LoginHeslo
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské
Šantrochova 1800/2, Praha 6, 16200
Telefon (sekretariát): (+420) 235 361 223, Telefon (ředitelna): (+420) 235 361 223
Fax: (+420) 220 611 081
Vývěska
14.4.2020, vložil Šonková Soňa (Informativní zpráva)
Příprava na přijímačky - 9. třídy e-learning, testy
odkaz:
https://vpohode.cz/cs/
nový student: zaregistrujte se
zaregistrovaný: přihlásí se
výběr: Vyzkoušet zdarma
dole na stránce vybrat Matematika, nebo Český jazyk
Spustit Demo (k dispozici celý kurz)
23.3.2020, vložil reditelka . (Informativní zpráva)
online místnosti - pozvánky
Všechny přístupy (pozvánky) do online místností jednotlivých učitelů najdete v sekci E-learning.
19.3.2020, vložil Holmanová Marcela (Informativní zpráva)
ČSP termíny
nikdo z nás neví termín domácí karantény, proto je zadání tak volné a bez termínu odevzdání ,-) dívejte se na dokumenty a pište si úvahy, každá snaha se cení *-) až se vrátíme do školy budeme řešit teprve známky :-)
16.3.2020, vložil Řeřichová Ivana (Velmi důležitá zpráva)
On line komunikace
Vážení rodiče,, děti budou mít možnost připojit se na aplikaci Google Hangouts a komunikovat on line . Pro tento způsob je třeba zřídit dětem účet na Gmail a poté sledovat možnost připojení se svým učitelem a třídou.
Úkoly na týden od 16. 3. - 20.3. ČJ upevňujte učivo PJ . Budeme pracovat na webu
Český jazyk - Luštěnky rysavy 4. ročník, výuka pro 1. stupeň 2. pololetí , PJ
rodu středního druhá řádka - Polabí - doplň vypracuj a proveď si kontrolu. Do škol. sešitu vypiš z textu slovesa a urči osobu, číslo a čas,, pátou větu zapiš jako šifru čísel označující slovní druhy, sečti jednotlivá čísla a součet si zapiš do ŠS, pokud někdo zapomněl sešity ve škole zavede si náhra Učebnice str 74 zapiš si poučení ve žlutém druhém rámečku a nauč se, kde se píše u vzoru pán y / i , v kterých pádech. procvič si tuto definici na str. 75 cv. 4, 5, , 6 -,7 zdůvodňujeme rychlí holubi ( rychlí páni,1. pád, kdo co, pozorovat psy ( pozorovat pány ( 4. pád vidím pány). Metodicky je potřeba říkat si správný pád daného vzoru - vidět pány slyšíme to tvrdě- píšeme - y, pokud slyšíme měkce : - čápi ( páni létali ) píšeme i.
Tento postup je velmi důležitý pro správné určení y/i, zatím budeme trénovat vzor pán, abychom si poučku zautomatizovali.
Cvičení 6, 7, proveď písemně a říkej si Psi (páni ) zuřivě štěkali. Jak slyšíme páni - měkce - napíšeme tudíž i. .
Čtěte knihy na ČD a můžete si ho připravit, vím že nemáte sešity, ale když ho vypracuješ na A4 a odevzdáš až budeme ve škole, budeš mít méně práce.Ještě připomínám, že práci, kterou děláte doma,, přinesete všichni až se zase sejdeme ve škole.
16.3.2020, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
HV 4.A referáty
Všichni žáci, kteří ještě neodprezentovali svůj referát, prosím, nechť ho tento týden vypracují a zašlou na mail :zastupkyne@zsverycaslavske.cz
16.3.2020, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
Matematika 4.A
Vážení rodiče, pro týden od 16.3. - 20.3. prosím, aby žáci dokončili PS do str. 16 včetně. V plánu na březen máme procvičování čísel milion a více a základní operace s nimi. V geometrii : obvod obdélníku, obvod čtverce. Obvod trojúhelníku děti již umí. Učivo najdete v učebnici strana 105,106 a 110. Děti si udělají do školního sešitu zápis stejným způsobem tak, jak to mají s trojúhelníkem. Pokud by byl jakýkoliv dotaz, pište na zastupkyne@zsverycaslavske.cz. P.S. použijte k výkladu např. youtube, čt 2, vše je zde popsáno názorně.
16.1.2020, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
Plavecký výcvik pro 3.A,3.B,3.C
Vážení rodiče,
podařilo se zajistit na II.pololetí plavecký výcvik pro 3. ročníky. Plavat se bude na plaveckém stadionu Strahov, a to každý pátek mimo prázdnin a svátků. Žáci 3.A,B budou plavat od 10.45 do 11.30 hodin a žáci 3.C budou plavat od 11.45 do 12.30 hodin. S dopravou na plavání budete seznámeni na třídních schůzkách třídními učiteli. Plaveme od 7.2.2020.
Mgr. Hana Vávrová, zástupce ředitelky
24.10.2019, vložil Vávrová Hana (Důležitá zpráva)
Plavání 2.a 3.ročníků
Z technických a provozních důvodů na straně sportovního centra "Na Chobotě" vedení školy ruší plavecký výcvik 2.a 3. ročníků v 1.pololetí šk.roku 2019/20
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zspetrinyjih?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému