LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
20.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Vánoční jarmark
Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vás srdečně zve na Vánoční jarmark, který se koná v sobotu 1. 12. 2018 od 14:00 do 17:00 h.
v prostorách hlavní budovy školy v 1. patře. na Habrovanské 312/3, 683 01 Rousínov.

Těšíme se na Vás.


Pozn.: Více info na www.zsrousinov.cz.
21.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Evidence strávníků do nového stravovacího systému
Od pondělí 24.9. budeme evidovat strávníky (resp. jejich čipy/čipové ISIC karty) v novém stravovacím systému. Je třeba, aby děti měly čip u sebe ve škole. Organizovat toto budeme převážně přímo se žáky v době provozu školy. Pokud dítě bude chybět (např. nemoc), nebo čip zapomene, můžou rodiče přijít do kanceláře školní jídelny za p. Bartoškovou kdykoliv s čipem sami. Pokud potřebujete v pozdější hodinu, je vhodné předem zavolat a domluvit se. Telefony - viz níže.
Po tuto přechodnou dobu registrací nebude fungovat internetové přihlašování a odhlašování obědů přes webovou aplikaci. Využívejte tedy prosím e-mail odhlaskyobedu@zsrousinov.cz, nebo telefon 517 370 030, mob. 778 433 703.
Čím dříve se nám registrace podaří, tím kratší tato přechodná polofunkční doba bude.
20.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Bleskovka ad avízo 3
Do jídelny není třeba jiný čip. Pokud máte čip (nebo kartu) již aktivovaný pro přístup do budov (a to je drtivá většina žáků i "družinových" rodičů), je to v pořádku a po zprovoznění stravovacího software zaevidujeme do stravovacího systému žákovské čipy či karty a toť vše. Stačí tedy, aby je měly děti u sebe. Dáme včas vědět.
20.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Avízo do třetice
Pokud žáci chodí na obědy a nemají dosud aktivovanou jakoukoliv formu čipu (přívěsek, kartu), mohou nastat brzy potíže při vydávání obědů. Prosíme tedy opozdilce o včasnou aktivaci.
Současně upozorňujeme, že je nutné hlídat dostatek financí na účtě v době strhávání inkasa. Elektronický stravovací systém není benevolentní a pokud nejsou obědy zaplaceny, oběd nebude vydán.
14.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Ovoce a mléko do škol 20.9.
V tomto závozu by měl být mj. bílý jogurt. Takže se bude hodit lžička.
11.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Vysvětlení přístupových časů do budov
Na webu školy je vysvětlen princip definice přístupových časů do budov školy.
Prosím o toleranci počátečních nedostatků.
Děkuji.
4.9.2018, vložil Mikulčíková Lucie (Informativní zpráva)
Třídní schůzky
Třídní schůzky 1. ročníku se konají ve čtvrtek 6. 9. 2018 v 16.00, ostatních ročníků v úterý 11. 9. 2018 v 16.00.
15.6.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Elektronický docházkový a stravovací systém v ZŠ
Vážení rodiče, v těchto dnech děti přinesou domů informace o možnostech přístupu do rousínovských škol od příštího školního roku pomocí jednotného elektronického systému. Věnujte tomu prosím náležitou pozornost, je to velmi důležité např. pro objednávky a výdej obědů od příštího školního roku. Dovolte malá upřesnění:
1. Čip bude pro žáky nezbytný, není však nutná karta ISIC (ze školy), stačí "obyčejný" čip (z MÚ). Je to na Vašem uvážení.
2. Úhrada karty ISIC je nanejvýš vhodná bezhotovostně, stejným způsobem jako pomůcky. Pokud nemáte dostatečný zůstatek na "školním žákovském účtu", prosím zajistěte včas.
3. Žádosti o vydání karty ISIC neposílejte přes třídní učitele, ale přineste či pošlete do kanceláře školy p. Smejkalové, i s vhodnou fotografií v elektronické podobě (např. na flash disku apod.).
V případě dotazů se obracejte na vedení školy, nejlépe na ředitele.
V nebližších dnech budete mít také informace na webu školy, popř. v městském Zpravodaji.
18.5.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vážení rodiče, v souvislosti s evropským nařízením EP a Rady EU 2016/679, známé pod zkratkou GDPR, musí mít škola k vedení některých agend nově definovaný souhlas zákonných zástupců. V nejbližších dnech děti přinesou patřičný formulář, prosím o jeho čitelné vyplnění a vrácení zpět třídnímu učiteli. Formulář je též ke stažení umístěn v centrální databázi systému I-škola. Děkuji za spolupráci.
15.5.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den.
Připomínáme konzultační den v úterý 22. května od 14 do 16.30 hodin. V jeho průběhu se uskuteční také společné třídní schůzky ve třídách I.B, II.A a IV.A, vždy od 16.00 h.
Podrobnosti o nepřítomnosti učitelů budou aktualizovány na webu školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému