LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
19.5.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den
Připomínáme konzultační den v úterý 21.5.2019 od 14.00 do 16.30 h.
23.3.2019, vložil Pivečková Hana (Informativní zpráva)
Ukliďme Česko
V dubnu se každoročně slaví Den Země. K tomuto svátku probíhá po celém světě řada akcí. Jednou z nich je celostátní projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko, do kterého se pravidelně zapojuje i naše škola. Ve spolupráci s městem pořádáme dobrovolnické úklidové odpoledne veřejného prostranství města. Úklid Rousínova proběhne ve středu 10. dubna 2019 od 14 hodin. Zahájení i ukončení akce bude ve školní TyMyJáNové zahradě. Vyzýváme všechny (nejen žáky a zaměstnance školy), kterým není příroda a naše okolí lhostejné, aby se připojili a přišli pomoci s úklidem. Žáci se mohou přihlásit u třídních učitelů nebo v kabinetě přírodopisu.Je nutné, aby přihlášení žáci přinesli souhlas rodičů s účastí na úklidu. Za dobrý skutek předem děkujeme.
25.2.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den 5.3.
Připomínáme konzultační den v úterý 5. března od 14 h do 16.30 h.
18.2.2019, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Volný den (ředitelské volno)
Z důvodu závady na elektroinstalaci vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 24 odst. 2, Zák. 561/2004 Sb. (školský zákon), na den úterý 19. února 2019 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky na pracovišti Habrovanská.
Ze stejného důvodu nebude v provozu ani školní jídelna.
Pracoviště Tyršova (1. - 3. ročník) bude v provozu normálně, stejně tak školní družina.
4.1.2019, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Fotografování prvňáků pro Vyškovský deník
V úterý 8.1. dopoledne přijedou vyfotit prvňáky z vyškovského deníku v rámci projektu představování nových žáčků. Fotka bude společná pro třídu, beze jmen. Žáci, jejichž rodiče nesouhlasili se zveřejněním fotografií v médiích, fotografováni nebudou.
21.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Velmi důležitá zpráva)
Evidence strávníků do nového stravovacího systému
Od pondělí 24.9. budeme evidovat strávníky (resp. jejich čipy/čipové ISIC karty) v novém stravovacím systému. Je třeba, aby děti měly čip u sebe ve škole. Organizovat toto budeme převážně přímo se žáky v době provozu školy. Pokud dítě bude chybět (např. nemoc), nebo čip zapomene, můžou rodiče přijít do kanceláře školní jídelny za p. Bartoškovou kdykoliv s čipem sami. Pokud potřebujete v pozdější hodinu, je vhodné předem zavolat a domluvit se. Telefony - viz níže.
Po tuto přechodnou dobu registrací nebude fungovat internetové přihlašování a odhlašování obědů přes webovou aplikaci. Využívejte tedy prosím e-mail odhlaskyobedu@zsrousinov.cz, nebo telefon 517 370 030, mob. 778 433 703.
Čím dříve se nám registrace podaří, tím kratší tato přechodná polofunkční doba bude.
20.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Bleskovka ad avízo 3
Do jídelny není třeba jiný čip. Pokud máte čip (nebo kartu) již aktivovaný pro přístup do budov (a to je drtivá většina žáků i "družinových" rodičů), je to v pořádku a po zprovoznění stravovacího software zaevidujeme do stravovacího systému žákovské čipy či karty a toť vše. Stačí tedy, aby je měly děti u sebe. Dáme včas vědět.
20.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Avízo do třetice
Pokud žáci chodí na obědy a nemají dosud aktivovanou jakoukoliv formu čipu (přívěsek, kartu), mohou nastat brzy potíže při vydávání obědů. Prosíme tedy opozdilce o včasnou aktivaci.
Současně upozorňujeme, že je nutné hlídat dostatek financí na účtě v době strhávání inkasa. Elektronický stravovací systém není benevolentní a pokud nejsou obědy zaplaceny, oběd nebude vydán.
14.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Ovoce a mléko do škol 20.9.
V tomto závozu by měl být mj. bílý jogurt. Takže se bude hodit lžička.
11.9.2018, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Vysvětlení přístupových časů do budov
Na webu školy je vysvětlen princip definice přístupových časů do budov školy.
Prosím o toleranci počátečních nedostatků.
Děkuji.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému