LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
15.6.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Elektronický docházkový a stravovací systém v ZŠ
Vážení rodiče, v těchto dnech děti přinesou domů informace o možnostech přístupu do rousínovských škol od příštího školního roku pomocí jednotného elektronického systému. Věnujte tomu prosím náležitou pozornost, je to velmi důležité např. pro objednávky a výdej obědů od příštího školního roku. Dovolte malá upřesnění:
1. Čip bude pro žáky nezbytný, není však nutná karta ISIC (ze školy), stačí "obyčejný" čip (z MÚ). Je to na Vašem uvážení.
2. Úhrada karty ISIC je nanejvýš vhodná bezhotovostně, stejným způsobem jako pomůcky. Pokud nemáte dostatečný zůstatek na "školním žákovském účtu", prosím zajistěte včas.
3. Žádosti o vydání karty ISIC neposílejte přes třídní učitele, ale přineste či pošlete do kanceláře školy p. Smejkalové, i s vhodnou fotografií v elektronické podobě (např. na flash disku apod.).
V případě dotazů se obracejte na vedení školy, nejlépe na ředitele.
V nebližších dnech budete mít také informace na webu školy, popř. v městském Zpravodaji.
18.5.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vážení rodiče, v souvislosti s evropským nařízením EP a Rady EU 2016/679, známé pod zkratkou GDPR, musí mít škola k vedení některých agend nově definovaný souhlas zákonných zástupců. V nejbližších dnech děti přinesou patřičný formulář, prosím o jeho čitelné vyplnění a vrácení zpět třídnímu učiteli. Formulář je též ke stažení umístěn v centrální databázi systému I-škola. Děkuji za spolupráci.
15.5.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den.
Připomínáme konzultační den v úterý 22. května od 14 do 16.30 hodin. V jeho průběhu se uskuteční také společné třídní schůzky ve třídách I.B, II.A a IV.A, vždy od 16.00 h.
Podrobnosti o nepřítomnosti učitelů budou aktualizovány na webu školy.
26.4.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Stavební úpravy vchodu do školy na Tyršově ul.
Finální stavební úpravy hlavního vstupu do budovy na Tyršově ul. začnou 7. května, potrvají asi týden, max. dva. Během úprav bude vstup do školy opět umožněn přes spojovací krček z nádvoří. Dbejte prosím na bezpečnost.
24.4.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Výměna vchodových dveří Tyršova
Z důvodů výměny vchodových dveří ve škole na ul. Tyršova VE STŘEDU 25.4.OD 8 HODIN, bude vstup do této budovy po 8. hodině umožněn spojovacím krčkem z nádvoří areálu. Práce by měly být ukončeny tentýž den. Ranní vstup (vč. ranní družiny) bude ještě umožněn normálně - stávajícím hlavním vchodem.
Omlouváme se za komplikace na poslední chvíli, jinak to nešlo.
26.3.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Vchod Tyršova
Ode dneška je opět možno používat hlavní vchod do školy na ul. Tyršova. Čeká nás ještě jedno omezení - a sice výměna vstupních dveří hl. vchodu této budovy a úprava okolí. Budete informováni.
22.2.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den, který se bude konat v úterý 27. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 h.

29.1.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Úprava organizace vyučování 31. ledna
V den vydání vysvědčení končí žáci 1. stupně v 11.30 h. Navazuje družina.
Žáci 2. stupně končí v průběhu 5. vyučovací hodiny postupně cca od 12.10 h do 12.30 h.
3.1.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den 11. ledna 2018
Připomínáme konzultační den ve čtvrtek 11.1.2018 od 14 hodin. Případná nepřítomnost vyučujících bude aktualizována na webu školy.
21.11.2017, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den v úterý 28.11.2017 od 14 hodin. Přítomnost vyučujících je aktualizována na webu školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému