LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
2.7.2020, vložil Mikulčíková Lucie (Informativní zpráva)
Třídní foto
Žáci devátých tříd si již mohou fotografii vyzvednout v kanceláři školy.
29.6.2020, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Školní družina - informace k vrácení přeplatku
těm z rodičů, kteří doposud neodevzdali vyplněný formulář o vrácení přeplatku za družinu, bude tento přeplatek převeden z družinového účtu žáka na školní účet žáka (pomůcky,...).
Dagmar Valchařová
19.6.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Fotografování - oprava
Žáci nemusí nosit hotově 30 Kč, částku lze odečíst z účtu. Omlouvám se za původní nepřesnou informaci, již je opravena.
18.6.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Fotografování 9. ročníku
V pátek 26.6., po vydání vysvědčení cca v 8:30 h, bude fotografování žáků 9. ročníku. Fotografie stojí 30 Kč, částka bude odečtena z účtu žáka.
8.6.2020, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Vrácení přeplatku za školní družinu
Vážení rodiče,
na webu školy jsou informace o způsobu vrácení přeplatku. Prosím, čtěte...
Dagmar Valchařová
2.6.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Organizační záležitosti v měsíci červnu.
Vážení,
na webu školy jsou umístěny informace k podmínkám pobytu žáků 2. stupně ve škole od 8.6. v souladu s pokyny MŠMT.
Touto cestu také informuji na vyhlášení volných dnů (tzv. ředitelského volna), z technických a organizačních důvodů, na dny pondělí a úterý 29.6. a 30.6. 2020.
Školní rok bude proto ukončen a vysvědčení vydáno v pátek 26.6.2020.
19.5.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Organizace 1. stupně od 25.5.
Vážení rodiče a učitelé,
na webu školy se prosím seznamte s aktualizací k organizací pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020. Odkaz:
http://www.zsrousinov.cz/informace-k-pobytu-zaku-1-stupne-ve-skole-od-25-kvetna/
11.5.2020, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Informace o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2020/2021
Všichni žáci, kteří k dnešnímu dni (11. 5. 2020) odevzdali zápisní lístek, jsou do družiny na příští školní rok přijati, včetně stávajících žáků třetích ročníků (tedy budoucích čtvrťáků).
Dagmar Valchařová
8.5.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Pokyny pro přítomnost žáků IX. ročníku ve škole od 11.5.2020
Na webu školy:
http://www.zsrousinov.cz/pritomnost-zaku-9-rocniku-ve-skole-pro-ucely-pripravy-na-prijimaci-zkousky/
jsou aktualizované podrobnosti pro přihlášené žáky k organizaci výuky - přípravy žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám ve škole od 11.5.2020.
4.5.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Aktualizované informace k pobytu žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole
Vážení rodiče, učitelé a žáci,
upozorňujeme, že průběžně aktualizujeme informace k možnosti pobytu jmenovaných skupin žáků ve škole a jejich účasti ve výuce v souladu vládními nařízeními.
Informace najdete na webu školy.
http://www.zsrousinov.cz/pritomnost-zaku-9-rocniku-ve-skole-pro-ucely-pripravy-na-prijimaci-zkousky/
http://www.zsrousinov.cz/informace-k-pobytu-zaku-1-stupne-ve-skole-od-25-kvetna/
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému