LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
22.3.2018, vložil Pivečková Hana (Informativní zpráva)
Ukliďme Česko
V dubnu se každoročně slaví Den Země. K tomuto svátku probíhá po celém světě řada akcí. Jednou z nich je celostátní projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko, do kterého se zapojuje i naše škola. Pořádáme dobrovolnické úklidové odpoledne veřejného prostranství města. Úklid Rousínova bude ve čtvrtek 5.4.2018 od 14 hodin. Vyzýváme všechny (nejen žáky a zaměstnance školy), kterým není příroda a naše okolí lhostejné, aby se připojili a přišli pomoci s úklidem. Zahájení i ukončení akce je ve školní zahradě.Doporučujeme vlastní pracovní rukavice, část rukavic zajistíme. Žáci se mohou přihlásit u třídních učitelů nebo v kabinetě přírodopisu. Děti musí mít písemný souhlas rodičů. Za váš dobrý skutek předem děkujeme.
8.3.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Úpravy vchodu budovy Tyršova – omezení vstupu
Od pondělí 19.3.2018 budou probíhat výkopové práce v prostoru hlavního vstupu do budovy školy na ul. Tyršova. Tento vstup nebude možné používat po dobu minimálně 14 dnů. Jako náhradní vchod je určen vstup z parkoviště před školou přes spojovací krček.
22.2.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den, který se bude konat v úterý 27. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 h.

29.1.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Úprava organizace vyučování 31. ledna
V den vydání vysvědčení končí žáci 1. stupně v 11.30 h. Navazuje družina.
Žáci 2. stupně končí v průběhu 5. vyučovací hodiny postupně cca od 12.10 h do 12.30 h.
3.1.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den 11. ledna 2018
Připomínáme konzultační den ve čtvrtek 11.1.2018 od 14 hodin. Případná nepřítomnost vyučujících bude aktualizována na webu školy.
21.11.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den v úterý 28.11.2017 od 14 hodin. Přítomnost vyučujících je aktualizována na webu školy.
16.10.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Rozeslání starých zpráv
Vážení uživatelé, před pár týdny se stala chyba a správce serveru nám smazal v i-škole komunikaci. Nyní ji obnovil, čímž došlo ke zpětnému opětovnému rozeslání notifikací a e-mailů. Ignorujte prosím.
11.10.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Žádost o toleranci
Vážení rodiče dětí v družině, prosím o toleranci k situaci, která vznikla na Tyršově vlivem nutných stavebních prací. Tyto potrvají krátce, podle sdělení stavební firmy budou snad do konce týdne hotovy. Snažíme se po dohodě s firmou a organizačními opatřeními minimalizovat dopady stavební činnosti na prostředí v budově, stoprocentně eliminovat to však nejde. Strpení, už to bude. Děkuji za pochopení.
3.10.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Volby do školské rady
Letos se konají volby do školské rady. Informace a termíny (návrh kandidátů, termín konání aj.) jsou na webu školy v sekci "Provozní informace".
25.5.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Variabilní symbol u svolení k inkasu při platbě obědů
Upozorňujeme strávníky (ev. jejich rodiče), že svolení k inkasu pro platbu obědů nesmí mít variabilní symbol. Pokud jej máte nastavený, je potřeba toto zrušit. Je to technické opatření kvůli správné evidenci finančních toků. Variabilní symbol bude nově přidělovat ten, kdo platbu strhává, tj. škola. Blíže to dokáže vysvětlit vedoucí ŠJ. Děkujeme za pochopení.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému