LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
25.6.2019, vložil Mikulčíková Lucie (Informativní zpráva)
Opravné zkoušky
Opravné zkoušky proběhnou v následujících termínech: český jazyk, fyzika a matematika v úterý 27.8.2019 od 9:00 hodin, dějepis a chemie ve středu 28.8.2019 od 9:00 hodin. Podrobnější informace obdrží žáci od svých vyučujících.
20.6.2019, vložil Mikulčíková Lucie (Informativní zpráva)
Pomůcky
Vážení rodiče, Váš syn/dcera přinese v nejbližších dnech domů lísteček s informacemi o platbách za pomůcky na příští školní rok. Vyúčtování školního roku 2018/19 bude zveřejněno od 15. července, zkontrolujte si prosím nejprve zůstatek a poté doplňte potřebnou částku. Seznam pomůcek, které je na nový školní rok dětem potřeba zakoupit najdete v CDB/pro rodiče. Děkuji, L. Mikulčíková
17.6.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Změna organizace výuky 20.6.
Z organizačních a technických důvodů bude ve čtvrtek 20.6. výuka končit po 6. vyučovací hodině. Odpolední vyučování se ruší.
13.6.2019, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Školní družina - informace o konci školního roku
Družina bude v běžném provozu do čtvrtku 27. června (v tento den si děti odnesou veškeré věci, které mají v družině v šatně). V pátek 28. června odchází děti po předání vysvědčení domů (jejich odchod si již zajistí rodiče). V průběhu letních prázdnin nebude družina v provozu. Její činnost bude zahájena v úterý 3. září 2019. Přeji všem krásný prázdninový čas. Dagmar Valchařová
19.5.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den v úterý 21.5.2019 od 14.00 do 16.30 h.
23.3.2019, vložil Pivečková Hana (Informativní zpráva)
Ukliďme Česko
V dubnu se každoročně slaví Den Země. K tomuto svátku probíhá po celém světě řada akcí. Jednou z nich je celostátní projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko, do kterého se pravidelně zapojuje i naše škola. Ve spolupráci s městem pořádáme dobrovolnické úklidové odpoledne veřejného prostranství města. Úklid Rousínova proběhne ve středu 10. dubna 2019 od 14 hodin. Zahájení i ukončení akce bude ve školní TyMyJáNové zahradě. Vyzýváme všechny (nejen žáky a zaměstnance školy), kterým není příroda a naše okolí lhostejné, aby se připojili a přišli pomoci s úklidem. Žáci se mohou přihlásit u třídních učitelů nebo v kabinetě přírodopisu.Je nutné, aby přihlášení žáci přinesli souhlas rodičů s účastí na úklidu. Za dobrý skutek předem děkujeme.
25.2.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den 5.3.
Připomínáme konzultační den v úterý 5. března od 14 h do 16.30 h.
18.2.2019, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Volný den (ředitelské volno)
Z důvodu závady na elektroinstalaci vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 24 odst. 2, Zák. 561/2004 Sb. (školský zákon), na den úterý 19. února 2019 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky na pracovišti Habrovanská.
Ze stejného důvodu nebude v provozu ani školní jídelna.
Pracoviště Tyršova (1. - 3. ročník) bude v provozu normálně, stejně tak školní družina.
4.1.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Fotografování prvňáků pro Vyškovský deník
V úterý 8.1. dopoledne přijedou vyfotit prvňáky z vyškovského deníku v rámci projektu představování nových žáčků. Fotka bude společná pro třídu, beze jmen. Žáci, jejichž rodiče nesouhlasili se zveřejněním fotografií v médiích, fotografováni nebudou.
21.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Evidence strávníků do nového stravovacího systému
Od pondělí 24.9. budeme evidovat strávníky (resp. jejich čipy/čipové ISIC karty) v novém stravovacím systému. Je třeba, aby děti měly čip u sebe ve škole. Organizovat toto budeme převážně přímo se žáky v době provozu školy. Pokud dítě bude chybět (např. nemoc), nebo čip zapomene, můžou rodiče přijít do kanceláře školní jídelny za p. Bartoškovou kdykoliv s čipem sami. Pokud potřebujete v pozdější hodinu, je vhodné předem zavolat a domluvit se. Telefony - viz níže.
Po tuto přechodnou dobu registrací nebude fungovat internetové přihlašování a odhlašování obědů přes webovou aplikaci. Využívejte tedy prosím e-mail odhlaskyobedu@zsrousinov.cz, nebo telefon 517 370 030, mob. 778 433 703.
Čím dříve se nám registrace podaří, tím kratší tato přechodná polofunkční doba bude.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému