LoginHeslo
Základní škola Rousínov, okres Vyškov
Habrovanská 312/3, Rousínov, 68301
Telefon (sekretariát): (+420) 517 371 535, Telefon (ředitelna): (+420) 517 330 658
Základní škola s max. kapacitou 690 žáků s družinou pro 170 dětí a jídelnou a velkou školní přírodní učebnou, kde může probíhat výuka. Nabízíme volitelné předměty, doplňkové předměty, umožňujeme nebo spoluorganizujeme množství zájmových aktivit. Pořádáme dětské akce, exkurze, soutěže a výlety pro žáky po celé České republice i do zahraničí.
Vývěska
29.4.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Informace k pobytu žáků ve škole od 25. května
Vážení rodiče,
na webu školy najdete informace k podmínkám připravované možnosti otevření školy pro žáky 1. stupně, včetně závazné přihlášky. Více na:
http://www.zsrousinov.cz/informace-k-pobytu-zaku-1-stupne-ve-skole-od-25-kvetna/
16.4.2020, vložil Kuneš Tomislav (Velmi důležitá zpráva)
Informace o aktuální kybernetické hrozbě
Zdravím kolegové,
důležitá informace o kybernetické hrozbě v dnešní době a situaci. V současné době dochází k množícím se útokům prostřednictvím podvržených e-mailových zpráv na statní instituce, zařízení s přílohami a odkazy. Žádám proto všechny učitelé, vychovatele, asistenty a další zaměstnance školy aby důsledně:

dodržovali zásady ochrany před podvodnými emaily;

věnovali zvýšenou pozornost emailovým zprávám, které v těchto dnech obdrží;

zejména byli pozorní při otevírání příloh či použití odkazů na webové stránky;

důkladně zkontrolovali emailovou adresu odesílatele a pokud si nebudou jisti, že adresa odesílatele je reálná (tzn. například se zobrazované jméno neshoduje s emailovou adresou, nebo přípona adresy za @ neodpovídá proklamovanému odesílateli) ihned zprávu smazali a nebo kontaktovali přímo mě, abych tuto situaci řešil se správcem serveru.

V odkazech níže posílám informace od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ohledně chování uživatelů v souvislosti s phishingovými e-maily a bezpečnosti v online komunikaci a prostoru.

Odkaz A:
https://www.nukib.cz/download/vzdelavani/doporuceni/NUKIB_doporuceni_uzivatele_plakat.pdf

Odkaz B:
https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1425-hrozba-kybernetickych-utoku-na-nemocnice-a-jine-vyznamne-cile-cr/

Odkaz C:
https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1424-upozorneni-na-rizika-online-konferencnich-sluzeb/

Děkuji všem za spolupráci a bezpečné chování a jednání.

S pozdravem
T. Kuneš
15.4.2020, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (pro stávající žáky 1. - 3. ročníků)
Bude probíhat v době od 17. do 30. dubna 2020, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu. Zápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy: „Pro rodiče – Dokumenty“. Zápisní lístek se vyplňuje pro každý školní rok znovu.

Vyplněný zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky, a vytištěný oboustranně) v souvislosti s mimořádným opatřením vlády, prosím odevzdávejte následovně:
1. Pošlete e – mailem na adresu: valcharovad@zsrousinov.cz (podpis doplníte později).
2. Pošlete poštou na adresu školy, kterou najdete na webových stránkách..
3. Vhoďte do schránky, která je umístěna u zadního vchodu školy na Habrovanské (pro mne nejlepší volba, jelikož zde bude i podpis, a pro Vás je to zdarma, jen se musíte projít ke škole).

Poznámka: nyní nemohu zaručit přihlášeným stávajícím žákům 3. ročníků, zda budou do družiny příští školní rok přijati. Záleží na naplněnosti družiny žáky z nižších ročníků.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na mne: e – mail: valcharovad@zsrousinov.cz, mobil: 778 477 375.

Děkuji všem rodičům za doposud výbornou spolupráci.

Dagmar Valchařová
14.4.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Výzva
Milí žáci, také rodiče,
asi je typické pro homo sapiens (= člověk rozumný), využít jakoukoliv situaci pro svůj prospěch. Učení na dálku má svoje mínusy a také plusy. Třeba rozvrhnout si vlastní práci. Veliké plus pro toho kdo to zvládne. Kdo ne, ten to má těžší. 
Pokud pořádáme on-line setkávání, videokonference a pod., je však NUTNÉ držet se stávajícího rozvrhu, aby si učitelé takzvaně nelezli s rozvrhem do zelí. Proto jsou některá setkání či výuka on-line pořádány v 8 hodin, některé třeba ve 13 h.  A tak nám vznikla ještě třetí skupina. V 8 hodin je pro ně brzy, (pro některé je brzy i v 10 h !). A ve 13 h se jim už nechce. Začíná to nějak připomínat davový přístup ke školní práci za "normální" situace. Vykroutit se, vyhnout se, vymluvit se, schovat se za něco.
Takto nějak začíná rozpad morálky a odpovědného přístupu. K sobě samému. Nejde o to ovládnout čas, učivo, techniku a já nevím co ještě všechno. Jde o to zvládnout sami sebe!
Víc než kdy jindy je nyní nutné býti homo sapiens sapiens (= člověk moudrý).
9.4.2020, vložil Valchařová Dagmar (Informativní zpráva)
Poděkování
Rády bychom poděkovaly všem družinovým dětem, které se zúčastnily naší výzvy "Jarní pozdrav pro opuštěné babičky a dědečky v našem městě". Dohromady se sešlo kolem 50 vámi vyrobených přáníček. Ta byla předána do Domu s pečovatelskou službou v Rousínově. Určitě zde potěší a zahřejí u srdce nejednu babičku či dědečka. Ještě jednou...díky...
Dagmar Valchařová a Hana Pivečková
1.4.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Další možnost on-line komunikace
Vážení rodiče, milí žáci,
pro komunikaci se žáky budeme využívat mimo jiné aplikaci Zoom. Aplikace je v angličtině, její ovládání je nicméně velmi intuitivní a poměrně jednoduché. Pro schůzku s učitelem je dobré si nainstalovat aplikaci Zoom (přehrávání v prohlížeči může být problematické). Pokud Vás učitel kontaktuje s nabídkou této videokonference, věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným videonávodům připravených našimi učiteli..

https://youtu.be/3SjA7rWrzy4

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
27.3.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Vyhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření vlády k zamezení šíření pandemie Covid-19.
Věnujte prosím pozornost novému příspěvku na webu školy s výše uvedeným názvem.
16.3.2020, vložil Kyjovský Jiří (Informativní zpráva)
Konzultační den pro 1. ročník a 2.B - zrušeno
Vzhledem k aktuální situaci je zrušen plánovaný konzultační den pro rodiče žáků 1. tříd a 2. B dne 18.3.
12.3.2020, vložil Mikulčíková Lucie (Informativní zpráva)
Provoz kanceláře školy
Kancelář školy je od 12. 3. 2020 do odvolání v provozu od 8.00 do 12.00, po telefonické domluvě i mimo uvedené hodiny. Děkujeme za pochopení
11.3.2020, vložil Kyjovský Jiří (Důležitá zpráva)
Domácí úkoly žákům elektronicky
Po dobu trvání mimořádného opatření budou žákům zadávány v přiměřeném rozsahu domácí práce (úkoly).
Prosíme rodiče, aby dohlédli na práci žáků, popř. jim pomohli s uložením či odesláním.
Další podrobnosti jsou uvedeny na webu školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zsrousinov?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému