři roky.
Bližší informace ke ŠR: http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-15-paragraf-167.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Ředitelka školy Mgr. Helena Patáková
24.10.2019, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
Plavání 2.a 3.ročníků
Z technických a provozních důvodů na straně sportovního centra "Na Chobotě" vedení školy ruší plavecký výcvik 2.a 3. ročníků v 1.pololetí šk.roku 2019/20
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zspetrinyjih?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému